Πανελλαδικές: Η ΕΒΕ “καίει” 50 τμήματα και επηρεάζει αρνητικά άλλα 100

Οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν μεταξύ 27 και 31 Αυγούστου

16/08/2021

Ενημερώθηκε: 16/08/2021, 18:19

Άκουσε το άρθρο

Τα διαθέσιμα στοιχεία  "τρέχει" σε  αλγόριθμο , το τελευταίο χρονικό διάστημα,   το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος που θα επηρεάσει η  Ελάχιστη  Βάση  Εισαγωγής στον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos από τον αλγόριθμο που έχει "τρέξει  , μέχρι σήμερα, το υπουργείο Παιδείας κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

Α. Συνολικά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  θα δημιουργήσει  πρόβλημα σε 150 τμήματα (το 1 στα 3 τμήματα δηλαδή, καθώς συνολικά τα τμήματα είναι 450).

Β. Από αυτά:

  • τα 50  τμήματα θα  έχουν σοβαρό πρόβλημα , καθώς  ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθεί θα είναι μετρημένος στα δάχτυλα.
  • τα  υπόλοιπα 100 θα έχουν μικρό πρόβλημα , καθώς οι θέσεις  που θα μείνουν κενές θα είναι λίγες.

Γ. Ένα στοιχείο που προκύπτει ακόμη είναι ότι ανάμεσα στα 50 τμήματα με σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν και κάποια της Αττικής.

Σε ερώτηση που θέσαμε σε ανώτατη πηγή του υπουργείου Παιδείας "ποια είναι τα 50 τμήματα" μας απάντησε “δείτε τις περσινές βάσεις και θα καταλάβετε”.

Τα αποτελέσματα

Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν μεταξύ 27 και 31 Αυγούστου. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για την ακριβή ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Νέος ακαδημαϊκός χάρτης

Προτεραιότητα της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως είναι η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη.

Η υπουργός ζήτησε επισήμως  από τους Πρυτάνεις να καταθέσουν τις  προτάσεις τους για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Μετεγγραφές: Τι θα ισχύσει - 15 ερωτήσεις απαντήσεις

Το esos προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές ετοίμασε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος, και θα αφορά και τους νεοεισακτέους στα ΑΕΙ.

Πριν διαβάστε τις ερωτήσεις- απαντήσεις :

Ειδικότερα:

1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

2. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Ένας φοιτητής ο οποίος συγκέντρωσε 13.000 μόρια και επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, σύμφωνα με τις βάσεις του 2020 θα μπορούσε να εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος 12.836 μόρια). Εάν ο φοιτητής θέλει να μετεγγραφεί στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, τότε καθώς η απόσταση των μορίων που έχει συγκεντρώσει από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (βάση εισαγωγής 15.417) είναι μικρότερη από 2750 μόρια, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μετεγγραφής σύμφωνα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Εάν ένας άλλος φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, συγκεντρώνει 12.500 μόρια τότε εισάγεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τις περσινές βάσεις, και μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής για τα Τμήματα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΑΠΘ για τα οποία ικανοποιείται η βάση μετεγγραφής ενώ δεν μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ καθώς η απόσταση των μορίων που συγκέντρωσε από τη βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος είναι 2917 μόρια δηλαδή πάνω από το όριο/προϋπόθεση (βάση εισαγωγής) των 2.750 μορίων.

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»;

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογη- τέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι,
υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ,
β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ,
γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών ,
δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή .

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Παιδείας .

5. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας , η οποία εκδίδεται   κάθε έτος   καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

7. Υπάρχουν τμήματα που είναι αποκλεισμένα από το σύστημα μετεγγραφών, λόγω μη αντιστοιχίας

Ναι υπάρχουν και τα τμήματα αυτά είναι  94.

    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

9. Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή μετακίνησης;

1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόΛοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

10. Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων;

1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευ- ρώ (6.000),
αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λε-πτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευ- ρώ (12.000) ευρώ.Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα ́ έως και αδ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

11. Τι ισχύει για την μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τα αδέλφι  ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερ- βαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%.

3. Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση  σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

12 . Τι ισχύει για την μετεγγραφή για τη μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου;

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού 15% από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει της κατηγορίας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών  :

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού 15%,
γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών που  έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής  , αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω  πλήρωσης του ποσοστού   από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%,
β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή  .

13. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών;  

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουρ- γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσε- ων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

14. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι φοιτητές μπορούν να πάρουν  κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση;

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών που ψηφίστηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζει το “θολό” τοπίο που υπήρχε σήμερα ως προς τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές, καθώς ορίζει τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές   ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα ή να κάνουν αίτηση για μετακίνηση  σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλα- δικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ειδικότερα  αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού,τότε η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης  .

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

15. Μπορούν να γίνουν ενστάσεις από τους φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν;

Κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Σχόλια (174)

@Αποτελέσματα 2021
|

Το κεφάλαιο θα κλείσει οριστικά στις εκλογές....

Αποτελέσματα 2021
|

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής 2021 κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

Καλή συνέχεια σε όλους τους 18χρονους - και όσοι δεν πέρασαν κάπου, το 2022 θα τα καταφέρουν καλύτερα.

https://www.esos.gr/arthra/74254/ta-50-tmimata-poy-ekapse-i-elahisti-va…

https://www.esos.gr/arthra/74244/17000-theseis-menoyn-kenes-sta-panepis…

Στους υπόλοιπους καλοθελητές, τι μένει να ευχηθούμε - ΥΓΕΙΑ.

Διπλές αλλαγές σε Περιφέρεια και Κέντρο
|

Σχολές και Πανεπιστήμια της περιφέρειας που αδυνατούν να προσελκύσουν κρίσιμη μάζα ΙΚΑΝΩΝ αποφοίτων είναι προτιμότερο να συγχωνευθούν με την αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάρτη που προώθησε τόσο η τωρινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση.

Παράλληλα, τα διπλά τμήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πρέπει να συνενωθούν και να γίνει μετακίνηση θέσεων προσωπικού και εισακτέων στην περιφέρεια.

Καταλήγουμε από διαφορετικές οδούς στο ίδιο συμπέρασμα: Δηλαδή, θα διατηρηθεί μια Νομική Σχολή ή μια Σχολή Οικονομικών στην Αθήνα με 250 εισακτέους αλλά οι αντίστοιχες σχολές σε Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Βόλο θα έχουν 150 εισακτέους και έτσι θα διατηρήσουν υψηλά τις βάσεις τους.

Πίσσα σκοτάδι για την Εκπαίδευση
|

Ας μην ανοίξουμε το κεφάλαιο των μετεγγραφών που αποσυντονίζει ολόκληρο το δίκτυο των ΑΕΙ, δημιουργώντας απίστευτη «κακοφωνία».

Ιδανικά, θα προσφερόνταν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας τα απογεύματα στα Σχολεία, σε τμήματα των 10-12 ατόμων, για όλους τους αποφοίτους Λυκείου κάτω των 20 ετών που επιθυμούν να ξαναπροσπαθήσουν να εισαχθούν σε μια πανεπιστημιακή Σχολή.

Επίσης, θα υπήρχαν προγράμματα μαθητείας (apprenticeships) από επιχειρήσεις σε συνεργασία με ΙΕΚ και Πανεπιστήμια, ώστε να μη μένουν νέοι άνθρωποι απροστάτευτοι στον εργασιακό μεσαίωνα.

Απάνθρωπη και ανήθικη σε μια οργανωμένη κοινωνία δεν είναι τόσο η μη εισαγωγή σε Σχολή ΑΕΙ αλλά η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ των Σπουδών. Αυτή δυστυχώς είναι η πιο συχνή κατάληξη σε εισακτέους που έγραψαν 3 ή 4 ή 5 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Υπάρχουν δυνατότητες και επιλογές, πάντοτε: Αν ένας απόφοιτος Λυκείου έγραψε μη ικανοποιητικά ή δεν πέρασε στη σχολή της επιλογής τους, μπορεί να προσπαθήσει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη.

Απείρως προτιμότερη κατάληξη από το να λιμνάζει σε υποβαθμισμένα τμήματα που δεν έχουν κανένα μέλλον - δηλαδή, «δεν έχουν στον ήλιο μοίρα».

@@Φιλοσοφια
|

Απανθρωπο μετρο απο ανθρωπους που δε ξερουν τι εχουν. Τυχαιο;

Εβε
|

Και ομως υπαρχει νομικό έρισμα αλλά κανείς δεν ασχολειται

@Φιλοσοφια
|

Η ΕΒΕ νομιμη μπορει να ηταν,αλλα οχι ηθικο και εντιμο. Απανθρωπο, απαραδεκτο μετρο.

Φιλοσοφία
|

@Ζωή όχι στείρα ηθικολογία
Άλλο πράγμα η ηθική, άλλο η ηθικολογία, άλλο η "στείρα ηθικολογία".
Ζωή υπάρχει και στη ζούγκλα, που το μεγάλο ζώο τρώει το μικρό χωρίς ΚΑΘΟΛΟΥ ηθική.... ή ηθικολογία. Ε και???....
Για εσάς, είναι ηθικό αυτό που έγινε φέτος με την ΕΒΕ? Ναι ή όχι?

Ζωή όχι στείρα ηθικολογία
|

Μιλούν για ηθική άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τη Ζωή.

Και ασφαλώς οι πολιτικές αποφάσεις δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέχρι θανάτου μια στείρα ηθικολογία - δηλαδή, μια επιφανειακή, υποκριτική και αφόρητα βαρετή προσέγγιση στον κόσμο.

Ηθικα απαραδεκτο
|

Αδικο να θεσπιστει η ΕΒΕ στο μεσον της χρονιας μετα τη ταλαιπωρια με την πανδημια, τηλεκπαιδευση, αρρωστια, θανατους, φτωχια. Ηθικα απαραδεκτο χιλιαδες υποψηφιοι εκτος, χιλιαδες κενες θεσεις αυτη τη χρονια, επειδη το κυβερνητικο επιτελειο ειναι αναισθητο.

Σπυρος
|

Λαθος μεγαλο φετος η εβε, δεν ειμαι αντιθετος καποια λογικη στιγμη. Η ψυχολογία και η οικονομική δυνατότητα των μαθητών δεν είναι στα καλύτερα της και δεν μπορείτε να φέρνετε τέτοιες αλλαγές μεσα στη χρονια και την πανδημία.

Κώστας - Μέλος ΔΕΠ
|

Φαίνεται ότι οι μισοί που γράφουν υπέρ της ΕΒΕ δεν έχουν οι ίδιοι παιδιά.
Όταν λοιπόν κάνουν και φτάσουν τα παιδιά τους Λύκειο και δουν το άγχος, την ένταση και τα σκαμπανεβάσματα στη ψυχολογία τους, τότε θα μπορούν να εκφέρουν άποψη.
Σε πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες χρονιές όπως η φετινή, ΔΕΝ εφαρμόζεις μέτρα τύπου ΕΒΕ. Προέχει πρώτα η ψυχολογική και συναισθηματική υγεία των παιδιών και των γονέων. Την επόμενη χρονιά που η κατάσταση θα είναι ομαλή και τα παιδιά/γονείς πλήρως ενημερωμένοι, τότε ναι στην ΕΒΕ.

Τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί (Μητροπάνος)
|

@Σχέδιο ΑΘΗΝΑ 2025 20 Αυγ 17:24
- Απάντησα πολύ συγκεκριμένα (και σ' ένα προς ένα) στα όσα αναφέρετε στο σχόλιό σας @Φωνή λογικής και ευαισθησίας 19 Αυγ 08:49. Όχι με "την άποψή μου", ούτε με "λεκτικά σχήματα", ούτε με "μουχλιασμένα τραγούδια".... αλλά ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- Η πραγματικότητα δεν χρειάζεται ούτε επιχειρήματα ούτε στατιστικά στοιχεία ούτε μέσους όρους. Την πραγματικότητα την βλέπουν όλοι, εκτός από όσους "δεν θέλουν" να τη δουν.
- Κι εσείς μου απαντάτε.... με το τι ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ το σχέδιο ΑΘΗΝΑ του Αρβανιτόπουλου το 2013..... και με τέσσερα μεγάλα "ΘΑ"!
- Και κατά τ' άλλα, είναι "μουχλιασμένο τραγούδι" η Ρόζα του Μητροπάνου - Μικρούτσικου - Αλκαίου. Οκ.... ότι πείτε.... Ούτε η σκόνη μας δεν θα έχει μείνει και η Ρόζα θα είναι ακόμα επίκαιρη και θα ακούγεται και θα τραγουδιέται. Και δεν χρειάζομαι επιχειρήματα.... ούτε και γι' αυτό.

@Kostas. Εχεις δικιο
|

Μπραβο στον Τσιπρα που θελει να διορθωσει αδικιες αυτη τη τοσο δυσκολη χρονια για τα παιδια.

Μητέρα
|

Ό,τι θέλουν να φτιάξουν στην παιδεία να το κάνουν για το 2030, για τα παιδιά της σημερινής Α Δημοτικού. Να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά του σημερινού Λυκείου που κάποιοι εδώ λέτε για τη σημερινή μίζερη κατάσταση που βιώνουν, ότι τάχα δεν θα την θυμούνται. Πόσο σκληρό.. Δυστυχώς θα τη θυμούνται για πάντα και τα παιδιά και εμείς οι γονείς τους, γτ θα εχει χαράξει τα όνειρά τους και την πορεία τους στη ζωή!

Ελεος με την ΕΒΕ
|

Το πιο τιμωρητικο και εκδικητικο μετρο που εφαρμοστηκε εν καιρω πανδημιας. Τωρα τα εβαλαν με τη μορφωση των παιδιων.

|

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

@Νέος ακαδημαϊκός χάρτης για το 2025

Θεωρητικά είναι σωστό αυτό. Μόνο που δε νομίζω πως ούτε εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι όντως έτσι αξιοποιούνται οι πόροι και ότι δε σπαταλώνται άσκοπα σε πολύ πιο επουσιώδη πράγματα απ' ό,τι η λειτουργία των σχολών που αναφέρεις.
Εν τέλει είναι μέγα λάθος αυτό που επιχειρεί το υπουργείο, λάθος μάλιστα με τρομαχτικές συνέπειες για κάποιες περιοχές της Ελλάδας που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, π.χ. παραμεθόριες, και οφείλει η κεντρική διοίκηση να τις προσέχει λίγο παραπάνω. Είναι λάθος που είμαι βέβαιος ότι εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα διορθωθεί, όχι φυσικά από την τωρινή ανεδαφική ηγεσία του υπουργείου!

Οι αριστοι της κυβερνησης
|

@Τιμωρια και εκδικηση
Οι ναρκισσιστές αδυνατούν να μάθουν από τα λάθη τους γιατί δεν πιστεύουν πως κάνουν λάθη...ποσο κριμα για τη φετινη γ λυκειου. Ας κανουν κατι να διορθωαουν ο,τι γινεται.

Μανώλης
|

Έχουμε λοιπόν 450 πανεπιστημιακά τμήματα. Πόσα είναι τα λύκεια σε όλη τη χώρα; Περίπου τόσα, λιγότερα από 500. Έχουμε δηλαδή για κάθε λύκειο και ένα πανεπιστημιακό τμήμα, με καθηγητές, γραμματείες κλπ. Δεν είναι πολλά; Δεν είναι πολυτέλεια κάποια να υπάρχουν μόνο για να γράφονται αυτοί που τελειώνουν το σχολείο με το ζόρι;

@Μέλος ΔΕΠ
|

Ποιό ερευνητικό έργο?

η Κα Υπουργός ακούω να την αποκαλούν συντεχίτισα...ΣΩΣ.Η ΛΑΘ
|

Απαραδεκτο τοσες θεσεις κενες@ συμφωνώ και επαυξάνω , ουδέποτε οι πανελλαδικές έθεταν θέμα στο κατα πόσο ΄το ικανός κάποιος να προχωρήσει πανεπιστήμιο. Ενας αχρηστος δαπανηρός θεσμός που αιμοδοτει την παραπαιδεία. Η διαλογή στο πρωτό ετος των πανεπιστημίων θα ήταν η λύση..αλλά δεν συμφέρει την παραπαιδεία

Η εμπιστοσυνη ελαβε τελος
|

Αφου εβαλαν στο στοχαστρο τα μορφωτικα δικαιωματα των παιδιων, τα εργασιακα δικαιωματα των εργαζομενων, αφου αδιαφορησαν για το φυσικο μας περιβαλλον και το κατεστρεψαν, προσπαθουν να πεισουν οτι νοιαζονται και προσπαθουν. Τι αλλο εχει σειρα τωρα?

Kostas
|

Μην αγχώνεστε ο τσιπρα έρχεται και θα τους στείλει στον αγύριστο. Είπε θα κάνουν 10000 καινούριο μηχανογραφικο και θα μπουν κανονικά τα παιδιά μας εκεί που τους αξίζει στα πανεπιστημια. Η μόρφωση είναι δημόσια και όχι ιδιωτική. Γιαυτό προσέξτε την ψήφο σας. Καμία χαμενη

Δε ζησαμε κατι συνηθισμενο.
|

Περισσοτερη αγαπη και κατανοηση σε ανθρωπους που περασαν αφορητα , καπαπιεστικα σε μια πολυ κρισιμη περιοδο της ζωης τους δε βλαπτει. Αντιθετως, επιβαλλεται.

Μαιρη
|

Οχι δεν ηταν σωστο η ΕΒΕ να ισχυσει απο εφετος θεωρω. Ενα μετρο στη παιδεια εφαρμοζεται σε βαθος τριετιας ωστε τα παιδια να προσαρμιστουν. Σε καμια περπτωση δεν επρεπε να ισχυσει εφετος, ειδικα με τις τραγικες συνθηκες λογω κορωναϊου. Δεν ειναι τυχαιο που ποτε δεν ισχυσε κατι τοσο αμεσα. Αντιπαιδαγωγικο λαθος.

Στελιος
|

Η τηλεκπαιδευση δε δουλεψε οπως παρουσιαστηκε. Ηταν κατι πρωτογνωρο και απαιτησαν απο ολα τα παιδια να προσαρμοστουν. Ολα τα παιδια ομως δεν ειναι ιδια. Αλλα αρρωστησαν, αλλα ηταν λυπημενα, αλλα αδυνατουσαν να προσαρμοστουν. Η κυβερνηση τιμωρητικα επελεξε να τα καταδικασει τουτη τη χρονια, με ενα αντιεκπαιδευτικο μετρο που θεσπιστηκε στο ενδιαμεσο της χρονιας. Τι αλλο λοιπον να προσθεσουμε; Κριμα σε αυτη τη γενια.

@κενές θέσεις
|

Το θέμα δεν είναι να γεμίσουν οι κενές θέσεις! Ναι στην ΕΒΕ κι ας μη γεμίσουν ! Επιτέλους οι καλύτεροι για το καλύτερο. Δεν μπορεί το 7.500 μόρια λυπάμαι! Είναι ντροπή! Αρκετά με τη γκρίνια της ΕΒΕ!

Ας αλλαξει προσωπο η πολιτεια.
|

Ας σταθουν διπλα στα παιδια και στους πολιτες. Χρειαζονται στηριξη μετα απο ολα αυτα που τους ταλαιπωρησαν τη χρονια που περασε, οχι κριτικη, οταν μαλιστα οι ιδιοι επελεξαν κλειστα σχολεια.

Δημητρης
|

Μια πολυ σκληρη υπουργος δε κανει για το Παιδειας. Χρειαζεται ευαισθησια, συζητηση, διαλογος, συμπαρασταση στοιχεια που λειπουν απο τη Κεραμεως, γι'αυτο και οι τοσες αντιδρασεις εναντιον της, δικαιως κρινω.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ