Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

«Πρότυπα» ΕΠΑΛ χωρίς καινοτομίες και πειραματισμό!

Δημοσίευση: 21/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Θέμη Κοτσιφάκη, πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ, και Ειδικού Συμβούλου των υπουργών Παιδείας επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Πραγματικά μόνο έκπληξη και απορία νιώσαμε διαβάζοντας το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, που λειτουργούν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από την σχολική χρονιά 2021-2022.

Συγκεκριμένα, με την Υπουργική Απόφαση της κας Ζ. Μακρή, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τ.Β΄3470/29-7-21), καταργείται ολόκληρη η ενότητα των μαθημάτων προσανατολισμού καθώς και η δυνατότητα επιλογών των μαθητών και μαθητριών ανάμεσα σε μαθήματα τομέων ανάλογα με τα  ενδιαφέροντά τους.

Στην πραγματικότητα καταργούνται όλα τα μαθήματα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Α΄ ΕΠΑΛ με τη μεταρρύθμιση των ΕΠΑΛ του ν. 4386/16, από το σχολ. έτος 2016-17, που αποτελούσαν σημαντικές καινοτομίες. Τέτοια μαθήματα ήταν : Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες), η Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ), ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (2 ώρες) και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας (2 ώρες).

Δηλαδή, ό,τι πιο καινοτόμο, σύγχρονο, πειραματικό και ενεργοποιό στοιχείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο επαγγελματικό λύκειο και τη θετική εκπαιδευτική τους εξέλιξη, καταργείται στο όνομα του προτύπου και της αριστείας!!

Ας όμως λίγο  πιο αναλυτικά τι είναι ακριβώς τα μαθήματα που καταργούνται:

Σε ό,τι αφορά το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία», όπως αναφέρεται σε παλαιότερα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ, μετά από εισηγήσεις του ΙΕΠ, σκοπός του είναι «να φέρει τους μαθητές/μαθήτριες σε επαφή τόσο με την ερευνητική μεθοδολογία όσο και με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και αντιστοιχούν στους υφιστάμενους τομείς και ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ., καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται σε τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι η Α΄ τάξη αποτελεί την τάξη υποδοχής των μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο, είναι σημαντικό το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ο τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας να παρέχουν στους μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους με πολλαπλούς τρόπους, καθώς και να τους ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες ομαδικής εργασίας. Παράλληλα με τη διεύρυνση των προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων, επιχειρείται να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/ μαθητριών για πιθανές επαγγελματικές διεξόδους τους για το περιεχόμενο των αντίστοιχων σπουδών».

Εξάλλου, για το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», όπως αναφέρεται σε παλαιότερα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ μετά από εισηγήσεις του ΙΕΠ, «προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο, για διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα θέματα θα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις».

Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ζ.Δ.Δ.), όπως αναφέρεται επίσης σε παλαιότερα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ μετά από εισηγήσεις του ΙΕΠ, «δίνει τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να διαμορφώσει από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, τόσο των μαθητών/μαθητριών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η καινοτομία αυτή βασίζεται στην αναμόρφωση του σχολικού χρόνου και στην καλλιέργεια συνεργατικής προσέγγισης της μάθησης. Σκοπεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης του/της μαθητή/μαθήτριας μέσα από δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σκοπεύει, επίσης, στη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος, όπου η μάθηση και η διδασκαλία δεν αντιμετωπίζονται ως παθητική αποδοχή αποσπασματικών γνώσεων. Η αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/μαθητριών και της δημιουργικής τους έκφρασης, η πνευματική καλλιέργεια, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του/της μαθητή/μαθήτριας, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν πρωταρχικούς σκοπούς της «Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων». Η αξιοποίηση της Ζ.Δ.Δ. παρέχει τη δυνατότητα της καλλιέργειας των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και ανάπτυξης συλλογικού πνεύματος. Στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν πολύπλευρη δραστηριότητα και μπορούν να πραγματοποιούν ποικίλες εκδηλώσεις με σκοπό τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία».

Στο πρόγραμμα της Α΄ ΕΠΑΛ, επίσης, υπάρχουν μαθήματα που αντιστοιχούν στους 8 τομείς των ΕΠΑΛ (ο 9ος τομέας, της Πληροφορικής, περιλάμβανε μάθημα στην ενότητα μαθημάτων γενικής παιδείας). Οι μαθητές επιλέγουν 3 από αυτά (συνολικά 6 διδακτικές ώρες) που ήταν πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους  αλλά και το σχολείο μπορεί να τα υποστηρίξει με εκπαιδευτικό προσωπικό και αντίστοιχες υποδομές.

Και από τι αντικαθίστανται όλα αυτά στα «πρότυπα ΕΠΑΛ»; Από ένα κατάλογο 6  διαφορετικών μαθημάτων (σύνολο 13 ώρες) που αντιστοιχούν σε όλους τους τομείς των ΕΠΑΛ, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να διδάσκονται υποχρεωτικά και αντικείμενα που δεν είναι στα ειδικότερα ενδιαφέροντά τους. Δηλαδή καταργείται κάθε καινοτομία και πειραματισμός, αλλά και η δυνατότητα επιλογών μαθημάτων για τους μαθητές στα πρότυπα ΕΠΑΛ !!

Ας σημειώσουμε ότι παράλληλα υπονομεύεται το καινοτόμο πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ-ΜΝΑΕ», που έφερε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό «αέρα» στα ΕΠΑΛ και είχε επαινεθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και από όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Cedefop μάλιστα είχαν επιβραβεύσει αυτό το πρόγραμμα ως εξαιρετική πρακτική. Αυτό το πρόγραμμα απέδειξε ότι υπάρχει και μια διαφορετική αντίληψη για την «αριστεία» εκτός από το κυνήγι των βαθμών και του ανταγωνισμού. Υπονομεύεται στην πράξη η εφαρμογή του ΜΝΑΕ στα πρότυπα ΕΠΑΛ, αφού ο εκπαιδευτικός χρόνος υλοποίησής του (κυρίως όσον αφορά τα σχέδια δράσης)  ήταν οι διδακτικές ώρες της  Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία, οι οποίες καταργούνται!!

Έτσι έχουμε το εξής παράδοξο: Σε όλη την εκπαίδευση, σέ όλες στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων να εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων και στα πρότυπα ΕΠΑΛ οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες να καταργούνται και μάλιστα χωρίς καμία αξιολογική αποτίμηση από το ΙΕΠ ή το ΥΠΑΙΘ!!

Τελικά, πολύ πρωτότυπα πρότυπα είναι τα ΠΕΠΑΛ κα Κεραμέως…

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΛ
(ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-22)

Σχόλια (16)

 
Θέμη ξυπνα
23 Αυγ 2021 15:43

Επι ΣΥΡΙΖΑ σε χάσαμε. Ο Γαβρογλου τα έκανε σαν τα μούτρα του. Τότε που ήσουνα;

 
Μανώλης
23 Αυγ 2021 09:58

Ο κ. Κοτσιφακης θα είχε δίκιο αν μιλούσαμε για άλλο κράτος, όπου η θεωρία θα ταίριαζε με την πράξη. Αν ο σκοπός του μαθητή ήταν να πάρει πτυχίο από το ΕΠΑΛ και να εξασκήσει το επάγγελμα που σπούδασε εκεί, θα ήταν καθοριστική η απόφαση για επιλογή τομέα στη β τάξη και απαραίτητη η σωστή διεξαγωγή του ΣΕΠ, της ΕΕΤ και των μαθημάτων επιλογής στη α τάξη. Όταν όμως αυτά τα μαθήματα δεν ελέγχονται από κανέναν, όταν στις ΕΕΤ, αντί για τα θέματα του ΙΕΠ που έχουν δημιουργηθεί για να προσανατολίζουν στους τομείς, ο κάθε καθηγητής κάνει ότι του έρθει, όταν κλέβει τις ώρες αυτές για να κάνει επιδοτούμενα προγράμματα για τη μναε, όταν η ΖΔΔ δεν ξέρει ούτε η ίδια τι είναι και τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται με κριτήριο την ευκολία για τους μαθητές και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, τότε αναμενόμενο ήταν να υπάρξει αλλαγή.
Το υπουργείο στα πΕΠΑΛ επιλέγει την υποχρεωτική διδασκαλία στην α τάξη κάποιων αντιπροσωπευτικών μαθημάτων για τους τομείς, οπότε θα είναι πλέον βέβαιο ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν περισσότερη πληροφόρηση πριν αποφασίσουν (1). Προσωπικά προτιμώ το προηγούμενο σύστημα, όμως θα έπρεπε η εφαρμογή του να επιβλέπεται αυστηρά και όχι να αφεθεί στην τύχη του και πολύ φοβάμαι, να καταστραφεί, όπως έγινε με τα πρότζεκτ για τους ίδιους ακριβώς λόγους.
(1) παραμένει το ερώτημα αν τελικά στην Ελλάδα οι μαθητές αποφασίζουν το επάγγελμα της ζωής τους στην β ΕΠΑΛ, η αν ακολουθούν τομείς με άλλα κριτήρια η αποβλέποντας στο πανεπιστήμιο. Περιμένω τη στιγμή που θα γίνει μια καταγραφή των επαγγελματων που ασκούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ πχ μετά από 5-10 χρόνια από το πτυχίο.

 
Άστο Θέμη
23 Αυγ 2021 09:13

Από κόμματα χορτάσαμε στην εκπαίδευση.

 
Takis ThinkCentre
23 Αυγ 2021 08:59

Όπως πολύ εύστοχα αναφερθηκε τα μαθήματά ΖΔΔ & ΕΕΤ υπάρχουν στην Α τάξη ΕΠΑΛ μόνο για συμπλήρωση ωραρίου. Κατά τα άλλα η ώρα του παιδιού, ούτε περιεχόμενο, ούτε νόημα...

 
Παντελής
23 Αυγ 2021 08:43

Για ποια αντίληψη για την «αριστεία» εννοείτε; Δε θα ξεχάσουμε την ποταπή παράγραφο στο ΦΕΚ ΤΟΥ 2017 Αριθμ. Φ. 821/74513 /Η2Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής.....που εξοβέλιζε μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν παράλληλα ως στελέχη. Τίνος ιδέα ήταν αλήθεια; Για ποια καινοτομία αναφέρεστε; Του εξοστρακισμού;

 
Γιώργος
23 Αυγ 2021 08:31

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΑ ΜΝΑΕ. ΟΤΑΝ ΔΕ ΞΕΡΕΙΣ Η ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΑ ΛΕΜΕ. ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ.

 
ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
22 Αυγ 2021 21:17

Tέτοιους Ειδικούς Συμβούλους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό ισοπέδωσαν τα πάντα. Θέμη δεν είσαι ειδικός για τέτοιες κριτικές. Όλα τώρα καθορίζονται από προτάσεις εμπειρογνωμόνων και όχι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πτυχία ΤΕΙ πριν το 2001 δεν αναγνωρίζονται ως ΑΕΙ από δικό σας νόμο. Η πρόσφατη απόφαση του ΝΣ του Κράτους το επιβεβαίωσε μη αναγνωρίζοντας κάποια πτυχία ΤΕΙ ως ΑΕΙ.

 
Δημήτρης
22 Αυγ 2021 18:23

Βεβαίως και διδάσκονταν αυτά τα μαθήματα και μεγάλο ήταν το όφελος για τους μαθητές. Το δε πρόγραμμα Μια Νέα αρχή στα ΕΠΑΛ πετυχημένο κατά γενική ομολογία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Μακάρι να συνεχιστεί με όλες του τις δράσεις.

 
μξ
22 Αυγ 2021 15:42

Αγαπητέ Κώστα γίνονται και όταν ποέρχονται από το χώρο των παραιτραικών επαγγελμάτων, και νοσηλευτών;; Σκέψου λίγο τι γράφεις Αλλά δυστυχώς με πολύ κομπασμό οι άνθρωποι αυτοί κυβέρνησαν.....

 
Νίτσα
22 Αυγ 2021 14:45

Έχετε διδάξει αυτά τα μαθήματα;

 
Ντίνος
22 Αυγ 2021 14:44

Έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω στα ΕΠΑΛ; Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες), η Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ), ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (2 ώρες) και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας (2 ώρες). Τι γινόταν στη ΖΔΔ; Πώς γινόταν ο ΣΕΠ; Σε τι αναφερόταν η υγεία στο χώρο εργασίας; Δείτε το νέο πρόγραμμα.

 
όλοι γνωρίζουμε
22 Αυγ 2021 13:55

Έγινε αξιολόγηση όλων αυτών των μαθημάτων αν οφελούνταν οι μαθητές; Ποιος δίδασκε και πώς γινόταν αυτά τα μαθήματα; Ήταν τόσο πετυχημένο το ΜΝΑΕ αλήθεια; Λογικό να στηρίζει τις δικές του παρεμβάσεις. Ας ωξεφύγουμε από αυτές τις λογικές. Φέτος τα πρότυπα ΕΠΑΛ θα χρηματοδοτηθούν όσο ποτέ και θα αποτελέσουν την αλλαγή στα παρηκμασμένα ΕΠΑΛ .

 
Κ
22 Αυγ 2021 12:17

Να είμαστε καλά να σας θυμόμαστε Καιρός για κανένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

 
Μαρία
22 Αυγ 2021 11:50

Ας απαντήσει ο κ. Κοτσιφακης, αν γίνονταν πραγματικά αυτά τα μαθήματα, αν υπήρχε όφελος για τους μαθητές; Μήπως το πραγματικό όφελος ήταν η συμπλήρωση ωραρίου των καθηγητών και η μη μετακίνησή τους σε άλλα σχολεία;

 
ν.π.
22 Αυγ 2021 10:15

Πως πηγε το προγραμμα για μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ;;; ευχαριστημένος;;;

 
Κώστας
22 Αυγ 2021 05:48

Πολύ σωστή η ανάλυση του έμπειρου συναδελφου. Αυτά γίνονται όταν η διοίκηση της εκπαίδευσης προέρχεται από το χώρο της νομικής και όχι από την ίδια την εκπαίδευση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.