ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η απάντηση του υπ. Παιδείας στο “θόρυβο” που προκάλεσαν οι πέντε αλλαγέςσ τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οφείλουν να προσαρμοστούν στις σχετικές διατάξεις
Δημοσίευση: 24/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Η Επιτροπή επομένως εφαρμόζει την ΥΑ του 2007. Δεν μετέβαλε το κριτήριο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Παραμένει ως υποχρεωτική η Πρακτική Άσκηση που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS και αποσαφηνίζονται απλώς οι ώρες στις οποίες οι ανωτέρω πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν, με βάση το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

Β. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που, παρά τις διατάξεις που ισχύουν από το 2007, αποκλίνουν από τις  ρυθμίσεις του  ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων κατά την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών τους, οφείλουν να προσαρμοστούν στις σχετικές διατάξεις.

Τα παραπάνω αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, σε ανακοινωθέν, με αφορμή την  ανησυχία  που έχει προκαλέσει σε από φοιτητές η έκδοση απόφασης τροποποίησης των κριτηρίων συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας (Διαβάστε εδώ) .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ

Κατόπιν της ανησυχίας που έχει εκδηλωθεί από μερίδα φοιτητών με αφορμή την έκδοση απόφασης τροποποίησης των κριτηρίων συνάφειας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας , διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Από το 2007 προβλέπεται ότι μία (1) πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας (βλ. παρ. 1 του άρθρ. 1 της ΥΑ Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 ΥΑ «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων», ΦΕΚ Β΄1466). Από το 2019 έχει οριστεί ότι

«Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε....»

(βλ. πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της ως  άνω ΥΑ την αριθμ. 52425/Ζ1/05-4-2019 Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 1152)

Το 2019 συστάθηκε με νόμο (Ν.4589/2019, άρθρο 65, παρ. 1β) Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Η Επιτροπή θέλησε να διευκρινιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ο φόρτος εργασίας που απαιτείται σε επίπεδο πρακτικής άσκησης προκειμένου να μπορεί ένα ΠΜΣ να θεωρηθεί ως συναφές με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας. Έτσι ορίστηκε ότι

«ε. Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε...»

(βλ. ΥΑ αριθμ. 89938/Ζ1/23-7-2021 ΥΑ  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών  και  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας).

Η Επιτροπή επομένως εφαρμόζει την ΥΑ του 2007. Δεν μετέβαλε το κριτήριο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Παραμένει ως υποχρεωτική η Πρακτική Άσκηση που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS και αποσαφηνίζονται απλώς οι ώρες στις οποίες οι ανωτέρω πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν, με βάση το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που, παρά τις διατάξεις που ισχύουν από το 2007, αποκλίνουν από τις  ρυθμίσεις του ανωτέρω ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων κατά την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών τους, οφείλουν να προσαρμοστούν στις σχετικές διατάξεις.

Σχόλια (2)

 
γνωστα ελληνικά κόλπα
25 Αυγ 2021 10:44

όλοι όσοι "έπρεπε" να τακτοποιηθούν τακτοποιηθηκαν. Αναγνωριστηκε συνάφεια σε συγκεκριμένα ξενογλωσσα μεταπτυχιακά με ελάχιστες ωρες πρακτικής. 300 ωρες πρακτικής σε δομές σε ένα εξάμηνο σημαίνει καθημερινή παρουσία 6 ωρών. Ξέρουν πολλές τέτοιες δομές που να το δέχονται, ακόμα και σχολεία; Οι υπόλοιποι απλά δεν χωράνε, η δουλειά έγινε.

 
Λυκίνος
24 Αυγ 2021 13:40

Αφήνοντας για την ώρα κατά μέρος το περιεχόμενο του νόμου του 2007, απ' όσο γνωρίζω, μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι και για το εαρινό εξάμηνο του 2021, κανένα Πρόγραμμα δεν προέβλεπε 500 ώρες Πρακτικής, 300 εκ των οποίων σε σχολεία, και, συνεπώς, δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα κανένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να πληροί το κριτήριο των 500 ωρών. Ακόμη δε και αν κάνω λάθος για το "κανένα Πρόγραμμα", είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τα περισσότερα Προγράμματα προέβλεπαν πολύ λιγότερες ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΑΙΘ αγνοούσε αυτόν τον νόμο του 2007, όταν, ήδη από τον Απρίλιο του 2019 και μέχρι και τον περασμένο Μάιο, εξέδιδε αποφάσεις για το ποια μεταπτυχιακά έχουν συνάφεια με την ΕΑΕ και, άρα, επιτρέπουν την εγγραφή στον κύριο πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ;

Και επιτέλους είναι δύσκολο για το ΥΠΑΘ να διευκρινίσει αν η περίφημη αυτή τροποποιητική απόφαση έχει αναδρομική ισχύ; Στο ΦΕΚ δημοσίευσης αναφέρεται πως όχι: "Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." (ήτοι, 13-08-21). Αλλά τώρα οι διευκρινίσεις του Υπουργείου, με την αναφορά στο... 2007, διατηρούν το τοπίο θολό. Επίτηδες, άραγε, εν όψει των καινούργιων Πινάκων που θα συνταχθούν, υποτίθεται, μέσα στο 2022;

ΥΓ. Το πώς  θα "βγουν" 300 ώρες σε σχολεία, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι, συνήθως, απρόθυμοι να φιλοξενήσουν στις τάξεις τους έναν εξωσχολικό για τόσον καιρό, ενώ δεν υπάρχουν αρκετές δομές για τους τόσους υποψήφιους ασκούμενους, και λόγω κορωνοϊού δεν επιτρέπεται ΠΑ σε ειδικά σχολεία, και η διάρκεια της ΠΑ είναι, ούτως ή άλλως, απαγορευτική για εργαζόμενους, και... και... και... Όλα αυτά, βεβαίως, ποσώς φαίνονται να απασχολούν τον νομοθέτη!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.