ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπ. Παιδείας: Στα ΑΕΙ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με τη φυσική παρουσία φοιτητών και καθηγητών

Οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων
Δημοσίευση: 02/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Από 1/10/2021 η εκπαιδευτική διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα ΑΕΙ θα πραγματοποιείται δια ζώσης.

Β. Το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κλπ), καθώς και όσοι εισέρχονται στους χώρους των ΑΕΙ, οφείλουν να είναι κάτοχοι είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ που εκδίδεται και αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Γ. Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους κάθε φορέα αντίστοιχα, δυνάμει σχετικών αποφάσεων.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας , ενώ όπως σημείωνει  η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που ίσχυσαν και κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2021.

Η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής.

Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

Εξ αποστάσεως

Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση της Συγκλήτου

Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.  θα πρέπει να κοινοποιηθεί    στο γραφείο της υπουργού  Παιδείας  Ν. Κεραμέως  και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

 

Σχόλια (48)

 
Μέλος ΔΕΠ
06 Σεπ 2021 19:30

Δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο να έχουν μόνο όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι υπόλοιποι (ανεμβολίαστοι) σε αναστολή σπουδών, χωρίς όμως να χρεώνεται στα έτη φοίτησης. Αναστολή μισθού σε ανεμβολίαστα μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

 
@Εμβολιασμός στα ΑΕΙ, παραδείγματα εξωτερικού
06 Σεπ 2021 13:59

Τα πράγματα είναι απλά (όπως στις ΗΠΑ, Βόρειες πολιτείες). Εγγραφή στα μαθήματα εξαμήνου επιτρέπονται μόνο για τους εμβολιασμένους. Τέλος. Οι υπόλοιποι με αναστολή σπουδών ώστε να μην μετρήσει το διάστημα στο ν+2. Πρέπει να βγει ΥΑ. Θα τολμήσει η Υπουργός?

 
Κώστας - Μέλος ΔΕΠ
06 Σεπ 2021 13:16

Αυτά που θέλει το υπουργείο είναι εντελώς ανεφάρμοστα. Στη πράξη, θέλει μόνο να ξέρει ότι τυπικά εφαρμόζεται ο νόμος. Τι σημαίνει αυτό ; ότι το κάθε μέλος ΔΕΠ, θα κάνει το μάθημα όπως αυτό νομίζει ώστε 1. να μην ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από τους φοιτητές, 2. να νομίζουν όλοι οι συνάδελφοι ΔΕΠ του τμήματος του, η διοίκηση και το υπουργείο ότι είναι 100% νόμιμος.
Πέρυσι που δηλώσαμε στη ΓΣ αν καλύψαμε το 100% της ύλης στην εξ αποστάσεως, υπήρχαν συνάδελφοι που δεν έκαναν ούτε το 50%, είπαν όμως ότι έκαναν το 100%, προωθήθηκε στη διοίκηση και όλα καλά.
Σε τέτοιου είδους καταστάσεις μας ωθούν οι μη ρεαλιστικές αποφάσεις του υπουργείου.

 
@ Εμβολιασμός στα ΑΕΙ
06 Σεπ 2021 12:01

Στο ΜΙΤ όχι μόνο είναι υποχρεωτικό αλλά πρέπει να πραγματοποιήσεις και 2 swab tests (rapid test το λένε στην Ευρώπη) την εβδομάδα υποχρεωτικά. Αν σε πετύχουν να μην το έχεις κάνει, πρόστιμο.

 
Υπάρχουν τα παραδείγματα του εξωτερικού
06 Σεπ 2021 09:25

Στην Αμερική στο campus επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι. Πως το ελέγχουν αυτοί?

Από γνωστό έμαθα ότι κατέθεσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού και μόνο τότε ξεμπλόκαραν την ηλεκτρονική κάρτα με την οποία άνοιγε την είσοδο στο κτίριο και στο γραφείο του! Μέχρι τότε μόνο εργασία εξ' αποστάσεως.

 
μελος δεπ
06 Σεπ 2021 08:47

Στις ΗΠΑ που γνωρίζω άριστα τι συμβαίνει η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο γίνεται αποκλειστικά για τους εμβολιασμένους.
Επίσης τα ακροατήρια δεν ξεπερνούν τα 50-60 άτομα (αυτά αφορούν σε Πολιτείες επαρκώς εμβολιασμένες ανω του 80%).
Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη φοβάμαι πως θα έχουμε επανάληψη του Οκτωβρίου του 20.

 
Η διά ζώσης δεν είναι δημοκρατική υπό τις συνθήκες
06 Σεπ 2021 08:32

Και αυτό επειδή όπως βλέπουμε δεν θέλουν όλοι να εμβολιαστούν και δεν έχουν όλοι τα χρήματα και τον χρόνο να υποβάλλονται σε εργαστηριακό τεστ μέρα παρά μέρα. Οδηγεί σε αποκλεισμούς επομένως δεν ευνοεί την καθολικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αφήνουμε προς το παρόν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία αφού οι φοιτητές είναι ενεργοί πολίτες και συναναστρέφονται ποικιλοτρόπως με πολλούς άλλους ενήλικες καθημερινά.

 
Κίνητρο το τεστ
06 Σεπ 2021 02:55

Μα είναι ουτοπικό να δίνεται δωρεάν rapid τεστ μόνο και μόνο ειδικά σε φοιτητές, αφού η λογική του τεστ σε ιδιωτικούς φορείς έχει σκοπό να σε κάνει να πας να εμβολιαστείς για να πάψεις να πληρώνεις ένα σωρό χρήματα για τεστ. Οπότε αν ήταν να δίνεται δωρεάν το ράπιντ θα δινόταν σε όλη την κοινωνία και όχι κατ' εξαίρεση σε φοιτητές. Εξάλλου σε τελική ανάλυση είναι αντισυνταγματικό κάποιοι ενήλικοι να κάνουν δωρεάν ράπιντ και κάποιοι άλλοι να το πληρώνουν από την τσέπη τους.

 
Η πραγματικότητα
06 Σεπ 2021 01:15

Σχετικά με το πως μπορεί να λειτουργήσει στη πράξη η δια ζώσης εκπαίδευση.

Υπάρχουν τα παραδείγματα του εξωτερικού. Στην Αμερική στο campus επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι. Πως το ελέγχουν αυτοί?

Η δική μας πολιτεία είναι πιο ανεκτική και αποδέχεται εναλλακτικά τα 2 εργαστηριακά τεστ ανά εβδομάδα. Αυτά εφόσον καταχωρούνται σε πλατφόρμα εύκολα θα ελέγχονται από τη γραμματεία του τμήματος.

Αρκεί λοιπόν να μπορούν να εγγραφούν στα μαθήματα και να παραμείνουν γραμμένοι όλο το εξάμηνο - με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις - όσοι είναι εμβολιασμένοι ή εισάγουν 2 rapid test ανά εβδομάδα στη πλατφόρμα. Από αυτούς θα έρχονται στα μαθήματα ... κανένας έλεγχος δεν χρειάζεται στη πόρτα κάθε τάξης, παρά μόνο δειγματοληπτικός στην αίθουσα με την απαίτηση να έχουν το σχετικό έγγραφο πάνω στο θρανίο που κάθονται.
Τα παιδιά τα ίδια είναι ευαισθητοποιημένα και δεν θα ανέχονται επικίνδυνα άτομα γύρω τους.

Αποστάσεις των 1,5μ δεν θα υπάρχουν. Θα είναι όπως προ covid με τη μάσκα.

Αυτό που χρειάζεται είναι καλός εξαερισμός των χώρων και κλιματισμός με φίλτρα HEPA.

Τέλος, υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που έκαναν εργαστήρια κανονικά και τις δύο χρονιές. Φέτος με 20 άτομα ανά τμήμα όπως παλιά. Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μετάδοσης covid εντός του παν/μιου, ό,τι επαφές υπήρχαν ήταν στη πόλη.

 
Μαιρουλα
05 Σεπ 2021 22:59

Για αλλη μια φορα το υπουργειο λεει ο,τι θελει, πραγματα που δε γινεται να εφαρμοστουν αποτελεσματικα, και οι συνεπειες θα φανουν στο αμεσο μελλον.

 
ΕΔΙΠ
05 Σεπ 2021 20:08

Λογικά συμμετέχετε σε κάποιου ειδους πειραματική μελέτη για το αν οι εμβολιασμένοι μπορουν να μεταδίδουν τον ιό σε ανεμβολίαστους .

Καλά να πάθουν. Ουτε στερηση μισθου ουτε τεστ. Καταδίκη σε μη αεριζόμενες αίθουσες με 400 φοιτητές... να τρέχουν να παρακαλάνε για την δόση τους.
Χτες τελεια η τηλεκπαίδευση τωρα... επικίνδυνη για την ψυχική υγεία
Ο Χοτζας λεει κανε μαθημα με μασκα σε 400 ανθρώπους.
Ευγε στο επιτελικό κράτος. Κράτος Λοχίας

Απλα ντυθείτε και στο χακί.. δεν ειναι ντροπή.

(ελπίζω να γελάσατε ....
γιατι μονο για γελια ειναι.

 
Αν θέλει το υπουργείο διαζώσης
05 Σεπ 2021 19:21

Αν θέλει το υπουργείο πραγματικά την διαζώσης εκπαίδευση θα πρέπει να καλύψει τη δαπάνη rapid test υποχρεωτικά σε όλο το προσωπικό και τους φοιτητές (ανεξαρτήτου εμβολιασμού, δεδομένου ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν) σε μονάδες εγκατεστημένες εντός κάθε πανεπιστημίου 1-2 φορές την εβδομάδα. Απαραίτητη να είναι η θερμομέτρηση στην είσοδο. Επίσης, χρειάζεται νέο προσωπικό για καθαριότητα και βεβαίως για διδασκαλία δεδομένου ότι θα αυξηθούν τα τμήματα.

 
Η μπαλα εχει χαθει.
05 Σεπ 2021 18:18

Για αλλη μια φορα το υπουργειο "μπαχαλο" λεει ο,τι θελει, πραγματα που δε γινεται να εφαρμοστουν αποτελεσματικα, και οι συνεπειες θα φανουν στο αμεσο μελλον.

 
@Υπευθυνότητα και ευθύνη
05 Σεπ 2021 18:09

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η πρεμούρα για "δια ζώσης" συνδέεται με τα αιτήματα των "τοπικών κοινωνιών" - αυτά που μας κατέστρεψαν τόσες 10ετίες. Πρέπει να πέσει χρήμα, ενοίκια, συμβόλαια. Μαντεύω ότι λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων, η πανδημία θα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις (σκεφτείτε, τώρα σχεδόν 400 σε ΜΕΘ, ενώ όλοι έλειπαν διακοπές - και πάμε να ανοίξουμε όλες τις βαθμίδες, τα πάντα όλα) που θα ξαναπάμε στο διαδίκτυο. Αλλά στο μεταξύ κάποιοι άτυχοι θα τα έχουν "ακουμπήσει".

 
Ηρεμία
05 Σεπ 2021 17:09

Μην αγχώνεστε! Ένα 20% παρακολουθεί δια ζώσης πάντα. Αν ήταν να έρθουν όλοι οι εγγεγραμμένοι όχι στις αίθουσες δε θα χωρούσαν αλλά στο οικοδομικό τετράγωνο. Οχι δε δουλεύουν αλλά δεν έρχονται. Γι αυτό ηρεμία !

 
@Η πραγματικότητα
05 Σεπ 2021 15:34

Είμαι μέλος ΔΕΠ - να σας καταθέσω την ταπεινή μου άποψη:
Δε φυγομαχεί κανείς. Απλά είναι απολύτως ανέφικτα αυτά που λεει το υπουργείο. Φαντάσου ένα ανοικτό campus οπως το ΑΠΘ π.χ με δεκάδες κτίρια όπου κάθε 1-2 ώρες ο φοιτητής μπορεί να πρέπει να πάει από το ένα στο άλλο. Με χιλιάδες φοιτητές να κινούνται. Αναλογίσου τι μηχανισμός πρέπει να στηθεί για να έλεγχονται σε κάθε είσοδο ταυτότητα+πιστοποιητικό. Επίσης, ένα αμφιθέατρο με 100 καρέκλες, αν θέλεις να τηρήσεις αποστάσεις θα χωράει 30 άτομα τώρα. Οπότε μια διάλεξη θα γίνει 3 διαλέξεις, και έχεις το πρόβλημα οτι ξαφνικά χρειάζεσαι 3πλάσιους χώρους, τουλάχιστον για τα μεγάλα μαθήματα, τους οποίους δεν έχεις. Μετά σκέψου ότι πολλά αμφιθέατρα και αίθουσες δεν έχουν αερισμό/παράθυρα. Επίσης, πρέπει να μπουν απολυμαντικά υγρά παντού και να απολυμαίνονται τα έδρανα κάθε ώρα που αλλάζεις ακροατήριο; Πως θα γίνει αυτό πρακτικά;

Δεν είναι εμπορικό κατάστημα ούτε τράπεζα ούτε δημ. υπηρεσία. Μιλάμε για μάζες φοιτητών που συγκεντρώνονται 50, 100 τη φορά σε κάθε αίθουσα και αλλάζουν αίθουσα κάθε 1-2 ώρες.

Αυτό που ΕΙΝΑΙ εφικτό (και θα κάνουν τα περισσότερα ΑΕΙ πιστεύω) είναι μαθήματα με μικρό ακροατήριο (10, 20, 50 άτομα) που είναι διαχειρήσιμα (π.χ. μεταπτυχιακά, ή μαθήματα επιλογής "μεγάλων" ετών) να γίνουν δια ζώσης.
Τα μεγάλα μαθήματα Α/Β έτους με ακροατήρια 300-500 ατόμων, απλά δε μπορεί να γίνουν δια ζώσης.

Και, ως διδάσκων που τον τελευταίο 1,5 χρόνο διδάσκω διαδικτυακά όπως όλοι οι συνάδελφοί μου, σας λέω ότι η διαδικτυακή διδασκαλία με έχει καταπονήσει ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ περισσότερο σε σχέση με τη φυσική παρουσία, έχει δυσκολότερη (για μένα τουλάχιστον) από την διδασκαλία στην αίθουσα και οι περισσότεροι περιμένουμε πως και πως να γυρίσουμε στο αμφιθέατρο.

 
Υπευθυνότητα και Ευθύνη
05 Σεπ 2021 13:27

Γιατί αυτή η εμμονική στάση με το διά ζώσης; Αν λάβουμε υπόψη πως η τεράστια πλειοψηφία των τμημάτων είναι θεωρητικά, αλλά ακόμα και στα πρακτικά αντικείμενα τα περισσότερα μαθήματα είναι θεωρητικά. Κάποια εργαστήρια μπορούν να γίνουν διά ζώσης αλλά και πάλι είναι οριακή πολιτική. Εφόσον έχουμε την εξ αποστάσεως επιλογή όλα τα υπόλοιπα είναι ανεξήγητα αλλά και η εφαρμογή τους στη σφαίρα της φαντασίας.

 
Τελείως ανεφάρμοστο
05 Σεπ 2021 10:00

Ειδικά για τα πρώτα 2 έτη όπου η διδασκαλία γίνεται σε αμφιθέατρα το μέτρο είναι ανεφάρμοστο. Μέχρι να γίνει ο έλεγχος θα έχει περάσει η ώρα του μαθήματος. Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να διώξει τους χωρίς πιστοποιητικά σπουδαστές? Από την άλλη στα μικρά τμήματα των τελευταίων ετών είναι πολύ δύσκολο ένας καθηγητής να κάνει έλεγχο και να διώχνει ανεμβολίαστους ή χωρίς τεστ σπουδαστές, ειδικά αν είναι οι περισσότεροι και καταλήγει να μην έχει ακροατήριο για να κάνει μάθημα.

 
Η πραγματικότητα
05 Σεπ 2021 00:20

Το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων δεν μπορεί να "διεκδικεί" να παραμείνει στο αποστειρωμένο περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου όταν στην υπόλοιπη κοινωνία διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων έρχονται σε επαφή με 100άδες διαφορετικούς ανθρώπους κάθε ημέρα, που ούτε ξέρουν αν είναι εμβολιασμένοι ούτε έχουν κάνει ράπιντ τεστ έως 2-3 ημέρες πριν.
Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν μπορεί να φυγομαχούν, πρέπει να προσφέρουν. Στις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες, αλλά μέχρι εκεί.
Η πολιτεία φρόντισε και εμβολιάστηκαν. Αρκεί και τα ίδια τα πανεπιστήμια να έχουν λύσει τα προβλήματα αερισμού, φίλτρα, κλπ. Χρήματα στα ΠΔΕ για συντηρήσεις υπάρχουν.

 
ΔΕΠ επαρχιακου ΑΕΙ
04 Σεπ 2021 20:58

Δεν πιστευω να εννοουν αυτα που λενε στο Υπουργειο. Απλως, η πολιτικη πιεση απο τις τοπικες κοινωνιες ειναι τεραστια, ωστε να εισελθει το φοιτητικο συναλλαγμα, και δεν τολμουν να αναφερουν το online. Δυστυχως, αν και προτιμω σαφεστατα την δια ζωσης διδασκαλια, δεν βλεπω καποιον τροπο αυτη να εφαρμοζεται. Ποιος θα ελεγχει τους φοιτητες? Και ποιος θα εμποδιζει τους ανεμβολιαστους χωρις τεστ να εισελθουν σε μια αιθουσα? Αυτα ειναι σεναρια επιστημονικης φαντασιας στα Ελληνικα ΑΕΙ. Εκτιμω πως η ενδελεχης μελετη της καταστασης τις επομενες ημερες, απο τα ιδια τα ΑΕΙ, θα οδηγησει, δυστυχως, σε online διδασκαλια με ολες τις συνεπειες που αυτο μπορει να εχει.

 
ΓΝΜ
04 Σεπ 2021 15:54

Ας αποφασισει, αν θελει και μπορει, το υποργειο τον υποχρεωτικο εμβολιασμο των φοιτητων και την απαγορευση ηλεκτρονικης εγγραφης στο επομενο εξαμηνο εαν δεν ικανοποιειται αυτη η συνθηκη για να τελειωνουμε με αυτη την συζητηση. Και ας παψουν να "πετανε μονιμως την μπαλα στην εξεδρα".

 
ΔΕΠ2
04 Σεπ 2021 12:47

Είναι κρίμα το υπουργείο να βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις. Δε γίνεται ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ να γίνει δια ζώσης μάθημα σε 100-200-300 φοιτητές στο αμφιθέατρο. Ποιός θα ελέγχει ταυτότητες και πιστοποιητικά; Ξέρετε πόση ώρα παίρνει αυτό; Πως θα τηρηθούν εύλογες αποστάσεις μεταξύ φοιτητών; Πως και ποιός θα απολυμαίνει έδρανα; Πως θα βάλεις φοιτητές σε αίθουσες και αμφιθέατρα που δεν έχουν καν φυσικό αερισμό; Αυτά απλά δε μπορούν να γίνουν. Αναρωτιέμαι αν ο στόχος είναι να δοθεί μια επίφαση "κανονικότητας", να νοικιάσουν οι φοιτητές διαμερίσματα, να πέσει χρήμα στις τοπικές κοινωνίες και μετά από 2 βδομάδες να ξαναπάνε όλα online (που σε πολλές σχολές αυτό θα γίνει απ'ότι καταλαβαίνω).

 
Επιστροφή
04 Σεπ 2021 12:25

Δεν αντέχουμε καθηγητές και φοιτητές να είμαστε εκτός του πανεπιστημίου για 3η χρονιά! Όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γνωρίζουν καλά ότι το ενδιαφέρον και η ψυχολογία των φοιτητών έχει καταποντιστεί και πλέον οι καθηγητές είναι εγκλωβισμένοι σε ένα αμέτοχο ακροατήριο. Μην μιλήσω για τις online εξετάσεις.. Πολλούς καθηγητές βολεύει η εξ'αποστάσεως εκπαίδευση για προφανείς λόγους και προβάλουν διάφορες δικαιολογίες για να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν τα σχολεία (το τμήμα δεν κλείνει εάν δεν έχουν εντοπιστεί 50%+1 κρούσματα!!!) και τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ξανά κλειστά, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού! Τρόποι υπάρχουν (πχ πρωτόκολλα που ακολουθούνται στο εξωτερικό) αλλά χρειάζεται θέληση και προσπάθεια από όλες τις πλευρές, κράτος, εκπαιδευτικό προσωπικό, και φοιτητές για να γυρίσουμε επιτέλους πίσω στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

 
Γεώργιος Ντ.
04 Σεπ 2021 10:41

πλήρως ανεφάρμοστο το μέτρο.
Ακόμη και να υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου (που δεν υπάρχει) θα χρειαζόταν ο χρόνος του μισού μαθήματος για να γίνει - το άλλο μισό θα διακοπτόταν κάθε 5 λεπτά για τους φοιτητές που θα μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή ο διδάσκων, μια θα συγκεντρώνεται στη διδασκαλία και μια θα αποσυντονίζεται απο τον έλεγχο. Για διαπληκτισμούς κλπ δεν συζητάμε - να τους θεωρούμε δεδομένους - και ποιος θα έχει διάθεση να μπαίνει συνεχως σε αυτούς;
Τα μετρα μαλλον αποσκοπούν να πείσουν οτι τα μαθήματα θα γίνονται (και καλά) κανονικά ενω στην πραγματικότητα σύντομα θα πάμε σε τηλεκπαίδευση...
(σε 2-3 βδομάδες, μεχρι να νοικιάσουν οι φοιτητές τις γκαρσονιέρες, και να τις πληρώνουν αφήνοντας τις άδειες, αφου θα επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους)

 
Εργαστήριο
04 Σεπ 2021 00:31

Δηλαδή, θα πας εσύ υφυπουργέ σε εργαστήριο και θα δείξεις σε κλειστή αίθουσα πως να το κάνουν αυτό που θα κάνουν και η απόσταση θα είναι πάνω από 1,5 μέτρο;
Αυτό θα το κάνεις σε 500+ άτομα όλη την εβδομάδα και μετά θα πας σπίτι σου στην οικογένεια σου γιατί απλά έκανες το εμβόλιο;
Στην κάθε οικογένεια σίγουρα υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά εσύ έχεις κάνει το εμβόλιο;

 
@Ανύπαρκτη κάθε είδους προετοιμασία
04 Σεπ 2021 00:26

Αυτό δεν είναι προετοιμασία, αλλά ξεσκαρτάρισμα προιόντος...
Μόνο, που εδώ μιλάμε για ανθρώπους κι όχι για φρούτα ή λαχανικά...
Κι αφού οι εμβολιασμένοι μια χαρά νοσούν και μεταδίδουν, τι είδους έλεγχος είναι αυτός; Δηλαδή όσοι εμβολιάστηκαν (μαζί κι εγώ) είμαστε ακίνδυνοι για τους άλλους;
Για συνέλθετε καμιά φορά...

 
Ιωάννης Κ.
03 Σεπ 2021 23:04

Είναι το λιγότερο άσχετοι της πραγματικότητας. Ας ετοιμαστούμε για το μπουρλότο - covid που θα προσφέρουν τα Πανεπιστήμια από τον Οκτώβριο στον γενικό πληθυσμό. Οι υπεύθυνοι έχουν ήδη ονοματεπώνυμο. Θα δούμε κάποιον δημοσιογράφο σε κάποιο κανάλι να τους ρωτήσει τα απλά: Ποιος θα κάνει τους ελέγχους σε εκατοντάδες φοιτητές που θα εισέρχονται σε αμφιθέατρα και εργαστήρια; Πόσες εργαστηριακές ομάδες επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και ποιος θα διδάξει σε αυτά ιδίως στα Τμήματα με περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ; Θα μας δώσει κάποιος μία απάντηση επιτέλους;

 
ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
03 Σεπ 2021 23:00

Ο.Κ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ( ΓΑΛΛΙΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΑ) ΈΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ...
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ... ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΛΛΑ,,,ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ...
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΛΙΨΗ..
Με τον τρόπο του Γ.Σεφέρη
...Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει·
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες…
Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937...

Α/π Αυλίς, περιμένοντας να ξεκινήσει.
ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ο καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓΩΝΙΑ covid-2019.
Καλοκαίρι 1936

 
ΔΕΠ
03 Σεπ 2021 22:37

@Καθηγητής ΕΚΠΑ03 Σεπ 2021 22:22
Σε πάρα πολλά τμήματα το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται με 5-6 τμήματα των 20+ ατόμων. Για να τηρηθεί το πρωτόκολλο θα χρειαστούν διπλάσια τμήματα με τα μισά άτομα. Ποιος θα κάνει τις επιπλέον ώρες; Εσείς μήπως;

 
Καθηγητής ΕΚΠΑ
03 Σεπ 2021 22:22

Το εργαστήρια με σωστό καταμερισμό ομάδων μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης. Οι θεωρίες όμως (ιδιαίτερα σε μεγάλα ακροατήρια) θα πρέπει να γίνονται εξ αποστάσεως. Προτείνω δηλαδή ένα μικτό σχήμα διδασκαλίας.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ