Αναλυτικά η απόφαση (πρωτόκολλο) για το άνοιγμα των σχολείων

Διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 στις σχολικές μονάδες

04/09/2021

Ενημερώθηκε: 04/09/2021, 13:30

Άκουσε το άρθρο

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης),προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση  σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο πρωτόκολλο  “Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 στις σχολικές μονάδες της Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19”:

self-test

α) Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Προ Τρίτης και Παρασκευής

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα και οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα  , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έναντι COVID-19, καθώς και όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με δαπάνη τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου, rapid test) δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευσ τους στη σχολική μονάδα και προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος
(rapid test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Συμπτώματα  εκτός του χώρου του σχολείου

γ) 1) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:

- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας.

- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

- Ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Σε απομόνωση κατ’ οίκον

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Επιστροφή στο σχολέιο

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει
στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας.

Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Ύποπτο κρούσμα

Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19 και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον οποίο –ως εκ τούτου–συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Εάν ένας εκπαιδευτικός  εκδηλώσει συμπτώματα

2) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π ή μέλος του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από τον χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους και υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR).

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

3) Γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:

1. Επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

Μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών

δ) Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικας/η μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ

Για την επάνοδο στη σχολική μονάδα των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο ο/η μαθητής/τρια να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, ήτοι παρέλευση δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, πάροδος τριών (3) εικοσιτετραώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή.

Στενές επαφές

ε) Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:

1) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν.

2) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

3) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

4) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ μέρους και των δύο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.

5) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.

6) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

7) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των   συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Τα άτομα που εμπίπτουν στον   «στενής επαφής»

στ) Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου πρέπει:

1) Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να μην τεθούν σε κατ ́ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση:

Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην περίπτωση των μελών του προσωπικού) σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), που παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ειδικότερα:

Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1), καθώς και την ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid tests. Τις ημέρες τρίτη (3) και πέμπτη (5), οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού προσωπικού υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου προσκομίζονται κάθε φορά και καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος τα καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στη διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν [δύο (2) αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και δύο (2) εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη του προσωπικού].

Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους

2) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1) και την ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID- 19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).

Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι

3) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που: ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή
ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση  μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες ή μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο [εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου], σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες μηδέν (0) έως πρώτη (1) και έβδομη (7), από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία αυτή (της αυξημένης εγγύτητας με το επιβεβαιωμένο κρούσμα), δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 1.

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών

ζ) Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων συστήνεται η συνέχιση των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης.

Πότε αναστέλλεται  ηλειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης, η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το από 2.9.2021 πρακτικό της 235ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Δεν αναστέλλεται η λειτουργία κανενός τμήματος σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

Σχόλια (38)

Βασίλης
|

Έχουν χάσει τελείως την μπάλα. Είναι τόσο μπερδεμένα και περίπλοκα πλέον όλα και για τα πάντα φυσικά είναι υπεύθυνος ο διευθυντής. Σήμερα
σε τηλεδιάσκεψη ο κύριος Γενικός είπε σε έντονο ύφος τους διευθυντές των σχολείων να υπακούσουν στο νομοθέτημα -έκτρωμα της αξιολόγησης και να μην ακούνε τι τους λέει η ΔΟΕ.

Δάσκαλος
|

Τι θα γίνει με όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είχαν πέρσι άδεια ειδικού σκοπού ; Θα τους βάλετε ανάμεσα σε ανεμβολίαστους συναδέλφους και την πλειοψηφία των μαθητών έως 15 ετών ανεμβολίαστους και με γονείς που δεν ξέρουμε αν θα έχουν εμβολιαστεί ;

Στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα, επανέρχονται αλλά μπαίνουν σε θέσεις χωρίς επαφή με το κοινό. Εδώ ; Χειρότερα στο Γυμνάσιο από εμάς του Δημοτικού... Και έρχεται φθινόπωρο, χειμώνας, χωρίς δυνατότητα εξαερισμού συχνή, ειδικά από Θεσσαλία και πάνω... Υπογράφετε τη θανατική τους καταδίκη ; Τι λέει ο eody και το Υπουργείο Παιδείας ; Πως θα αντέξουν μέσα σε σχολεία με 20 έως 40 εκπαιδευτικούς, και με 150 έως 300 παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται στη χρήση μάσκας ;

Κυρία Κεραμέως, κυρία Ζέττα Μακρή, έχετε ιερό χρέος να τους προστατεύσετε ΑΜΕΣΑ, με ξεκάθαρη εγκύκλιο. Πολλοί από αυτούς λόγω χρόνιων προβλημάτων δεν αναπτύσσουν αντισώματα και δεν έχουν άμυνα... Δώστε τους το δικαίωμα της τηλεργασίας με πρόσληψη αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας ή όλου του έτους, μέχρι να χτιστεί το τείχος ανοσίας, που, λόγω των μεταλλάξων, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι, πλέον, άνω του 80 με 85%, ενώ η Ελλάδα είναι γύρω στο 58% ...

Μην αφήσετε τους ευπαθείς έρμαιο των ανεμβολίαστων ( που έχουν επιφυλάξεις ) και αντιεμβολιαστών ( που αρνούνται ολοκληρωτικά το εμβόλιο ).

ΚΑΤΙΑ
|

ΑΚΟΥΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΟΜΕΝΟΣ,ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ Η ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΚΤΛ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ;ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ;ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ; ΔΙΑΒΑΣΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ...ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ;
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η BACK OFFICE.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (59η και 50η )
Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11. της
περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-
2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με
αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν
επαφή με κοινό.
3. Εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση , σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι του
Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με
αυτοπρόσωπη παρουσία. Ωστόσο, ειδικά για τους ανήκοντες στις περ. 1.1 – 1.11. της
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 4011, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας που
δεν έχουν επαφή με κοινό. Γενικότερα ωστόσο, για όσους υπαλλήλους υπάγονται σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξακολουθεί να πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την
απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθμούς εργασίας που θα καθιστούν
κατά το δυνατόν ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Επισημαίνεται
εκ νέου ότι για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας στο
πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου
συνυπολογίζονται πλέον στους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ
αποστάσεως εργασία, εφόσον είναι δυνατή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Ειδικά για
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα κρίνεται από την Διοίκηση κάθε υγειονομικού
σχηματισμού η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας
κινδύνου που ανήκει.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!!!!

Για τα duty free
|

@ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Εσύ είσαι "φορολογούμενος πολίτης", κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι, τί είμαστε δηλαδή? Ή μήπως γνωρίζεις κάποια χώρα στον κόσμο, που να μην φορολογεί όλους τους πολίτες της, να πάμε να ζήσουμε εκεί?
Όταν θα γίνεις λοιπόν πρωθυπουργός, τότε να αποφασίσεις εσύ, για ποια πράγματα θα πληρώνεται ο καθένας.

selftest
|

Πολλά παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού ΔΕΝ κάνουν self test! Το μαρτυρούν τα ίδια. O εκπαιδευτικός προσπαθεί να πείσει όλους τους γονείς, αλλά όταν του φέρνουν τη δήλωση και δεν έχει καμιά απόδειξη για το εναντίον, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ανάγκη να υπάρξει μέριμνα γι' αυτό.

Προς γονείς
|

Αγαπητοί γονείς,
Με όλα όσα έχουν επιφορτιστει οι δάσκαλοι και έχουν επωμιστει, μην περιμένετε να γίνονται μαθήματα...
Επίβλεψη, έλεγχος, χαρτιά, γραφειοκρατία... Αυτά θα γίνονται. Για τον covid...

Ντελια
|

Ήδη κουράστηκα και μόνο που τα διάβασα.... Σκεφτείτε και να ξεκινήσουμε...

Τρέλανε μαςςςςςς
|

Δηλ αν νοσει το 50% της τάξης και μενει σπίτι σε καραντίνα,τότε θα γίνεται μάθημα μόνο με τους υπόλοιπους μίσους;;;;;;; και οι άλλοι μισοί θα μένουν πίσω;;;;; τι πραγματα είναι τούτα;;;;

Σωτήρης
|

Mιλούσα με συναδέλφους στη Γερμανία. Στα σχολεία γίνεται το σέλφ τέστ από τους μαθητές με επίβλεψη δασκάλου. Δεν απασχολεί τι θα κάνει ο ανεμβολίαστος με τα ράπιντ, είναι δικό του θέμα. Τα εμβόλια δωρεάν. Τα κάνουν και οι ευπαθείς. Υπάρχει και η άνευ αποδοχών άδεια.

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

@ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω πολύ αν είστε όντως "φορολογούμενος πολίτης", όπως επαίρεστε, και όχι ένας από εκείνους που τη βολεύουν διά της πλαγίας οδού αλλά μονίμως επικρίνουν τους άλλους!
Κι αυτό το λέω γιατί ένας έντιμος φορολογούμενος πολίτης, αντί να ξεπέσει στο σημείο να χυδαιολογεί μ' αυτόν τον τρόπο, θα είχε φροντίσει νωρίτερα να καταγγείλει όλους εκείνους τους μεγαλόσχημους που διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα με τρόπο που πλέον δεν κρατά ούτε τα προσχήματα, ενώ συγχρόνως θα φώναζε ασταμάτητα να αξιοποιηθούν τα χρήματά του για καλύτερα σχολεία και νοσοκομεία! Εσείς έχετε την ακριβώς ανάποδη αντίληψη και θεωρείτε τον εκπαιδευτικό "καθαρίστρια" ή "επιστάτη" ή "κλητήρα", γιατί δεν έχετε την παραμικρή συνείδηση της αξίας του εκπαιδευτικού λειτουργήματος! Προφανέστατα λοιπόν δε δικαιούστε να επικαλείστε το ρόλο του "φορολογούμενου πολίτη"!

Μιμη
|

Το εργο της κα υπουργου θα συνεχιστει, θα περασουν ακομη χιλιαδες παιδια ασχημα, με την προκλητικη της αδιαφορια (σε πολλους τομεις).

@ Go
|

Σωστά τα λες. Στις ευρωπαϊκές χώρες δε γίνεται ο έλεγχος απ τον διευθυντη οπως εδω... Που κάνει τα πάντα. Έχουν άνθρωπο προσλάβει μόνο για τον έλεγχο.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
|

@Νηπιαγωγός sos
Μπα κυρία μου θέλεις να σου φέρουν και καθαρίστρια ;
Δική σου δουλειά είναι να είσαι και δασκάλα και καθαρίστρια και τραπεζοκόμος στα παιδιά.
Πάνω από όλα να προσέχεις τα νήπια. Γιαυτό τον σκοπό πληρώνεσαι.

Διαγνωστικά Τεστ
|

Διαγνωστικά τεστ σε τυχαία δειγματοληψία σε όλα τα σχολεία. Αρκετά από τα σελφ τέστ δεν πραγματοποιούνται σωστά ή/και δηλώνονται εικονικά.

Εκπαιδευτικός
|

Ας αρχίσω απο απλές διαπιστώσεις:
1. Το self test γνώριζετε ότι είναι κοροϊδία και ως προς την εγκυρότητα και ως προς την αληθή δήλωση του από τους γονείς
2. Οι πρώτες ώρες δυο φορες την εβδομάδα χάνονται λόγω ελέγχου των δηλώσεων self test (365 παιδιά στο σχολείο)
3. Το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσματος είναι ένα θεαθήναι και τίποτε παραπάνω... Στολές ειδικές απομόνωση του παιδιου σε ειδικό χώρο που αεριζομενο (υπάρχουν ελευθεροι χώροι στα σχολεία για τέτοια χρήση?) ο μαθητής θα επιστρέψει χωρίς βεβαίωση ιατρική... Κοκ... Ενώ τα παιδιά έρχονται στοιβαγμένα στα λεωφορεία κάθε μέρα... Επιτροπές , υπευθυνος covid μέντορας, συνεδριάσεις κοκ ένα γελοίο θεαθήναι ανουσιο ακόμη χειρότερο από περισυ ...

Οξύμωρο
|

Πώς είναι δυνατόν να κάνει κάποιος rapid test 24 ώρες πριν πάει τη Δευτέρα στο σχολείο; Αν το κάνει Παρασκευή τότε είναι άκυρο αφού τα rapid test ισχύουν για 48 ώρες. Έχουν αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των ανθρώπων αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.

ένας δάσκαλος
|

και ο κάθε πρωτοετής στη λοιμωξιολογία γνωρίζει οτι ο ιός μεταδίδεται εκθετικά σε ένα πληθυσμό. Όταν θα έχει φτασει η τάξη στο 50+% σημαίνει οτι τελικά η τάξη θα νοσήσει σχεδόν όλη (μαζι και μεγάλος αριθμός από τα μέλη των οικογενειών/φίλων που ερθουν σε επαφή με τα παιδιά).
Στο υπουργείο δεν είναι μόνο άσχετοι, είναι και επικίνδυνοι.

ΠΕΠΗ
|

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΑΝ ΤΑ SELF TEST ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ; ΠΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ;

μία εκπαιδευτικός
|

λογικά τα βρίσκω όλα τα μέτρα. ας ελπίσουμε να κυλήσει ομαλά η χρονιά μέσα στις σχολικές αίθουσες, γιατί η τηλεκπαίδευση και δεν μπορεί να καλύψει την ύλη και δεν γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους μαθητές. Σαν την διαζώσης διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, δεν υπάρχει. Αλλιώς σίγουρα τα σχολεία θα είχαν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια στις προηγμένες χώρες. όλα τα άλλα που γράφονται μάλλον προέρχονται από ανθρώπους που αγνοούν τα οφέλη της εκπαίδευσης...

Αίσχος
|

Ό,τι και να πουν, όπως και να το παρουσιάσουν, το απόλυτο τίποτα δεν κρύβεται.

ΜΕΤΡΑ COVID19
|

ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΤΑΝ Η ΜΕΘ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΑ, ΦΕΤΟΣ ΕΙΝ ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ.
ΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΣ 2 ΔΟΣΕΙΣ
ΒΛΕΠΕ ΙΣΡΑΗΛ ...
ΤΟ 90% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ,
ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠ.ΚΟΥΣ.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ 50% + 1 ΕΚΠ.ΚΟΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ?

Βαγγέλης
|

Δηλαδή σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, θα τους χώνουν κάθε μέρα τεστ στη μύτη; Τρελαθήκαμε τελείως.

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

Εντάξει, το τερματίσαμε τώρα! Αν αυτό λέγεται "ανοιχτά σχολεία" και κανονική λειτουργία, τότε μάλλον κοροϊδευόμαστε εν ψυχρώ! Τα σχολεία πλέον υγειονομικοί σταθμοί ίσως μπορούν να λέγονται, όχι όμως σχολεία! Κι αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν η πολιτεία, η κοινωνία, η κάθε οικογένεια να κοιμάται ήσυχη εμπιστευόμενη τα παιδιά της και τους άμοιρους εκπαιδευτικούς σε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα προστατεύεται από ερασιτέχνες "υγειονομικούς", όπως θα είναι πλέον ο ουσιαστικός ρόλος των εκπαιδευτικών! Μια αβάσταχτη υποκρισία είναι όλο αυτό το τερατούργημα που εμπνεύστηκε το υπουργείο και η αυτής εξοχότητας υπουργός που συνεχώς παραπαίει και μεγαλοπιάνεται δείχνοντας αχαρακτήριστη αναλγησία για τον υπεραυαίσθητο χώρο της αρμοδιότητάς της!

Ελένη
|

Όλο γκρίνια. Ο κάθε εκπαιδευτικός επιβλέπει τους μαθητές του και όχι τους μαθητές όλου του σχολείου. Περνάμε δύσκολες ώρες , κινδυνεύουν οι ζωές όλων μας και εμείς ακόμη στο εγώ και όχι στο εμείς . Δεν συνειδητοποιούμε μου φαίνεται την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνουμε, ΠΟΛΕΜΟ έχουμε με έναν απρόβλεπτο εχθρό ...και ίσως μια ευκαιρία να σκεφτούμε πέρα από το <<εγώ>>, την κοινωνία.

Νηπιαγωγός
|

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν την ατυχία να ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πώς θα τα βγάλουν πέρα όταν θα βλέπουν τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται στις τάξεις τους; Κύριοι του υπουργείου και της επιτροπής είναι σαν να υπογράφετε την καταδίκη τους. Ποια πρόνοια λάβατε γι' αυτούς; Αφού δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να αραιώσετε τις τάξεις, αφού δεν τοποθετήσατε ούτε προσωπικό καθαριότητας τις ώρες λειτουργίας του σχολείου,δώστε τους τουλάχιστον την δυνατότητα να εργαστούν εκπαιδεύοντας τα ευπαθή παιδιά. Δεν φτάνει που διακινδυνεύουν την ζωή τους μέσα στις πολυπληθείς τάξεις με τα ανεμβολίαστα παιδιά και τους ανεμβολίαστους γονείς τους, δεν φτάνει που για να κλείσει το τμήμα πρέπει πρώτα να αποδεκατιστεί, καλούνται και να διαχειρίζονται τα ύποπτα κρούσματα σαν νοσηλευτές και σαν προσωπικό καθαριότητας. Απάνθρωπη αντιμετώπιση !!

Νηπιαγωγός sos
|

Στα νηπιαγωγεία που δεν περισσεύει ΚΑΝΕΝΑΣ ποιος θα κάνει όλα όσα ορίζονται για τον υπεύθυνο covid; Τα νήπια θα μπαίνουν στον αυτόματο;
Ποιος θα καθαρίζει σχολαστικά τις επιφάνειες με τις οποίες ήρθε σε επαφή το ύποπτο κρούσμα από την στιγμή που ούτε προσωπικό καθαριότητας θα υπάρχει;
Μας άφησαν χωρίς προσωπικό καθαριότητας εν μέσω πανδημίας με μικρά παιδιά που ο καθένας ξέρει τι ανάγκες έχουν και πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τις δύσκολες στιγμές τους. Απαιτούν από την νηπιαγωγό να είναι ταυτόχρονα δασκάλα, νοσηλεύτρια, καθαρίστρια, τραπεζοκόμος, υπάλληλος γραφείου. Δεν σφάξανε!!
Δεν ντρέπονται καθόλου;

ΠΑΝΟΣ
|

στα σχολεία θα γίνεται μάθημα ή έλεγχος των μαθητών κατά την προσέλευση τους!!

Δημήτρης
|

Τα ευπαθή παιδιά και οι ευπαθείς εκπαιδευτικοί που φοβούνται να μη νοσήσουν άσχημα μπορούν να εμβολιαστούν και να τους φύγει ο φόβος. Οι λόγοι υγείας που επικαλούνται όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, είναι υποθέσεις που κάνουν οι ίδιοι ή συμβουλές του διαδικτύου. Αν ήταν διαφορετικά, δεν θα έπαιρναν ούτε Depon, που μπορεί μέχρι και νεφρική ανεπάρκεια να προκαλέσει.

.....
|

Δλδ εκπαιδευτικός ειδικότητας με μία ώρα σε κάθε τάξη δεν θα μπαίνει ποτέ σε καραντίνα και θα πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει από τμήμα σε τμήμα και από σχολείο σε σχολείο..

@Go
|

Σωστά τα λες...
ΣΥΝ του ότι θα πρέπει να, ελέγχουμε τα rapid τεστ... 2 φορές τη βδομάδα... Σε τάξη που χει κρούσματα. Γραφειοκρατία σου φουλ...
Και σ όλα αυτά μας λένε και για αξιολόγηση... Καλά κρασια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ