Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΙΕΠ: Δηλώσεις συμμετοχής μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση για τις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες
Δημοσίευση: 06/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στη 2η επιμορφωτική περίοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αφορά τις κάτωθι θεματικές ενότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα:


Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει ένα κείμενο και τέσσερα βίντεο συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 1,5 ώρας).

Β. Θεματικές Ενότητες Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. (Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 32 ωρών)
ΦΠ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» ΔΚ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ» EE. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ» EZ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από έξι υποενότητες. Κάθε υποενότητα περιλαμβάνει:

  • δύο βιντεομαθήματα,
  • ένα κείμενο μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου,
  • παραδείγματα εφαρμογής μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου - Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών και
  • μια άσκηση αυτοαξιολόγησης – κουίζ,

Επίσης ο κάθε επιμορφούμενος επιλέγει ένα πρόγραμμα εφαρμογής υλοποίησης εργαστηρίου σε μορφή βιντεομαθημάτων συνολικής διάρκειας παρακολούθηση μιας (-1-) ώρας.

Γ. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει έξι κείμενα, μια παρουσίαση και βίντεο διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 2 ωρών και μισή ώρα αξιολόγηση για την απόκτηση της βεβαίωσης).

Το επιμορφωτικό υλικό είναι διαθέσιμο από τις 13-09-2021

Παρακολούθησηεπιμορφώσεων

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Για να προχωρήσει ο/η επιμορφούμενος στα επόμενα βήματα πρέπει να έχει μελετήσει /παρακολουθήσει το σχετικό επιμορφωτικό υλικό (αν ένα βήμα έχει ολοκληρωθεί φαίνεται από την επισήμανση στο κουτάκι που βρίσκεται στο πλάι του βήματος).

Για να ενεργοποιηθεί η επόμενη υποενότητα, πρέπει να έχει απαντήσει επιτυχώς στην άσκηση αυτοαξιολόγησης. Δίνονται απεριόριστες προσπάθειες για να επιτύχει σωστά τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά αλλά υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να έχει δύο ή περισσότερες απαντήσεις, οπότε αυτού του τύπου οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν τουλάχιστον με βαθμολογία 67%.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρητικού υλικού της κάθε υποενότητας, δίνεται πρόσβαση σε Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της αντίστοιχης θεματικής ενότητας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κάθε επιμορφούμενος-η επιλέγει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα και απαντά στις ερωτήσεις του.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη της διδακτικής ενότητας και ανοίγει η πρόσβαση στην επόμενη διδακτική ενότητα.

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει βιβλιοθήκη ενδεικτικών προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα,οιεπιμορφούμενοι/νεςθαενημερώνονταιμέσωηλεκτρονικήςαλληλογραφίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου

β) να απαντήσει επιτυχώς στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

γ) να υποβάλει συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια όπου αυτά παρατίθενται

δ) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

Η βεβαίωση θα παραληφθεί από το Μητρώο του ΙΕΠ στην δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου, αφού συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος από το μενού επιλογών «Βεβαιώσεις» και επιλέγοντας την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα επιλογών που εμφανίζεται.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΔΗΛΩΣΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασίαυποβολήςδήλωσηςσυμμετοχής–Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων εκπαιδευτικών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος επιμόρφωσης του ΙΕΠ θα δίνεται σταδιακά ανά ομάδες σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια: α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ, β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου & ερωτηματολογίου και γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμίαυποβολήςδήλωσηςσυμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 6-09-2021 ώρα 13:00 έως και 13-09-2021 ώρα 15:00.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑΔΕΛΤΙΑΕΙΣΟΔΟΥΚΑΙΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ 1303/2013 και 1304/2013.

Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 2131335563, κα. Ε. Γκορτσίλα (για οργανωτικά θέματα), και στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 (μόνο για τεχνικά θέματα).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.