Placeholder

ΙΕΚ

Τρεις στους τέσσερις αποφοίτους των ΙΕΚ εργάστηκαν μετά την αποφοίτηση

Δημοσίευση: 09/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σταθερή άνοδος της συμμετοχής των αποφοίτων των ΙΕΚ  στο εργατικό δυναμικό της χώρας διαφαίνεται την τελευταία δεκαετία.

Από έρευνα του ΕΟΠΠΕΠ, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα

 • Από το σύνολο του δείγματος προκύπτει ότι σχεδόν τρεις (3) στους τέσσερις (4) εργάστηκαν μετά την αποφοίτηση, ενώ ο μέσος χρόνος εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση υπολογίζεται στους 7,37 μήνες.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μη πιστοποιημένοι βρίσκουν σχετικά πιο γρήγορα εργασία από τους πιστοποιημένους, γεγονός που θα μπορούσε να σχετίζεται με τις ειδικότητες ΙΕΚ αλλά και με το γενονός ότι οι πιστοποιημένοι βρίσκουν εργασία μη συναφή με την ειδικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πιστοποι- ημένους.
 • Στη συνέχεια, τρεις (3) στους πέντε (5) δηλώνουν ότι υπάρχει υψηλή συνάφεια μεταξύ πρώτης θέσης εργασίας με την ειδικότητα που απέκτησαν από το ΙΕΚ, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν παρέμειναν στην πρώτη εργασία μετά την αποφοίτηση, ο συνολικός χρόνος παραμονής στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνάει τον ένα (1) χρόνο.
 • Όσον αφορά στη σημερινή εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων ΙΕΚ του δείγματος, δύο (2) στους πέντε (5) εργάζονται με πλήρη απασχόληση και σχεδόν το 60% των αποφοίτων απάντησε ότι υπάρχει συνάφεια της ειδικότητας ΙΕΚ με τη σημερινή εργασία.
 • Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει συνάφεια, ο κύριος λόγος που εργάζονται σε θέση που δεν σχετίζεται με την ειδικότητά τους προκύπτει από το γεγονός ότι, ενώ αναζήτησαν δεν κατάφεραν να βρουν ανάλογη εργασία.
 • Επιπροσθέτως, σχετικά με το είδος εργασίας των αποφοίτων σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μισοί από τους απόφοιτους ΙΕΚ εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και από αυτούς οι τρεις (3) στους τέσσερις (4) εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
 • Αξιολογώντας το ρόλο του Διπλώματος ΙΕΚ διαφαίνεται μία γενικότερη τάση επιβεβαίωσης της σημαντικότητάς του για την εύρεση εργασίας, ενώ η χρησιμότητα των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΙΕΚ στη σημερινή εργασία των αποφοίτων αξιολογείται με πολύ υψηλό βαθμό από έναν/μία (1) στους τέσσερις (4) αποφοίτους.
 • Μέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων της επαγγελματικής ειδικότητας και της ικανοποίησης των αποφοίτων από το πρόγραμμα ΙΕΚ σε σχέση με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκύπτουν οι σχετικές διαφοροποιήσεις μεταξύ σημαντικότητας και ικανοποίησης οι οποίες καταδεικνύουν τις αναντιστοιχίες. Ειδικότερα προκύπτει ότι οι «Ψηφιακές Δεξιότητες» εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ σημαντικότητας και ικανοποίησης, ακολουθούμενες από την «Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα». Οι μικρότερες αναντιστοιχίες εμφανίζονται στον «Γραμματισμό» και «Αριθμητισμό».
 • Τέλος, οι απόφοιτοι ΙΕΚ κλήθηκαν να δηλώσουν τη συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η υψηλότερη ικανοποίηση απορρέει από τους Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες, ενώ η Υλικοτεχνική Υποδομή βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση. Σε γενικές γραμμές, η συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ από την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκ- παίδευσης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
 • Σχετικά με τις δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (2018-2019 και 2020-2021), παρατηρείται ότι τα απο- τελέσματα παρουσιάζουν σχετική συνάφεια. Ωστόσο, μία από τις βασικές διαφορές που εμφανίζεται αφορά στο επίπεδο σχετικότητας της ειδικότητας ΙΕΚ με τη σημερινή εργασία των αποφοίτων ΙΕΚ, όπου στην πρόσφατη έρευνα παρατηρείται πτώση κατά έξι (6) ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, διαφοροποίηση υπάρχει στους τρό- πους εύρεσης εργασίας, όπου υπάρχει σχετική μείωση της απευθείας επικοινωνίας με τον εργοδότη και της αξιοποίησης δικτύου φίλων και γνωστών. Ταυτόχρονα, μείωση εμφανίζεται και στις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το επίπεδο των αναντιστοιχιών εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με τα αποτελέ- σματα της προηγούμενης έρευνας.
 • Αναφορικά με την έρευνα των εργοδοτών, σε επίπεδο δείγματος προκύπτει ότι απ’ όσους είχαν δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΉ ότι απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι δύο (2) στους πέντε (5) απα- σχολούν ή έχουν απασχολήσει αποφοίτους. Όσον αφορά τον τρόπο πρόσληψης των αποφοίτων ΙΕΚ προκύπτει ότι ο συνηθέστερος τρόπος είναι μέσω βιογραφικών και ακολουθούν τα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
 •  
 • Σχετικά με τη μέση χρονική διάρκεια απασχόλησης των αποφοίτων ΙΕΚ, σύμφωνα με τις αποκρίσεις των εργο- δοτών, αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι ειδικότητες με το μεγαλύτερο διάστημα απασχόλησης είναι οι Λογιστές και οι Βοηθοί Επαγγελματιών Νοσηλευτικής, ενώ τα επαγγέλματα με το μικρότερο χρονικό διάστημα απασχόλησης είναι οι Μάγειροι και οι Σερβιτόροι.
 • Όσον αφορά την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ ως κριτήριο πρόσληψης σχεδόν οι μισοί εργοδότες αποκρίθηκαν ότι την λαμβάνουν υπόψη. Σχετικά με την πρόθεση πρόσληψης αποφοίτων ΙΕΚ, θετικό είναι το γεγονός ότι τρεις (3) στους πέντε (5) δήλωσαν ότι έχουν σκοπό να προσλάβουν αποφοίτους ΙΕΚ, ενώ η συνολική ικανοποίηση των επιχειρήσεων για την απόδοση των αποφοίτων ΙΕΚ αναδεικνύει τη θετική απόδοση των αποφοίτων ΙΕΚ κατά την εργασία. Αναφορικά με την αξιολόγηση της ικανοποίησης κάθε ειδικό- τητας, υψηλότερα στην κλίμακα τοποθετούνται οι Βοηθοί Λογιστών (7,47) και οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι και σχετικές ειδικότητες (7,27), ενώ χαμηλότερα τοποθετούνται οι Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα.
 • Στη συνέχεια, μέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας και επάρκειας των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή- των, προκύπτουν οι αναντιστοιχίες που συνιστούν ένα κρίσιμο μέγεθος για την απόδοση και απορροφητικότητα των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη αναντιστοιχία εμ- φανίζεται στην «Επίλυση Προβλημάτων» και στην «Δημιουργικότητα/Δημιουργική σκέψη», ενώ η χαμηλότερη στις «Ψηφιακές Δεξιότητες» και «Ξένες γλώσσες». Όσον αφορά στις αναντιστοιχίες ανά ειδικότητα, αξίζει να σημειωθεί ότι τις υψηλότερες αναντιστοιχίες στις περισσότερες δεξιότητες τις εμφανίζουν οι Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και οι Κομμωτές, ενώ τη χαμηλότερη αναντιστοιχία στο σύνολο των δεξιοτή- των εμφανίζει η ειδικότητα των Βοηθών Λογιστών.
 • Ή συγκριτική ανάλυση των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τις περιόδους 2018-2019 και 2020-2021, στον βαθμό που κατέστη εφικτή λόγω διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, αναδεικνύει το γεγονός ότι οι απόφοιτοι ΙΕΚ και οι εργοδότες έχουν παρόμοια αντίληψη για τα ζητήματα των σημαντικών και αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην αγορά εργασίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Σχόλια (3)

 
Αλέξανδρος
10 Σεπ 2021 11:05

Δεν είναι όλα και τόσο καλά. Ας προβληματισθούμε με τα παρακάτω:
1. δύο (2) στους πέντε (5) εργάζονται με πλήρη απασχόληση
2. το 60% των αποφοίτων απάντησε ότι υπάρχει συνάφεια της ειδικότητας ΙΕΚ με τη σημερινή εργασία.
η χρησιμότητα των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΙΕΚ στη σημερινή εργασία των αποφοίτων αξιολογείται με πολύ υψηλό βαθμό από έναν/μία (1) στους τέσσερις (4) αποφοίτους.
Μήπως τελικά οι περισσότεροι εργάζονται λόγω ηλικίας και όχι λόγω ΙΕΚ;

 
Αποφοιτη ΙΕΚ
09 Σεπ 2021 23:28

Ναι ναι πολυ μεγάλη απήχηση έχει το πτυχιο μου. Μας δουλευετε εδώ πρακτικη δεν έβρισκα να κάνω που ήταν και τζάμπα. Για ποια απασχόληση μιλάτε...

 
ΙΕΚτζής
09 Σεπ 2021 18:38

Είναι αλήθεια ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας .
Καιρός να αλλάξει η οπτική της κοινωνίας σχετικά με την Επαγγελματική Κατάρτιση...
Ζούμε στη δια βιου μάθηση και θα πρέπει να αυξηθούν όσοι επανακαταρτίζονται και κάνουν μια νέα αρχή σε ένα νέο αντικείμενο...
Δεν χρειάζεται πλέον άλλο ένα πτυχίο. Πρακτικές και τεχνικές γνώσεις χρειάζονται ...
Ευκαιρία για τις χιλιάδες ανέργους πτυχιούχους ή μη να μάθουν κάτι που θα τους οδηγήσει σε μια καλή εργασία

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ