Οριστικό: Στα Λατινικά θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών

Οι τρεις λόγοι που το υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε σε απόφαση “διπλών” εξετάσεων

16/09/2021

Άκουσε το άρθρο

Στο μάθημα των Λατινικών  και όχι στην Κοινωνιολογία θα διαγωνιστούν , τελικά, οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Αυτή είναι η οριστική θέση του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του esos.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, δεν προχώρησε σε απόφαση “διπλών” εξετάσεων (Κοινωνιολογία για τους παλαιούς υποψηφίους και Λατινικά για τους φετινούς μαθητές της Γ’Λυκείου), δεδομένου ότι οι υποψήφιοι των τελευταίων χρόνων δεν διδάχθηκαν στα Λατινικά:

ΠΡΩΤΟΝ: Διότι  Θα ετίθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης (διεκδίκηση ίδιων θέσεων από υποψήφιους που έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά βασικά μαθήματα)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η υποχρέωση του Κράτους είναι να προετοιμάζει τον μαθητή για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όχι τον απόφοιτο. Οι απόφοιτοι μπορεί να έχουν δώσει εξετάσεις πολλά χρόνια πίσω και να έχουν εξεταστεί στη διάρκεια του χρόνου σε πολλά και ετερόκλητα συστήματα εισαγωγής.

ΤΡΙΤΟΝ:  Ο νομος που προβλέπει τα Λατινικά ως βασικό μάθημα είχε ψηφιστεί 2 χρόνια πριν από την εφαρμογή του, δηλ. το 2020 για τις εξετάσεις του 2022, και άρα όλοι οι υποψήφιοι είχαν γνώση για την επερχόμενη αλλαγή.

Η εξεταστέα  ύλη

Η εξεταστέα  ύλη, στην οποία  θα εξεταστούν οι υποψήφιοι   στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις , είναι οι εξής:

ΒΙΒΛΙΑ 2021-2022

  • Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
  • Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
  • Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Εισαγωγή:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:

Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι χρόνοι, γ. Μετακλασική εποχή, δ. Ύστερη Αρχαιότητα.

Κείμενα:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́: Μαθήματα XVI-XX Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β ́: Μαθήματα XXI-L. Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γραμματική – Συντακτικό:

I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β ́ ΓΕ.Λ.

II. Η ύλη Γ ́ ΓΕ.Λ.:

• Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ ́ συζυγίας
• Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ ́ συζυγίας
• Τα αποθετικά ρήματα της γ ́ συζυγίας
• Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ ́ και δ ́ συζυγίας
• Το ρήμα fio
• Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου
• Τα σύνθετα του do

• Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο
• Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου
• Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική)
• Το ειδικό απαρέμφατο
• Το ουσιαστικό bos
• Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής
• Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου
• Ο υπερθετικός των επιθέτων
• Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους
• Η μετοχή του ενεστώτα
• Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του μέλλοντα
• Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων
• Η χρήση της μετοχής
• Η ενεργητική περιφραστική συζυγία
• Το απαρέμφατο του μέλλοντα
• Η έκφραση est mihi nomen
• Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η ακολουθία των χρόνων
• Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου
• Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου
• Η ακολουθία των χρόνων
• Ο ιστορικός και ο χρονικός cum
• Προτάσεις ουσιαστικές με το quod
• Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα
• Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
• Η απαγόρευση
• Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Τα παραθετικά των επιθέτων
• Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis
• Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών

• Ο σχηματισμός των επιρρημάτων
• Τα παραθετικά των επιρρημάτων
• Ο β ́ όρος της σύγκρισης
• «Ανώμαλα» παραθετικά
• Οι εκφράσεις maior natu και minor natu
• Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση)
• Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο
• Ο προσδιορισμός του τόπου
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Το ρήμα eo, ii(ivi), itum, ire
• Οι χρήσεις της γενικής
• Οι χρήσεις της δοτικής
• Οι χρήσεις της αφαιρετικής
• Το γερούνδιο
• Το γερουνδιακό
• Η παθητική περιφραστική συζυγία
• Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού
• Το σουπίνο
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι αιτιολογικές προτάσεις
• Οι τελικές προτάσεις
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι χρονικές προτάσεις
• Χρήσεις του συνδέσμου cum
• Οι υποθετικοί λόγοι
• Οι εναντιωματικές προτάσεις
• Οι παραχωρητικές προτάσεις
• Οι παραβολικές προτάσεις
• Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις
• Οι αναφορικές προτάσεις
• Οι ευθείες ερωτήσεις
• Οι πλάγιες ερωτήσεις
• Οι βουλητικές προτάσεις
• Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται μετο quominus, το ne και το quin.
• Ακολουθία των χρόνων
• Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut
• Ο πλάγιος λόγος
• Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
• Τα αντωνυμικά επίθετα

Σχόλια (23)

george
|

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ:
Πρώτον: Μα ήδη τίθεται ζήτημα ίσης μεταχείρισης καθώς οι απόφοιτοι δεν έχουν τον ίδιο χρόνο προετοιμασίας με τους τελειόφοιτους και ουτε διδαχτηκαν το μαθημα. Ας υποθεσουμε όμως οτι ειναι διαφορετικης δυσκολιας τα 2 μαθηματα και αυτο θα ηταν αδικια. Τότε το υπουργειο ας εδινε διαφορετικό ποσοστό θέσεων ανάλογο προς τον αριθμό τον τελειόφοιτων/απόφοιτων και φυσικα των σχολων που χρειαζονται λατινικα και ας αφηνε να γίνει η εξέταση στην Κοινωνιολογία.

Δεύτερον: Η υποχρέωση του κράτους είναι η δωρεάν παιδεία και όχι να θέτει επιπλέον εμπόδια σε αυτήν. Παρόλα αυτά ακόμα και να δεχτώ το επιχειρήμα , αυτό ακυρώνει απο μόνο του την απόφαση του υπουργειου. Γιατί το μάθημα που θέτει τώρα είναι ύλης 2 ετών και οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι δεν δίνουν μετά απο χρόνια αλλά μετά απο έναν. Άρα εφόσον δεν περνά στο πανεπιστήμιο το 100% των υποψηφίων και ένα ποσοστό δίνει πάντα την επόμενη χρονιά, το κράτος εφόσον η ύλη είναι 2 ετών θα έπρεπε απο πέρσι να διδάξει στην Γ' λυκείου το μάθημα αυτό στους απόφοιτους του 2021 καθώς αυτοί ήταν τότε μαθήτες και σύμφωνα με το επιχείρημα ήταν υποχρέωση του. Αν η ύλη ήταν 1 έτους ή αν περνούσαν όλοι την πρώτη χρονιά, τότε ίσως το επιχείρημα σας να ευσταθούσε.

Τρίτον: Εφόσον όλοι ειχαν γνώση για αυτό και ήταν τόσο αυτονόητο γιατί κανείς πριν την ανακοίνωση της φετινής απόφασης δεν ήξερε τι θα γίνει; Ας θεωρήσουμε όμως οτι το γνωρίζαμε όλοι. Οι απόφοιτοι του 2021 θα έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό να προετοιμαστούν σε 5 μαθήματα για τις πανελλήνιες τους και όχι σε 4 όπως όλοι οι φετινοί υποψήφιοι (καθώς δεν περνά το 100%) ουτώς ωστε να είναι σίγουροι οτι αν δεν επιτύχουν την πρώτη φορά σε αυτό που επιθυμούν να έχουν κάποιες πιθανότητες στην δεύτερη προσπάθεια. Που είναι λοιπόν η ίση μεταχείριση; Αρα το τρίτο επιχειρημα ακυρωνει το πρωτο.

Ενεργός πολίτης
|

Σε σχέση με το πρώτο επιχείρημα: «Διότι Θα ετίθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης (διεκδίκηση ίδιων θέσεων από υποψήφιους που έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά βασικά μαθήματα).», με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, διότι εξασφαλίζει στον απόλυτο βαθμό την ίση μεταχείριση των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη Γ’ Λυκείου και θα είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές του Ιουνίου του 2022 διδάσκονται σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 6 ώρες Λατινικά την εβδομάδα. Επιπλέον πέρσι (όταν ήταν μαθητές της Β΄ Λυκείου) διδασκόντουσαν Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι του 2021, που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις Πανελλαδικές του Ιουνίου του 2022, δεν έχουν διδαχθεί Λατινικά, ούτε για μία ώρα.
Σε σχέση με το δεύτερο επιχείρημα: «Η υποχρέωση του Κράτους είναι να προετοιμάζει τον μαθητή για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όχι τον απόφοιτο. Οι απόφοιτοι μπορεί να έχουν δώσει εξετάσεις πολλά χρόνια πίσω και να έχουν εξεταστεί στη διάρκεια του χρόνου σε πολλά και ετερόκλητα συστήματα εισαγωγής.» και σε συνδυασμό με το πρώτο ακλόνητο επιχείρημα θα πρότεινα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, κάθε χρονιά να αλλάζουν τόσο τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και η ύλη τους.
Σε σχέση με το τρίτο επιχείρημα: «Ο νόμος που προβλέπει τα Λατινικά ως βασικό μάθημα είχε ψηφιστεί 2 χρόνια πριν από την εφαρμογή του, δηλ. το 2020 για τις εξετάσεις του 2022, και άρα όλοι οι υποψήφιοι είχαν γνώση για την επερχόμενη αλλαγή.», επαυξάνοντας, έχω να επισημάνω το εξής: ο καλά προετοιμασμένος μαθητής της Γ΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-21 (που σημειωτέον κύλησε ιδανικά για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς) που έδωσε εξετάσεις τον Ιούνιο του 2021, αν ήταν προνοητικός, θα έπρεπε να είχε προβλέψει το ενδεχόμενο να μην περάσει σε σχολή της επιλογής του (έστω και για λίγα μόρια) και ως εκ τούτου να χρειαστεί να ξαναδώσει Πανελλαδικές εξετάσεις και το Ιούνιο του 2022. Οπότε, παράλληλα με την παρακολούθηση των σχολικών μαθημάτων του κατά το έτος 2020-21 και τα τυχόν φροντιστήρια θα έπρεπε να πληρώνει και να αφιερώνει χρόνο για να προετοιμαστεί και για τα Λατινικά, κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα.

@φιλολογος
|

Μα τι λετε; Τι επιχειρημα ειναι αυτο, οταν η αδικια ειναι προφανης; Μονο και μονο για να δικαιολογησετε την αχρηστεια;

Απόφοιτη 21
|

Παλεύουμε όλοι για την καλύτερη σχολική χρονιά,όσο εξαρτάται από όλους εμάς.Γιατί;.Επειδή αποδείχθηκε ότι η διαδικτυακή διδασκαλία δεν αντικαθιστά την διά ζώσης.Μιλώ ως απόφοιτη που το έζησα δύο χρονιές 19-20 και 20-21.Ήταν πράγματι δύσκολο.Πόσο δύσκολο είναι όμως να αλλάζει και το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα αυτό της Κοινωνιολογίας με τα Λατινικά για εμάς που δεν το έχουμε διδαχτεί.Για ποια αδικία μιλάμε σε σχέση με τα παιδιά του 22 που γνώριζαν σε πιο μάθημα θα εξεταστούν από την επόμενη χρονιά ώστε να έχουν μια καλή προετοιμασία.Μας έκανε γνωστό το υπουργείο την αλλαγή, αλλά όχι ωστόσο να έχουμε τον χρόνο να διδαχτούμε και εμείς τα Λατινικά ώστε να βρεθούμε ίσοι απέναντι τους.Πιστεύαμε σε μια δεύτερη ευκαιρία τουλάχιστον επιλογής μας.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!! esos που μας δίνεις την ευκαιρία να εκφραζόμαστε μέσα από αυτή τη σελίδα.

Περίεργος
|

ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ....!!!
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.....!!!
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ.....; ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ......ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.....!!!

Απόφοιτος 2021
|

Εφόσον δεν διδαχτήκαμε Λατινικά για πια αδικία μιλάμε απέναντι στα παιδιά του 22 ;Δεν έχουν άρα προβάδισμα αυτά τα παιδιά σε σχέση με εμάς; Είχαμε την επιλογή να διαλέξουμε ανάμεσα σε Λατινικά και Κοινωνιολογία όταν αποφασίστηκε από την κυβέρνηση ότι θα δοθεί τα Λατινικά ως πανελλήνιο μάθημα ώστε να έχουμε μερίδιο ευθύνης;Θα μπορούσε να έχει δοθεί η ευκαιρία επιλογή μαθήματος λόγω της αλλαγής.Γιατί να δοθεί μικρότερο ποσοστό πρόσβασης από τη στιγμή που ήταν απόφαση κυβέρνησης.Τώρα δεν άδικο αυτό απέναντι σε εμάς που δεν το διδαχτήκαμε καθόλου;Πως θέλετε να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ESOS.

ΖΚ
|

Oh my God ! ... αυτό κι αν δεν είναι real social change !!!

KIN
|

Το πρώτο επιχείρημα είναι μαχητο κ δεν ευσταθεί σύμφωνα με την λογική , διότι ήδη υποψήφιοι του θετικού προσανατολισμού μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις σχολές πληροφορικής καθώς και στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Πειραιά χωρίς να εξετάζονται σε Πληροφορική κ Οικονομία . Σχετικά με το δεύτερο επιχείρημα πρέπει να σημειωθεί ότι ανέκαθεν αρκετοί υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικά ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο χωρίς να τα διδάσκονται στα σχολεία. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι το 75% των τμημάτων που περιλαμβάνονται στο 1ο ΕΠ έχουν προγράμματα σπουδών σε κοινωνικές επιστήμες κ οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται βστην Κοινωνιολογία αλλά στα Λατινικά . Οι εκλογές έρχονται ..........

Απόφοιτη 2021
|

Δηλαδή μας λέτε ότι ο απόφοιτος του 2003 που ξαναδίνει του χρόνου πανελλήνιες είναι το ίδιο με τον απόφοιτο του 2021; Και όχι μόνο του 2021 αλλά της χρονιάς του Covid όπου το 90% των μαθημάτων έγιναν διαδικτυακά σε κατάσταση αυστηρής καραντίνας; Διαδικτυακά σε απίστευτα αντίξοες συνθήκες με τα επίπεδα ανεργίας στα ύψη και όχι μόνο εγχώριες αλλά παγκόσμιες ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας; Τα ίδια διαδικτυακά για τα οποία είχατε δηλώσει αρχικά όταν πρωτοκλείσαν τα σχολεία ότι ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗς ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ ΈΤΣΙ Η ΥΛΗ;; Και όχι μόνο αυτό αλλά το συγκεκριμένο επιχείρημα υπονοεί ότι όλοι οι μαθητές φυσιολογικά περνάνε στη σχολή της επιλογής τους με την πρώτη προσπάθεια και οτιδήποτε διαφορετικό δεν σας αφορά. Δηλαδή αρνειστε να αναγνωρίσετε ότι ένας φοβερός αριθμός "αποτυχαίνει" κάθε χρόνο; (Χωρίς καν να συμπεριλάβουμε τα παιδιά τα οποία συμβιβάζονται με μια τυχαία σχολή απλά για να περάσουν κάπου.) Δεν είναι απολυτήριο οι πανελλαδικές, δεν είναι τελικό ζήτημα μιας φοράς, είναι ετήσιος διαγωνισμός. Λέτε ότι θα εριθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης;;; Τι ίση μεταχείριση θα έχουν τα παιδιά του 2021, όχι του 2003 ούτε του 2009, τα οποία δεν έχουν διδαχθεί ΠΟΤΈ το νέο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα; Που έχουν ένα χρόνο να μάθουν λατινικά πληρώνοντας από την τσέπη των γονιών τους σε φροντιστήρια ή πολλά μόνα τους — αυτοδίδακτα. Γιατί εγώ μόνη μου θα πρέπει να τα μάθω τα λατινικά. Λεφτά για φροντιστήριο δεν είχα ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Η μόνη επιλογή είναι να δουλέψω και τότε πόσο χρόνο θα έχω για να διαβάζω; Όσον αφορά το τρίτο επιχείρημα... Ναι, γνωρίζαμε από το 2020 ότι το 2022 το σύστημα αλλάζει, οπότε τι υπονοείτε: ότι έπρεπε το 2021 η τρίτη λυκείου να παρατήσουμε τις πανελλαδικές της κοινωνιολογίας και να πούμε ότι ξεκινάμε μόνοι μας λατινικά και θα δώσουμε κατευθείαν το 2022 λατινικά [μαθαίνοντας λατινικά μέσω φροντιστηρίου αφού δεν διδάσκετε σε εμάς ούτως ή άλλως] ή ότι η μόνη μας πραγματική ευκαιρία να πετύχουμε στις πανελλαδικές είναι με την πρώτη προσπάθεια; Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι χειρότερο.

Δεν με νοιάζει το κόμμα που τυχαίνει να έχουμε τώρα. Δεν έχω κάποιο πολιτικό συμφέρον. Είμαι απλά ένα παιδί 18 χρονών που θέλει να σπουδάσει. Με πραγματικά "ίση μεταχείριση". ΔΊΚΑΙΑ  μεταχείριση.

Αν θέλετε να δώσουμε λατινικά όλοι τότε να επαναφέρετε το θεσμό του μεταλυκειακού που υπήρχε κάποτε δηλαδή να προσφέρετε στους αποφοίτους δωρεάν φροντιστήριο στο σχολείο. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι προηγούμενες τάξεις έχουν προβάδισμα 2 χρόνων. Τα λατινικά είναι γλώσσα όπως και τα αρχαία. Δεν είναι θεωρία που παπαγαλίζεται.

Απόφοιτη 2021
|

Δηλαδή μας λέτε ότι ο απόφοιτος του 2003 που ξαναδίνει του χρόνου πανελλήνιες είναι το ίδιο με τον απόφοιτο του 2021; Και όχι μόνο του 2021 αλλά της χρονιάς του Covid όπου το 90% των μαθημάτων έγιναν διαδικτυακά σε κατάσταση αυστηρής καραντίνας; Διαδικτυακά σε απίστευτα αντίξοες συνθήκες με τα επίπεδα ανεργίας στα ύψη και όχι μόνο εγχώριες αλλά παγκόσμιες ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας; Τα ίδια διαδικτυακά για τα οποία είχατε δηλώσει αρχικά όταν πρωτοκλείσαν τα σχολεία ότι ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗς ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ ΈΤΣΙ Η ΥΛΗ;; Και όχι μόνο αυτό αλλά το συγκεκριμένο επιχείρημα υπονοεί ότι όλοι οι μαθητές φυσιολογικά περνάνε στη σχολή της επιλογής τους με την πρώτη προσπάθεια και οτιδήποτε διαφορετικό δεν σας αφορά. Δηλαδή αρνειστε να αναγνωρίσετε ότι ένας φοβερός αριθμός "αποτυχαίνει" κάθε χρόνο; (Χωρίς καν να συμπεριλάβουμε τα παιδιά τα οποία συμβιβάζονται με μια τυχαία σχολή απλά για να περάσουν κάπου.) Δεν είναι απολυτήριο η πανελλαδικές, δεν είναι τελικό ζήτημα μιας φοράς, είναι ετήσιος διαγωνισμός. Λέτε ότι θα εριθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης;;; Τι ίση μεταχείριση θα έχουν τα παιδιά του 2021, όχι του 2003 ούτε του 2009, τα οποία δεν έχουν διδαχθεί ΠΟΤΈ το νέο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα; Που έχουν ένα χρόνο να μάθουν λατινικά πληρώνοντας από την τσέπη των γονιών τους σε φροντιστήρια ή πολλά μόνα τους — αυτοδίδακτα. Γιατί εγώ μόνη μου θα πρέπει να τα μάθω τα λατινικά. Λεφτά για φροντιστήριο δεν είχα ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Η μόνη επιλογή είναι να δουλέψω και τότε πόσο χρόνο θα έχω για να διαβάζω; Όσον αφορά το τρίτο επιχείρημα... Ναι, γνωρίζαμε από το 2020 ότι το 2022 το σύστημα αλλάζει, οπότε τι υπονοείτε: ότι έπρεπε το 2021 η τρίτη λυκείου να παρατήσουμε τις πανελλαδικές της κοινωνιολογίας και να πούμε ότι ξεκινάμε μόνοι μας λατινικά και θα δώσουμε κατευθείαν το 2022 λατινικά [μαθαίνοντας λατινικά μέσω φροντιστηρίου αφού δεν διδάσκετε σε εμάς ούτως ή άλλως] ή ότι η μόνη μας πραγματική ευκαιρία να πετύχουμε στις πανελλαδικές είναι με την πρώτη προσπάθεια; Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι χειρότερο.

Δεν με νοιάζει το κόμμα που τυχαίνει να έχουμε τώρα. Δεν έχω κάποιο πολιτικό συμφέρον. Είμαι απλά ένα παιδί 18 χρονών που θέλει να σπουδάσει. Με πραγματικά "ίση μεταχείριση". ΔΊΚΑΙΑ μεταχείριση.

Αν θέλετε να δώσουμε λατινικά όλοι τότε να επαναφέρετε το θεσμό του μεταλυκειακού που υπήρχε κάποτε δηλαδή να προσφέρετε στους αποφοίτους δωρεάν φροντιστήριο στο σχολείο. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι προηγούμενες τάξεις έχουν προβάδισμα 2 χρόνων. Τα λατινικά είναι γλώσσα όπως και τα αρχαία. Δεν είναι θεωρία που παπαγαλίζεται.

Τι να πεις...
|

Η αδικια και η αυταρχικοτητα συνεχιζεται. Δεν ειναι πρωτη φορα.

Κωνσταντίνος
|

@Φιλόλογος
Βεβαίως όλοι πρέπει να δίνουν με το ίδιο σύστημα αλλά εδώ αλλάζει τελειως ένα μάθημα. Δηλαδή θα έπρεπε να επιλέξουν όσοι θέλουν να δώσουν με το παλιό δηλ. Κοινωνιολογία και να διεκδικήσουν ένα πολύ μικρό ποσοστό θέσεων. δεν θα διεκδικούσαν τις ίδιες βάσεις ο απόφοιτος με τον βαθμό της κοινωνιολογίας και ο τελειόφοιτος με τα Λατινικά. Δεν είμαστε ηλίθιοι όπως μας νομίζει το υπουργείο. Χωριστές βάσεις. Το γεγονός ότι αλλάζει η ύλη σε αλλά μαθήματα από χρονιά σε χρονιά δεν είναι το ίδιο. Αν καταθέσουν αγωγή πιστεύω ότι θα αναγκαστεί το υπουργείο να κάνει για μια χρονιά ακόμη εξετάσεις με κοινωνιολογία. Αλλά θα αργήσει να παρθεί η απόφαση, το υπουργείο για σπάσιμο θα ορίσει ελάχιστες θέσεις οπότε αγαπητοί απόφοιτοι ξεκινήστε να διαβάζετε Λατινικά για να έχετε σοβαρές ελπίδες

ΠΟΛΙΤΗΣ
|

Εγώ πάλι, γιατί νομίζω ότι το αγαπητό esos μας διακτινίζει στο μέλλον, στην πρωταπριλιά του 2022;

Βικυ
|

" άρα όλοι οι υποψήφιοι είχαν γνώση για την επερχόμενη αλλαγή". Αντε και το ξέραν, μπορούσαν να κάνουν κάτι; Να μπουν στην κατάψυξη να περάσουν δύο χρόνια!

Αστερω
|

Όλα ξεκινούν από την εμμονή της υπουργού να εφαρμόσει για λίγο το σύστημα Γαβρογλου. Έτσι είχαμε την αστοχία με τα ποσοστά παλαιών νέων πέρυσι, λάθος που θέλει να ξεχάσει και ούτε το σκέφτεται για διπλή εξέταση. Να σημειώσω ότι αν φέτος δεν έχουμε περικοπή ύλης όλοι οι παλαιοί θα εξεταστούν σε κεφάλαια που δεν διδάχθηκαν.

Η αδικια
|

Απαραδεκτη η θεση του υπουργειου και αβασιμα ολα τα επιχειρηματα.Να υποθεσουμε οτι το κρατος δεν εχει υποχρεωση να διδαξει τους αποφοιτους.εχει ομως υποχρεωση να φροντισει να εξεταστουν σε μαθημα που εχουν διδαχθει.Και το επιχειρημα το ηξεραν -οτι δηλ.σε δυο χρονια θα εξεταζονται λατινικα-πως απαλλασσει το υπουργειο απο τις υποχρεωσεις του? Λιγη ντροπη για ολα οσα λεγονται και δεν βασιζονται σε κανενα κανονα λογικης δεν βλαπτει

Εκπαιδευτκος
|

Όταν εφαρμοσθηκε για πρώτη φορά το σύστημα Γαβρογλου δεν προέβλεπε να υπάρχουν υποψήφιοι με παλαιό κ με νέο σύστημα όταν ανέλαβε κ κα Κεραμεως αποφάσισε το υπουργείο να υπάρχουν υποψήφιοι με νέο κ παλαιό συστημα άρα οι τρεις λόγοι που επικαλονται είναι σσθροι

Εκπαιδευτικός
|

Ούτε τους αποφοίτους μαθητές δεν υπολογίζουν. Να εξεταστούν σέ μάθημα πού δεν διδάχτηκαν .Η κυβέρνηση των αχρήστων. Γύρισε σελίδα λέει η εκπαίδευση . Σε κάνα δυο χρόνια όμως θα χρειαστεί να ξαναγυρίσει η σελίδα.
Τέτοιο μίσος για τίς κοινωνικές επιστήμες . Τί να πεις ?

Απόφοιτος σχολικού έτους 2020-2021
|

Θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει ειδικά για τους απόφοιτους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήρια να εγγράφονται σε οποιοδήποτε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην Γ΄ τάξη αυτού και να παρακολουθεί μόνο τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απλά με την προσκόμιση του απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. προς πιστοποίηση ότι είναι απόφοιτος μόνο προς τον σκοπό προετοιμασίας για τις πανελλήνιες γιατί το απολυτήριο εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τι κράτος δικαίου και πρόνοιας είναι; μόνο για λίγους!!!

Φιλόλογος
|

Και πολύ σωστά!!
Όλοι πρέπει να δίνουν τα ίδια μαθήματα με το ίδιο σύστημα.
Αυτοί που φωνάζουν για να δίνουν Κοινωνιολογία οι απόφοιτοι είναι οι ίδιοι που θα βγουν αύριο και θα λένε ότι ο διαχωρισμός παλαιών/νέων τους αδίκησε.

ΞΑΝΘΟΣ
|

ΜΙΑ ΧΑΡΑ .....ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ......ΘΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΑΛΙ......ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ......ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ......ΘΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ .....Ο ΠΟΛΙΤΗΣ......!!!
ΠΑΝΤΩΣ......ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ.....;

ΘΑΝΑΣΗΣ
|

Ειδικά ο δεύτερος λόγος καταδεικνύει την απόλυτη αλαζονεία και την επικίνδυνη άγνοια των υπευθύνων για την απόφαση αυτή. Και έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το γεγονός ότι - λόγω ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα - έμειναν έξω από τα Πανεπιστήμια καλοί μαθητές, γιατί το κράτος δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να τους διδάξει ΣΩΣΤΑ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ (και όχι στα χαρτιά) τα μαθήματα αυτά.
Ο πρώτος λόγος, πάλι, συνιστά ξύλινη πολιτική γλώσσα και προκαλεί το γέλιο (ποια ίση μεταχείριση θα υπάρξει ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκονται τα Λατινικά για δύο χρόνια και σε αυτούς που ξαφνικά πρέπει να τα διδαχτούν (από ποιον άραγε;) από την αρχή. Τέλος, ο τρίτος λόγος υπονοεί ότι οι περυσινοί υποψήφιοι όφειλαν να διαβάζουν και Λατινικά μόνοι τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι στην περίπτωση που αποτύχουν να δώσουν Λατινικά. Κοινώς, το σοφό και άμοιρο ευθυνών κράτος είχε ενημερώσει...αυτοί δεν το σκέφτηκαν...Για γέλια και για κλάματα...
Υ.Γ. Το πρόβλημα αφορά τους περυσινούς αποφοίτους και όχι οποιονδήποτε επιθυμεί να δώσει πανελλήνιες σε κάποια στιγμή της ζωής του, όπως ελαφρά τη καρδία ισχυρίζεται το υπουργείο, τσουβαλιάζοντας τους πάντες.

Φοβερή
|

η κυβέρνηση της αχρηστείας. Μη τη ματιάσουμε!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ