Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Εγκύκλιος προειδοποιεί τους "αρνητές" της αξιολόγησης: Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν

Ποιες είναι οι κυρώσεις του εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού επί μη συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης
Δημοσίευση: 16/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα  και αναμένεται να αποσταλεί προς όλα τα σχολεία της χώρας , προειδοποιεί ότι (σ.σ. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ κήρυξαν απεργία -αποχή από την αξιολόγηση):

Α. Η αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών) αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει.

Και τούτο διότι η συμμετοχή στην ως άνω διαδικασία στοχεύει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και έχει βελτιωτικό χαρακτήρα.

Β. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους με αριθμό 4692/2020 (Α’ 111) και 4823/2021 (Α’ 136) νόμους.

Γ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Κυρώσεις του εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού επί μη συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης (ν. 4823/2021   άρθρο 56 παρ. 4,5,8    άρθρο 31 παρ. 11)

Η μη συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 109 είναι, μεταξύ άλλων:

1.    το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,

2.    η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

3.    η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου  οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,

4.    η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,

5.    ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς,

Σε περίπτωση επιβολής των εν λόγω πειθαρχικών ποινών στο εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκτιμηθεί η ιδιαίτερη θέση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τα ειδικώς ισχύοντα για το προσωπικό αυτό, όπως μνημονεύονται κατωτέρω.

  • Επιπλέον, αν οι παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας, αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.
  • Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει, αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ έτη.
  • Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για τα οκτώ έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

Δικαστικές αποφάσεις για απεργία ΟΛΜΕ

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έκανε δεκτές δύο προσφυγές του υπουργείου Παιδείας, κατά ανάλογης απεργίαςπ ου κήρυξε η ΟΛΜΕ, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Η πρώτη αφορά την απεργία στις Πανελλαδικές (Διαβάστε εδώ)
 
Η δεύτερη αφορά τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ μέσα στις εξετάσεις των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία (Διαβάστε εδώ).

Σχόλια (67)

 
Τάκης Π.
29 Σεπ 2021 18:39

δεν θέλουμε την αξιολόγηση αλλά
- κάνουμε αίτηση για να υπηρετήσουμε στα πρότυπα σχολεία και αξιολογου΄μαστε για θέση αυτή.
- θέλουμε τα παιδιά μας να φοιτήσουν στα πρότυπα σχολεία
- χαιρόμαστε για την αριστεία των παιδιών μας - εναλλακτική γάρ - αλλά ειρωνευόμαστε την αριστεία των άλλων.
- παίρνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία μας γιατί δεν θέλουν να φοιτήσουν στα σχολεία της γειτονιάς που οι μισοί είναι μετανάστες.
Και μετά με περίσσια επαναστατικότητα υπογράφουμε την δήλωση απεργία χωρίς κρατήσεις και μείωση αποδοχών.

 
Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος αναρωτιέται
20 Σεπ 2021 19:07

Διαβάζοντας το άρθρο και τα σχόλια των συναδέλφων, κατέληξα στα εξής συμπεράσματα:
1Η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων εκπαιδευτικών, δεν φοβάται την αξιολόγηση.Διότι αφορά την αυτό-βελτίωση .Συν των άλλων οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, έχουν εξεταστεί/αξιολογηθεί τόσες φορές κατά την σταδιοδρομία τους που πραγματικά, δεν τους κάνει εντύπωση. Όμως αν η αξιολόγηση μετατρέπεται αυτομάτως, σε κυβερνητικό εργαλείο προκειμένου να κοπούν θέσεις εργασίας και να διορίσει η κυβέρνηση τους δικούς της ,τότε ναι υπάρχει μείζον θέμα. Και επομένως, συνιστά δυναμική αντίδραση. Άλλωστε δεικνύει έλλειψη αξιοκρατίας και επομένως αποτελεί κατάφωρη αδικία( η οποία θα αφορά ακόμη και τους δικούς της Γιατί; διότι και μεταξύ των" δικών της παιδιών' θα βάλει εκείνα που προτιμά πιο πολύ .Πόσο μάλλον τους υπολοίπους που δεν ανήκουν σε αυτήν )-οπότε καταλαβαίνουμε που θα οδηγήσει αυτό.
2.Για να γίνει όμως αυτό (δηλ η δυναμική αντίδραση), θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά κάποιοι άλλοι παράγοντες .Όπως οι μαθητές που είναι το ζητούμενο όπως να μην χάνουν μαθήματα και να μην καταπονούνται πνευματικά και σωματικά .Αλλά και η κοινωνία (που πλέον αντιμετωπίζει εχθρικά, οποιονδήποτε που εργάζεται στο δημόσιο και αγανακτεί.)Διότι σκοπός της αντίδρασης, είναι να πάρουμε την κοινωνία με το μέρος μας.Πως όμως;Να δείξουμε και δη να εξηγήσουμε σωστά, απλά και κατανοητά ότι δεν είμαστε άλλο ένα τσούρμο ,που θέλει να διοριστεί ή μόνιμα ή με σύμβαση αορίστου χρόνου και να ζει εις βάρος της. Άνθρωποι προερχόμενοι από τα σπλάχνα της είμαστε. Και όχι από μια ομοταξία ατόμων, που άλλο από την δική τους πραγματικότητα δεν γνωρίζουν(Και ούτε θέλουν να την μάθουν)Και ότι αυτή μας η ενέργεια ,θα αφορά πρωτίστως και τους γονείς.Έχουν αυτοί χρήματα για να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο; Πιστεύουν ότι εκεί θα τους μάθουν διαφορετικά και καλύτερα πράγματα;
3.Η βαθμοθηρία δυστυχώς ήταν και είναι θέμα .Το δημόσιο σχολείο έχασε το πραγματικό του νόημα, που είναι η αγάπη για την γνώση και η παροχή γνώσης η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά να βρουν, τον δρόμο τους στην ζωή .Και δη να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας και δη να πετύχουν .Σωστά; Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλαχθούν η νοοτροπία και ή ύλη.Και αυτά θα επιτευχθούν όταν στην θέση των παλαιών ,προσληφθούν νέα άτομα άρτια καταρτισμένα με βάση τις επιταγές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και του Ανθρωπισμού. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαγωνίσματα δεν θα εκλαμβάνονται πλέον ως μέτρο αξίας του μαθητή ούτε ως τρόπο για να περάσει κάποιος μαθητής την τάξη.Αλλά μέσο ,το οποίο θα βοηθήσει το μαθητή να καταλάβει που έκανε λάθος.Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για αυτό πχ Διαγωνίσματα που βοηθούν την κριτική σκέψη Η μελέτες περίπτωσης με θέμα περιστατικά παρμένα από την πραγματικότητα κλπ
4.Τέλος ,μην τους κάνουμε την χάρη να τρωγόμαστε και μεταξύ μας.Να είμαστε συνετοί ,ρεαλιστές και να προχωράμε βάση στιβαρού σχεδίου.Εδώ κινδυνεύουν πολλά, πολλά περισσότερα και η αρχή γίνεται από εμάς .Και το έννομο όπλο του συνδικαλισμού, να το χρησιμοποιήσουμε αυτήν την φορά με φειδώ.Διότι η αλόγιστη χρήση του ,τους δικαίωσε.Με άλλα λόγια η σημερινή υπουργός παιδείας, δεν εμφανίστηκε εχθές. Αλλά πριν από πολλά χρόνια, όταν οι συνδικαλιστές αντί να στηρίζουν το δημόσιο συμφέρον έκαναν αλόγιστες καταχρήσεις των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα του 75 (δικαίωμα στην απεργία και στην συνδικαλιστική δράση).

 
Φ. Φ. Φ.
19 Σεπ 2021 00:52

Γιατί να μας κοπεί μισθός;;;; Αφού στη δουλειά μας θα μαστε κανονικά και θα εργαζόμαστε. Απλώς, δε θα μένουμε για σύλλογο, συνεδρίαση. Από κει θα απέχουμε. Ως 13:15 θα μαστε στα σχολεία.

 
Άπειρα βλίτα μήπως?
18 Σεπ 2021 22:24

@ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
Δεν κάνει κάποιος Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής, για να γίνει ερευνητής στη NASA. Το κάνει για να γίνει καλύτερος εκπαιδευτικός ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ. Επίσης, το να έχει ολοκληρώσει κάποιος το Διδακτορικό του, σημαίνει ότι έχει αξιολογηθεί άπειρες φορές και μάλιστα από πανεπιστημιακούς δασκάλους.
ΥΓ. Οι "δασκαλίτσες" ΔΕΝ τρώνε βλίτα.

 
"Συμμορφωθούν"
18 Σεπ 2021 12:10

Μια λέξη.... χίλιες φράσεις. Από πότε (ποιά δεκαετία), είχαμε αλήθεια να ακούσουμε τέτοια φρασεολογία από την εξουσία?
Και κάποιοι μας "παραδίδουν" σήμερα μαθήματα, ενώ στο παρελθόν άσκησαν εξουσία στην εκπαίδευση, με αποτυχημένες όμως πρακτικές και αποτελέσματα. Τι προσπαθούν να μας πουν σήμερα, όταν, ενώ είχαν την ευκαιρία τους, τα έκαναν θάλασσα? Συμμορφωθείτε λοιπόν μερικοί-μερικοί.... γιατί "έχουν γνώσιν οι φύλακες".

 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
18 Σεπ 2021 11:41

@ΜΑΡΙΝΑΠΕ70 Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής και έγινες δασκαλίτσα των 650 ευρώ.
Άρα δεν αξίζεις τίποτα και ''ξεκαβάλα το καλάμι''. Φυσικά και θα αξιολογηθείς όπως όλοι. Ποια είσαι εσύ που θα μείνεις στο απειρόβλητο..........;

 
Πιτσιφλής
18 Σεπ 2021 10:12

Η παράδοση καλά κρατεί. Και η ΝΔ δεν πρέπει να πετύχει στον χώρο της Παιδείας αλλά γιατί βοηθάει κι αυτή σ΄αυτή την προσπάθεια; Τα παθήματα του ΠΑΣΟΚ δεν αρκούν για να μάθουμε;

 
ΠΕ19
17 Σεπ 2021 23:57

@Πλατάρος Γιάννης
Δάσκαλε πόσο καλά τα λες !!!!!
Από Δευτέρα θα δούμε πολλά καλά !!!
Καταλήψεις ίσως και για να μη γίνουν σύλλογοι για αξιολογήσεις πολλά και καλά!!!
Το μεγαλύτερο κακό που κάνουν οι διάφοροι είναι ότι θα αναλωθούμε στη βλακεία του όχι σε όλα και θα έρθουν πολύ χειρότερα.
Δηλαδή πρόταση για αυτόαξιολόγηση δεν έχουμε ?
Στο καθρέπτη δεν μπορούμε να κοιταχτούμε ?
ΟΚ το μοντέλο έχει πολύ γραφειοκρατία έχουμε κάτι καλύτερο να προτείνουμε ? ή απλά ΟΧΙ σε όλα ???
Τι καταλάβαμε που δεν ψηφίσαμε ηλεκτρονικά ? χάσαμε τους όποιους εκπροσώπους σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ κλπ και η διοίκηση κάνει ότι της κατέβει.

 
@ΡΟΝΤΑ
17 Σεπ 2021 23:07

Έχεις δίκιο. 'Επρεπε να καθόμαστε και να πληρωνόμαστε...

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
17 Σεπ 2021 22:27

@Πλατάρος Γιάννης

Άλλος ένας κυκεώνας σοφιστειών ξεδιπλώνεται φιλάρεσκος και νωχελικός με μια επιδεικτική πλην άκρως υποκριτική εισαγωγή κι εν συνεχεία με ευθεία συνηγορία στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις ως εάν επρόκειτο για την ίδια την υπουργό που υπερασπίζεται τις αποκοτιές της και όχι για εκπαιδευτικό μακράς διαδρομής στο χώρο που πάντως φαίνεται πως ποτέ δεν συνέπλευσε με τη λογική ενός μέσου φυσιολογικού και φιλότιμου εκπαιδευτικού, αλλά έρρεπε σταθερά προς μιαν αριστοκρατική υπεροψία.
Αγαπητέ κύριε, αντιλήψεις αυταρχισμού, τιμωρητικής εκδικητικότητας και ολοκληρωτικής ιδεοληψίας δεν χωράνε στην εκπαίδευση και στον θεμελιώδη της φορέα, τον εκπαιδευτικό. Είναι απίστευτο πώς αδυνατείτε να αποδεχθείτε το ρόλο του εκπαιδευτικού που τυπικά ασκείτε σε όλο σας τον επαγγελματικό βίο με το να ξεπέφτετε σε εξουσιομανείς ρητορικές πομφόλυγες παραβλέποντας το προφανέστερο των πραγμάτων: Καμία αυταρχική και αφ' υψηλού μεθόδευση δεν είναι δυνατόν να εοδωθεί απέναντι σε μια γενικευμένη αντίδραση των άμεσων εμπλεκόμενων. Ακόμη κι αν τεθεί σε εφαρμογή το αποτρόπαιο αυτό αξιολογικό σχέδιο, υπό συνθήκες καταναγκασμού είναι νομοτελειακά αποτυχημένο. Και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τις άναρθρες φιλοκυβερνητικές κραυγές που αδυνατούν να αντιληφθούν ότι αυτή η γενικευμένη αντίδραση υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές και συσπειρώνει μαζικά τον εκπαιδευτικό κόσμο.
Άραγε πιστεύετε στ' αλήθεια ότι όλοι αυτοί αντιδρούν γιατί χάνουν το βόλεμά τους ή γιατί υπερασπίζονται την ήσσονα προσπάθεια, όπως διακηρύσσει το φαιδρό κυβερνητικό επιχείρημα;

 
SL^2
17 Σεπ 2021 20:35

Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να επιβάλλονται κυρώσεις, όταν ο εργαζόμενος ασκεί το αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην απεργία - αποχή, που μάλιστα έχει κριθεί ως νόμιμο από πολλές δικαστικές αποφάσεις. Πρέπει κάποιοι να κατανοήσουν ότι είναι άλλο πράγμα η συμμετοχή στην απεργία - αποχή και άλλο πράγμα η παράλειψη εφαρμογής διάταξης νόμου ή η παραβίαση διάταξης. Είναι προφανές ότι αποτελούν δυο ξένα μεταξύ τους πράγματα. Επίσης κατάπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι συνέπειες μη εφαρμογής του νόμου λόγω παράληψης εφαρμογής του ή παραβίασής του αναγράφονται στον ίδιο το νόμο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, επειδή οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και εξυπακούεται ότι όποιος δεν τους εφαρμόζει έχει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Προφανώς το κάνουν για να εκφοβίσουν τον κόσμο και μάλιστα στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και μια σχετική απαράδεκτη εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΓΓ του υπουργείου. Όμως οι εκφοβισμοί και οι εκβιασμοί καταλήγουν σε μπούμερανγκ!

 
Πλατάρος Γιάννης
17 Σεπ 2021 19:53

Να γράψω και κάποιες απόψεις συμπληρωματικές αυτών που έγραψα σε άλλο θέμα:
1) Είναι αλήθεια ότι το ΙΕΠ και το Υπουργείο έκαναν ελάφρυνση της αυτοαξιολόγησης. Παραμένει λίγο γραφειοκρατική και βαραίνει με την διαχείριση την καθημερινή των κρουσμάτων. Πέφτει πολύ φασαρία, δεν υπάρχει ηρεμία σκέψης, έχουμε αρνητές ημεδαπούς και αλλοδαπούς έξαλλους κηδεμόνες . Έχω την αίσθηση ότι η συγκυρία δεν είναι ιδανική.
2) Στην σκέψη των συναδέλφων είναι η «εξωτερική» αξιολόγηση . Ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης μάλλον ΔΕΝ είναι «εξωτερικός» με την κοινή ορολογία, αφού είναι ένας από εμάς και έχει εμπειρία και ενσυναίσθηση και κατανόηση και γνώση και υποψιασμένος είναι. Οι Γονείς είναι πραγματικά εξωτερικοί αξιολογητές, στην πλειονότητα χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης και γνώσης. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το στερεότυπο του Γονέα. Η ιδέα να αξιολογούν είναι λαϊκίστικη και ιδεοληπτική έστω και με χαλαρή μορφή.
3) Θα έπρεπε με αίτηση του αξιολογούμενου αν το επιθυμεί να καταγράφεται το μάθημα που θα κάνει παρουσία του Συμβούλου Εκπαίδευσης . Ένα μονοκάμερο με ζουμ άουτ με πλάτες των μαθητών και αρκετά σκοτεινό υπόβαθρο , ΔΕΝ εμπίπτει στην γνωστή απαγόρευση . Σε σύγχρονα Ευρωπαϊκά Κράτη δεν απαγορεύεται, άρα και εδώ, αφού η νομοθεσία για τις καταγραφές είναι Ευρωπαϊκή κυρίως. Δεν το απαίτησαν οι συνδικαλιστές, άρα δεν το απαιτεί κανένας διότι λέμε «όχι σε όλα!»
4) Οι Ομοσπονδίες, δεν έκαναν καμία διαπραγμάτευση για τον «αυξημένο γραφειοκρατικό φόρτο της Αξιολόγησης» ώστε να μεταφραστούν σε μια έστω συμβολική αύξηση, επί τούτω.
5) Είναι απόλυτα Δημοκρατικό δικαίωμα της Πολιτείας να νομοθετεί ένα επί πλέον γνησίως εκπαιδευτικό καθήκον-αυτό της αξιολόγησης- το οποίο ασμένως υιοθέτησε ο κλάδος και μαζικά το ήσκησε (αντισυνταγματικά, αλλά το ήσκησε) στις κρίσεις του 16-17 με τις ψηφοφορίες . Τώρα ο κλάδος αντιδρά , αλλά κάποιος έπρεπε να του πει «μην σπεύδετε στο αξιολογικό τσίρκο» ΟΙ συνδικαλιστές έπρεπε να το πουν. Άκουσαν τον Γαβρόγλου που είπε το διαβόητο «οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται» όταν και τα νήπια γνωρίζουν ότι «όποιος αξιολογεί, αξιολογείται .»
6) Είναι απόλυτα δημοκρατικό και συνταγματικό το δικαίωμα της απεργίας . Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μια μαγική εικόνα σύγκρουσης μεταξύ συνταγματικότητας της απεργίας και ιδιωνύμου πειθαρχικού παραπτώματος για μη συμμετοχή σε αξιολόγηση. Έχουμε εξηγήσει, ότι η περυσινή δωρεάν αποχή ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η τρέχουσα διοικητική αυστηρά λογική (μη πολιτική) λέει ότι αν η απεργία έχει ένα ΤΙΜΗΜΑ δεν είναι παράνομη! Πρόκειται για το «αυγό του Κολόμβου» :
* Δεν κάνω μάθημα όπως έχω υποχρέωση , αλλά μειώνεται το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών μου, ανά ημέρα απεργίας, επί του «καθαρού+φόρος» που εισπράττεται από το «καθαρό» (Μπορεί να έχει αλλάξει επί τα χείρω αυτό, καθώς έχω να κάνω πράξη περικοπής ως Διευθυντής -εκκαθαριστής από το 1991 (!)
*Δεν παραδίδω βαθμολογία τετραμήνου -τριμήνου για να μπλοκάρω τις Πανελλήνιες (;) Το κάνω μια φορά το υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα, το κάνω δεύτερη το υπουργείο κάνει περικοπή μισθού .
Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα: Σύμφωνα με την δική μου αναθεωρημένη εκτίμηση θα εξελιχθεί το εξής σενάριο:
*** Καλούνται να το δηλώσουν υπεύθυνα πόσοι απέχουν (λογική της ΟΛΜΕ)
*** Με βάσει μια μελέτη κόστους καθορίζεται με Υ.Α (;) η περικοπή.
*** Η αυτοαξιολόγηση συνεχίζεται με τους υπολοίπους.
*** Έπειτα από «εύλογο χρονικό διάστημα αποχής» το Υπουργείο προσφεύγει σε Εφετείο εσπευσμένα λόγω ζημίας σε εκπαιδευτικό αγαθό και η αποχή κηρύσσεται «παράνομη και αντισυνταγματική» (απολύτως λογικά και δίκαια αφού δεν μπορείς να απεργείς λ.χ. ένα χρόνο και να χάσουν την χρονιά τους όλα τα παιδιά)
***Μετά την δικαστική απόφαση ενεργοποιούνται οι κυρώσεις.
Βεβαίως από Δευτέρα θα έχουμε καταλήψεις , πορείες κτλ και ό,τι προβλέπουν οι συνήθεις «καλές πρακτικές» και θα έχουμε μια πολιτική ρήξη για την οποία δεν σπεύδω να προδικάσω την έκβασή της .
Τεχνικά, νομικά, υπενθυμίζω, ότι την πρώτη μέρα , πρώτη ώρα της κατάληψης αρχίζει τηλεκπαίδευση με απουσίες.
Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

 
ΥΕΝΕΔ
17 Σεπ 2021 19:14

Στην περσυνή χρονιά προβλεπόταν τον Ιούνιο να γίνει ανάρτηση στην πλατφόρμα του ιεπ της αυτοαξιολόγησης κλπ κλπ Είδατε τίποτα; Έτσι και φέτος αν ξαναυπάρξει μαζική αποχή από τους συλλόγους διδασκόντων δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτε. Και ας τολμήσει μετά η Υπουργός να κάνει περικοπές μισθών και να αποκλείσει από τις επιλογές στελεχών όλους τους συμμετέχοντες.

 
Ροντα
17 Σεπ 2021 19:00

Το παιχνιδι χαθηκε απο την ωρα που δεχτηκαν οι εκπ/κοι να εφαρμοσουν την τηλεκπ/ση. Ποσο διαρκει επιτελους η ανοσμια? Οσο για την αξιολογηση, ας αρχισει απο αυτην των σχολικων κτηριων ( καταλληλοτητα κ.α. .......) , οσων υπαρχουν γιατι δεν εμειναν και πολλα

 
Έλενα
17 Σεπ 2021 16:37

Δέκα σειρές μπλα...μπλα... και συμμετείχαμε...Και;

 
@Επαναστάτης ανορθόγραφος
17 Σεπ 2021 16:10

Η ορθογραφία, είναι βέβαιο ότι διορθώνεται....

 
ΜΑΡΙΝΑΠΕ70
17 Σεπ 2021 14:23

Μάλιστα ... κι εμένα που έχω διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής θα με αξιολογήσει παιδαγωγικά ένας διευθυντής που τέλειωσε διετή ακαδημία κι ένας σύμβουλος που έχει ένα μεταπτυχιακάκι στη λαογραφία, ο κάθε γονιός και υπάλληλος του δήμου... Ούτε οι τύποι δεν κρατιούνται...άντε γεια...

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
17 Σεπ 2021 13:57

Εδώ καράβια χάνονται.............παλιόβαρκες που πάτε...........
Αναπληρώσεις Διευθυντών αυτοί..........

 
Επαναστάτης ανορθόγραφος
17 Σεπ 2021 11:05

έγραψε: "Μέχρι τον Μάρτιο έχετε τελειώσει..
Θα ξανακτίσουμε ένα δημοκρατικό σχολείο. Μέχρι τότε δεν παιρνούν οι απειλές και οι εκφοβισμοί."
Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μπει επειγόντως η αξιολόγηση.

 
ΕΚ
17 Σεπ 2021 11:00

Να πάνε στον αγύριστο και να μην ξαναγυρίσουν.

 
θέσεις Διευθυντών
17 Σεπ 2021 09:56

Αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος θα υπάρχουν κυρώσεις και όλα τα υπόλοιπα που γράφει η εγκύκλιος.
Το ότι υπάρχει νόμος για την επιλογή στελεχών και δεν εφαρμόζεται για τις κενούμενες θέσεις διευθυντών από το υπουργείο δεν υπάρχει πρόβλημα;

 
@νδ
17 Σεπ 2021 09:51

Ότι χειρότερο γνωρισε ο τόπος. Τα λάθη μας πληρώνονται, όμως δε θα ξαναγίνουν.

 
Μαρια
17 Σεπ 2021 09:44

Η αυταρχικότητα και οι κυρώσεις απο το υπουργείο γνωστή τακτική. Δε περιμέναμε κάτι διαφορετικό.

 
ας το σκεφτούμε
17 Σεπ 2021 09:13

Οι δημόσιοι υπαλληλοι ακολουθούν τους ψηφισμένους νόμους της πολιτείας. Το συνδικαλιστικό όργανο δεν αναιρεί τους νόμους ούτε προτρέπει στη μη εφαρμογή αλλά εργάζεται προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, των συνθηκών και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εξέλιξης. Όταν δίνουμε βαρύτητα στη μη εφαρμογή των νόμων χάνουμε το άλλο σκέλος το ουσιώδες.

 
Ενώ
17 Σεπ 2021 08:42

για το υπουργείο που δεν εφαρμόζει το νόμο για τις κενουμενες θέσεις διευθυντών σχολείων είναι απλά Παρασκευή. Αίσχος!

 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ για την πλατφόρμα στελεχών;
17 Σεπ 2021 08:33

που δεν είναι έτοιμη από τις έτοιμες εδώ και 3 πλέον χρόνια; ξεφτίλα με προσωρινούς και παρατάσεις και σανόοοοοοοοο.

 
Αναπληρώσεις Διευθυντών
17 Σεπ 2021 08:13

Μήπως θα ήταν προτιμότερο αντί για τέτοιες εγκυκλίους να βγάλετε την κανονιστική Υ.Α. και να πάνε διευθυντές στα εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα που έχουν αναπληρωτές στις Διευθυντικές θέσεις; Όταν δεν μπορείς να κάνεις σωστά την δουλειά σου δεν μπορείς να απαιτείς με τον ζόρι και απειλές να την κάνει ο άλλος.

 
Πιτσιφλής
17 Σεπ 2021 08:13

Αιθεροβάμονες!...
Αν είχαμε νομοθετήσει μόνο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυσή του, θα είχαμε ανέβει το πρώτο σκαλί, το δεύτερο, το τρίτο.... και τώρα θα πίναμε καφέ, να πάρουμε μια ανάσα...
Τι κακό είναι αυτό, να θέλεις μετά από σαράντα χρόνια να πας με την πρώτη στο δέκατο σκαλί!...

 
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
17 Σεπ 2021 08:01

και πριν το Μαρτιο να φύγουν, τόσο το καλύτερο. Κουρασαν, απογοήτευσαν....

 
Μάριος
17 Σεπ 2021 07:07

Οι εκβιασμοί και οι προειδοποιητικές εγκύκλιοι μας γυρνούν σε άλλες εποχές. Αν είμαστε περήφανοι που είμαστε εκπαιδευτικοί, τέτοιες γελοιότητες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με το ανάλογο σθένος. Κι αν αυτή η κυβέρνηση κόπτεται για την αξιολόγηση και την αξιοκρατία, ας θεσπίσει πρώτα γραπτό διαγωνισμό για κάθε θέση στο δημόσιο (νόμος Πεπονή) και μετά ας παριστάνει τον τιμητή των πάντων και τον υπερασπιστή της αξιοκρατίας, της αριστείας και του επιτελικού κράτους...
Ελπίζω να αντέξουμε και να αγωνιστούμε όπως πρέπει (κι επιτέλους τα συνδικαλιστικά μας όργανα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων), διότι εδώ πλέον τίθεται θέμα αξιοπρέπειας.
Α, και δεν μου αρέσει καθόλου ο τίτλος "αρνητές της αξιολόγησης". Το να συγχέεται ο αγώνας τον εκπαιδευτικών με τον "αγώνα" των συνωμοσιολόγων, δεν είναι και η καλύτερη (δημοσιογραφική) ιδέα...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.