Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΟΛΜΕ: 21 ερωτήσεις-απαντήσεις για την απεργία –αποχή απο την αξιολόγηση

Δημοσίευση: 18/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εικοσιμία  ερωτήσεις-απαντήσεις για την απεργία –αποχή από την αξιολόγηση, ετοίμασε η ΟΛΜΕ, προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών, η οποίες έχουν ως εξής

Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ:

1.    Είναι νόμιμη, ως μορφή απεργίας, η απεργία-αποχή;

Η απεργία αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982 και έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Πειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις. Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

2.    Μπορεί να γίνει περικοπή μισθού σε όσους/ες συμμετέχουν σε μία απεργία-αποχή;

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή απεργίας έχει υλοποιηθεί αρκετές φορές τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από την ΑΔΕΔΥ. Απεργία αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων. Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές.

Ομοίως, καμία περικοπή δεν έχει γίνει για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ, που κάνουν οι εργαζόμενοι/ες στο υπόλοιπο δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι συμμετέχοντες/ουσες στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ, απέχουν μόνο από τα καθήκοντα αξιολόγησης (όπως αυτά προβλέπονται στο ν.4692/20 και στην ΥΑ 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189)). Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, διδακτικά και εξωδιδακτικά, τα διεκπεραιώνουν κανονικά. Επομένως, ακόμα κι αν το ΥΠΑΙΘ θελήσει να προχωρήσει σε περικοπές, αυτές θα πρέπει να οριστούν ως ποσοστό που αναλογεί στα καθήκοντα από τα οποία απέχουμε σε σχέση με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνουμε και μόνο για τις μέρες που υφίσταται κάποια διαδικασία αξιολόγησης.

3.    Μετά την ψήφιση του 4823/21 μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται στο αρθ. 56 σε όσους/ες συμμετέχουν στην απεργία αποχή;

Όπως αναλυτικά εξηγήσαμε στο προηγούμενο ενημερωτικό της ΟΛΜΕ (325/16-09-21), τόσο το σύνταγμα όσο και η υπερνομοθεσία και οι έως τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων συνηγορούν στο ότι η απεργία είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλωστε το άρθρο 56 του 4823/21 προβλέπει ποινές σε περίπτωση «παράλειψης καθήκοντος» και η εγκύκλιος 115853/ΓΔ5/16-09-21 σε «περίπτωση μη συμμόρφωσης». Τα αρμόδια δικαστήρια έχουν ξεκάθαρα και τελεσίδικα αποφανθεί ότι η απεργία δεν συνιστά παράλειψη καθήκοντος.

4.    Μπορεί παρόλα αυτά το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει στην επιβολή των εν λόγω ποινών σε απεργούς;

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΟΛΜΕ, η μη συμμετοχή στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις διαδικασίες αξιολόγησης «δεν μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των κυρώσεων των παρ.4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 ν.4823/2021, όταν η παράλειψή του αυτή οφείλεται σε άσκηση του συνταγματικού δικαιώματός του σε απεργία-αποχή, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας. Συνεπώς, είτε η διοίκηση υποχρεούμενη σε σύμφωνη με το άρθρο 23 παρ.2 Σύντ. ερμηνεία θα πρέπει να απόσχει από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εν λόγω προσωπικού, εφόσον τούτο μετέχει σε απεργία-αποχή από κάθε ενέργεια συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης της παρ.4 του άρθρου 56 ν.4823/2021, είτε εφόσον προχωρήσει σε τέτοιες κυρώσεις, τούτες θα πρέπει να προσβληθούν δικαστικώς για να ελεγχθεί η νομιμότητά τους υπό το πρίσμα των όσων έκρινε η ΔΕφΑθ 559/2020 και για να ελεγχθεί η συμφωνία του άρθρου 56 προς το άρθρο 23 παρ.2 Συντ.»

5.    Αν τελικά, παρά την αντισυνταγματικότητα της επιβολής των ποινών, το ΥΠΑΙΘ επιβάλλει τις ποινές, πως θα προχωρήσει η ΟΛΜΕ;

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει ήδη εξετάσει, σε συνεργασία με τη νομική του σύμβουλο, τις δυνατότητες αναίρεσης της επιβολής πιθανών ποινών και έχει ήδη πάρει την απόφαση ότι θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συνδικαλιστικές και νομικές, για να προστατεύσει κάθε συνάδελφο/ισσα. Δεν θα αφήσει κανένα μέλος της μόνο του στον αγώνα αυτόν και θα αναλάβει όλο το βάρος της πλήρους αποκατάστασης των συναδέλφων/ισσών.

6.    Αν το ΥΠΑΙΘ προχωρήσει στην εφαρμογή της παρ.4 του αρθ.56, που αναφέρεται ως ποινή η περικοπή ενός μισθού, αυτό γίνεται αυτόματα;

Όχι, αυτό συμβαίνει σε περίπτωση συμμετοχής πχ σε 24ωρη απεργία, στην οποία δια νόμου περικόπτεται αυτόματα ένα ημερομίσθιο. Όμως, η περικοπή ενός μισθού στο άρθ.56 αναφέρεται ως συνέπεια πειθαρχικού παραπτώματος. Για να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα (αρθ. 106 και 107 του ν.3528/2007) πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία παραπομπής σε πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο πρέπει να αποδειχτεί  υπαιτιότητα, ήτοι δόλος ή αμέλεια του υπαλλήλου (ΣτΕ 2030/1976, 3607/1981, 786/1990, 2816/2000, 4185/2001 κα). Δεν συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα πράξεις ή παραλείψεις, που αποτελούν ενάσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του υπαλλήλου.

7.    Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν με μη μονιμοποίηση;

Η παρ.5 του αρθ. 56 αναφέρει ότι η παράλειψη του εν λόγω καθήκοντος συνιστά αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Η διαδικασία μονιμοποίησης ενός δοκίμου εκπαιδευτικού αποτελεί διαδικασία εξέλιξης. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση, η συμμετοχή σε απεργία δεν συνιστά παράλειψη και άρα ούτε πειθαρχικό παράπτωμα, αφού δε μπορεί να αποδειχθεί υπαιτιότητα, ήτοι δόλος ή αμέλεια του υπαλλήλου. Οπότε ισχύει  και σε αυτήν την περίπτωση ότι η συμμετοχή στην απεργία αποχή δεν μπορεί νομίμως να οδηγήσει στη μη νομιμοποίηση δόκιμου εκπαιδευτικού.

8.    Οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην απεργία- αποχή;

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια ακριβώς συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Οι αναπληρωτές/τριες και οι ωρομίσθιοι/ες έχουν κάθε δικαίωμα συμμετοχής στην απεργία αποχή. Ο νόμος που προβλέπει τις διαδικασίες πρόσληψης και διορισμών είναι ο 4589/2019, που σε καμία διάταξή του δεν αναφέρεται αποκλεισμός εκπαιδευτικού από τους πίνακες λόγω μη συμμετοχής σε διαδικασία αξιολόγησης. Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια εκφοβιστική φήμη κυκλοφόρησε από κύκλους του ΥΠΑΙΘ την προηγούμενη σχολική χρονιά και όπως αποδείχτηκε στην πράξη καμία συνέπεια δεν υπέστησαν όσοι και όσες συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πέρυσι στην απεργία αποχή, ούτε όσον αφορά την επαναπρόσληψη/διορισμό τους ούτε όσον αφορά ένσημα ή προϋπηρεσία.

9.    Η συμμετοχή στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση μπορεί είναι παράγοντας αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες κρίσης στελεχώνq

Υπενθυμίζουμε ότι με την διάταξη του άρθρου 36 παρ.2 ν.4489/2017 είχε αντιστοίχως προβλεφθεί στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ότι η συμμετοχή στην διαδικασία αξιολογήσης, αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή υπαλλήλου σε διαδικασίες κρίσεων και τοποθέτησης προϊσταμένων. Η ως άνω διάταξη καταργήθηκε μεταγενεστέρως αφού με την υπ’ αρ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι η συμμετοχή υπαλλήλου σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν κωλύει την συμμετοχή του σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων, αφού η ως άνω διάταξη έχει την έννοια της επιβολής υπηρεσιακών κυρώσεων σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και όχι στην περίπτωση, που ο υπάλληλος ασκεί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όπως το δικαίωμα της απεργίας.

10.    Έχει υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη περίπτωση όπου εκπαιδευτικοί απειλούνταν με τέτοιου είδους ποινές;

Ξεκινώντας από την αμέσως προηγούμενη χρονιά, υπενθυμίζουμε ότι το ΥΠΑΙΘ επιχείρησε επανειλημμένα να τρομοκρατήσει τον κλάδο, απειλώντας άμεσα ή έμμεσα με ποινές. Ενδεικτικά: απεργία αποχή από κάμερες στην τάξη, απεργία αποχή από απουσίες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις καταλήψεις, μη διεξαγωγή διαγωνισμάτων, μη κατάθεση βαθμολογίας και φυσικά απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολείων που προβλέπονται στον ν.4692/20. Αποδείχτηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ΟΛΜΕ είχε απόλυτο δίκιο όταν με επίσημες ανακοινώσεις της διαβεβαίωνε ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είχαμε απόλυτη νομική κάλυψη για να προχωρήσουμε στις παραπάνω δράσεις αντίστασης.

Το 2013 που και πάλι ο κλάδος αντιστάθηκε σθεναρά και μαζικά στις τότε προβλεπόμενες διατάξεις περί αξιολόγησης σχολείων, ακόμα και μετά το αυταρχικό «εντέλλεσθε» της τότε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, καμία απολύτως συνέπεια δεν υπήρξε σε κανέναν και καμία εκπαιδευτικό. Το ίδιο συνέβη και στην 24ωρη απεργία στις 11 Ιουνίου 2013, όταν αρκετοί/ές συνάδελφοι/ισσες δήλωσαν απεργοί παρά το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός κλάδος ήταν επιστρατευμένος. Στις δύο αυτές περιπτώσεις του 2013, η τότε κυβέρνηση μπορούσε νομικά να επιβάλλει βαρύτατες ποινές με βάση τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Η  μαζικότητα όμως της αντίστασης των εκπαιδευτικών έκανε την κυβέρνηση να υπαναχωρήσει και να μην τολμήσει να επιβάλλει καμία απολύτως κύρωση.
Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΟΛΜΕ δηλώνει και πάλι ότι κανένα μέλος της Ομοσπονδίας δεν θα μείνει μόνο του σε αυτόν τον αγώνα.

Β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

11.    Ποιοι/ες θεωρούνται μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (ΣΔ);

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Επομένως, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο. Οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί «Μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν…» (142628/ΓΔ4).  Το ΕΒΠ επίσης συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων (27922/Γ6/08-03-2007 ΦΕΚ Β΄ 449και 88348/Δ3/30-05-2018 ΦΕΚ Β΄ 2038).

12.    Πότε συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

13.    Πότε έχει απαρτία ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) αρθ.37 παρ.13: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Στο ίδιο άρθρο παρ 14: «…Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν». Επομένως, αν οι απόντες (είτε επειδή συμμετέχουν στην απεργία-αποχή είτε για άλλο λόγο πχ άδεια) είναι περισσότεροι δεν υπάρχει απαρτία, δε μπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και δεν λαμβάνεται καμία απόφαση.

14.    Κάποια σχολεία συνεδρίασαν την τρέχουσα εβδομάδα, που δεν ήταν ακόμα σε ισχύ η απεργία αποχή. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση;

Η ΟΛΜΕ είχε εγκαίρως ενημερώσει ότι το εξώδικο κατατέθηκε την Δευτέρα 13/9/21 και με βάση την κείμενη νομοθεσία η ισχύς του ξεκινούσε 4 μέρες μετά, ζητώντας από τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μην συγκαλέσουν τις ειδικές συνεδριάσεις αυτήν την βδομάδα. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που έγιναν οι συνεδριάσεις, επειδή η απεργία αποχή είναι διαρκείας (για όσο ισχύει ο ν.4692/20 και οι σχετικές ΥΑ) και δεν αφορά μόνο στις αρχικές συνεδριάσεις αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, οι συνάδελφοι/ισσες των σχολείων αυτών μπορούν καθόλα νόμιμα να δηλώσουν την απεργία αποχή την ερχόμενη εβδομάδα στο πρωτόκολλο τους σχολείου τους. Η δήλωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να απέχουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης που θα ακολουθήσουν.

15.    Αν υπάρξει απαρτία στο ΣΔ, μπορεί ο ΣΔ με απόφασή του να συμπεριλάβει στις ομάδες δράσης όσους/ες έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όχι. Ακόμα κι αν υπάρξει απαρτία, όσοι/ες δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι απόλυτα καλυμμένοι/ες να μη συμμετάσχουν ούτε στις ομάδες ούτε σε άλλη διαδικασία αξιολόγησης. Ο ΣΔ δε νομιμοποιείται να τους/τις βάλει υποχρεωτικά σε ομάδες εργασίας, καθώς κάτι τέτοιο θα καταπατούσε το συνταγματικά κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό τους δικαίωμα στην απεργία.

16.    Η προκηρυχθείσα απεργία αποχή καλύπτει και τα άρθρα του ν.4823/21, όπως αυτό που αναφέρει την υποχρέωση των διευθυντών/ντριων να προχωρήσουν μόνοι/ες τους τις διαδικασίες αξιολόγησης, αν ο Σύλλογος Διδασκόντων αρνηθεί;

Όντως, το άρθρο 97 του 4823/21 προβλέπει ότι αν ο ΣΔ για οποιοδήποτε λόγο δεν  υλοποιήσει τις διαδικασίες της αρμοδιότητάς του, οι διευθυντές/ντριες υποχρεούνται να προχωρήσουν σε συνεργασία με τον σύμβουλο στην υλοποίησή τους σε διάστημα 10 ημερών μετά τη λήξη της αρχικής σχετικής προθεσμίας (δηλ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου). Όπως γνωρίζετε, με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας, το ΔΣ της ΟΛΜΕ δεν μπορεί να πάρει απόφαση για κήρυξη απεργίας. Την αρμοδιότητα αυτή έχει μόνο η ΓΣ των Προέδρων. Ως εκ τούτου, το ΔΣ προκήρυξε εκ νέου την απεργία αποχή μόνο από τον ν.4692/20 και την ΥΑ 108906/ΓΔ4, με βάση την περσινή απόφαση της ΓΣ των Προέδρων που είναι σε ισχύ.  Ο ν.4823/21 ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Για το λόγο αυτό το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει συγκαλέσει ΓΣ Προέδρων στις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου – ανάμεσα στα άλλα θέματα –  να τεθεί σε ψηφοφορία η λήψη απόφασης για απεργία αποχή και από τα σχετικά άρθρα του ν.4823/21. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει ήδη δώσει εντολή στην νομική του σύμβουλο να ετοιμάζει το σχετικό εξώδικο, ώστε να κατατεθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση από τους προέδρους. Η ισχύς του θα ξεκινήσει 4 ημέρες μετά. Επομένως, οι διευθυντές και οι διευθύντριες καθώς και οι σύμβουλοι-συντονιστές/τριες, που συντάσσονται με τον αγώνα του κλάδου, θα είναι εγκαίρως πλήρως καλυμμένοι/ες, ώστε να μην αναγκαστούν να υλοποιήσουν μόνοι/ες τους τις αντιδημοκρατικές διατάξεις του ν.4823/21. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άρθρα του νόμου αυτού. Για τα άρθρα αυτά θα βγει νέο ενημερωτικό με οδηγίες από την ΟΛΜΕ, όταν κατατεθεί το εξώδικο.

17.    Η απεργία αποχή καλύπτει το άρθρο 11 της ΥΑ 108906/ΓΔ4, που προβλέπει κατάθεση γενικής εκτίμησης για το προηγούμενο έτος έως τέλος Σεπτεμβρίου;

Είναι προφανές ότι όσα σχολεία απείχαν από την περσινές διαδικασίες, δεν μπορούν να υποβάλλουν τέτοια εκτίμηση αφού δεν υπήρξε αποτίμηση το προηγούμενο σχολικό έτος. Ακόμα όμως κι αν πιεστούν από τις ΔΔΕ να το πράξουν εκ των υστέρων, η απεργία αποχή τους καλύπτει πλήρως στο να μην το υλοποιήσουν. Τα σχολεία που πέρυσι έκαναν τις διαδικασίες αξιολόγησης δύνανται, συμμετέχοντας φέτος στην απεργία αποχή, να μην καταθέσουν τη συγκεκριμένη γενική εκτίμηση.

18.    Τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολλά σχολεία;

Κάθε εκπαιδευτικός είναι μέλος των Συλλόγων Διδασκόντων σε όλα τα σχολεία που διδάσκει. Η ΥΑ προβλέπει: «εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες». Επομένως, πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση απεργίας-αποχής στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Αν υπηρετούν ίσες ώρες σε 2 σχολεία, την καταθέτουν και στα 2.

19.    Το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) μπορούν να δηλώσουν απεργία αποχή της ΟΛΜΕ;

Το ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και επομένως δεν καλύπτονται από την απεργία αποχή της ΟΛΜΕ. Πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία τους για τα τους ενημερώσει για το αν  υπάρχει ενεργή απεργία αποχή.

20.    Πως δηλώνεται η απεργία αποχή;

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απεργία αποχή υπογράφουν τη δήλωση αποχής που έχει αποσταλεί από την ΟΛΜΕ και την καταθέτουν στο σχολείο. Η δήλωση αυτή έχει συνταχθεί από τη νομική σύμβουλο της ΟΛΜΕ. Η υπογεγραμμένη δήλωση της απεργίας αποχής κατατίθεται σε κάθε περίπτωση στο πρωτόκολλο του σχολείου. Αν υπάρξει απαρτία και συνεδριάσει ο σύλλογος, η δήλωση κατατίθεται και στο πρακτικό. Το πρακτικό δεν υπογράφεται από τους απεργούς, αφού θεωρούνται απόντες. Ο λόγος που καταθέτουμε τη δήλωση στο πρακτικό είναι για να είναι δικαιολογημένη η απουσία μας.

21.    Η απεργία αποχή μπορεί να δηλωθεί μόνο στην ειδική συνεδρίαση του ΣΔ;

Ο λόγος που θέλουμε να κατατεθεί στην συνεδρίαση του ΣΔ είναι για να μην υπάρξει απαρτία και να μπλοκαριστούν οι διαδικασίες. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η απεργία αποχή είναι διαρκείας (για όσο ισχύει ο ν.4692 και οι σχετικές ΥΑ), δεν αφορά μόνο στις αρχικές συνεδριάσεις αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει, ότι αν κάποιος/α συνάδελφος δεν δηλώσει αρχικά απεργία αποχή και μπει στις ομάδες, αλλά αργότερα αλλάξει γνώμη και πειστεί να συμμετάσχει στην απεργία αποχή μπορεί να τη δηλώσει ανά πάσα στιγμή (καταθέτοντας τη δήλωσή του στο πρωτόκολλο του σχολείου). Άρα, η μάχη δεν σταματά μετά την πρώτη συνεδρίαση. Ακόμα και αν δεν πετύχουμε την έλλειψη απαρτίας που θέλουμε, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους για να τους πείσουμε να συνταχθούν με την απόφαση της ΟΛΜΕ. Αν πειστούν και δηλώσουν απεργία αποχή ακόμη και μετά τη συνεδρίαση, πάλι είναι καλυμμένοι να μη συμμετάσχουν από κει και πέρα στις ομάδες και στις υπόλοιπες διαδικασίες της αξιολόγησης.

Σχόλια (24)

 
perastikos
25 Σεπ 2021 16:35

Στην εκπαίδευση βρέθηκα, γιατί αγαπώ την τάξη. Η τάξη θρέφει τον εκπαιδευτικό. Γι' αυτό και πέρσι ξενυχτούσα να ετοιμάσω νέο υλικό για το webex (δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείς στην τάξη) παρόλο που από το υπουργείο δεν υπήρξε καμία στήριξη. Η δουλειά μου λοιπόν κατά 90% είναι η διδασκαλία η προετοιμασία της και γενικά ο,τι σχετίζεται με αυτή και κατά 10% η συμβολή μου στην υπόλοιπη λειτουργία του σχολείου περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων. ΄Τώρα το υπουργείο πάει να ανατρέψει τους όρους. Δίπλα στη δουλειά που ήδη κάνουμε, δηλαδή τη διδασκαλία, την προετοιμασία της κλπ θα βάλουμε ατελείωτες ώρες συνεδριάσεων, συμπλήρωσης πινάκων, εγγράφων κλπ. Να δουλεύουμε άλλες 20-30 ώρες την εβδομάδα στο σπίτι για να ικανοποιηθεί το η εμμονή της κυρίας Υπουργού. Ας με κάνουν και κράτηση 10% που είπε κάποιος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εδώ και 15 χρόνια δεν έχω κάνει μια μέρα απεργία. Αν χρειαστεί και 1-2 μηνιάτικα θα τα θυσιάσω. Το υπουργείο έχει χάσει πλέον την επαφή με την πραγματικότητα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πάθει burnout, έχουμε κάνει τρελά έξοδα για τα δεδομένα του μισθού μας για να πάρουμε εξοπλισμό να κάνουμε μάθημα, έχουμε μισήσει τα σπίτια μας, γιατί τα μετατρέψαμε σε αίθουσες διδασκαλίας, έχουμε ξεχάσει τον ελεύθερο χρόνο και θα καθίσουμε να ανεχτούμε τις εμμονές της υπουργού. Εμείς αφιερώσαμε την ζωή μας στην εκπαίδευση. Η κυρία είναι περαστική και την ενδιαφέρει απλά να χτίσει πολιτική καριέρα πάνω στις ζωές μας. Ε λοιπόν η υπομονή έχει και όρια.

 
Ert
25 Σεπ 2021 10:23

Νικολάκη μια χαρά ποινές και περικοπές θα πέσουν και απλά θα χάσετε λεφτά . Δεν υφίσταται απεργία έναντι νόμου. Η δε εφεύρεση περί απεργίας αποχής, θα καταπέσει μόλις η Κεραμέως πατήσει το κουμπί. Στη δε ερώτηση γιατί ο τάδε μη αξιολογήσεις δικαιώθηκε η απάντηση είναι γιατί η υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ προσέφυγε εναντίον της απεργίας αποχής όπως τη λέτε. Κατανοητό;

 
νικος
25 Σεπ 2021 06:10

Η Ολμε λέει σε τρια σημεία ότι νομίμως δεν μπορούν να μπουν κυρώσεις. Άρα θα ερμηνευτεί η σχετική διάταξη ως νομίμως και θα υπάρξουν κυρώσεις. Κάποιοι θα χάσουν χρήματα, κάποιοι δεν θα γίνουν στελέχη. Θα προσφύγουν στα δικαστήρια και σε 5 χρόνια θα δικαιωθούν. Τόσο απλά! Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για πολλούς!

 
Dream
24 Σεπ 2021 22:47

Μόνη λύση είναι Απεργία Διαρκείας και ΟΛΟΙ στους δρόμους. Όλα τα άλλα είναι να 'χαμε να λέγαμε....

 
Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος αναρωτιέται
21 Σεπ 2021 16:16

Μήπως αυτήν την φορά ,θα πρέπει να αξιολογήσουμε και δη να αναθεωρήσουμε και τον ρόλο της ΟΛΜΕ και των λοιπών συνδικαλιστικών ομάδων όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους ; Μήπως θα πρέπει να σταθούμε εμείς στα πόδια μας ; Μήπως άραγε να δημιουργούσαμε όλοι μαζί, έναν νέο σύγχρονο του 21ου αιώνα συνδικαλιστικό τομέα; Που με πραγματικά ευφυείς τρόπους ,να φέρναμε όλη την κοινωνία δίπλα μας ; Να μου επιτραπεί να σχολιάσω ότι, δεν θα κάνουν κάτι .Διότι τόσο οι απαντήσεις τους ,όσο και ο τρόπος δράσης τους δεν έδωσαν την εντύπωση ότι θα υπάρχουν στιβαρά αποτελέσματα και ότι θα προστατευτούν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που θα απεργήσουν ή θα απέχουν ή και τα δύο .Τέλος αν ήμουν η υπουργός παιδείας και διάβαζα τις απαντήσεις τους, θα γελούσα με την καρδιά μου και χαρούμενη θα συνέχιζα το έργο μου .Και θα έλεγα από μέσα μου "Ένα από τα ίδια " ή "να που φοβήθηκαν" Αν ήμουν εκπαιδευτικός με αυτούς για συνδικαλιστική εκπροσώπηση θα φοβόμουν να προβώ σε απεργία.Ιδιαίτερα αν ήμουν νεοδιορισμένη.

 
Dim
19 Σεπ 2021 18:48

Αν κατάλαβα καλά, καμία απόφαση δεν μπορεί να παρθεί αν οι απόντες είναι περισσότεροι από τους παρόντες, γιατί τότε δεν υπάρχει απαρτία. Που σημαίνει, ότι είναι πιθανόν (ή σκόπιμο) ο Σύλλογος να μην πάρει καμία απόφαση ποτέ. Είναι έτσι, ή η επόμενη συνεδρίαση γίνεται με μόνο τα παρόντα μέλη ;

 
Φ. Φ. Φ.
19 Σεπ 2021 16:16

Όχι σε όλα. Γιατί πολύ απλά, απ όλη την αξιολόγηση δε θα βγει τπτ καλό. Γι αυτό λοιπόν, δεν τη θέλουμε. Δεν πιστεύουμε σ αυτή. Την απορρίπτουμε. Αν χρειαστεί, να κλείσουμε τα σχολεία με απεργίες 24ωρες

 
@εκπαιδευτικος
19 Σεπ 2021 16:13

Είναι τρομερό. Γιατί μετά απ την αυτο αξιολόγηση έρχεται η ατομική. Αυτά τα 2 πάνε πακέτο.

 
Δώστε και κράνη τώρα!
19 Σεπ 2021 15:40

@Δήμος
Καλό και σώφρων νομίζω ότι είναι, να μην προκαλούμε (ή δίνουμε ιδέες) στους μαθητές. Που και ανήλικοι είναι, και το αίμα τους βράζει, και δεν έχουν να χάσουν-φοβηθούν τίποτα.
Λίγο η ΕΒΕ, λίγο οι άπειρες εξετάσεις, λίγο η Τράπεζα(όχι η Εθνική), λίγο οι δεξιότητες, λίγο τα 2πλά και 3πλά μηχανογραφικά, λίγο τα λατινικά ή αρχαία ή κοινωνιολογία, λίγο τα πάθη του Χριστού με τη webex και το σχολείο φυσαρμόνικα, λίγο οι μάσκες-εμβόλια-self-rapid-ξεράπιντ, λίγο οι απουσίες και οι ποινές εάν τα προηγούμενα δεν εφαρμόζονται.... μην μας σκάσει καμιά "βόμβα" σε λίγο.... από το πολύ χιούμορ των μαθητών! Και δεν έχουμε και κράνη δηλαδή, παρά μόνο τα αλεξίπτωτα της Κεραμέως.

 
Δημήτρης
19 Σεπ 2021 14:57

Το πρόβλημα δεν είναι η αξιολόγηση γενικά, αλλά η αξιολόγηση ΜΑΣ. Προφανώς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αξιολογούμε τους Διευθυντές, τους μαθητές μας, τους δικηγόρους και γιατρούς που επιλέγουμε. Κανείς δεν πάει στη Διεύθυνση να δει την λίστα των αναπληρωτών για ιδιαίτερα μαθήματα στο παιδί του, αλλά κάνει την αξιολόγηση του μια χαρά στον συνάδελφο και επιλέγει "ιδιαιτερατζή". Και ως νέοι Λουδίτες πιστεύουν κάποιοι οτι μπορούν να παν κόντρα στο αυτονόητο.

 
Βήματα προς τα εμπρός
19 Σεπ 2021 14:10

1ο βήμα: Να αποχωρήσει η κ. Κεραμέως (δεν πληροί τα εχέγγυα για να ηγείται στον κρίσιμο και ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της παιδείας.)
2ο βήμα: Να αναλάβει σοβαρός πολιτικός το ΥΠΑΙΘ (με γνώση και διάθεση συνεργασίας με τους καθ' ύλην αρμόδιους - πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς κλπ)
3ο βήμα: Η ΟΛΜΕ να κληθεί σε ειλικρινή και γόνιμο διάλογο από την νέα ηγεσία (υπάρχουν προτάσεις για όλα και διάθεση συνεργασίας).
4ο βήμα: Σεβασμός στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Δεν είναι ο εκπαιδευτικός απλό εκτελεστικό όργανο στις ορέξεις κάθε κομματικού υπουργού.
5ο βήμα: αναθεώρηση των μεταρρυθμίσεων Κεραμέως, δίχως εμπάθεια ή μεροληψία απέναντι σε εκπαιδευτικές ειδικότητες και μαθητές.

 
@ Το όχι σε όλα μας οδήγησε εδώ
19 Σεπ 2021 10:42

όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική ηγεσία θα άκουγε σοβαρές αντιπροτάσεις και δεν εχει έρθει (τώρα αλλά και ανέκαθεν) να επιβάλει ιδεοληπτικές , ανεδαφικές και κομματοκρατικές αξιολογήσεις και θα άκουγε εκπαιδευτικούς (όχι συνδικάλες ! ποιος έκανε ΕΠΙΣΗΜΗ πλατφόρμα στο ΥΠΑΙΘ , όχι ιδιωτική της κεραμέως, για επισήμανση κακώς κειμένων και άτομα για να επιληφθούν;;;;; ) είναι Ή ΑΦΕΛΗΣ ή ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ σχολιαστής. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ και εκτός πραγματικότητας

 
Δασκάλα
19 Σεπ 2021 10:39

Συνάδελφοι αυτό που μπορεί να σπάσει τις όποιες απειλές είναι η ενότητα του κλάδου και η συλλογική στάση μέσα στους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Ας μην ξεχνάμε ότι οι απειλές και η τρομοκρατία της κυβέρνηση δεν είναι κάτι καινούργιο. Και πέρσι η εφαρμογή της αξιολόγησης ήταν υπηρεσιακό καθήκον, δεν ήταν προαιρετική. Η συμμετοχή όμως του 95% του κλάδου δεν επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε καμία δίωξη. Οι άδικοι νόμοι ακυρώνονται στην πράξη με την ενότητα των εργαζομένων.

 
Δήμος
18 Σεπ 2021 23:06

Απορώ πως οι μαθητές, που διακρίνονται για το χιούμορ τους, δεν ξεκινούν τις αποχές και καταλήψεις ενάντια στην αξιολόγηση - βαθμολόγηση - χειραγώγησης τους. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντιμετώπιση από την ΟΛΜΕ αυτών των .. δικαίων αιτημάτων. Τι, δεν θαταν δικαια λέτε ;

 
εκπαιδευτικός
18 Σεπ 2021 22:44

Το όχι σε όλα μας οδήγησε εδώ. Αν λεμε όχι στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας στην ατομική τι θα κάνουμε; Δεν είναι τόσο τρομερό ένα σχέδιο δράσης.

 
@ερτ από φιλελεύθερο
18 Σεπ 2021 21:55

Πολλοί φιλελεύθεροι είναι εκτός ΝΔ για παράδειγμα ο γράφων. Οι φιλελεύθεροι πάντως είναι υπέρ της αξιολόγησης. Είναι γνωστό σε όλους ότι χωρίς αξιολόγηση δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματική διοίκηση σε κανένα επίπεδο. Η χώρα έχει χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τα τελευταία 36 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση έγιναν πολλές κυβερνητικές προσπάθειες να αποκτήσει η εκπαίδευση ένα σύστημα αξιολόγησης οι οποίες απέτυχαν εξαιτίας της αντιδραστικής στάσης της ΟΛΜΕ και της ανεύθυνης στάσης των αντιπολιτευόμενων κομμάτων.

 
Φ. Κώστας
18 Σεπ 2021 18:10

Πιο παλιές απόψεις και από την γιαγιά μου που έχει πεθάνει 20 χρόνια

 
Ερτ
18 Σεπ 2021 17:50

Καλώ όλους τους δεξιούς και φιλελεύθερους να μαυρίσουν την ΔΑΚΕ που συνυπογράφει τέτοια τερατουργήματα. Μόνο έτσι θα καταλάβουν...ΜΑΥΡΟ.

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 22:
18 Σεπ 2021 17:41

Η Απεργία - Αποχή κηρύσσεται παράνομη και οι εκπαιδευτικοί επιστρατεύονται. Τότε, τι κάνουμε, οεο?!?!

 
Δήμας
18 Σεπ 2021 16:09

Τι γίνεται όταν στους 20 εκπαιδευτικούς οι 9 θέλουν να συμμετέχουν και οι 11 όχι , με απεργία δηλώνοντας υπεύθυνη δήλωση; Υπάρχει περίπτωση να εμποδιστεί καποιοσ Που θέλει να συμμετέχει σε ομάδα δράσης και σχέδιο δράσης; Δηλαδή και απεργώ ότι πληρώνομαι; Κάτι δεν πάει καλά . Όταν μου περικόψουν το μισθό θα τρέχω στα δικαστήρια μήπως τον ξαναπάρω ;

 
Πλατάρος Γιάννης
18 Σεπ 2021 16:02

Ξαναγράφω μόνο το τι εκτιμώ ότι θα γίνει ή ό, τι ισχύει, με την δομή κειμένου της ΟΛΜΕ.
Ερωτηση1
. Υπάρχει συνταγματική συγκρουση μεταξύ δικαιώματος στην απεργία και ιδιωνυμου αδικηματος για μη συμμετοχή σε αξιολόγηση;
Απαντηση:
Απολύτως καμία, εφ όσον υπαρχει ενεργός απεργία - αποχή.
Ερώτηση 2.
Θα επιβληθεί παρακράτηση μισθού αυτή την φορά ή θα είναι δωρεάν όπως πέρυσι, όπως άλλες φορές στην εκπαίδευση και όπως αναλογικά γίνεται στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα για το ίδιο θέμα της αξιολόγησης; ;
Απαντηση:
Μόνο η Υπουργός ξέρει. Εξαρτάται πολιτικά από πολλά. Υπάρχει περίπτωση στο παρελθόν που επεβλήθησαν παρακρατήσεις. (αποχή από κατάθεση βαθμολογίας τριμήνου-τετράμηνου.
Ερωτηση 3
Αφου δεν μπορεί να γίνει δίωξη με απεργία - αποχή, τότε γιατί γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία;;;
Απαντηση:
Υπάρχει δεύτερη φάση σε αυτές τις απεργιακός πρακτικές. Μετά από 1-2-3 - 4 μήνες απεργίας αποχής, το Κράτος θα πει:
- Διακυβεύεται με την αποχή - απεργία μείζον δημόσιο αγαθό, όπως είναι χρηματοδότησεις μέσω ΕΣΠΑ, αναθεώρηση προϋπολογισμού, αποπρογραμματισμός εκπαιδευτικής πολιτικής, μη λήψη ανατροφοδοτησης, απώλεια εσόδων, στασιμότητα έργων, κοκ. Προσφεύγω λοιπόν στο ακυρωτικο δικαστήριο και πετυχαίνω κήρυξη της απεργίας ως αντισυνταγματικης. Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι και η ίδια η διάρκεια μιας απεργίας προκαλεί καταχρηστικότητα....
Μετά την έκδοση της απόφασης, οποιος συνεχίσει, υφίσταται τις κυρώσεις.
Σε μια πιο χαλαρή εκδοχή του σεναρίου δεν υπάρχει καμία περικοπή πριν την απόφαση του ακυρωτικο δικαστηρίου. Νοιώθω όμως ότι θα πάμε σίγουρα σε παρακρατησεις,, οι οποίες θα γίνουν σε μεταγενεστερο χρόνο με πολιτική επιλογή. Εδώ υπάρχει και ένα απρόσμενο πόρισμα. Αν το υπουργείο αποφανθεί ότι η παρακράτηση η ημερήσια είναι λ. Χ. Το 10% του ημερομίσθιου, δημιουργείται διαπραματευτικο προηγούμενο ισοποσοστιαιας αύξησης του μισθού των εκπαιδευτικών, με τεκμηρίωση από το ίδιο το υπουργείο αφού είναι ένα ΝΈΟ καθήκον, εδώ και 38 έτη.
Η πολιτική μου άποψη, είναι ότι οι Ομοσπονδίες κάνουν διαρκές έγκλημα με το να λένε "όχι σε ολα" επί δεκαετίες. Η νέα γενιά εκπαιδευτικών δηλ. οι πρωτοδιοριστοι και αναπληρωτές (έστω και 50-αρηδες με λίγους 60-αρηδες) έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα που τα απέκτησαν για λόγους πλασαρισματος στην επετηρίδα - βαμπίρ, έχει επίπεδο. Με λίγο μεντοριλικι, θα είναι καλύτεροι όλοι από τους συνομιλικους παλιούς. Εν δυνάμει είναι καλύτεροι, ας έχουν εκπαιδευτεί στην κακομοιριά του κλαδου...
Να θυμάστε όλοι, ότι είναι απίστευτα γελοίο να αρνούμαστε την αξιολόγηση χωρίς να μπορούμε να αρθρωσουμε αντιπρόταση στην αξιολόγηση με τον δικό μας τρόπο, όρους, συλλογιστική και απαιτήσεις. Η αξιολόγηση υφίσταται παντού. Δεν μπορούν μόνο εδώ να λένε "όχι σε όλα" Αντινα αντιπροτεινουν την πιο επιστημονική, λυσιτελη, άρτια, δίκαιη, με εγεγγυα πρόταση του κόσμου, αφήνουν το υπουργείο να παι, ει μόνο του μπάλα εν ου παικτοις.
Και θα μας δώσουν και βορά στην κοινή γνώμη με τις γελοίες αντιδράσεις που προτείνονται και εδώ λες και δεν είμαστε λειτουργοί της Πολιτείας...

 
Spiros
18 Σεπ 2021 14:40

Η ΟΛΜΕ μας οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ .Θα συμμετέχω στην αξιολόγηση διότι είναι μέσα στα καθήκοντα μου .

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
18 Σεπ 2021 13:57

21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΧΗ. ΑΥΤΟΙ (ΟΛΜΕ) ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!

 
Ερωτήματα
18 Σεπ 2021 13:38

Κάνουμε ό,τι δουλεύουμε, κάνουν ό,τι μαε πληρώνουν. 10 χρόνια με αποπλβθωρισμένους μισθούς και η αγ νιστικότητα του κλάδου εξαντλείται στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ή του εκπαιδευτικού έργου. Όταν ακολουθήσει η ατομική αξιολόγηση, θα πούμε ευχαριστώ;
Γιατί κανείς δε μιλάει για τις αμοιβές μας; Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί μας θεωρούν ότι αμοιβόμαστε ικανοποιητικά για την εργασία που προσφέρουμε; Εννοείται οτι δεν συνδέω την αυτοαξιολόγηση με τις αμοιβές μας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.