ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία θα δώσουν τέλος στην αναχρονιστική παθογένεια

Δημοσίευση: 20/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία  θα δώσουν τέλος στην αναχρονιστική παθογένεια που ταλαιπωρεί ολόκληρες δεκαετίες όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης της χώρας μας, μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν ριζικά ένα τελματωμένο σύστημα που παραμένει το θεσμικά περισσότερο συγκεντρωτικό και εξαιρετικά κεντρικό και γραφειοκρατικό, με πολύ μικρό βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα εκπαίδευσης στην Ευρώπη και δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με τους αναχρονιστικούς και παραδοσιακούς περιορισμούς του παρελθόντος, της γνωσιοκεντρικής απομνημόνευσης και της αποσπασματικότητας, της κατακερμάτισης γνώσεων και της παθητικής απόκτησής τους, μεταρρυθμίσεις -τέλος- που απελευθερώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεσμεύσεις, με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και ελευθερίας. προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ελληνικού συστήματος".

Τα παραπάνω τόνισε η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή , κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή τηε επίκαιρης επερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομαδας του ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε τα εξής:

 • Αναβαθμίσαμε και ρυθμίσαμε το δημόσιο σχολείο καλύπτοντας όλα τα επίπεδα της νηπιακής αλλά και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκσυγχρονίσαμε την ιδιωτική εκπαίδευση και το ιδιωτικό σχολείο. Ενδυναμώσαμε την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, δημιουργώντας τα πρώτα έξι πρότυπα ΕΠΑΛ και εφαρμόζουμε το παράλληλο μηχανογραφικό, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο οι εναλλακτικές των νέων μας.
 • Επίσης, υλοποιούμε καθολικά τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο. Χτίζουμε μεθοδικά και συντονισμένα το σύγχρονο σχολείο με ανανεωμένο περιεχόμενο και φιλοσοφία, εισάγοντας εκατόν είκοσι τρία νέα προγράμματα σπουδών, εντάσσοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και την αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.
 • Επιπλέον, οργανώνουμε δυναμικά και σύγχρονα πρότυπα και πειραματικά σχολεία διπλασιάζοντας τον αριθμό τους από εξήντα σε εκατόν δώδεκα. Αλλάζουμε, επιτέλους, τη φιλοσοφία της εξεταστέας ύλης και αντικαθιστούμε το βιβλιοκεντρικό μοντέλο της απομνημόνευσης με το γνωσιοκεντρικό μοντέλο του πολλαπλού βιβλίου, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστική κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Ακόμη, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, τους εκπαιδευτικούς μας, επιμορφώνοντάς τους οριζόντια και κάνοντας πράξη έντεκα χιλιάδες επτακόσιους διορισμούς μόνιμου προσωπικού, τους πρώτους μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια -έκανε αναφορά η Υπουργός, έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα το επαναλάβω και εγώ- που είναι σε συνέχεια των τεσσεράμισι χιλιάδων μόνιμων διορισμών που έγιναν στα ειδικά σχολεία μας πέρυσι, τους πρώτους στα εκπαιδευτικά χρονικά.
 • Εφαρμόζουμε και προάγουμε τη σχολική αυτονομία. Ενδυναμώνουμε τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Προχωρούμε στην αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης. Εφαρμόζουμε την «τράπεζα θεμάτων», προωθούμε εντός των σχολικών μονάδων την ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αναδιαρθρώσαμε την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Ιδρύουμε νέες παιδαγωγικές δομές, αυξάνοντας τους συμβούλους εκπαίδευσης σε οκτακόσιους και προσλαμβάνοντας ακόμη χίλιους εκατό ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για τη συνολική υποστήριξη των παιδιών και την αντιμετώπιση εξαιρετικά ανησυχητικών φαινομένων όπως αυτό του bullying, ενώ ανά ομάδα σχολείων θα λειτουργούν και γραφεία συμβουλευτικής, αλλά και γραφεία επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ψηφιακή μεταστροφή της δημόσιας εκπαίδευσης που επέτρεψε την αναγκαστική, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που κράτησε τη διαδικασία ζωντανή και λειτουργική και αποτέλεσε πρόκληση για το σύνολο των εμπλεκομένων κατά το σχολικό έτος που προηγήθηκε.
 • Η πανδημική κρίση παρόλες τις δραματικές συνέπειες της στο σύνολο των εκφάνσεων της ζωής, ήταν η χρυσή ευκαιρία για την επίτευξη του ψηφιακού άλματος στην εκπαίδευση.
 • Έδρασε καταλυτικά στην επανεξέταση και αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ώστε αυτό να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, συμπεριληπτικό και περιεκτικό. Η ψηφιακή μεταστροφή της δημόσιας εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα την ψηφιοποίηση των εγγραφών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών με ψηφιακό τρόπο, τις εκλογές συμβουλίων στα σχολεία, την απονομή τίτλων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών μέσων, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επαγγελματική εκπαίδευση, τη δημιουργία ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών, βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, την αναβάθμιση των συνδέσεων επτά χιλιάδων σχολικών μονάδων σε VDSL, την ενίσχυση του φορητού ψηφιακού εξοπλισμού σε σχολεία από τέσσερις χιλιάδες τον Ιούνιο του 2019 σε ενενήντα χιλιάδες, αλλά και τη μέριμνα για την απονομή «Voucher» 200 ευρώ για πεντακόσιες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, καταρτιζόμενους για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού.
 • Οι εκπαιδευτικοί μας, των οποίων την επάρκεια, την ικανότητα και τον ζήλο εμπιστευόμαστε, που αναγνωρίζουμε την αγωνία μας και τις καθημερινές προσπάθειές τους για το καλύτερο δυνατό επίπεδο του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και τους οποίους, φυσικά, ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη αφοσίωση, αλλά και για τον ενθουσιασμό τους να αγκαλιάσουν τις προκλήσεις της τηλεκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο, αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τη διά ζώσης διδασκαλία με το ψηφιακό κεκτημένο.
 • Την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παιδιά μας επέστρεψαν στο σχολείο στη διά ζώσης εκπαίδευση, που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την τηλεκπαίδευση, μετά από δύο περίπου χρόνια με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, με προσαρμοσμένα αυστηρά πρωτόκολλα, με μεγάλο αριθμό αυτοδιαγνωστικών και εργαστηριακών ελέγχων –σχεδόν καθημερινά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ανέφερε η Υπουργός λεπτομερώς- όπως έχουν υποδειχθεί από τους ειδικούς και έχοντας ως βασικό εργαλείο αυτό που έλειπε τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή το εμβόλιο.
 • Συνεπώς θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι οφείλουμε με λογικά και επιστημονικά επιχειρήματα να πείσουμε και να κάνουμε έκκληση στους εκπαιδευτικούς –τους ελάχιστους που δεν έχουν εμβολιαστεί, σχεδόν το 10%, που όμως είναι ένας σημαντικός αριθμός και μας απασχολεί στο Υπουργείο- να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο και να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας, τους γονείς, να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους από την ηλικία των δώδεκα ετών και άνω –ή όταν επιτρέψουν οι επιστήμονες και σε μικρότερες ηλικίες- πάντα σε συνεννόηση με τους παιδιάτρους, γιατί ο εμβολιασμός αποτελεί τη σωστή επιλογή για τη θωράκιση των παιδιών απέναντι στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Έχουμε ήδη ενθαρρυντικές ενδείξεις από τους εμβολιασμούς στους εφήβους. Δεν θα κουράσω επαναλαμβάνοντας τα νούμερα, καθώς τα είπε η Υπουργός. Μπορούμε όμως και καλύτερα. Γι’ αυτό και το Υπουργείο μας έχει λάβει σχετική πρωτοβουλία ενημερωτικών δραστηριοτήτων.
 •  Δεν αντιλέγω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για την οικοδόμηση της σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης. Οι στιγμές δεν επιτρέπουν την αδράνεια. Όταν υπάρχει θέμα, όταν υπάρχει πρόβλημα, δεν υποχωρούμε, δεν εθελοτυφλούμε. Το αντιμετωπίζουμε με διαπραγματεύσεις, αντιπαραθέσεις, διαβούλευση, θεωρία, αλλά και πολιτική που σχεδιάζεται, προγραμματίζεται και υλοποιείται. Δεν προσπερνάμε τις διαπιστωμένες αδυναμίες σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δεν θεωρούμε ότι όλα είναι ανοικτά, ότι όλα επιτρέπονται και κανείς δεν πρέπει να επικρίνεται. Δεν οχυρωνόμαστε πίσω από ιδεοληψίες με αυτάρκεια και αυταρέσκεια ούτε με παρωπίδες μετριότητας. Δεν μιλάμε αφηρημένα. Δεν έχουμε αυταπάτες. Δεν κατασκευάζουμε εχθρούς. Επιλέγουμε σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές νέες νομοθεσίες. Αλλάζουμε και βελτιώνουμε χρόνιες παθογένειες, ξεπερνούμε αντιστάσεις, σπάμε ταμπού.
 • Είναι υποχρέωσή μας, καθήκον μας, όρος για την ύπαρξή μας να υλοποιήσουμε μεταρρυθμιστικές πολιτικές, διορθώνοντας στραβά και αδικίες. Δεν θα απολογηθούμε γι’ αυτό, διότι είναι επιβεβλημένη και ηθικά και πολιτικά θεμιτή υποχρέωσή μας.

Σχόλια (7)

 
Πιτσιφλής
21 Σεπ 2021 14:13

Κι όλα αυτά χωρίς συμβούλους!...
Αιθεροβάμονες!

 
Διάλεξε σωστό και λάθος
21 Σεπ 2021 10:44

"Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία θα δώσουν τέλος στην αναχρονιστική παθογένεια" ή
οι αναχρονιστικές πολιτικές σας παθογένειες θα δώσουν τέλος στην παιδία?

 
Αριστεία, όχι αστεία
21 Σεπ 2021 09:39

Αγαπητή υφυπουργέ της Μαγνησίας, ΓΕΛ που απέχουν 500 μέτρα από την πύλη του υπουργείου κάνουν ακόμα 4ώρα λόγω έλλειψης καθηγητών. Μήπως να κοιτάξεις και το ακριτικό Μαρούσι, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο ο Βόλος;

 
University of Kolotoumba
21 Σεπ 2021 09:05

"Οι μεταρρυθμίσεις (μπουαχαχαχαχα!!!!) στην παιδεία θα δώσουν τέλος στην αναχρονιστική παθογένεια"
Γι αυτό την κοπανάτε για το αμέρικα; Γι αυτό ξαποστέλνετε τα παιδιά σας; Βρε ά(χ)ρηστοι θα αφήσετε άνεργους όλους τους ηθοποιούς της επιθεώρησης.

 
Αριστεία όχι αστεία…
21 Σεπ 2021 07:44

«Άνοιξαν τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια» .. «ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών..» Μπράβο, εύγε στους εκπροσώπους της αριστείας και στους ψηφοφόρους σας!

 
Αγανακτισμένος δεξιός
20 Σεπ 2021 23:30

Με τις επιλογές των στελεχών τι θα γίνει;

 
Τοτός
20 Σεπ 2021 22:21

Συμφωνώ μαζί σας.
α) Ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Την Παρασκευή 24/9 όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας 120 λεπτά σχοινάκι....
β) Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με Δημόσια ΙΕΚ χωρίς υποδιευθυντές και κάποια χωρίς διευθυντές.
γ) Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών: Με διαρκείς παρατάσεις θητειών...
δ) .....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.