ΒΟΥΛΗ

Λατινικά: Ζ. Μακρή- Ν. Φίλης-Γ. Δελής την Τετάρτη στη Βουλή σε συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οριστικοποίησε την θέση του οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών να εξεταστούν στο μάθημα των Λατινικών και όχι στην Κοινωνιολογία
Δημοσίευση: 25/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για την ερχόμενη Τετάρτη το μεσημέρι έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν στη Βουλή οι επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φίλη και του ΚΚΕ Γ. Δελή για το μάθημα των Λατινικών στο οποίο θα κληθούν να εξεταστούν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι προηγούμενων  ετών , ενώ δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο ούτε λέξη Λατινικά.

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επίκαιρη ερώτηση του Ν. Φίλη
  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επίκαιρη ερώτηση του Γ. Δελή

Το esos κατ΄αποκλειστικότητα στις 16 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε την είδηση ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οριστικοποίησε την θέση του οι υποψήφιοι προηγούμενων ετών να εξεταστούν στο μάθημα των Λατινικών  και όχι στην Κοινωνιολογία

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, δεν προχώρησε σε απόφαση “διπλών” εξετάσεων (Κοινωνιολογία για τους παλαιούς υποψηφίους και Λατινικά για τους φετινούς μαθητές της Γ’Λυκείου), δεδομένου ότι οι υποψήφιοι των τελευταίων χρόνων δεν διδάχθηκαν στα Λατινικά:

ΠΡΩΤΟΝ: Διότι  Θα ετίθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης (διεκδίκηση ίδιων θέσεων από υποψήφιους που έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά βασικά μαθήματα)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η υποχρέωση του Κράτους είναι να προετοιμάζει τον μαθητή για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όχι τον απόφοιτο. Οι απόφοιτοι μπορεί να έχουν δώσει εξετάσεις πολλά χρόνια πίσω και να έχουν εξεταστεί στη διάρκεια του χρόνου σε πολλά και ετερόκλητα συστήματα εισαγωγής.

ΤΡΙΤΟΝ:  Ο νομος που προβλέπει τα Λατινικά ως βασικό μάθημα είχε ψηφιστεί 2 χρόνια πριν από την εφαρμογή του, δηλ. το 2020 για τις εξετάσεις του 2022, και άρα όλοι οι υποψήφιοι είχαν γνώση για την επερχόμενη αλλαγή.

Η εξεταστέα  ύλη

Η εξεταστέα  ύλη, στην οποία  θα εξεταστούν οι υποψήφιοι   στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις , είναι οι εξής:

ΒΙΒΛΙΑ 2021-2022

  •     Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
  •     Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
  •     Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Εισαγωγή:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:

Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι χρόνοι, γ. Μετακλασική εποχή, δ. Ύστερη Αρχαιότητα.

Κείμενα:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́: Μαθήματα XVI-XX Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β ́: Μαθήματα XXI-L. Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γραμματική – Συντακτικό:

I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β ́ ΓΕ.Λ.

II. Η ύλη Γ ́ ΓΕ.Λ.:

• Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ ́ συζυγίας
• Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ ́ συζυγίας
• Τα αποθετικά ρήματα της γ ́ συζυγίας
• Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ ́ και δ ́ συζυγίας
• Το ρήμα fio
• Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου
• Τα σύνθετα του do

• Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο
• Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου
• Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική)
• Το ειδικό απαρέμφατο
• Το ουσιαστικό bos
• Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής
• Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου
• Ο υπερθετικός των επιθέτων
• Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους
• Η μετοχή του ενεστώτα
• Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του μέλλοντα
• Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων
• Η χρήση της μετοχής
• Η ενεργητική περιφραστική συζυγία
• Το απαρέμφατο του μέλλοντα
• Η έκφραση est mihi nomen
• Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η ακολουθία των χρόνων
• Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου
• Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου
• Η ακολουθία των χρόνων
• Ο ιστορικός και ο χρονικός cum
• Προτάσεις ουσιαστικές με το quod
• Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα
• Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
• Η απαγόρευση
• Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Τα παραθετικά των επιθέτων
• Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis
• Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών

• Ο σχηματισμός των επιρρημάτων
• Τα παραθετικά των επιρρημάτων
• Ο β ́ όρος της σύγκρισης
• «Ανώμαλα» παραθετικά
• Οι εκφράσεις maior natu και minor natu
• Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση)
• Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο
• Ο προσδιορισμός του τόπου
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Το ρήμα eo, ii(ivi), itum, ire
• Οι χρήσεις της γενικής
• Οι χρήσεις της δοτικής
• Οι χρήσεις της αφαιρετικής
• Το γερούνδιο
• Το γερουνδιακό
• Η παθητική περιφραστική συζυγία
• Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού
• Το σουπίνο
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι αιτιολογικές προτάσεις
• Οι τελικές προτάσεις
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι χρονικές προτάσεις
• Χρήσεις του συνδέσμου cum
• Οι υποθετικοί λόγοι
• Οι εναντιωματικές προτάσεις
• Οι παραχωρητικές προτάσεις
• Οι παραβολικές προτάσεις
• Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις
• Οι αναφορικές προτάσεις
• Οι ευθείες ερωτήσεις
• Οι πλάγιες ερωτήσεις
• Οι βουλητικές προτάσεις
• Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται μετο quominus, το ne και το quin.
• Ακολουθία των χρόνων
• Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut
• Ο πλάγιος λόγος
• Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
• Τα αντωνυμικά επίθετα

Σχόλια (11)

 
ΜΑΘΗΤΗΣ Β Λυκείου
28 Σεπ 2021 14:52

Για να λέμε την αλήθεια μεγάλος ο όγκος της ύλης των Λατινικών για τους απόφοιτους που θα καλεστούν να ξαναδώσουν για δεύτερη φορά πανελλήνιες.Το προβάδισμα το έχουν σίγουρα τα παιδιά του 22 που το διδάσκονται ήδη από τη β λυκείου.Και ο χρόνος περνά εις βάρος των απόφοιτων.Έλεος.....

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
27 Σεπ 2021 15:55

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ.ΑΔΙΚΟ!!!!!!

 
ΓΟΝΕΑΣ
27 Σεπ 2021 12:58

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ.ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ.ΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΠΟΣΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ,ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ.

 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ- ΛΑΤΙΝΙΚΑ
27 Σεπ 2021 12:26

ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΕΣΤΕΙ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΞΑΝΑΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ESOS ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ.ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΣ.ΓΕΛΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ!!!!

 
Βασιλης
27 Σεπ 2021 00:55

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΗΘΙΚΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΕΛΟΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ!
ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΤΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΛΑΤΙΝΙΚΑ
26 Σεπ 2021 16:43

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ.Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021ΓΙΑ ΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ.ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ!!!!! ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ.

 
Κωνσταντίνος
26 Σεπ 2021 15:53

Ντροπή για την υπουργό που αντιμετωπίζει νέα παιδιά, υποψήφιους, με αυτό τον τρόπο.. Έχει ο καιρός γυρίσματα....

 
Πολίτης
26 Σεπ 2021 12:24

Το γερούνδιον......και τα μάτια σας... χαθήκαμε.....

 
Παλαιός απόφοιτος
26 Σεπ 2021 10:02

DUM SPIRO SPERO!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
25 Σεπ 2021 22:21

Συνεχίζεται η νοοτροπία του βιασμού της ελληνικής γλώσσας δίνοντας αυθαίρετες ερμηνείες στις λέξεις, καταπώς βολεύει κάθε φορά το υπουργείο! Γιατί δε νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς το νόημα της ελληνοφανούς έκφρασης "θα ετίθετο ζήτημα ίσης μεταχείρισης..." αν οι παλιοί υθποψήφιοι εξετάζονταν στην Κοινωνιολογία, αντί των Λατινικών!
Προφανώς το υπουργείο ενεργεί ευθυγραμμισμένο στη λογική της φετινής ΕΒΕ που όρισε πολύ υψηλή βάση σε κάποια ειδικά μαθήματα, παρόλο που οι υποψήφιοι ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, αφού τα κατάργησε η συγκεκριμένη υπουργός! Αντίστοιχα λοιπόν τώρα έρχεται και θέτει ζήτημα ...ίσης μεταχείρισης υποχρεώνοντας τους παλιούς υποψήφιους να εξεταστούν στα Λατινικά, δηλαδή σε ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ!Αν μη τι άλλο, η υπουργός δείχνει μια ...συνέπεια! Συνέπεια βέβαια στην αντιπαιδαγωγική και αντιεκπαιδευτική εμμονή της!

 
ΓΟΝΕΑΣ
25 Σεπ 2021 18:12

Μιλάμε για τους απόφοιτους του 2021 που δεν έχουν δώσει εξετάσεις πολλά χρόνια πίσω και δεν έχουν εξεταστεί στη διάρκεια του χρόνου σε πολλά και ετερόκλητα μαθήματα εισαγωγής.Αντίθετα οι πιο παλιοί απόφοιτοι έχουν διδαχτεί και Λατινικά και Κοινωνιολογία ανάλογα με το σύστημα κατά καιρούς. Το οτι ο νόμος είχε ψηφιστεί δύο χρόνια πριν την εφαρμογή του,αυτό σημαίνει οτι προετοίμαζε τους τελοιόφοιτους του 21-22 για αλλαγή πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος. Οι απόφοιτοι του 21 σαφώς και δεν μπορούσαν να αλλάξουν κάτι πάνω στην ανακοίνωση ενώ τους το έκαναν γνωστό αφού ήδη έπρεπε να εξεταστούν στο μάθημα που είχε ορίσει το υπουργείο, αυτό της κοινωνιολογίας. Αρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι στην επερχόμενη αλλαγή. Εδώ τίθεται θέμα οτι οι απόφοιτοι του 21 δεν το έχουν διδαχτεί καθόλου δια ζώσης και πρόκειται για ύλη δύο σχολικών τάξεων. Δείτε το λίγο δίκαια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.