Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ομολογία Συνόδου Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών : Εισάγονται υποψήφιοι υψηλών επιδόσεων σε Τμήματα Μαθηματικών με σοβαρές ελλείψεις και χαμηλό γνωσιακό επίπεδο στα Μαθηματικά

Αυτό οφείλεται τόσο στην συνεχή μείωση της ύλης που διδάσκονται οι νέοι στο λύκειο όσο και στον τρόπο που εκπαιδεύονται καθώς και στην έλλειψη καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης
Δημοσίευση: 13/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
  • Ως προς την ποιότητα των νεοεισαχθέντων φοιτητών διαπιστώθηκε ότι το χάσμα μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεγαλώνει συνεχώς.
  • Ακόμα και φοιτητές/τριες υψηλών επιδόσεων έχουν σοβαρές ελλείψεις και χαμηλό γνωσιακό επίπεδο στα Μαθηματικά.

Αυτο το συμπέρασμα ανακοινώθηκε σήμερα από την 3η  Σύνοδο των Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τη Σύνοδο το “φαινόμενο” αυτό οφείλεται τόσο στην συνεχή μείωση της ύλης που διδάσκονται οι νέοι στο λύκειο όσο και στον τρόπο που εκπαιδεύονται καθώς και στην έλλειψη καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης.

Ως λύση η Σύνοδος προτείνει στο υπουργείο Παιδείας, τα Τμήματα Μαθηματικών να παρέμβουν και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της εξεταστέας ύλης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ συμμετείχαν όλοι οι Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Προέδρου των Τμημάτων Μαθηματικών καθώς ο Διευθυντής του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τα περισσότερα από τα οποία απασχολούν ιδιαιτέρως τα Τμήματα.

Αναλυτικότερα  τα συμπεράσματα της Συνόδου έχουν ως εξής:  

(α) Αριθμός προσφερόμενων θέσεων και αριθμός εισακτέων: δίνεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ο οποίος αριθμός δεν ανταποκρίνεται στους διαθέσιμους πόρους, στις υποδομές και στο διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων, ίσως και στις προτιμήσεις των υποψηφίων του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Για το θέμα αυτό έγινε εκτεταμένη συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες να συμφωνούν ότι η Πολιτεία πρέπει να σεβαστεί τον αριθμό νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών που ζητούν τα Τμήματα βάσει και των κοινώς αποδεκτών διεθνών προτύπων που διέπουν την αναλογία διδάσκοντα προς διδασκομένους.

(β) Μετεγγραφές: το σύστημα μετεγγραφών δημιουργεί μεγάλη συσσώρευση φοιτητών/τριών στα Τμήματα των κεντρικών Ιδρυμάτων, ενώ κάποια από τα Τμήματα στα περιφερειακά και ακριτικά Πανεπιστήμια καταλήγουν με μικρό αριθμό φοιτητών/τριών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα. Το πρόβλημα για τα περιφερειακά Ιδρύματα επιδεινώνεται από τον μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων Τμημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μία λύση είναι η Πολιτεία να θέσει ανώτερο όριο στον αριθμό φοιτητών/τριών που υποδέχεται κάποιο Τμήμα λόγω μετεγγραφών (π.χ. 15% επί του πραγματικού αριθμού εισακτέων) χωρίς καμία παραβίαση του ποσοστού αυτού. Επιπλέον, τα νέα Τμήματα Μαθηματικών (από τα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) ζητούν ισότιμη αντιμετώπιση των φοιτητών/τριών τους με αυτήν των υπολοίπων Τμημάτων Μαθηματικών μέσα από την ένταξή τους στο ίδιο καθεστώς μετεγγραφών με τα υπόλοιπα Τμήματα Μαθηματικών.

(γ) Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.): δημιουργεί μεγάλη και αναίτια πολυπλοκότητα στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει, ενώ παρατηρούνται παράδοξα και αστοχίες. Για παράδειγμα, δημιούργησε τεράστιες ανισότητες στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών/τριών ακόμα και μεταξύ Τμημάτων με σχεδόν τον ίδιο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. (π.χ. 272 εισακτέοι στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 19 μέλη Δ.Ε.Π. έναντι 10 εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 20 μέλη Δ.Ε.Π.).  Όμως, τονίσθηκε ότι η εισαγωγή σε Τμήματα Μαθηματικών δεν θα πρέπει να γίνεται από άτομα που δεν έχουν υψηλό ενδιαφέρον για σπουδές στα Μαθηματικά ή από άτομα με χαμηλές επιδόσεις διότι τα άτομα αυτά δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν επαρκώς στα προγράμματα σπουδών και στις απαιτήσεις των Τμημάτων.

Μία λύση είναι η Πολιτεία να τροποποιήσει την Ε.Β.Ε., όπως για παράδειγμα να χαλαρώσει τα όρια του συντελεστή που καθορίζουν την Ε.Β.Ε. Επίσης, το πρόβλημα που επιχειρεί να επιλύσει η Ε.Β.Ε. δεν είναι ανεξάρτητο του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά τμήμα. Εξορθολογισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων, και συγχρόνως σε καλύτερη κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων στα ακαδημαϊκά τμήματα.

Ο υψηλός συντελεστής βαρύτητας στο μάθημα των Μαθηματικών στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια ο οποίος θα ισχύσει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά είναι στην σωστή κατεύθυνση γεγονός που ενισχύσει το επιχείρημα για την χαλάρωση του συντελεστή που καθορίζει την Ε.Β.Ε.   

(δ) Ποιότητα νεοεισαχθέντων φοιτητών: διαπιστώθηκε ότι το χάσμα μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεγαλώνει συνεχώς. Ακόμα και φοιτητές/τριες υψηλών επιδόσεων έχουν σοβαρές ελλείψεις και χαμηλό γνωσιακό επίπεδο στα Μαθηματικά. Αυτό οφείλεται τόσο στην συνεχή μείωση της ύλης που διδάσκονται οι νέοι στο λύκειο όσο και στον τρόπο που εκπαιδεύονται καθώς και στην έλλειψη καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης. Μία λύση είναι τα Τμήματα Μαθηματικών να παρέμβουν και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της εξεταστέας ύλης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(ε) Εισαγωγή εισακτέων από το 4ο επιστημονικό πεδίο: τα Τμήματα Μαθηματικών δέχονται φοιτητές/τριες από το 2ο επιστημονικό πεδίο των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων. Όμως, η εισαγωγή και από το 4ο επιστημονικό πεδίο των εξετάσεων, εφόσον αυτή δεν αντικρούει την απαίτηση για καλή απόδοση στα Μαθηματικά, θα βοηθούσε ιδιαιτέρως τα Τμήματα των περιφερειακών και ακριτικών ιδρυμάτων στο να προσελκύσουν φοιτητές/τριες με ενδιαφέρον σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς της Μαθηματικής επιστήμης. Να τονισθεί ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν αφορά όλα τα Τμήματα αλλά μόνο εκείνα που το επιθυμούν.

 

Σχόλια (23)

 
ΔΕΠ πολυτεχνείου
21 Οκτ 2021 22:19

Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι των Μαθηματικών Τμημάτων. Το ίδιο φαινόμενο χαμηλής ποιότητας εισακτέων (ακόμη και υψηλών επιδόσεων) υπάρχει και σε πολλά πολυτεχνικά τμήματα τα τελευταία χρόνια. Γενικά, οι φοιτητές μας δεν έχουν ιδέα από γεωμετρία και όχι μόνο. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, σε λίγα χρόνια δεν θα τελειώνουν τις σπουδές ούτε οι μισοί απ' όσους εισάγονται.

Το μέγεθος του προβλήματος θα αναδειχτεί σε λίγα χρόνια που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και ο κανονισμός της μέγιστης διάρκειας σπουδών (8 έτη για το πολυτεχνείο), οπότε και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα του εγκλωβισμού στα πανεπιστημιακά τμήματα ανθρώπων που δεν είχαν τις βάσεις για να σπουδάσουν. Και βέβαια, μην αυταπατα΄ται η κοινωνία ότι τα πολυτεχνεία θα αρχίσουν να μοιράζουν διπλώματα σωρηδόν. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να πάρει σπίτι από μηχανικό που δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, ούτε να μπει σε αυτοκίνητα και αεροπλάνα που θα έχουν σχεδιαστεί πλημμελώς.

Σίγουρα κάτι δεν γίνεται σωστά στη δευτεροβάθμια και χρειάζονται αλλαγές...

 
Ποιος φταιει
14 Οκτ 2021 18:15

Τι εννοεί με τη φράση στον τρόπο που εκπαιδεύονται; Φταίνε δηλαδή οι μαθηματικοί στη δευτεροβάθμια η Μηοως οι φροντιστές;ποιος φταίει τελικα αν έχουν φυσθκα δίκιο γιατί μπορεί να φταίνε και οι ίδιοι

 
μπαρδον;;
14 Οκτ 2021 17:43

η πληροφορικη θεμελιο για τα μαθηματικα;;;;
τι αλλο θα διαβασουμε πλεον.

Οι αλγοριθμοι οι οποιοι υπαρχουν στη μαθηματικη επιστημη εδω και 2000 χρονια ειναι ξαφνικα κομματι της πληροφορικης.... μεγαλεια

 
Φιλικά
14 Οκτ 2021 13:25

Βρε μ'αυτή την "μαθηματική σκέψη"...

Χαλαρώστε λοιπόν και μην σας φταίνε τα παιδιά.
Ανασκουμπωθείτε και αναπροσαρμόστε την ύλη των πρώτων ετών των σχολών σας και μην τα περιμένετε όλα έτοιμα από την δευτεροβάθμια.

Όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων και τις μεταγραφές έχετε απόλυτο δίκιο.

 
Ιωάννης Κ.
14 Οκτ 2021 12:52

Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο για τα Μαθηματικά. Εισάγονται φοιτητές σε τμήματα που η Χημεία είναι η βασική επιστήμη του προγράμματος σπουδών και δεν γνωρίζουν Χημεία. Να μην πούμε για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ που η μόνιμη επωδός τους είναι πως στο σχολείο δεν διδάχθηκαν Χημεία! Όσο για τον αριθμό των εισακτέων που ζητάνε τα Τμήματα, το Υπουργείο ουδόλως ενδιαφέρεται, γι' αυτό και φροντίζει να στέλνει τα αιτήματα των Τμημάτων στον κάλαθο των αχρήστων, επιβάλλοντας διπλάσιο αριθμό εισακτέων. Αυτοδιοίκητο κατά τα άλλα και άλλα φαιδρά. Τους απασχολεί πάντα η εκλογική πελατεία και όχι η πραγματική κατάσταση στα ΑΕΙ. Γι' αυτό το λόγο αλλά και πολλούς άλλους, έχω πάψει προ πολλού να στηρίζω με την ψήφο μου κόμματα που κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν δείχνουν για την παιδεία, αλλά συνεχώς πειραματίζονται ανάλογα με τα κέφια του κάθε ένα που παριστάνει τον Υπουργό Παιδείας.

 
Στρ. Βούρβαχης
14 Οκτ 2021 11:35

Οι αλγόριθμοι, δηλαδή η Πληροφορική, είναι θεμέλιο για τα Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά βρίθουν από αλγορίθμους. Μόνο από το 4ο πεδίο έπρεπε να γίνεται εισαγωγή στα τμήματα Μαθηματικών. Την ίδια μαθηματική αντίληψη έχει κάποιος που έχει μελετήσει επιπλέον των Μαθηματικών και το μάθημα της Πληροφορικής και την ίδια αυτός που έχει μελετήσει Χημεία ή Φυσική;

 
Polar_Fish
14 Οκτ 2021 10:18

@19 & 20 ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Το Τμήμα στα Ιωάννινα είναι παλαιότερο και έχει συνεχή ρυθμό συνταξιοδοτήσεων. Για να καλυφθεί μια αποχώρηση χρειάζεται 2-3
χρόνια. Και στα δυο Τμήματα ο αριθμός μελών ΔΕΠ είναι οριακός.
Κανένα Τμήμα οποιουδήποτε είδους δεν έχει ένα μέλος ΔΕΠ ανά
ειδικότητα διότι σε μια ειδικότητα δεν αντιστοιχεί ποτέ ένα μάθημα.
Σε ένα Τμήμα 4 ετών καλό είναι να έχει τουλάχιστον 25 μέλη ΔΕΠ,
αρκεί να μην αυξάνεται υπερβολικά ο αριθμός των εισακτέων.

 
«Ομολογία»;;
14 Οκτ 2021 08:02

Άτυχης επιλογή τίτλου.. για ποιο λόγο η διαπίστωση αποτελεί «ομολογία»; Τι ακριβώς κάνανε και ομολογούν;

 
Κομπλικε
14 Οκτ 2021 05:45

Εφόσον θέλουν φοιτητές και από το 4 πεδίο για να γεμίζουν για ποια αναβάθμιση μιλούν; Το θέμα δεν είναι να γεμίζουν οι αίθουσες και να έχουν δουλειά οι καθηγητές αλλά να υπάρχουν φοιτητές με προδιαγραφές και ενδιαφέρον. Ας καταργηθούν τόσες πολλές μαθηματικές σχολές.

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
14 Οκτ 2021 01:10

Ζήτηση και προσφορά. Οι πρόεδροι μιας θετικής (?) επιστήμης πρεπει να το αναγνωρίσουν και απλά να αποσυρθούν. Κοινώς, αν βγάζετε εσείς την ύλη δεν πρόκειται να μπει κανένας.

 
ΜΙΚ
14 Οκτ 2021 00:20

Αν τα τμήματα Μαθηματικών προορίζονται μόνο ως σχολή χαμηλής επιλογης από τους υποψήφιους, είναι καταδικασμένα να δίνουν πτυχίο σε πολύ μικρό ποσοστό των εισερχομένων, εκτός και αν ρίξουν στον γκρεμό το επίπεδο σπουδών.

 
G
14 Οκτ 2021 00:19

Κανείς δεν διαβάζει θεωρία...παρά μόνο τεχνικές επίλυσης. Τραγικό.

 
Πιτσιφλής
13 Οκτ 2021 22:55

Περιμένετε λίγο να δούμε τι θα πουν και οι Πρόεδροι των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και των Φιλο....
Ωωω, Θεέ μου!...

 
ΔΕΠ Μαθηματικός
13 Οκτ 2021 22:33

Το βασικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι η χαλαρότητα των σπουδών. Τα μαθηματικά είναι αυστηρά ιεραρχημένη επιστήμη και για κάθε μάθημα χρειάζονται προαπαιτούμενα. Οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν διαλύσει τελείως τη ροή των σπουδών με τις πιέσεις τους για κατάργηση των προαπαιτούμενων. Μια πιο απλή λύση θα ήταν να υπάρχουν πολύ λιγότερες θέσεις για τα μαθηματικά τμήματα για να σπουδάζουν μόνο αυτοί που πραγματικά θέλουν.

 
Πιτσιφλής
13 Οκτ 2021 20:50

Μην ξύνετε πληγές, μην ξύνετε πληγές!...

 
4ο Πεδίο
13 Οκτ 2021 20:26

ΔΕΝ θέλουμε Μαθηματικά. Αρκετά με τις άχρηστες αρχαιολογίες.

 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε ΑΕΙ
13 Οκτ 2021 19:54

Γραφει η ανακοινωση "Μία λύση είναι η Πολιτεία να τροποποιήσει την Ε.Β.Ε., όπως για παράδειγμα να χαλαρώσει τα όρια του συντελεστή που καθορίζουν την Ε.Β.Ε". Τι εννοουν με τη λεξη χαλαρωσει ? Διοτι συνηθως χαλαρωση σημαινει πτωση. Δηλαδη το ζητουμενο ειναι να παρουν φοιτητες τα Μαθηματικα της Σαμου και της Καστοριας και οτι να ειναι. Αυτο μπορει να το ζητανε οι εστιατορες και οι ξενοδοχοι οχι ομως οι προεδροι των Μαθηματικων τμηματων . Τι συμβαινει επιτελους εχουμε αντιστροφη καθε λογικης? Αν ειναι να κλεισουν ελλειψη καλων φοιτητων ας κλεισουν.

 
Εισαγωγή εισακτέων από το 4ο επιστημονικό πεδίο
13 Οκτ 2021 17:56

Οι μαθητές του 4ου ΕΠ διδάσκονται και εξετάζονται σε ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια ύλη μαθηματικών. Σε μικρότερα σχολεία μάλιστα γίνεται πολλές φορές συνδιδασκαλία μεταξ΄υ μαθητών του 2ου και 4ου ΕΠ
Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ότι οι μαθητές του 4ου ΕΠ αντιμετωπίζονται ως μαθητές "β κατηγορίας" και δεν έχουν πρόσβαση σε ΟΛΑ τα τμήματα Μαθηματικών

 
Μιχάλης
13 Οκτ 2021 17:55

Τα Τμήματα Μαθηματικών είναι ίσως τα πιο "δύσκολα" τμήματα των Σχολών Θετικών Επιστημών. Ένας νέος φοιτητής σε τμήμα μαθηματικών πρέπει να είναι αποφασισμένος, να "το έχει" και να λατρεύει τα μαθηματικά. Κάθε άλλος που μπαίνει "από σπόντα", είναι καταδικασμένος να σέρνεται και να ελπίζει σε τίποτα SOS θέματα, κάποια αντιγραφούλα ή στη μεγαθυμία των καθηγητών για να πάρει πτυχίο.

 
Ξεμπέρδεμα
13 Οκτ 2021 17:51

Να ξεκαθαρίσουμε ότι για τις ερχόμενες Πανελλαδικές του 2022 ΔΕΝ υπάρχει υψηλός συντελεστής βαρύτητας στα Μαθηματικά, αλλά οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων αποφασίζονται ξεχωριστά από κάθε τμήμα, για κάθε επιστημονικό πεδίο. Οι συντελεστές αυτοί έχουν ανακοινωθεί ήδη για τις Στρατιωτικές Σχολές και αναμένονται για τα υπόλοιπα τμήματα. Για παράδειγμα, το Τμήμα Έρευνας Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων για το 4ο επιστημονικό πεδίο έχει δώσει: 35% Πληροφορική, 25% Νεοελληνική Γλώσσα, 20% Μαθηματικά και 20% Οικονομία.

 
Αρχιτέκτονας Πληροφορικής
13 Οκτ 2021 17:49

Μα δεν είναι σημαντικότερη η επίδοση στη χημεία; Αφού οι Μαθηματικοί διδάσκουν και Γεωγραφία στο σχολείο. Αυτά δε λέγατε το 2015;

 
19 & 20 ΜΕΛΗ ΔΕΠ
13 Οκτ 2021 17:10

Επισημαίνονται αλήθειες για το επίπεδο των εισακτέων και για τον υπερβολικό αριθμό εισακτέων.
Αλλά και ένα ερώτημα: Με ποια κριτήρια τα Τμήματα των Ιωαννίνων και της Σάμου, που εξ ορισμού απευθύνονται σε πολύ διαφορετικούς αριθμούς φοιτητών, έχουν τον ίδιο αριθμό μελών ΔΕΠ;
Υπάρχουν 20 ειδικότητες Μαθηματικών που πρέπει να έχει ένα Τμήμα για να λειτουργήσει; Ερώτηση ολικής αγνοίας, που αναμένει απάντηση.

 
Νίκος
13 Οκτ 2021 17:09

Κύριοι Πρόεδροι των Τμημάτων Μαθηματικών δύο είναι οι βασικοί λόγοι της παρούσας κατάστασης:
1. Η αδιοριστία που για χρόνια υφίστανται οι συνάδελφοι πτυχιούχοι Μαθηματικοί και
2. Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ που έφερε τα Τμήματα πολλών ΤΕΙ σε περισσότερο ελκυστική θέση σε σχέση με τα τμήματα Μαθηματικών.
Προτιμούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν ένα τμήμα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) στην Κρήτη παρά το Τμήμα Μαθηματικών ή το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τμήματα ιστορικά και για το επίπεδο σπουδών τους και για το επίπεδο των καθηγητών τους.
Δεν ευθύνονται κύριοι Καθηγητές νομίζω τα Μαθηματικά που διδάσκονται στα Λύκεια. Το πρόβλημα είναι η απαξίωση των αποφοίτων συναδέλφων μας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ