ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων:Διαδικτυακή συνάντηση ΙΕΠ- Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στον προγραμματισμό αλλαγών για το τρέχον νέο σχολικό έτος 2021-22, έχει συμπεριλάβει και την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου
Δημοσίευση: 20/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για την   Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας , για  την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 από 14:30 έως 17:00, κάλεσε η διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ)  τους Οργανωτικούς/ές Συντονιστές/-στριες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους/τις Συντονιστές/-στριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να προβούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής από Τρίτη 19-10-2021 και ώρα 14:00, έως Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 14:00, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Η  υπουργός Παιδείας  Ν. Κεραμέως στον προγραμματισμό αλλαγών για το τρέχον  νέο σχολικό έτος 2021-22, έχει συμπεριλάβει και την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμόζονταν από το  σχολικό έτος 2019-20, αλλά ματαιώθηκε ο σχετικός προγραμματισμός, καθώς λόγω της πανδημίας αναβλήθηκαν όλες οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες  εξετάσεις.

Κατά   σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου.

Τυχαία επιλογή θεμάτων

H  διαδικασία επιλογής θεμάτων έχει   τα εξής:

1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.

2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.

3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ- κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ - Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ
  • Πατήστε εδώ για να δείτε τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

Σχόλια (8)

 
Σάκης
22 Οκτ 2021 08:18

Λόγω του ότι έχουν κενά ακόμη τα λύκεια καλό είναι να αναβληθεί ακόμη μία χρονιά η τράπεζα θεμάτων. Δε χάλασε ο κόσμος.

 
ΔΜ
21 Οκτ 2021 16:50

Ακόμα και στο Δημοτικό έπρεπε να υπάρχουν αξιολογικά τεστ από τράπεζα θεμάτων ώστε να λειτουργούν ως τροφοδότης για τη δημιουργία ενισχυτικής όπου χρειάζεται ώστε να μη έχουν σημαντικά κενά τα παιδιά!

 
Σε πολλές άτοκες δόσεις
21 Οκτ 2021 13:51

@Γιάννης
Μα θα του δώσει δάνειο η Τράπεζα!!!
Έχετε απόλυτο δίκιο ασφαλώς. Πιστεύω, ότι ακόμα και το Νοέμβριο, είναι ζητούμενο εάν θα έχουν τοποθετηθεί όλοι. Αυτά όμως είναι προφανώς λεπτομέρειες, για τους άριστους επιτελικούς. Τράπεζα να' ναι.... κι ότι να' ναι.... κι όπως να' ναι (για το καλό των παιδιών ΜΑΣ βεβαίως βεβαίως).

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
21 Οκτ 2021 11:17

@ Νίκος. Μια χαρά θέματα μπορεί να βγάλει ο καθένας μας, δε χρειαζόμαστε καμία ισοπεδωτική καθοδήγηση. Άλλωστε, τα θέματα της τράπεζας ανακυκλώνουν τις ίδιες ερωτήσεις, αφήνοντας έξω αρκετά σημεία της ύλης. Όσο για την αποδεδειγμένη παιδαγωγική αποτυχία του μέτρου, παραπέμπω στην προηγούμενη εφαρμογή του. Και φτάνει πια με αυτήν την ξαραμέλα των αριστούχων...Και η υπουργός ως αριστούχος συστήνεται...

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
20 Οκτ 2021 22:48

Η τράπεζα θεμάτων έπρεπε να υπάεχει εδώ και 10 χρόνια.Δεν καταργεί τον εκπαιδευτικό.Αντίθετα τον καθοδηγεί και κάνει πιο αντικειμενικά τα πράματα!Απλά άργησε.!

 
Γιάννης
20 Οκτ 2021 21:26

Σε αρκετά λύκεια δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί μέχρι σήμερα. Ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει το Νοέμβριο δεν θα προλάβει να διδάξει όλη την ύλη. Πώς θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις;

 
Νίκος
20 Οκτ 2021 21:23

@Θανάσης. Αντιπαιδαγωγικό μέτρο πίεσης; Αποδεδειγμένη μειωμένη αποτελεσματικότητα; Που τα ξέρουμε αυτά;
Αυτά που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι οι αριστούχοι έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ενώ η κοινωνία λέει ότι τα σχολεία παράγουν αποφοίτους πολύ χαμηλού επιπέδου.

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
20 Οκτ 2021 18:50

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από την κατευθυνόμενη επιβολή θεμάτων. Καταργεί τον εκπαιδευτικό της τάξης, ισοπεδώνει τους μαθητές, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τμήματος. Αντιπαιδαγωγικό μέτρο πίεσης με αποδεδειγμένη τη μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.