ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ορίστηκε Επιτροπή για να καταθέσει τις εισηγήσεις ανά τμήμα
Δημοσίευση: 29/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιτροπή για τον καθορισμό της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ  (σ.σ. διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα) με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών συγκρότησε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, προκειμένου :

Α. Να εισηγηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση  των υπουργών Υποδομών   και Παιδείας.

Β. Να  υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη :

α) τον Αντώνιο Κοτσώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β, Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κανελλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β., αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,

β) τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λύτρα , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

γ) τη Μαρία Γκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος , εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ιδίου Υπουργείου,

δ) την Αντωνία Μοροπούλου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 22357 ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μανόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ 72637),

ε) τον Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό , εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αβραμίδη , Πολιτικό Μηχανικό

στ) τον Περικλή Α. Μήτκα, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σπύρο Αναστασιάδη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ

ζ) Ανάλογα με την ειδικότητα που κάθε φορά συζητείται , ένα (1) εκ των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π. :

- Χρήστο Καραγιάννη, Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Πρόεδρο Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ., από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Ιωάννη-Πάρι Παντουβάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη Καθηγητή, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή , από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ελένη Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Νέλλη Μάρδα, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Επαμεινώνδα Βουτσά, Καθηγητή, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Μαρίνο Κάβουρα, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή, Καθηγητή, από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Λυρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Κωνσταντίνο Τσακαλάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παύλο Νομικό, Καθηγητή, από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ιωάννη Κομίνη, Επίκουρο Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταύρο Κουρκουλή, Καθηγητή από τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών στερεών και αέριων αποβλήτων», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού», από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

- Παναγιώτη Κυράτση, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ευκολίδη, Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Τα κριτήρια που ορίστηκαν επί Κ. Γαβρόγλου

Επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου είχαν ορισθεί τα  βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις   ανακοινώσεις που έκανε  ο τότε υπουργός Κ. Γαβρόγλου,  τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  

Σχόλια (79)

 
Έχει καθυστερήσει
24 Ιουλ 2022 14:28

Ελπίζω τώρα που τελείωσαν με τον νέο νόμο για τα ΑΕΙ να ασχοληθούν λίγο και με αυτό. Εξάλλου έτοιμη είναι η ΚΥΑ. 2 υπογραφές είναι.

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
12 Ιουν 2022 10:39

Γνωρίζει κάποιος αν έχουν στείλει τους φακέλους στην επαταμελή επιτροπή τα τμήματα της σχολής μηχανικών του ΠΑΠΕΛ;

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
30 Μάιος 2022 21:13

Οχι δεν εχει βγει ακομα η ΚΥΑ.

 
Είναι πολύ κοντά
29 Μάιος 2022 23:26

Νομίζω δεν έχει βγει ακόμα η ΚΥΑ για τα κριτήρια..Λογικά όταν βγει θα ανακοινωθεί και από την εφημερίδα της κυβερνήσεως..

 
dcaster
12 Μάιος 2022 13:07

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΤΕΕ τμήμα μητρώου αρμόδιου για την εγγραφή Πτυχιούχων-Τεχνολόγων στο νέο μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών του ΤΕΕ, έγινε ερώτημα σχετικά με τους αποφοίτους Μηχανικούς 5ετούς ΑΕΙ του ΠΑΔΑ και αναφέρθηκε επί της ουσίας ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν κάποια αιτήματα εγγραφών αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα εως ότου καταλήξουν που θα πρέπει αυτοί να εγγράφονται, δηλαδή στην ουσία δεν μπορούν να τους εγγράφουν την παρούσα στιγμή στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών του ΤΕΕ για να μπορούν με κωδικούς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του. Έγινε ερώτημα αν αυτό σχετίζεται με την εκκρεμότητα διαδικασιών αντιστοίχησης του ΠΑΔΑ με τις Πολυτεχνικές σχολές και απαντήθηκε ότι όλα αυτά συναρτώνται μεταξύ τους και βρίσκονται επί της ουσίας σε αναμονή για να δούνε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

 
@ΠΑΠΕΛ
02 Μάιος 2022 13:35

Πραγματικά όμως πνιγόμαστε σε μια κουτάλια νερό. Είναι ολα έτοιμα, έχουν κατατεθεί οι φάκελοι από κάθε τμήμα και ακόμα να βγει η ΚΥΑ. Πρέπει να πιέσουν τα τμήματα τα αρμόδια υπουργεία ώστε να προχωρήσει.

 
ΠΑΠΕΛ
02 Μάιος 2022 10:48

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ άλλο η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών και του τμήματος και άλλο το integrated master..Αυτά τα νέα τμήματα πρέπει να πιστοποιηθούν για το νέο πρόγραμμα σπουδών τους διότι είναι καινούργια τμήματα..Το integrated master είναι ξεχωριστό κομμάτι και δεν έχει να κάνει με την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών..Η επταμελή επιτροπή (για την αντιστοίχηση του τμήματος) μπορεί να ζητήσει και πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από την εθααε..

 
ΠΑΠΕΛ
01 Μάιος 2022 16:01

Ενώ έχει οριστεί η επιτροπή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό για το πότε θα γίνουν ΚΥΑ τα κριτήρια..Η προηγούμενη κυβέρνηση τα είχε βγάλει αλλά μάλλον δεν πρόλαβε να τα κάνει ΚΥΑ..Αν πίεζαν περισσότερο τα πανεπιστήμια ίσως να είχαν λυθεί από καιρό όλα αυτά..
https://www.esos.gr/arthra/63143/kritiria-antistoihisis-tmimaton-sholon-...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
01 Μάιος 2022 12:52

Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Βέβαια η πιστοποιήση απο την ΕΘΑΑΕ δεν μπορώ να καταλάβω γιατι πρέπει να γίνει ξανά, αφού μας έδωσαν την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που μας δίνει Integrated master. Επομένως δεν περιμένουν την πιστοποίηση απο την ΕΘΑΑΕ εμείς περιμένουμε την ΚΥΑ, που ενας θεος ξέρει ποτε θα την ανακοινώσουν. Αν έχετε κάποιο άλλο νέο γράψτε το για να ξέρουμε τι γίνεται.

 
DIMITRIS
01 Μάιος 2022 12:18

Τελικά,ο γιος μου που δίνει φέτος και θέλει σχολή μηχ.μηχανικων,αν είναι στα επίπεδα των 15000.Να βάλει παδα,να γλιτώσουμε τα έξοδα της επαρχίας ή θα πάρει ένα χαρτί χωρίς αντίκρισμα??? Μεγάλο δίλημμα.

 
Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία άμεσα
30 Απρ 2022 13:57

Άντε να βγει η ΚΥΑ για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακουσα σε μια συνέντευξη του προέδρου των Ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΠΑΔΑ οτι είναι στο τελικό στάδιο η συγγραφή της ΚΥΑ από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Παράλληλα πρέπει να τρέξει και η πιστοποίηση της ΕΘΑΕΕ.

 
ΠΑΠΕΛ
29 Απρ 2022 11:33

Έχει σταματήσει η διαδικασία διότι πρέπει να βγει ΚΥΑ από τα υπουργεία παιδείας αλλά και υποδομών όπου θα καθορίζουν τα κριτήρια για ίδρυση πολυτεχνικής σχολής..Τα είχε ορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση όμως δεν πρόλαβε να τα κάνει κοινή υπουργική απόφαση..Απ' όσο γνωρίζω στο ΠΑΔΑ έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση από την επταμελή επιτροπή στα τμήματα της σχολής μηχανικών απλά σταμάτησε λόγω κριτηρίων..Λογικά θα ολοκληρωθεί πρώτα η αξιολόγηση από την εθααε στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και μετά θα έχουμε εξελίξεις..Εσύ που είσαι στο ΠΑΔΑ αν έχεις κάποιο καινούργιο νέο ενημέρωσε μας..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
25 Απρ 2022 01:29

Καλησπέρα, έχουμε κάποιο νέο;

 
ΠΑΠΕΛ
13 Απρ 2022 17:42

Άμα γίνει η αρχή με το ΠΑΔΑ θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες σχολές μηχανικών σε ΠΑΠΕΛ και ΕΛΜΕΠΑ..Προϋπόθεση για τα τμήματα θα είναι και μία καλή πιστοποίηση από την εθααε..Τότε τα τμήματα θα μπορούν να αιτηθούν και πολυτεχνοποίηση..

 
@ dcaster 06 Απρ 2022 11:29
10 Απρ 2022 09:00

Για ποιο έτος αποφοίτησης;
Τι πτυχίο; ΤΕΙ ή Πανεπιστημιακό;
Οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι συνδυασμός των παραπάνω.
Για τους απόφοιτους με Πανεπιστημιακό πτυχίο από όσο γνωρίζω γίνεται προσπάθεια για εγγραφή στο ΤΕΕ και εξάσκηση του επαγγέλματος με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΤΕΕ.
Για τους απόφοιτους με πτυχίο ως ΤΕΙ από το ΠαΔΑ πρέπει να γραφτείς στην ΕΕΤΕΜ.
Για τους απόφοιτους με πτυχίο ως ΤΕΙ από τα πρώην ΤΕΙ (που πλέον καλώς δεν υφίστανται) πρέπει να γραφτείς στην ΕΕΤΕΜ.

 
dcaster
06 Απρ 2022 11:29

Οι απόφοιτοι Μηχανικοί ΑΕΙ από το ΠΑΔΑ για να πάρουν την άδεια από την Περιφέρεια ασκήσεως επαγγέλματος, υποχρεούνται πρώτα να εγγραφούν στην ΕΕΤΕΜ? Επίσης, όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των Μηχανικών ΠΑΔΑ με το Πολυτεχνείο, θα έχει αναδρομική ισχύ και για τους παλαιότερους απόφοιτους που ασκούν ήδη το επάγγελμα του Μηχανικού ως μέλη της ΕΕΤΕΜ;

 
ΠΑΠΕΛ
30 Μαρ 2022 16:19

Δεν μπορούν να σε αφήσουν χωρίς άδειες στη περιφέρεια μου είπαν ώστε να μην μπορείς να κάνεις αίτηση στον ΑΣΕΠ..Οπότε θα λάβεις άδειες σαν αυτές του ΤΕΙ όπου σε ένα σημείο θα γράφουν σε περίπτωση που γίνει αλλαγή στο τμήμα (ίδρυση πολυτεχνικής σχολής) τότε πας και σου δίνουν τις απεριόριστες άδειες σαν αυτές που παίρνει ένα πολυτεχνικό τμήμα..Αυτό μου είπαν που τους ρώτησα..

 
#ΠΑΠΕΛ
29 Μαρ 2022 22:51

Άδειες από την περιφέρεια; Αφού τα 5ετή είναι ΠΕ πώς θα κάνουν αίτηση στον ΑΣΕΠ ως ΤΕ;

 
ΠΑΠΕΛ
29 Μαρ 2022 20:02

@Δημήτρης ΠΑΔΑ μάλλον έχει παγώσει το θέμα με τις αντιστοιχήσεις..Λογικά θα πιστοποιηθούν πρώτα τα προγράμματα σπουδών των νέων αυτών τμημάτων από την εθααε (Λήγει και η διορία που είχαν δώσει μέχρι τέλος Μαρτίου) και μετά ίσως γίνει κάτι..Από το τμήμα μου πάντως δεν γνωρίζουν κάτι για αυτή την επιτροπή..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
28 Μαρ 2022 14:37

Έχουμε κάποιο νέο;

 
ΠΑΠΕΛ
22 Μαρ 2022 10:19

Μπορείς να κάνεις και τα χαρτιά σου στον ΑΣΕΠ με άδειες από την περιφέρεια..Μόνο που αυτές οι άδειες θα είναι ίδιες με έναν απόφοιτο ΤΕΙ..Απλά αν ποτέ γίνει πολυτεχνείο ένα τμήμα τότε πας πάλι στη περιφέρεια και σου δίνουν άδεια ίδια με εκείνη που βγάζει ένας απόφοιτος πολυτεχνείου..

 
@ΠΑΠΕΛ
21 Μαρ 2022 15:45

Δε γίνεται νομικά απόφοιτοι 5ετων ΑΕΙ να λογίζονται ως ΤΕ και να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρόνου να ρυθμιστεί το θέμα.
Ας κινητοποιηθουν οι φοιτητές και οι πρώτοι απόφοιτοι να γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα. Μέχρι τότε δεν μπορούν ούτε στο Ασεπ να κάνουν χαρτιά ούτε να εργαστούν στο επάγγελμα τους

 
ΠΑΠΕΛ
21 Μαρ 2022 12:29

Τέλος Μαρτίου λήγει η διορία που έχει δώσει η εθααε για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όπως είναι και σχολές μηχανικών..Αν είναι καλή η πιστοποίηση τότε αυτό ίσως είναι θετικό για την πολυτεχνοποίηση ενός τμήματος..

 
Σχολές εφαρμοσμένων επιστημών
13 Μαρ 2022 20:30

Λογικά σχολές εφαρμοσμένων επιστημών θα κάνουν όσα δεν έχουν εισακτέους και όσα αξιολογηθούν αρνητικά από την ΕΘΑΕΕ. Όσα πήραν integrated master δεν κινδυνεύουν. Θα στοχεύσουν τα αδυναμα τμήματα. Το ΠΑΔΑ δεν θα το πειράξουν και μερικά αλλά νέα τμήματα. Πολλά όμως όπως το ΔΙΠΑΕ Σερρών που εχει πολλές κενές θέσεις και δεν χορηγεί μάστερ στα νέα τμήματα του λογικά δεν θα την «γλιτώσει». Άρα πάνε για συγχωνεψη και κλείσιμο.

 
Foititis
13 Μαρ 2022 12:30

@(ΠΑΠΕΛ, ΠΑΔΑ)
σκεφτείτε τι πρέπει να ψηφίσετε στις ερχόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές, απλά σκεφτείτε το καλώς εννοούμενο συμφέρον έτσι ώστε να μην καταντήσετε όπως τα παλιά ΤΕΙ να μην έχετε σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα δηλαδή μέλλον στην αγορά εργασίας.
Απλά σκεφτείτε.

 
ΠΑΠΕΛ
12 Μαρ 2022 09:25

Πρέπει να πιέσουν τα πανεπιστήμια προς το υπουργείο παιδείας και μαζί και οι φοιτητές..Λογικά μέσα στο χρόνο θα φανούν τα σχέδια τους..Στη χειρότερη άντε να τα κάνουν σχολές εφαρμοσμένων επιστημών ΤΕ δηλαδή να τα ξανά επαναφέρουν στην αρχική τους θέση..

 
Ελληνικό δημόσιο
11 Μαρ 2022 20:56

Λογικό είναι να αργούν, πάντα έτσι γίνεται στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς, δεν εκπλήσσομαι καθόλου. Το πάνε με το πάσο τους. Ελπίζω το θέμα να έχει λυθεί μέχρι να αποφοιτήσουν οι τωρινοί τριτοετείς.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.