ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ορίστηκε Επιτροπή για να καταθέσει τις εισηγήσεις ανά τμήμα
Δημοσίευση: 29/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιτροπή για τον καθορισμό της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ  (σ.σ. διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα) με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών συγκρότησε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, προκειμένου :

Α. Να εισηγηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση  των υπουργών Υποδομών   και Παιδείας.

Β. Να  υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη :

α) τον Αντώνιο Κοτσώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β, Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κανελλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β., αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,

β) τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λύτρα , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

γ) τη Μαρία Γκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος , εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ιδίου Υπουργείου,

δ) την Αντωνία Μοροπούλου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 22357 ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μανόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ 72637),

ε) τον Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό , εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αβραμίδη , Πολιτικό Μηχανικό

στ) τον Περικλή Α. Μήτκα, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σπύρο Αναστασιάδη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ

ζ) Ανάλογα με την ειδικότητα που κάθε φορά συζητείται , ένα (1) εκ των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π. :

- Χρήστο Καραγιάννη, Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Πρόεδρο Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ., από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Ιωάννη-Πάρι Παντουβάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη Καθηγητή, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή , από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ελένη Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Νέλλη Μάρδα, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Επαμεινώνδα Βουτσά, Καθηγητή, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Μαρίνο Κάβουρα, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή, Καθηγητή, από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Λυρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Κωνσταντίνο Τσακαλάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παύλο Νομικό, Καθηγητή, από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ιωάννη Κομίνη, Επίκουρο Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταύρο Κουρκουλή, Καθηγητή από τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών στερεών και αέριων αποβλήτων», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού», από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

- Παναγιώτη Κυράτση, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ευκολίδη, Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Τα κριτήρια που ορίστηκαν επί Κ. Γαβρόγλου

Επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου είχαν ορισθεί τα  βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις   ανακοινώσεις που έκανε  ο τότε υπουργός Κ. Γαβρόγλου,  τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  

Σχόλια (79)

 
ΠΑΠΕΛ
11 Μαρ 2022 18:01

Μου φαίνεται πρέπει να ξανά βγει η προηγούμενη κυβέρνηση για να συνεχίσει το έργο της από εκεί που το άφησε αλλιώς δεν βλέπω φως στο τούνελ.

 
@ΠΑΠΕΛ
11 Μαρ 2022 16:03

Το θέμα είναι ότι στις προσλήψεις οι απόφοιτοι των νέων 5ετων τμημάτων (μηχανικοί και γεωπόνοι) Δεν μπορούν ν α κάνουν αίτηση στον ΑΣΕΠ γιατί απαιτείται εγγραφή στα επιμελητήρια!
Είναι σαν να μην υπάρχουν!!
Αυτό το γνωρίζουν οι απόφοιτοι και οι ήδη φοιτουντες να πιέσουν να λυθεί η εκκρεμότητα;

 
ΠΑΠΕΛ
11 Μαρ 2022 14:30

@ΠΑΔΑ σας είπε τους λόγους που αργεί η όλη διαδικασία αντιστοίχησης δηλαδή γιατί δεν προχωράει;; Η απλά δεν γνωρίζουν και πετάνε ότι τους κατέβει στο κεφάλι;; Γιατί και σε μας πετάνε κάτι άκυρα..

 
ΠΑΔΑ
11 Μαρ 2022 13:33

Το μόνο που καταφέραμε να μάθουμε από καθηγητή του τμήματος είναι ότι ίσως στο τέλος του 2023 να έχουμε κατι. Από το δίμηνο της επιτροπής στο δίχρονο....

 
ΠΑΠΕΛ
10 Μαρ 2022 17:02

Μόνο αν έρθουμε σε επαφή με την επιτροπή θα μάθουμε..Κανονικά έπρεπε να είχε βγει κάποια ανακοίνωση διότι η επιτροπή έχει οριστεί από τον Οκτώβριο του 2021..Λογικά αυτό το καιρό ίσως αξιολογεί την σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ..

 
Απόφοιτος
10 Μαρ 2022 13:36

Γνωρίζει κανείς γιατί αργεί τόσο πολύ η επιτροπή να καταθέσει τις προτάσεις ανά τμήμα?
Έχουμε εργασιακό πρόβλημα πρόσληψης και ασφάλισης.
Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να βγούμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια?

 
ΠΑΠΕΛ
07 Μαρ 2022 11:55

Εγώ που μιλάω με το προσωπικό του τμήματος δεν έχω μάθει ότι έχει σταλεί ο φάκελος στην εθααε και ότι η επιτροπή θα έρθει το καλοκαίρι..Στην ουσία δεν γνώριζαν καθόλου για την επταμελή επιτροπή..Η πιστοποίηση από την εθααε είναι ανεξάρτητο κομμάτι από την επταμελή επιτροπή απλά τα νέα τμήματα πρέπει υποχρεωτικά να πιστοποιηθούν από την εθααε..Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης από την εθααε θα βγουν περίπου σε ένα χρόνο..Αφού γίνει η πιστοποίηση μετά θα ανοίξει η διαδικασία για πολυτεχνοποίηση του τμήματος είπε καθηγητής του τμήματος..Τώρα κατά πόσο ισχύου αυτά δεν ξέρω..

 
@ΠΑΠΕΛ
05 Μαρ 2022 21:34

Έμαθα από φίλο που σπουδάζει στο ΗΜΜΥ του ΠαΠελ πως έχουν καταθέσει τον φάκελο ατην ΕΘΑΕΕ, ήρθε ο πρόεδρος της ΕΘΑΕΕ στο τμήμα και το καλοκαίρι θα έρθει η επιτροπή να κάνει την «αυτοψία». Είδωμεν. Λογικά θα πάρει χρόνο, είναι γνωστό πως στην Ελλάδα αργούν τα πάντα.

 
ΠΑΠΕΛ
05 Μαρ 2022 11:10

Η αρχή θα γίνει από το ΠΑΔΑ.Αν αντιστοιχηθούν τα τμήματα του τότε σειρά θα πάρουν και τα άλλα Πανεπιστήμια.Όπως και να έχει θα αργήσει πολύ αυτή η διαδικασία και δεν ξέρουμε και τι αποτέλεσμα θα έχει.

 
Απάντηση στον/στην ΠΑΠΕΛ
01 Μαρ 2022 19:09

Εννοείται πως πρέπει να γίνει αυτό. Εφόσον πήραν master θα πρέπει να γίνουν πολυτεχνικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το θέμα είναι όσα δεν πήραν. Λογικά αυτά θα αξιολογηθούν αρνητικά απ την ΕΘΑΕΕ και λογικά θα τα κλείσει.

 
ΠΑΠΕΛ
28 Φεβ 2022 19:53

Θα δείξει ο χρόνος όπως και να έχει δεν γίνεται να υπάρξουν πτυχία πανεπιστημίων δύο ταχυτήτων..Όσα νέα πενταετή τμήματα πήραν master πρέπει να αντιστοιχηθούν σύντομα με πολυτεχνικές σχολές..

 
Απάντηση προς @ και ΠΑΠΕΛ
27 Φεβ 2022 22:15

1. @ Δεν ζητανε οι απόφοιτοι ΤΕΙ εξίσωση με τα πολυτεχνεία. Ζητάνε οι φοιτητές των ΝΕΩΝ 5ετων σχολών με τα νέα προγράμματα σπουδών και οχι οι φοιτητές των παλιών προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ. Οι φοιτητές των νέων 5ετων δεν είναι προφανώς απόφοιτοι ΤΕΙ ούτε φοιτητές ΤΕΙ. Άρα καλό είναι να διαβάζουμε λίγο πιο προσεχτικά.

2. @ΠαΠελ Λογικά όσα 5ετη τμήματα πήραν Master λογικά θα αντιστοιχηθούν. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν δεν πήραν. Μάλλον αυτά θα κλείσουν ή θα απορροφηθούν άλλου. Αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρω στο ΠαΠελ μόνο το ΗΜΜΥ δίνει μάστερ και έχει ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών με βάση κάτι φίλους που έχω εκεί που φοιτούν και με βάση προσωπικής έρευνας. Οι μηχανολόγοι του και οι πολιτικοί μηχανικοί του ΠαΠελ είναι για κλάμματα, έχουν 10 μέλη ΔΕΠ και δεν δίνουν καν μάστερ άρα δεν τηρεί τα κριτήρια για να γίνουν πολυτεχνικά με ΕΔ.

Για να πω και την δίκη μου γνώμη, θεωρώ πως πρέπει όσα νέα τμήματα τηρούν τις προϋποθέσεις, να γίνουν πολυτεχνικά με εγγραφή στο ΤΕΕ και όσα όχι να κλείσουν. Και μετά να υπάρξει μείωση των εισακτέων σε ολες τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας κατά 30-50%.

 
ΠΑΠΕΛ
27 Φεβ 2022 08:37

@ΠΑΠΕΛ Για αυτό όρισαν επταμελή επιτροπή η οποία θα αξιολογεί το κάθε ένα τμήμα αν πλήρη τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που είχε ορίσει ο τότε υπουργός γαβρόγλου..Αν δεν πληρεί τα κριτήρια κάποιο τμήμα τότε δεν μπορεί να γίνει πολυτεχνικό τμήμα..Σε αυτό πιστεύω παίζει ρόλο αν και το ίδιο το τμήμα έχει ανέβει δηλαδή αν έχει πάρει master και γενικά να έχει ανέβει από τους καθηγητές..

 
@ΠΑΠΕΛ
26 Φεβ 2022 20:07

Λέτε ή να γυρίσουν σαν σχολές εφαρμοσμένων επιστημών. Και αυτοί που ήδη φοιτούν σε 5ετή τμήματα; Και αυτοί που ήδη έχουν αποφοιτήσει παίρνοντας πρόσθετα μαθήματα; Είναι δυνατόν να αφαιρεθούν έτη σπουδών;

 
@
26 Φεβ 2022 16:57

Η ίδια λυπηρή ιστορία δεκαετίες τώρα, πραγματικά θλίβομαι κάθε φορά που τη βλέπω... απόφοιτοι τει να ζητούν να εφαρμοστούν νόμοι ώστε να τους αναγνωρίσουν σαν απόφοιτους πολυτεχνείου. Σαν να λέμε δηλαδή να λες στον άλλον σου διαγράφω χρόνια κόπων και σε εξισώνω με κάποιον με απείρως λιγότερα προσόντα και προσπάθειες. Λίγη ντροπή...

 
ΠΑΠΕΛ
26 Φεβ 2022 12:42

Παιδιά δεν μπορούν να υπάρξουν πτυχία δύο ταχυτήτων σε πανεπιστήμια..Η θα γίνουν πολυτεχνικές σχολές η θα γυρίσουν σε νέες σχολές εφαρμοσμένων επιστημών τεχνολογικής εκπαίδευσης δηλαδή πρώην ΤΕΙ..Για παράδειγμα το ΗΜΜΥ του ΠΑΠΕΛ και άλλα αντίστοιχα τμήματα δεν μπορούν να παραμείνουν σε σχολές μηχανικών..Η θα ενταχθούν σε πολυτεχνικές σχολές η θα ξανά γίνουν ΤΕΙ..

 
padaciv
21 Φεβ 2022 11:41

@ΠΑΠΕΛ θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην γίνει η αντιστοιχηση. Τωρα οσο αναφορά το περας του διμήνου με προβληματίζει η σιγή ιχθύος από τα τμήματα ειδικά του παδα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
20 Φεβ 2022 18:28

@padaciv @ΠΑΠΕΛ
Γιατί το λέτε αυτό; Οι επιτροπές πάντα αργούν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Εκτός αν έχετε κάποια πληροφορία που θα θέλατε να μοιραστείτε.

 
ΠΑΠΕΛ
18 Φεβ 2022 00:52

Μάλλον δεν θα αντιστοιχηθούν τα τμήματα..

 
padaciv
16 Φεβ 2022 13:59

Και καπως ετσι περασε το διμηνο απο την συγκροτηση της επιτροπης και δεν εχουμε καποιο νεο

 
ΠΑΠΕΛ
08 Δεκ 2021 19:28

@Δημήτρης ΠΑΔΑ και σε μας το τμήμα έχει πάρει το master απλά με ενημέρωσαν από το τμήμα ότι είναι να πιστοποιηθεί και το πρόγραμμα σπουδών από την εθααε..Οπότε και η επιτροπή θα καταθέτει ταυτόχρονα τις εισηγήσεις ανά τμήμα..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
08 Δεκ 2021 17:04

@ΠΑΠΕΛ
Οχι εννοώ οτι η παρπάνω επιτροπή που συστάθηκε, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολοόγησης. Το τμήμα των μηχανολόγων εχει περάσει απο έγκριση της εθααε (Δες παρακάτω): https://www.esos.gr/arthra/70689/ypografikan-ta-master-toy-pan-dyt-attikis
Είναι η επταμελής επιτροπή είναι το τελικό στάδιο για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 
ΠΑΠΕΛ
06 Δεκ 2021 10:46

@Δημήτρης Παδα εννοείς καταθέτει στην εθααε το φάκελο για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών; Γιατί έχουν ζητήσει και αυτό από τα νέα τμήματα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
04 Δεκ 2021 11:40

Το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών καταθέτει το φάκελο του στις 7 Δεκέμβρη. Ενημερώνω για να γνωρίζετε ότι η επιτροπή λειτουργεί κανονικά.

 
Μαρία
03 Νοε 2021 16:22

@Nikos, και ποιος σου είπε ότι θέλουμε να αλλάξουν. Επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τα προγράμματα και το επίπεδο σπουδών αναμένουμε όπως και μισθολογική αναγνώριση, της Ανώτατης βαθμίδας που ανήκουν, στο Δημόσιο.
Η καραμέλα της παραπληροφόρησης ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ θέλουν να "αναβαθμίσουν" τα πτυχία τους έχει λιώσει από καιρό!

 
Nikos
03 Νοε 2021 13:58

Προς συναδέλφους απόφοιτους ΤΕΙ: τα πτυχία ΤΕΙ είναι πτυχία ΤΕΙ δεν πρόκειται να αλλάξουν. Πάρτε το απόφαση.

 
Είμαι ο @απαρέμφατος (και όχι ο @ΔΜ)
03 Νοε 2021 13:36

@ @@απαρέμφατος
Ο χώρος εδώ που φιλοξενεί τα μηνύματά μας, ειδικά ως εκπαιδευτικό site που, μεταξύ άλλων, διαβάζουν και νέοι που ενδιαφέρονται σχετικά (αν και τα ΤΕΙ, πλην ΑΣΠΑΙΤΕ, έχουν καταργηθεί πια), δεν είμαστε εδώ για ευσεβείς πόθους και χαρακτηρισμούς τύπου "υποτίθεται", "χαζός κατ' εμέ διαχωρισμός", «τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει" και άλλες παρόμοιες επιθυμίες του καθενός περαστικού, αλλά το τι ισχύει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

α) το ΑΤΕΙ ως αρτικόλεξο δεν υφίσταται πουθενά! Και είναι αναμενόμενο, αφού τα ΤΕΙ (& ΑΣΠΑΙΤΕ) από το 2001 και εντεύθεν θεωρούνται ΑΕΙ τεχνολογικής εκπαίδευσης (και όχι ΑΕΙ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σαφέστατη η διάκριση από το πρώτο κιόλας άρθρο, για τον τύπο εκπαίδευσης). Και ετυμολογικά, ως ΑΕΙ τα ΤΕΙ, το ΑΤΕΙ γίνεται πλεονασμός! Άρα, ΑΤΕΙ, όπως προείπα, μόνο για το πρώην Αλεξάνδρειο.

β) Πολλά πτυχία Πανεπιστημίων δεν βρίσκονται εδώ και μερικά χρόνια στο επίπεδο 6, αλλά στο 7! Άρα, πάλι λανθασμένα τα λέτε ως ισοδύναμα, π.χ. στο πολυτεχνείο (αλλά ας πουν εδώ και οι μηχανικοί).

γ) Μισθολογική διαφορά στο δημόσιο υφίσταται μεταξύ ΠΕ και ΤΕ εκτός από το Υπ. Παιδείας (πάλι λάθος). Και μια πιθανή θέση εργασίας γύρω μας δεν είναι μόνο το δημόσιο (ζουν και άλλοι εργαζόμενοι ανάμεσά μας, που έχουν δικαιώματα).

δ) Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις διαφορετικού χαρακτήρα πτυχίων εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι στο αυτό επίπεδο του ΕΠΠ και να έχουν διαφορές στα ΕΔ και μισθούς. Παράδειγμα τρανό το 5, που ανήκουν τα πτυχία ανώτερων σπουδών, τα διπλώματα ΙΕΚ και το πτυχίο ΕΠΑΛ+μαθητεία. Μάντεψε: δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο!

υ.γ.1 τίποτα δεν λέμε/γράφουμε κάτι στην τύχη... πιθανά, μην κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια.

υ.γ.2 το δ) απαντά και στον προβληματισμό του @ΔΜ.

 
ΔΜ
03 Νοε 2021 08:47

@@@απαρεμφατος, προφανώς δεν καταλάβατε το βασικό νόημα όσων έγραψα, διότι κατά τα λοιπά γράψατε τα ίδια.
Ο μισθολογικός βαθμός ΠΕ στο Δημόσιο θα έπρεπε να δίνεται σε όσους έχουν τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα του ιδίου επιπέδου εκπαίδευσης , δηλαδή Ανώτατης ή αλλιώς επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο προσόντων και ΟΧΙ ΜΟΝΟ σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για αυτό υπάρχει και λέγεται Εθνικό Πλαίσιο προσόντων. Ο μισθολογικός, και βαθμολογικός στην εξέλιξη, διαχωρισμός ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο είναι λανθασμένος αφού ανήκουν στο ίδιο Ακαδημαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης. Αρα δεν θα έπρεπε να υφίσταται πλέον το ΠΕ αλλά μια αλλά κατηγορία π.χ. ΑΕ που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της Ανώτατης εκπαιδευσης. Τόσο απλά!

 
@@απαρεμφατος
03 Νοε 2021 00:06

Μέσα στην γενικότερη σύγχυση που βρίσκεστε στο θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης είπατε και, κατά τύχη, κάτι που ισχύει. Τα ΑΕΙ χωρίζονταν (και χωρίζονται ακόμη λόγω της ασπαιτε) στα πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ). Και τα 2 αποτελούν κομμάτι της ΑΝΏΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι τα μεν υποτίθεται είναι πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και τα δε τεχνολογικής (διαχωρισμός χαζός κατ εμε, και τα πολυτεχνεία που ασχολούνται με την διάδωση και την παραγωγή γνώσεων πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας, θεωρούνται ΠΕ, άσχετα αν ο αγγλικός τους τίτλος είναι Technical institutes δηλαδή τεχνολογικα ινστιτούτο/ιδρύματα ( τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει). Ο τίτλος ΠΕ δίνεται στους αποφοίτους πανεπιστημίων και ο τίτλος ΤΕ στους αποφοίτους ΑΤΕΙ .Όλα μέχρι εδώ δείχνουν λογικά. Το πρόβλημα είναι, ότι ενώ και τα πτυχία ΑΤΕΙ και τα πανεπιστημίων βρίσκονται στο επίπεδο 6 του εθνικού πλαισίου προσόντων, υπάρχει μισθολογική διαφορά στους δημόσιους υπαλλήλους υπέρ των ΠΕ.

 
@απαρεμφατος
02 Νοε 2021 19:40

Ξεκάθαρα δεν μπορεί ο πτυχιούχος ΤΕΙ να θεωρηθεί ΠΕ, γιατί ανέκαθεν δεν ήταν πανεπιστημιακης εκπαίδευσης.

Το αρκτικόλεξο ΑΤΕΙ ήταν μόνο της Θεσσαλονίκης (Α: Αλεξάνδρειο)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.