ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ορίστηκε Επιτροπή για να καταθέσει τις εισηγήσεις ανά τμήμα
Δημοσίευση: 29/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιτροπή για τον καθορισμό της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ  (σ.σ. διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα) με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών συγκρότησε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, προκειμένου :

Α. Να εισηγηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση  των υπουργών Υποδομών   και Παιδείας.

Β. Να  υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη :

α) τον Αντώνιο Κοτσώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β, Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κανελλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β., αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,

β) τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λύτρα , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

γ) τη Μαρία Γκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος , εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ιδίου Υπουργείου,

δ) την Αντωνία Μοροπούλου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 22357 ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μανόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ 72637),

ε) τον Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό , εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αβραμίδη , Πολιτικό Μηχανικό

στ) τον Περικλή Α. Μήτκα, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σπύρο Αναστασιάδη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ

ζ) Ανάλογα με την ειδικότητα που κάθε φορά συζητείται , ένα (1) εκ των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π. :

- Χρήστο Καραγιάννη, Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Πρόεδρο Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ., από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Ιωάννη-Πάρι Παντουβάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη Καθηγητή, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή , από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ελένη Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Νέλλη Μάρδα, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Επαμεινώνδα Βουτσά, Καθηγητή, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Μαρίνο Κάβουρα, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή, Καθηγητή, από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Δημήτριο Λυρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Κωνσταντίνο Τσακαλάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παύλο Νομικό, Καθηγητή, από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ιωάννη Κομίνη, Επίκουρο Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταύρο Κουρκουλή, Καθηγητή από τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

- Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών στερεών και αέριων αποβλήτων», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού», από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

- Παναγιώτη Κυράτση, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ευκολίδη, Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Τα κριτήρια που ορίστηκαν επί Κ. Γαβρόγλου

Επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου είχαν ορισθεί τα  βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις   ανακοινώσεις που έκανε  ο τότε υπουργός Κ. Γαβρόγλου,  τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  

Σχόλια (79)

 
απαρεμφατος
02 Νοε 2021 17:15

Τα ΤΕΙ ειναι ανωτατα ΑΤΕΙ απο το 2002 και ολοι οι αποφοιτοι τους απο αυτη την χρονια και περα επρεπε να ειναι ξεκαθαρα ΠΕ.Στο δημοσιο ομως καλα κρατει το μισθολογιο ΤΕ και ΠΕ και οι αποφοιτοι των ΑΤΕΙ να πληρωνονται σαν ΤΕ.Μηπως υπαρχει θεμα νομιμοτητας? Μηπως ερωτω εγω για καποιους που γνωριζουν περισσοτερα.

 
tasos
02 Νοε 2021 13:13

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ πρέπει να θεωρούνται κατηγορίας Π.Ε. , όπως ήδη συμβαίνει για όσους εργάζονται στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός τ.ε.
01 Νοε 2021 14:54

@ηλεκτρολογος ΤΕΙ Λάρισας συνάδελφε ή έχεις αγνωσία των πραγμάτων ή έχεις αποδεχτεί το τυράκι που σου έδωσαν για να μην διεκδικήσεις τα αυτονόητα. Φιλικά.

 
Περί ασπαιτε
01 Νοε 2021 09:02

Το πραγματικό πρόβλημα με την ασπαιτε είναι πως πρόκειται για μια υβριδική και πρωτοποριακή για την εποχή της σχολή, που πλέον όμως δεν έχει λόγο ύπαρξης. Γ ζήτηση για εκπαιδευτές μηχανικούς σε ΕΠΑΛ είναι πλέον υπερβολικά μικρή για να καλύψει τον όγκο των αποφοτητων της ασπαιτε αλλά και των υπόλοιπων μηχανικών που τους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική επάρκεια.Παρολα αυτά εξακολουθεί να έχει κάποιους πολύ καλούς καθηγητες και αρκετά σοβαρή εργαστηριακή υποδομή (οποίο πανεπιστήμιο ζήτησε να συγχωνευθεί μαζί της, αυτό το τελευταίο είχε βάλει στο" μάτι").Λύση κάποια στιγμή θα δωθεί. Δεν ξέρω όμως σε ποιους θα αρέσει αυτή η λύση

 
τελειοφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ
01 Νοε 2021 07:09

Θ ασχοληθει κανενας σοβαρα με την σχολη μας? Πεμπτο ετος εφτασα και ακομα ακουω διαφορα σεναρια.Απο την εποχη Γαβρογλου με την τεραστια ευθυνη που αφησε την σχολη εκτος πολυνομοσχεδιου ταχα μου για την μη συμφωνια του παιδαγωγικου μας τμηματος με την ενταξη μας στο ΠΑΔΑ και μετεπειτα τα τελευταια δυο χρονια και με την αδιαφορια της κ ΚΕραμεως σαν υπουργος.Την σχολη την υποβαθμισαν συστηματικα και αυτο ηθελαν αλλα το γιατι δεν μας εχουν πει ακομη.Ο εξαιρετος καθηγητης μας ο κ Χατζαρακης ανελαβε την νεα διοικουσα και χαρηκε η κοινοτητα και ολη η οικογενεια της ΑΣΠΑΙΤΕ αλλα δεν βλεπουμε ουτε απο εκει καποια προοδο ως προς την αναβαθμιση της σχολης η εστω συγχωνευση μ αλλο ΑΕΙ αν δεν ''περπαταει'' πλεον απο μονη της.Μακαρι να γινει κατι καλο συντομα για την ιστορια της σχολης και αυτα που εχει προσφερει τα τελευταια 60 χρονια στην εκπαιδευση.

 
Προς Panos Geor
01 Νοε 2021 07:02

Ως προς τις κατηγοριες ΤΕ και ΠΕ και ιδιαιτερα στον διορισμο για το δημοσιο και αυτο τ αναφερω για να το καταλαβεις η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορει να θεωρειτε Ανωτατη σχολη αλλα ειναι ΤΕ στην ειδικοτητα και στον διορισμο αυτης αλλα ΠΕ στον διορισμο σαν εκπαιδευτικος.Αυτο λεμε εδω και χρονια οτι η σχολη επρεπε να ειναι καθαρα πανεπιστημιακη,μιλαμε για σχολη 5 ετων σπουδες τεχνολογων εκπαιδευτικων που φτανουν εως τον βαθμο του Λυκειαρχη.Τι δεν καταλαβαινετε μερικοι που τα λεμε και τα ξαναλετε τ αυτονοητα.

 
Προς αποφοίτους ΤΕΙ.
31 Οκτ 2021 10:10

Από ότι φαίνεται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ δεν θα πάρουν κάποια αναβάθμιση στο πτυχίο τους. Ίσα ίσα που όπως όλα δείχνουν τα πτυχία τους θα αντιστοιχούν με τα πτυχία των νέων τμημάτων εφαρμοσμένων επιστημών που ετοιμάζει η υπουργός.Μονο οι απόφοιτοι των νέων 5ετων τμημάτων θα αντιστοιχηθουν με τις πολυτεχνικές σχολές. Τώρα για την ασπαιτε, το μέλλον της φαντάζει μυστήριο.

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
31 Οκτ 2021 08:28

@ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ. Υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγων του ΤΕΙ συνάδελφε. Αυτά θα ακολουθήσεις όπως ακολουθούμε χιλιάδες ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι των ΤΕΙ όλα αυτά τα χρόνια.

 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
30 Οκτ 2021 23:24

Μα ηδη εχουν αναγνωριστει πτυχια εξωτερικου 3ετη , ως μηχανικων .

 
Panos Geor
30 Οκτ 2021 21:40

@ΑΣΠΑΙΤΕ

Τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Διαβάστε τι ορίζεται ΑΕΙ σύμφωνα με τον νόμο και μετά να μιλάτε.

Άρθρο 01 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στις κείμενες διατάξεις.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
30 Οκτ 2021 17:05

Υπαρχουν σημαντικες εκκρεμοτητες με την σχολη μας κ Κεραμεως μηπως κατι ξεχνατε εδω και δυο χρονια που εισαστε υπουργος?Τα 10 εξαμηνα της σχολης δεν αντιστοιχουν στην ανωτατη (ΑΕΙ) ?

 
άνθρακες ο θησαυρός
30 Οκτ 2021 15:37

τι σημαίνει αντιστοίχιση ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Είμαι απόφοιτος από το τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Σύρο, που ενώ είναι πενταετές, δεν έχει καταφέρει να πάρει επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού εδώ και 20 χρόνια.
Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει?? Πότε θα αποκτήσουμε δικαιώματα μηχανικού?? Αν δεν είναι καλό το πρόγραμμα μαθημάτων γιατί παραμένει πενταετές και νομίζουν οι φοιτητές ότι θα γίνουν μηχανικοί??
Ποιος θα δώσει λύση εδώ και τώρα??

 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
30 Οκτ 2021 14:15

Εγώ που έχω πτυχίο του πρώην τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ τι θα γίνει?

 
ΑΠ
30 Οκτ 2021 10:40

Με τους αποφοίτους τμημάτων ΤΕΙ που έχουν καταργηθεί τι θα γίνει ;

 
Νικ
30 Οκτ 2021 01:40

Η εκπροσώπηση των αξιολογούμενων πού είναι; Η διαδικασία θυμίζει περισσότερο δικαστήριο ερήμην του κατηγορουμένου, παρά αντικειμενική αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών...

 
Να γίνει όμως
30 Οκτ 2021 00:11

Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε βγει το ίδιο άρθρο (στο περίπου) όπου ο Καραμανλής έλεγε ότι θα έχει συσταθεί μέχρι το πέρας του 2020 η εν λόγω επιτροπή. Μακάρι να δωθεί επιτέλους ένα τέλος. Κλείσιμο ή αντιστοίχιση, μη χαραμίζουμε τζάμπα το χρόνο μας...

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
29 Οκτ 2021 22:48

Με τους αποφοιτους των ΤΕΙ τι θα γίνει;;;;

 
«Πρώην ΤΕΙ»
29 Οκτ 2021 21:57

Δεν αντέχετε έτσι; Των «νέων πενταετών τμημάτων μηχανικών» κυριοι… και ας μην σας αρέσει (το ίσιο κάνει)..

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.