Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

«Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται»

Δηλ. Κάθε καινούργια μέρα φέρνει ένα καινούργιο μάθημα. (Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός)
Δημοσίευση: 09/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του  Δ. Σκρέτα   ΣΕΕΠΕ70 – 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Προβληματισμοί σχετικά  με  την πρόσφατη «διένεξη»  που προέκυψε  στο χώρο της εκπαίδευσης , με κυρίαρχο θέμα την  αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων.
Υπό του Σκρέτα Δ. ΣΕΕ, ΠΕ70

Ξεφυλλίζοντας παλαιότερες εκδόσεις του συνδικαλιστικού οργάνου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας , στο  «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ», Περίοδος  Γ΄ Αριθμός Φύλλου 1037-1038 , Μάϊος- Ιούνιος 1991 στις σελίδες 7 και 8  διεπίστωσα, πως γίνεται αναφορά για την «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».

Ήταν πράγματι Εισήγηση του τότε Δ. Σ. της Δ.Ο.Ε. με σκοπό να τεθεί στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«….ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  .           *Είναι   αναγκαία   η αξιολόγηση και η αξιολογητική χρησιμοποίηση      των  παραγόντων που επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο.

*  Είναι  αναγκαίο να μελετούνται  και αξιολογούνται οι ανάγκες  της εκπαίδευσης συνολικά. Αλλά και κατά περιφέρεια και κατά σχολείο.

*  Είναι   αναγκαίο να αξιολογείται το περιεχόμενο της παρεχόμενης  εκπαίδευσης.

*  Είναι  αναγκαίο να αξιολογούνται τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία ύστερα από δοκιμασία τους στην πράξη.

*  Είναι  αναγκαίο να αξιολογούνται οι δαπάνες , που διατίθενται για την εκπαίδευση και η κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία.

* Σκοπός της αξιολόγησης είναι να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, να βοηθήσει στον ορθολογικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης και να εξασφαλίσει την επιλογή της καλύτερης σειράς ενεργειών.

* Με κανένα τρόπο ο προγραμματισμός και  η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να συνδεθεί με το κατασταλτικό μέτρο της κρίσης του εκπαιδευτικού ή γραφειοκρατία που σχεδιάζει η Κυβέρνηση.


*Η  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι αυτοσκοπός , ούτε μπορεί τα συμπεράσματά της να  παραμένουν απλά αιτήματα επισήμανσης προς την πολιτική εξουσίας , αλλά να είναι δεσμευτικά γι΄αυτήν, μετατρεπόμενα σε έργα.


* Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν  τακτικές παιδαγωγικές  συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού κατά σχολείο , και κατά όμορα ολιγοθέσια σχολεία με τη συμβουλή του Σχολικού Συμβούλου για την αξιολόγηση της κατάστασης και πορείας σε όλα τα επίπεδα , αλλά και κατευθύνσεις ( και προς την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού) με στόχο τη λήψη μέτρων για την καλυτέρευση του εκπαιδευτικού έργου.

* Τα όργανα για την αξιολόγηση είναι συλλογικά και αντιπροσωπευτικά ως εξής:

α) Σε επίπεδο σχολείου ο Σύλλογος των Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο με αναβαθμισμένο  το ρόλο  του.

β) Σε επίπεδο περιφέρειας  το Νομαρχιακό  Συμβούλιο Εκπαίδευσης ( με τη συμμετοχή και του συνδικαλιστικού κινήματος των φορέων εκπαίδευσης).

γ) Σε επίπεδο χώρας το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο  (αντιπροσώπευση φορέων) , την πλειοψηφία του οποίου δεν θα την έχει κανένας και οι αποφάσεις του θα είναι δεσμευτικές για την Κυβέρνηση……

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τα Δ. Σ. των Συλλόγων της χώρας να θέσουν  το θέμα της αξιολόγησης  στις τακτικές Γ.Σ. στην κατεύθυνση να διορθωθεί και συμπληρωθεί η εισήγηση του Δ. Σ. της Δ.Ο. με τη συμβολή όλων.

Τέλος , θα πρέπει η εισήγηση αυτή του Δ.Σ.  της Δ.Ο.Ε. να τεθεί στην έγκριση της Γ. Σ. του κάθε Τοπικού Συλλόγου. …»(σελ. 8).

Επίσης στο «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ», Περίοδος  Γ΄, Αριθμός Φύλλου 1039-1040, Ιούλιος- Αύγουστος 1991 που είναι  αφιερωμένο στην 60η Γενική Συνέλευση του Κλάδου , στην 3η σελίδα, π.13 αναφέρονται τα εξής: « … Ο κλάδος δέχεται την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με εγκεκριμένη εισήγηση ( βλ. «Δ. Β.» , 1037-38/91).

Μελετώντας τα ανωτέρω διαπιστώνω , πως το θέμα : «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» , που εισηγούνταν πριν 30 χρόνια, το τότε Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη βάση του εκπαιδευτικού σώματος της Π.Ε. της χώρας ,  συμπίπτει κατά 90% με τα νέα δεδομένα που θέλει να υλοποιήσει το ΥΠΑΙΘ , σχετικά με την Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. και συνάμα στη Δ.Ε.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί  αυτό το άτυπο παιδαγωγικό «debate» , όταν  δεκαετίες τώρα στη χώρα μας  σέρνεται…..αυτή η διαδικασία.  

Ενθυμούμαι τους στίχους του Κ. Καβάφη: «…Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει  να ΄σαι  περήφανος κι ευτυχισμένος…

Στο  Άρθρο 10 του υπ΄αρ. :79 ΠΔ/2017 (ΦΕΚ: 109/Α/1-8-2017) με τίτλο: Οργάνωση  και Λειτουργία Νηπιαγωγείων  και Δημοτικών Σχολείων,  αναφέρονται μεταξύ των άλλων  τα εξής:

«….Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου:

1. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν:

……δ) στην κατάρτιση του ετήσιου ή του τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων (όπως διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις)…….

θ) στον προγραμματισμό συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου…..

2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον Σχολικό Σύμβουλο τον ετήσιο ή τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων και προς έγκριση το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.

3. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 15 έως 21 Ιουνίου γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και την καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το επόμενο σχολικό έτος. Ειδικότερα, οι εργασίες και ενέργειες κατά τη χρονική αυτή περίοδο αφορούν τα εξής:……..

γ) τη διεξαγωγή συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με θέματα που αφορούν την πορεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του σχολείου, τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, την αποτίμηση των σχολικών δράσεων για την εξαγωγή των αναγκαίων εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων και την καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου το επόμενο έτος…….»

Γιατί   οι παραπάνω ενέργειες του Συλλόγου Διδασκόντων  περί Προγραμματισμού  και Aποτίμησης του Eκπαιδευτικού Έργου , που αναφέρονται στο  υπ΄αρ. :79 ΠΔ /2017 (ΦΕΚ: 109/Α/1-8-2017) ,δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν και  να καταγραφούν από ανάλογες Ομάδες  των Εκπαιδευτικών , των Σχολικών Μονάδων , που προβλέπονται  στην Υπουργική Απόφαση , Αριθμ. 108906/ΓΔ4/2021 , ΦΕΚ 4189/Β/10-9-2021 :Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο?

Περαίνοντας σας θυμίζω το απόφθεγμα :
«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο».  ( Νέλσον Μαντέλα, πολιτικός, Νόμπελ Ειρήνης 1993.)

Σχόλια (4)

 
Αριστεία, όχι αστεία
10 Νοε 2021 10:33

Θέλει ο επιθεωρητής να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει.

 
Πιτσιφλής
10 Νοε 2021 09:59

Το ΠΑΣΟΚ του 81 είχε τη δύναμη να πραγματοποιήσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για να γνωρίζουμε όλοι τουλάχιστον τα βασικά. Η συγκυρία ήταν τότε ιδανική, αλλά δυστυχώς για τον τόπο κρίθηκε τότε ότι το πελατειακό σύστημα είναι πιο σημαντικό από την Παιδεία και την Εκπαίδευση του Λαού. Κι όποιος είχε διαφορετική γνώμη εκείνη την εποχή, ήταν «δεξιός» και διάφορα άλλα ισοδύναμα... Ο καιρός περνούσε ωραία, ο Λαός δεν μιλούσε, άλλωστε όταν τρώμε δεν κάνει να μιλάμε, ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα, ήμασταν...
Και ξαφνικά, ένα πρωί, μας συνέδεσαν με το Καστελόριζο!
Εγώ πάντως δεν απελπίζομαι, λεφτά υπάρχουν!

 
Διδάσκων
10 Νοε 2021 09:04

Ο κος Σκρέτας δείχνει να μην καταλαβαίνει τί πρόκειται να συμβεί στο σχολείο αν εφαρμοστούν ΟΛΑ όσα διαλαμβάνει το πακέτο νομοθέτημα για την αξιολόγηση. Απομονώνει αποσπάσματα από τις θέσεις της ΔΟΕ θέλοντας να καταδείξει τη συμφωνία που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να υπάρχει, του εκπαιδευτικού κόσμου με το νόμο που προσπαθεί να εφαρμόσει το ΥΠΑΙΘ. Δεν λέει όμως τίποτα για τον επιθεωρητισμό που μπαίνει από το παράθυρο με τα επόμενα βήματα εφαρμογής της αξιολόγησης τύπου ΥΠΑΙΘ. Γιατί ποτέ η ΔΟΕ δεν είχε τέτοιες θέσεις για άνωθεν αξιολογητές του εκπαιδευτικού.

 
Εκπαιδευτικός
10 Νοε 2021 08:10

Πολύ σωστή και στοχαστική τοποθέτηση!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ