Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

“Κρίσεις” Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η πρόσκληση προς πανεπιστημιακούς για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής

Δηλώσεις εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα
Δημοσίευση: 11/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας απευθυνόμενη στα ΑΕΙ καλεί τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές  ,που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που συστάθηκαν ( τα τρία (3) από αυτά με έδρα την Αθήνα και ένα (1) με έδρα τη Θεσσαλονίκη ) με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, και τα οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική δήλωση εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση ή να προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή εφόσον τέτοιο σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. από παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμος καθηγητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την ανωτέρω δήλωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Δ ́ Στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ., (e-mail:stelexi@minedu.gov.gr).

Οι προκηρύξεις

Θα ακολουθήσουν    οι δύο προκηρύξεις  με  τις οποίες θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι)

Εν μέσω υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης θα εκδοθεί και η προκήρυξη για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες , οι οποίες θα δεχθούν  τις αιτήσεις και τα δικαιιολογητικά είναι ήδη έτοιμες.

Οκταετή αποκλεισμό από τις “κρίσεις” για τα στελέχη αρνούνται την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Στο μεταξύ υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος “Κεραμέως” προβλέπει “αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του,  αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη”.

Καταργούνται τα ΠΕΚΕΣ

Ταυτόχρονα, με την ανάληψη καθηκόντων των  Συμβούλων Εκπαίδευσης, καταργούνται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Με το νέο χρόνο θα αναλάβουν οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι διαδικασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πριν ή μέσα στα   Χριστούγεννα  

Οι Διευθυντές Σχολείων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενδεχομένως να παραμείνουν οι ίδιοι και αυτό το σχολικό έτος, καθώς εάν η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, το υπουργείο Παιδείας, θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει σε τέτοιου είδους αντικαταστάσεις εν μέσω διδακτικού έτους.

Συνέχεια κρίσεων…

Στη συνέχεια  θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις με την ακόλουθη σειρά:

 •             των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 •             των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 •             των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.),
 •             του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
 •             των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
 •             των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
 •             των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και
 •             των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ.
 •     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή.

Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας.

Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Αξιολογικοί πίνακες

Για την επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης τα αρμόδια,  όργανα καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

Οι πίνακες   ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Οι πίνακες των παρακάτω  στελεχών εκπαίδευσης  ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους:

 •              Διευθυντών Νηπιαγωγείων.
 •              Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
 •              Διευθυντών Γυμνασίων.
 •              Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).
 •              Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 •              Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
 •              Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.
 •              Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
 •              Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).
 •              Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..
 •              Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).
 •              Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
 •             Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
 •              Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.  
 •             Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.
 •              Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ.

Ποινή” παύσης καθηκόντων στα στελέχη εκπαίδευσης που κρίνονται ανεπαρκείς στην αξιολόγηση

Ποινή παύσης καθηκόντων  προβλέπεται για  τα στελέχη εκπαίδευσης (ΠΔΕ, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Επόπτες)που κρίνονται ανεπαρκή στην αξιολόγηση και επιστροφή στην σχολική μονάδα που είναι η οργανική τους θέση .

Ειδικότερα προβλέπεται αντικατάσταση του στελέχους που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος < 50) & μη συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη.

Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φόρες εντός τετραετούς θητείας.

Η πρώτη ενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής.

Ποιος αξιολογεί: οι 2 άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής στελέχους ευθύνης εάν ο εκπαιδευτικός έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητικός» στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία 4ετία

Τα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης

Τα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης, έχουν ως εξής, σύμφωνα με τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, έχουν ως εξής:

 •          Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
 •          Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ.
 •          Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
 •          Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ.
 •          Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 •          Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 •          Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονά- δες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.
 •          Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμά- των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
 •          Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.
 •          Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 •          Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ.

Σχόλια (3)

 
ίδωμεν και οψόμεθα
10 Δεκ 2021 13:43

πόσο μου αρέσουν οι διορθωτες. να πάνε μαζί με τον καθηγητή ηθικής για συμβούλιο κρίσης , αν όχι , δεν θα κάνω αίτηση ! ξηγημένα.

ποια χριστούγεννα; δεν θα έχουν λήξει καν οι αιτήσεις ! προλαβα΄΄ινω δεύτερο διδακτορικό ! το πρώτο ήταν στη διοίκηση, το δεύτερο τώρα χειρουργική πάνω από ρούχα

 
@συμβούλια
11 Νοε 2021 21:17

"είδωμεν" είναι λάθος - εννοείτε "οψώμεθα".

 
συμβούλια....
11 Νοε 2021 14:17

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνθεση των συμβουλίων επιλογής. Όσων θα διοριστούν για να διεκπεραιώσουν τις αρεστές επιλογές ή θα έχουν το επιστημονικό σθένος πράγματι να επιλέξουν τους άριστους!
είδωμεν...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.