Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μόνο για το «φαίνεσθαι» η πολιτική της Κυβέρνησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δημοσίευση: 23/11/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Θέμη Κοτσιφάκη, πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ και Συμβούλου του π. υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες της κυβέρνησης, στην πράξη δοκιμάζεται σκληρά το αφήγημα του Υπουργείου Παιδείας για «στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Δύο ακόμα παραδείγματα από την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης για την ΕΕΚ είναι τα παρακάτω:

1.    Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Είχαμε ήδη επισημάνει τη δραματική μείωση των θέσεων μαθητείας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, την απουσία καμπάνιας, τις τραγικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του θεσμού.

Τελικά, με τις πρόσφατες εγκρίσεις τμημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, φαίνεται πως θα λειτουργήσει λιγότερο από το 25% των τμημάτων μαθητείας που οι ίδιες οι Διευθύνσεις είχαν προκηρύξει πριν λίγες ημέρες για να υποβάλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι. Δηλαδή, το πάνω από το 75% των τμημάτων δεν θα λειτουργήσουν προφανώς λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών, των απαράδεκτων καθυστερήσεων στην έναρξη αλλά  και της συνολικής αδιαφορίας του ΥΠΑΙΘ για τον θεσμό. Το αποτέλεσμα θα είναι πάνω από τρείς χιλιάδες νέοι και νέες να αποκλειστούν από την συνέχιση των  σπουδών τους και δεν θα αξιοποιηθούν οι θέσεις μαθητείας που είχαν διατεθεί στο σύστημα.

Απαιτείται το ΥΠΑΙΘ να εγκρίνει αμέσως την λειτουργία όλων των τμημάτων στα οποία έχουν διατεθεί θέσεις μαθητείας, πολλές από τις οποίες μάλιστα τις έχουν βρει τα ίδια τα σχολεία και οι υποψήφιοι/-ες.

Και, βέβαια, να διοριστούν άμεσα όσοι εκπαιδευτικοί απαιτούνται για αυτό το σκοπό.

2.    Δημόσια ΙΕΚ

Στον περσινό προϋπολογισμό είχαμε επισημάνει τη μείωση των δαπανών στη Γενική Γραμματεία που έχει την ευθύνη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η Υπουργός Παιδείας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωναν επανειλημμένα την ελληνική κοινωνία για το πόσο σημαντική είναι η κατάρτιση και πόσο τα δημόσια ΙΕΚ θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, παρουσιάζοντάς τα μάλιστα ως λύση για τον αποκλεισμό χιλιάδων νέων από τα ΑΕΙ, μέσω της καθιέρωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Όμως η επαγγελματική κατάρτιση απαιτεί περισσότερα χρήματα, κυρίως για τα λειτουργικά έξοδα των ΙΕΚ, τα αναλώσιμα υλικά για τα εργαστήρια αλλά και εκπαιδευτές/-τριες.

Εϊναι γνωστό ότι η επαγγελματική κατάρτιση στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα εργαστηριακά μαθήματα.  Αντί να ενισχύσει, λοιπόν, αυτό τον θεσμό το ΥΠΑΙΘ, για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας των ΙΕΚ καταργεί τη δυνατότητα να διδάσκουν στα εργαστήρια δυο εκπαιδευτές/-τριες στην περίπτωση που οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες είναι πάνω από 15.  Αυτό που, έτσι κι αλλιώς, προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούσε πάγια τακτική εδώ και 30 χρόνια που λειτουργούν τα ΙΕΚ, το καταργεί η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, η οποία υποτίθεται ότι φροντίζει παραπάνω τα ΙΕΚ. Τα ιδιωτικά ίσως ναι, τα δημόσια ασφαλώς ΟΧΙ.

Αναλογιστείτε, λοιπόν, ένα εργαστηριακό μάθημα στην πληροφορική, στη νοσηλευτική ή σε όποιο άλλο εργαστήριο, να γίνεται από ένα εκπαιδευτή/-τρια ακόμα και σε 33 σπουδαστές/-στριες, που είναι το ανώτατο όριο των σπουδαστών ανά τμήμα!! Με αυτό τον τρόπο  δεν μπορεί γίνεται η κατάρτιση, όσα φτιασίδια και ωραίες λέξεις κι αν βάλουν ο κ. Μητσοτάκης, η κα Κεραμέως και ο κ. Βούτσινος.

Απαιτείται κι εδώ η άμεση πρόσληψη όσων παραπάνω εκπαιδευτών/-τριών χρειάζονται στα εργαστηριακά μαθήματα, όταν ο αριθμός των  σπουδαστών το απαιτεί.

Σχόλια (6)

 
Sakis
24 Νοε 2021 15:18

Μη ξοδευτειτε, χουβαρντάδες

 
ο ψυχοπονιάρης
24 Νοε 2021 08:28

Έχει επισκεφθεί ένα επαλ ή ένα ιεκ να δει τις συνθήκες και τη διδασκαλία; Ακόμη και ως σύμβουλος παρά τω υπουργό. Τα ΜΝΑΕ δε πέτυχαν το στόχο νομίζω γιατί δεν άφησαν αποτύπωμα. Είναι ωραία να τα λες θεωρητικά από μακριά και να καταγγέλλεις όταν δεν είσαι στα πράγματα. Και δύο εκπαιδευτικούς σε τάξη να είχαν δεν σώζονταν.

 
Εξωτερικός αξιολογητής
24 Νοε 2021 08:18

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 4763/2020 ας δούμε τι προβλέπει μεταξύ άλλων για την Μαθητεία:
ΑΡΘΡΟ 36
6. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες,
αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκλη-
ρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατα-
νομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμ-
ματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον
Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Άρθρο 39
4. α) Στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν τμήματα του Μεταλυ-
κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική
υποστήριξη των τμημάτων της Μαθητείας, η οποία
περιλαμβάνει την υποστήριξη σε θέματα φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων Μαθητείας
και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των
τμημάτων της Μαθητείας, προσλαμβάνονται ως υπεύ-
θυνοι υποστήριξης Μαθητείας εκπαιδευτικοί πλήρους
απασχόλησης σε ετήσια βάση, για χρονικό διάστημα
έως έντεκα (11) μήνες, με τη χρήση των αξιολογικών
πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβά-
νουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται
ως διδακτική προϋπηρεσία.
5. Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της μάθη-
σης στον χώρο εργασίας δικαιούνται αμοιβή υποστήρι-
ξης εποπτείας της Μαθητείας.

Ποια από τα παραπάνω ισχύουν; Κανένα.
Αξιολογείστε με τον χαμηλότερο βαθμό.

 
ΛΚ
24 Νοε 2021 03:14

Δηλαδή τα λεφτά που δώσανε στα ΙΕΚ μέχρι τώρα πιάσαν τόπο; Έχει πάει ποτέ του σε ΙΕΚ ο Κοτσιφάκης;

>Όμως η επαγγελματική κατάρτιση απαιτεί περισσότερα χρήματα, κυρίως για τα λειτουργικά έξοδα των ΙΕΚ, τα αναλώσιμα υλικά για τα εργαστήρια αλλά και εκπαιδευτές/-τριες.

Είχαν ποτέ τα ΙΕΚ εργαστήρια προκοπής ή τώρα το ανακάλυψαν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ;

 
Γιάννης
23 Νοε 2021 22:26

Ανεξάρτητα με την ιδιότητα του και την κομματική ταυτότητα, δυστυχώς έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί από τους μαθητές είναι από την πέρυσι που δεν έγινε η μαθητεία. Τι να πούμε σε γονείς μαθητές και εργοδότες; Έχουμε αγωνιστεί αρκετά για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα τι; Και πέρυσι τι; Έχουμε και αξιοπρέπεια.

 
Κλ
23 Νοε 2021 18:56

Πρώην πρόεδρος ΟΛΜΕ και σύμβουλος υπουργού;;;;;; Συγχαρητήρια προτοτυπια για συνδικαλιστή ή κανόνας;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ