ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά

Των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Πληροφορικής
Δημοσίευση: 09/12/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου,  σύμφωνα με εγκύκλο του υπουργείου Παιδείας,  θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω  για να ανοίξετε τα αρχεία

Αιτιολογία όπου υπάρχει καθυστέρηση διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ζητά το υπ. Παιδείας από τα ΓΕΛ

Υπενθυμίζεται ότι πο ημερών η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή απέστειλε εγκύκλιο προς όλα τα ΓΕΛ τιις Διευθύνσεις Δ.Ε και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με την οποία ζητά:

Α. Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέα ύλης, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε.,   να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Β. Στην εισηγητική έκθεση των υπό συγκρότηση Επιτροπών    Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα σχολεία στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, οι αιτίες καθυστέρησης, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

Η υφ. Παιδείας το ξεκαθαρίζει πως "σε κάθε περίπτωση, η εξεταστέα – διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται και πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί".

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΛ

Επίσης ανάλογη εγκύκλιο εξέδωσε η υφ. Παιδείας και για τα ΕΠΑΛ.

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος για τα ΓΕΛ προβλέπει τα εξής:

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. και της Γ ́ τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε. που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2022, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).

Έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Υπεύθυνοι/ες για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, είναι οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Καταχώριση της διδακτέας- εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool

Οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. είναι υπεύθυνοι/ες για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στην διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 13-12-2021

β) 24-01-2022

γ) 21-02-2022

δ) 21-03-2022

ε) 09-05-2022

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις.

Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέα ύλης, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Οι σχολικές μονάδες οφείλουν να καταχωρίζουν τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη ακόμη και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης θα γίνει ανά μάθημα ως εξής:

Σύνολο κειμένων που διδάχθηκαν/Σύνολο παραγωγών κειμένων γραπτού λόγου:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Νεοελληνική Γλώσσα - Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνικά - Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού

Μέχρι και την Σελίδα που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι σελίδες που προηγούνται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 133577/Δ2/20-10-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.):

 • Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος Εισαγωγή
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία – Τεύχος Α’
 • Βιολογία – Τεύχος Β’
 • Οικονομία

Μέχρι και την Παράγραφο του Κεφαλαίου (ή της Ενότητας) που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι παράγραφοι που προηγούνται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 133577/Δ2/20-10- 2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.):

 • Φυσική – Τεύχος Α’
 • Φυσική – Τεύχος Β’
 • Φυσική – Τεύχος Γ ́
 • Χημεία – Τεύχος Α ́
 • Χημεία – Τεύχος Β ́
 • Πληροφορική – ΑΕΠΠ Βιβλίο Μαθητή
 • Πληροφορική – Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Ειδικότερα για το μάθημα των Λατινικών και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 133577/Δ2/20-10-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

 • Για τα κείμενα του Τεύχους Α' η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).
 • Για τα κείμενα του Τεύχους Β' η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).

Η καταχώριση της ύλης γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία καταγραφή (09-05-2022), και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται η λέξη «ΤΕΛΟΣ».

Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται η διδασκαλία από περισσότερα του ενός τεύχη βιβλίων, να αναγράφεται η λέξη «ΤΕΛΟΣ», όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία του τεύχους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. δηλώνουν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» τα αίτια των καθυστερήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η εξεταστέα – διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται και πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί.

2. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο/Η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/τρια Εκπ/σης με απόφασή του/της συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του/της επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης. Η επιτροπή αποτελείται από:

 • Τον/την Διευθυντή/ντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
 • Τον/την Οργανωτικό/ή Συντονιστή/τρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στην περιοχή αρμοδιότητας του/της οποίου/ας ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα)
 • Τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων - πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά μετά από πρόταση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης και
 • Έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος  αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Επισημαίνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης δεν θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Έργο της επιτροπής είναι:

 • ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες στο ΠΣ myschool
 • η τήρηση των χρονικών προθεσμιών
 • η οριστικοποίηση της ύλης που έχει διδαχθεί σε κάθε σχολείο αρμοδιότητας της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 16/12/2021

β) 27/01/2022

γ) 24/02/2022

δ) 24/03/2022

ε) 12/05/2022

Στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνουν αλλαγές από την σχολική μονάδα, η σχετική πρόταση θα πρέπει να «ξεκλειδώνεται» ώστε να είναι επεξεργάσιμη. Στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξαρχής (δλδ αποθήκευση & οριστικοποίηση από την σχολική μονάδα και οριστικοποίηση από την επιτροπή).

Επίσης η επιτροπή μπορεί να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις στην σχετική φόρμα (ανά μάθημα).

η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με βάση τα στοιχεία καταχώρισής της, όπως αυτά θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο του ΠΣ myschool (Στατιστικά ->

Στατιστικά Σχολικών Μονάδων -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων), το οποίο θα επισυνάπτεται στην εισηγητική έκθεση. Εισηγητική έκθεση η οποία δεν θα έχει επισυναπτόμενο το σχετικό αρχείο από το ΠΣ myschool, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η εισηγητική έκθεση συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (e-mail: spoudonde@minedu.gov.gr) το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες οριστικοποίησής της που αναφέρονται ανωτέρω.

Στην εισηγητική έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται τα σχολεία στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, οι αιτίες καθυστέρησης, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Περιφερειακούς  Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ