ΒΟΥΛΗ

Πρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ στη Βουλή: Αναληθή όλα τα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ περί παρατυπιών στον Οργανισμό

Ορ. Καλογήρου: Επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε έρευνα απ' το 21ο Προανακριτικο, εξ αιτίας των φημών του 2017 και 2018, αλλά "σχετική ενημέρωση καθώς και σχετικά πορίσματα της έρευνας αυτής δεν έχουν αποσταλεί ουδέποτε αρμοδίως στον Οργανισμό"
Δημοσίευση: 23/12/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απολύτως αναληθή χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου, όλα τα τα στοιχεία περί παρατυπιών  στον ΔΟΑΤΑΠ, τα   οποία περιγράφονται στην ερώτηση,    23 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την οποία κατέθεσαν, προς την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως,  στη Βουλή.

Μάλιστα ο   πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ  υποστηρίζει ότι επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  έγινε έρευνα, από το 21ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου, εξ αιτίας των φημών του 2017 και 2018 ,  αλλά "σχετική ενημέρωση καθώς και σχετικά πορίσματα της έρευνας αυτής δεν έχουν αποσταλεί ουδέποτε αρμοδίως στον Οργανισμό".

Η   Ν. Κεραμέως, η  απάντησε στην ερώτηση των Βουλευτών, διαβιβάζοντας  έγγραφο- απάντηση του Ορ. Καλογήρου, στο οποίο τονίζονται τα εξής:

Αναληθή στοιχεία

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ περιέχει στο σύνολό της απολύτως αναληθή στοιχεία.

Συγκεκριμένα:

Από ποιους και πότε έγιναν οι καταγγελίες;  Αναφέρεται σε «πλήθος καταγγελιών», αλλά δεν προσδιορίζει από ποιους και πότε έγιναν.

Η  Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν διεξήγαγε και δεν διεξάγει κανέναν έλεγχο : Την «τρέχουσα χρονική περίοδο», αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης του ΔΟΑΤΑΠ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν διεξήγαγε και δεν διεξάγει κανέναν έλεγχο για καταγγελίες που «...αφορούν αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με απόλυτα αναξιοκρατικό και παράνομο τρόπο».

Καμία  προκαταρτική εξέταση της δικαιοσύνης  δεν βρίσκεται σε εξέλιξη: Την «τρέχουσα χρονική περίοδο», αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης του ΔΟΑΤΑΠ καμία «...προκαταρτική εξέταση της δικαιοσύνης μετά από αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου» δεν «βρίσκεται σε εξέλιξη».

Αναμάσημα ανυπόστατων φημών: Το δήθεν «χαρακτηριστικό παράδειγμα» που αναφέρει η ερώτηση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για αναμάσημα ανυπόστατων φημών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το 2017, 2018 και 2019 (ενδεικτικά βλ. https://poseepea.blogspot.com/2019/01/blog-post_426.html). Πράγματι, στον ΔΟΑΤΑΠ υπάρχει υπάλληλος που έλαβε πράξη αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου από το Universita degli Studi Gulielmo Marconi, όχι κατά την «τρέχουσα χρονική περίοδο», αλλά στις 07.11.2017 από την τότε Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ, Καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου, διορισμένη από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν και δεν αφορά την παρούσα διοίκηση, η διαδικασία αναγνώρισης του εν λόγω τίτλου περιγράφεται λεπτομερώς, αποκλειστικά και μόνο για την προστασία του υπαλλήλου από συκοφαντικές κατηγορίες και άδικη στοχοποίηση, καθώς κατά την διεκπεραίωση της αίτησής του από την τότε διοίκηση, το 2017, τηρήθηκε άψογα η νομιμότητα. Ο συγκεκριμένος τίτλος ονομάζεται Master di Secondo Livello. Σε απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17.07.2015 επί προεδρίας του Καθηγητή Στέλιου Κατρανίδη, σημερινού Πρύτανη του ΠΑΜΑΚ (επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα πρακτικού), συμπληρώνεται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίαση 169/22.06.2015 (επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα πρακτικού), αναφέρονται τα εξής: «Όπως ισχύει και για τον τίτλο σπουδών MASTER DI PRIMO LIVELLO της Ιταλίας, ο τίτλος σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας δεν θα αναγνωρίζεται πλέον ως ισότιμος προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς δεν εντάσσεται στο επίσημο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιταλίας και δεν δίνει πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Η απόφαση θα ισχύσει για τους εγγραφέντες σε προγράμματα από την 1η/9/2015. Διευκρινίζεται ότι όσοι θα έχουν εγγραφεί μέχρι και την 31η/8/2015 θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει, αποδεδειγμένα, την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους, ανεξάρτητα της μορφής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το αργότερο μέχρι την 15η/10/2015.».

Όπως προκύπτει από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου με αριθμ. πρωτ. 13550/2017, ο ίδιος είχε εγγραφεί στο εν λόγω πρόγραμμα του Ιταλικού Πανεπιστημίου πριν από τις 31.08.2015, είχε ξεκινήσει την παρακολούθηση των μαθημάτων πριν από τις 15.10.2015 και αποφοίτησε στις 24.11.2016, τηρούσε, δηλαδή, στο ακέραιο τα κριτήρια που είχε θέσει η Ολομέλεια του Δ.Σ. το 2015. Εξ άλλου, οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. είναι αναρτημένες από τις 22.07.2015 στον επίσημο ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/MASTER- DI-SECONDO-LIVELLO-tis-italias_536/), διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τόσο η διοίκηση Στ. Κατρανίδη, όσο και η διοίκηση Ε. Παπαδοπούλου υπέγραψαν έκτοτε την αναγνώριση δεκάδων τίτλων, πανομοιότυπων με αυτόν του εν λόγω υπαλλήλου, που πληρούσαν ωσαύτως τα κριτήρια της απόφασης του Δ.Σ. Η παρούσα διοίκηση έχει υπογράψει ελάχιστες που είχαν μείνει από εκείνη την περίοδο, εφ ́ όσον πληρούσαν τα κριτήρια της απόφασης του 2015 του Δ.Σ. και έχει απορρίψει, αντίστοιχα, άλλες που δεν τα πληρούσαν.

Πόρισμα επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ : Αναληθής είναι, επίσης, τόσο ο ισχυρισμός των βουλευτών ότι «...το Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έχει στη διάθεσή του σχετικό πόρισμα, το οποίο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί και κρατείται απόρρητο...», όσο και ο ισχυρισμός τους ότι «...σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρτική εξέταση της δικαιοσύνης μετά από αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Εκείνο που αληθεύει είναι ότι:

α) πόρισμα της ΕΑΔ (τότε ΣΕΕΔΔ) σχετικά με τις τότε καταγγελίες για τους τίτλους του επίμαχου Ιταλικού Πανεπιστημίου κατατέθηκε επί προεδρίας της Καθηγήτριας Ελένης Παπαδοπούλου, με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΕΕΔΔ/Φ.1/ΕΜΠ/1141/26-11-2019 ως αποτέλεσμα της εντολής ελέγχου που παραγγέλθηκε με το υπ. αριθ. ΣΕΕΔΔ/Φ.2Δ/23/2409/05-03-2019 έγγραφο και

β) έρευνα εξ αιτίας των φημών του 2017 και 2018, ξεκίνησε επί προεδρίας της Καθηγήτριας Ελένης Παπαδοπούλου, στις 16 Απριλίου 2018, από το 21ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου για τις τότε διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εκ μέρους του ΔΟΑΤΑΠ.

Σχετική ενημέρωση καθώς και σχετικά πορίσματα της έρευνας αυτής δεν έχουν αποσταλεί ουδέποτε αρμοδίως στον Οργανισμό.

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα:

Ανώνυμη επιστολή: Τον Νοέμβριο 2021 απεστάλη στο Γραφείο της Υπουργού (βλ. το με αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘ 9455/18-10-2021 έγγραφο) ανώνυμη επιστολή, η οποία υπογράφεται από άγνωστη «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» και αναφέρεται σε αναγνωρίσεις τίτλων σπουδών εκ μέρους του ΔΟΑΤΑΠ, από το Πανεπιστήμιο Universita degli Studi Gulielmo Marconi της Ιταλίας και, από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής, σχετικά με την οποία επισημαίνονται τα εξής:

Η εν λόγω ανώνυμη επιστολή αποτελεί συρραφή αποσπασμάτων παρωχημένων δημοσιεύσεων, τριών ετών και πλέον, οι οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια αναρτημένες στο διαδίκτυο και αφορούν σε θέματα μη επίκαιρα και χρονικά παλαιότερα. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι ακόλουθοι σχετικοί σύνδεσμοι:

Εξ άλλου, η διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ, στην οποία διαβιβάστηκε η ανώνυμη «καταγγελία» (Α.Π. ΥΠΑΙΘ 9455/18-10-2021), σε απάντησή της προς το Γραφείου Υπουργού ΥΠΑΙΘ στοιχειοθέτησε εγγράφως το ανυπόστατο των «καταγγελιών» με το υπ ́αριθμ. ΕΜΠ/671/23- 11.2021 έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στο Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ, στους υπόλοιπους αποδέκτες, δηλαδή, της ανώνυμης επιστολής.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα: βλ. παράγραφο 4α πιο πάνω

Σχετικά με το τρίτο ερώτημα:

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, πράγματι, έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ιταλικού Πανεπιστημίου σε υπάλληλο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η πράξη αναγνώρισης υπογράφεται, με ημερομηνία 07.11.2017, καθ’ όλα νόμιμα, από την διορισμένη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, κ. Ελ. Παπαδοπούλου.

Σχετικά με το τέταρτο ερώτημα, επισημαίνεται, ότι με βάση όσα εκτίθενται, τα αναφερόμενα στην ερώτηση είναι απολύτως αναληθή.

Σχόλια (6)

 
Stelios Frangopoulos, sfrang
02 Φεβ 2022 13:28

Επειδή είχα δώσει παλαιότερα (δεκαετία '70) πτυχία εξωτερικού προς αναγνώριση (δίπλωμα, διδακτορικό) από το παλαιότερο ΔΙΚΑΤΣΑ και αργότερα είχα κληθεί να αξιολογήσω ο ίδιος πτυχία και υποψήφιους (ίσως λεγόταν πλέον ΔΟΑΤΑΠ), μπορώ να καταθέσω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, απαιτητική και καταπιεστική. Κανείς δεν φαντάζεται πόσα πτυχία που είχαν υποβληθεί ήταν πλαστά (προσθήκη ονομάτων και ημερομηνιών σε έγκυρα πτυχία), πόσοι από τους υποψήφιους δεν ήξεραν καν πού βρίσκεται το πανεπιστήμιο, στο οποίο υποτίθεται ότι σπούδασαν (δεν μπορούσαν να δείξουν σε χάρτη της πόλης όπου σπούδασαν επί 3-4 έτη, πού ακριβώς ήταν το δικό τους πανεπιστήμιο), και τι είχαν γράψει οι ίδιοι στην πτυχιακή εργασία που υπέβαλαν. Όλη η διαδικασία ήταν τόσο ψυχοφθόρα, ώστε ζήτησα να αντικατασταθώ.
Εννοείται ότι αυτές οι πλαστές "σπουδές" ήταν μόνο το 4-5% των συνολικών αιτήσεων (τόσες αντιμετώπισα εγώ), αλλά όταν ξεκινάς έναν έλεγχο, δεν ξέρεις τι ακριβώς υποβάλλει ο άλλος και αναγκαστικά είσαι καχύποπτος και προσεκτικός, συχνά υπερβολικά.

 
Banana
30 Δεκ 2021 16:22

Για το θεσμό του ΔΟΑΤΑΠ έχω τη χειρότερη γνώμη. Μας καθιστά μπανανία, και δεν υπάρχει σε κανένα δυτικό κράτος αυτό το χάλι, να περιμένεις δηλαδή έναν οργανισμό της κεντρικής κυβέρνησης, ουσιαστικά, να βάλει "σφραγίδα" στο πτυχίο σου, και να περιμένεις και τόσο καιρό.

Αλλά είμαι σίγουρος για τον κ. Καλογήρου, ότι υπερβαίνει εαυτόν καθημερινά για να βελτιώσει την κατάσταση. Απλώς, όταν είσαι καπετάνιος στον Τιτανικό, η κατάσταση δε βελτιώνεται όσο καλός καπετάνιος κι αν είσαι.

Ελπίζω να βρεθεί μια κυβέρνηση να το κλείσει αυτό και να σταματήσει η ταλαιπωρία όλων.

 
@Blackeyed
28 Δεκ 2021 19:41

Μήπως να μιλούσατε με ένα δικηγόρο, χαρά στην υπομονή σας!

 
Blackeyed
27 Δεκ 2021 09:08

Κατάθεση πτυχίου Πληροφορικής Αύγουστος 2004 και μετά από 17 χρόνια δεν έχω καμία ειδοποίηση, πέρα κάποιων τηλεφωνικών βεβαιώσεων ''σε τρεις μήνες''....

 
μόνο η κεραμέως λέει αλήθειες
23 Δεκ 2021 12:32

"με το μάτι" της που λέει και το esos, σαν το αλεύρι στις συνταγες λέμε.... διαφώτισέ μας σε όλα , υπουργάρα με τους συνεργάτες σου. να δούμε το φως της αληθείας

 
Σχολιαστής
23 Δεκ 2021 11:52

Εντάξει καταλάβαμε, απλά σας έχουν αδρανοποιήσει στο ΔΟΑΤΑΠ!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ