ΜΑΘΗΤΕΣ

«Πρέσβης για μία Ημέρα» θα ανακηρυχθεί ο νικητής του μαθητικού διαγωνισμού υπ.Παιδείας -Πρεσβείας του Καναδά

Ο νικητής/τρια θα περάσει μια δημιουργική ημέρα στην Πρεσβεία
Δημοσίευση: 23/12/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα, προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Πρέσβης για μια Ημέρα» για το έτος 2021-2022.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι φορείς του διαγωνισμού είναι:

 • Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) της Ελλάδας
 • Η Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να προσφέρει στους μαθητές και μαθήτριες, τους «ηγέτες του αύριο» τη δυνατότητα να:

 •  εκφραστούν δημιουργικά,
 • σκεφτούν κριτικά,
 • σκεφτούν και να ενεργήσουν ως υπεύθυνοι, ενεργοί πολίτες μιας παγκόσμιας κοινότητας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός έχει προαιρετική φύση και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ Τάξης Λυκείου της Ελλάδας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να προετοιμάσουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως και τριών ατόμων (1 έως 3 άτομα) ένα βίντεο με διάρκεια μεταξύ ενάμιση (1,5) και δύο (2) λεπτών που να επικεντρώνεται στο θέμα «Διπλωματικές Σχέσεις Ελλάδα-Καναδά στον 21ο αιώνα μέσα από τα μάτια των νέων μελλοντικών ηγετών».

Το βίντεο να είναι βιντεοσκοπημένο σε οριζόντιο προσανατολισμό (landscape mode).

Στο βίντεο να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους κοινούς άξονες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Καναδά όπως εκπαιδευτικές συνεργασίες, επιστημονική έρευνα, κλιματική αλλαγή, εμπορικές συναλλαγές, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια.

Το βίντεο μπορεί να είναι γυρισμένο είτε στην αγγλική είτε στη γαλλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους, είτε στην ελληνική γλώσσα με αγγλικούς ή γαλλικούς υπότιτλους.

Εφόσον η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιηθεί από ομάδα, δηλώνετε εκ των προτέρων στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής το όνομα του μαθητή/ τριας που θα αναλάβει τον ρόλο του «Πρέσβη για μια Ημέρα» σε περίπτωση βράβευσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα αναλάβουν τον ρόλο συμβούλων στον Πρέσβη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού επιλέγονται από άμισθη Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και από την Πρεσβεία του Καναδά.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

 • Η διαθεματικότητα του περιεχομένου με επιτυχημένη διασύνδεση των επιλεγμένων θεματικών αξόνων.
 • Η προβολή των διακρατικών σχέσεων των δύο χωρών.
 • Η τυχόν προβολή κάποιας πτυχής της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό με την προβολή των διακρατικών σχέσεων των δύο χωρών.
 • Η πρωτοτυπία του επιλεγμένου θέματος και ο συνδυασμός του με πιθανές προτάσεις συνεργασίας των δύο χωρών για το μέλλον.
 • Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί καταρχήν στην προεπιλογή των επικρατέστερων βίντεο και οι δημιουργοί τους (είτε οι μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε το μέλος της ομάδας που θα έχει οριστεί ως πρέσβης) θα κληθούν σε διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου να διαπιστωθεί η ευχέρεια λόγου τους στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα βίντεο συμμετοχής μπορούν να ανέβουν έως την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/VFz13gih5sYpeP5P9 συμπληρώνοντας παράλληλα και την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο του 2022.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 • η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών είναι προαιρετική
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για την ανάρτηση των στοιχείων των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • η χρήση και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προϋποθέτει τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών
 • δεν θα υπάρχει καμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία)
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους και το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
 • η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη άμισθης Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών
 • η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2 που θα είναι σε ισχύ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

ΒΡΑΒΕΙΟ-ΕΠΑΙΝΟΙ
Θα χορηγηθεί ένα (1) βραβείο πανελλαδικά στο επικρατέστερο βίντεο μαθητών/ τριών της Β ́ τάξης Λυκείου.

Ως «Πρέσβης για μια Ημέρα», ο νικητής/τρια θα συναντήσει τον Πρέσβη του Καναδά, κ. Mark Allen, και θα μοιραστεί μαζί του προτάσεις για το μέλλον βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας-Καναδά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νικητής/τρια θα περάσει μια δημιουργική ημέρα στην Πρεσβεία:

 • έχοντας την υποστήριξη ενός βοηθού που θα τον/ την βοηθήσει με το πρόγραμμα και τα προγραμματισμένα ραντεβού του/ της
 • γνωρίζοντας από κοντά το προσωπικό που εργάζεται στην Πρεσβεία
 •  επικοινωνώντας διαδικτυακά με τους Επίτιμους Πρόξενους στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο καθώς και με την οργάνωση «Φίλοι του Καναδά»
 • παίρνοντας μέρος σε ένα υποθετικό σενάριο «Έκτακτης Περίστασης» όπου θα κληθεί να επιδείξει ηγετικές ικανότητες και ικανότητες λήψης απόφασης
 • λαμβάνοντας μέρος σε δείπνο εργασίας
 • συναντώντας εξέχουσες προσωπικότητες από το διπλωματικό σώμα
 •  επικοινωνώντας διαδικτυακά με τον/ την Έλληνα/ Ελληνίδα Πρέσβη στον Καναδά
 • συναντώντας και συζητώντας αναστοχαστικά με τον Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Mark Allen.

Το άνωθεν πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί βάσει προτάσεων από την Πρεσβεία του
Καναδά σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Έπαινοι θα χορηγηθούν σε όλους/ες τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Η Υπουργός
Νίκη Κεραμέως

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.