ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Οι 2.821 θέσεις του δημοσίου για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Συνολική δαπάνη έως ποσού ύψους έντεκα εκατομμύριων τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (11.432.158,92€),
Δημοσίευση: 03/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι   2.821 θέσεις του δημοσίου στις οποίες μπορούν να κάνουν τη Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ ,  κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 2.821.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Από την υλοποίηση της Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκαλείται συνολική δαπάνη έως ποσού ύψους έντεκα εκατομμύριων τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (11.432.158,92€), πέραν αυτής που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση του σημείου 25 της παρούσας, και αφορά:

α. την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δη- μοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: κατά το σχολικό έτος 2021-22, εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμύριων επτακοσίων δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.713.213,96€), σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής:

  • για το 2021: έως εννιακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (944.470,80 €) και
  • για το 2022: έως τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες, επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά (3.768.743,16€).

β. την οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από την επιδότηση των θέσεων μαθητείας από 1/1/2022 - 31/8/2022, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής:

  • για το έτος 2021: η δαπάνη περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ.Οικ.30073/19-5-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημό- σιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2021» (Β’ 2181),
  • για το έτος 2022 (έως 31/8/2022): εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.718.944,96 €), η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» (έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 126109/22-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Μα- θητεία/πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικά έτη 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5124318 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.