ΜΑΘΗΤΕΣ

Δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλία σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία όταν νοσούν οι εκπαιδευτικοί (Νέα απόφαση)

Αναστέλλονται σχολικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περίπτωση που για τη μετακίνηση απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου
Δημοσίευση: 09/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ), δίνεται  η δυνατότητα παροχής  
σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και στις παρακάτω πρόσθετες περιπτώσεις:

  • Για την αναπλήρωση εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλου ή νηπιαγωγού μη ειδικότητας) που νοσεί λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκεται σε απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν υπάρχει η δυνατότητα φυσικής αναπλήρωσής του.
  • Από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που νοσούν λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε προαιρετική βάση και εφόσον είναι σε θέση να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο.  

Εκδρομές

Επίσης  με την ίδια απόφαση αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, διδακτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στην περίπτωση που για τη μετακίνηση απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου εντός και εκτός της Επικράτειας.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως εκάστοτε ισχύει.

Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τη συμμετοχή στο μάθημα, όλοι/όλες οι μαθητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών  επιδεικνύουν στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρο  ξλενων γλωσσών βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών που προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, επιδεικνύουν στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, επιδεικνύουν στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών, βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα με δαπάνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187), όπως εκάστοτε ισχύει.

Για το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών εφαρμόζεται αντιστοίχως ό,τι ισχύει κάθε φορά στον ιδιωτικό τομέα.

Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, με φυσική παρουσία των
εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων εκπαιδευτών, σύμφωνα με προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΕΚ-Μαθητεία

Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία των μαθητευόμενων και του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Διενέργεια πρακτικής άσκησης/μαθητείας των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κέντρα  Διά Βίου Μάθησης

Διά ζώσης λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και διενέργεια πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Α ́ και Β ́ Κύκλου, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/και των εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές, καθώς και το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου, υποβάλλονται με δαπάνη τους σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή PCR) δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική δομή και προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος (rapid ή PCR) διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατ’ εφαρμογή της κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β ́ 4188), όπως εκάστοτε ισχύει.

Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα παροχής   σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και στις παρακάτω πρόσθετες περιπτώσεις:

- Για την αναπλήρωση εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλου ή νηπιαγωγού μη ειδικότητας) που νοσεί λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκεται σε απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν υπάρχει η δυνατότητα φυσικής αναπλήρωσής του.

- Από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που νοσούν λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε προαιρετική βάση και εφόσον είναι σε θέση να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/ μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, των ημεδαπών/αλλοδαπών εκπαιδευτικών, καθώς και των ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών/τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 18 της παρούσας, οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου των επιβατών, ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.745/7.1.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 25), όπως εκάστοτε ισχύει. Παράλληλα ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μετακίνηση είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες συμμορφώνονται, κατά την υποδοχή τους, και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.
Αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, διδακτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στην περίπτωση που για τη μετακίνηση απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου εντός και εκτός της Επικράτειας.

Καλλιτεχνική εκπαίδευση

Πλήρης λειτουργία δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με δια ζώσης εκπαίδευση (ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SiteP ages/announcements.aspx.).

Διδάσκοντες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα ιδία δαπάνη.

Σπουδαστές/τριες/μαθητές/τριες δεκαοκτώ (18) ετών και άνω των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Σπουδαστές/τριες/μαθητές/τριες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID- 19 δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εισερχομένων/εξερχομένων στις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής
αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) στις αίθουσες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Εξετάσεις

Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση   ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η.

Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση.

Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό.

Οι φορείς/εξεταστικά κέντρα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη διάρκεια λειτουργίας τους και τους κανόνες τήρησης
υγιεινής στην ηλεκτρονική kiroseis_gge@mnec.gr της
Γραμματείας Εμπορίου και
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επιτρέπεται υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

α) η διενέργεια με φυσική παρουσία, της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, των υποψηφίων μηχανοδηγών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού,

β) η διενέργεια με φυσική παρουσία της πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού,

γ) η διενέργεια με φυσική παρουσία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των μηχανοδηγών για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού.

Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις και εξετάσεις πραγματοποιούνται με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών   και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
(www.yme.gov.gr/).

Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν τηρώντας υποχρεωτικώς τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και διαδικασίες του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση: α) άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, γ) πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, δ) άδειας χειριστή πηδαλιούχου και ε) άδειας ναυαγοσώστη, διενεργούνται τηρώντας υποχρεωτικώς τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα του προηγούμενου εδαφίου.

Σχολές Αστυφυλάκων και   Συνοριακών Φυλάκων

Δια ζώσης εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σχόλια (26)

 
Τώρα που εμβολιάζονται τα παιδιά
10 Ιαν 2022 11:04

βρήκαν να ανοίξουν τα σχολεία? Εγώ είμαι γονιός δυο παιδιών και δε θα τα στείλω αυτήν την εβδομάδα γιατί εμβολιάζονται σήμερα. Αν κολλήσουν είτε κοβιντ είτε άλλη ίωση δεν έχει νόημα το εμβόλιο. Και πολλοί φίλοι το ίδιο κάνουν με τα παιδιά τους .Πολύ μυαλό θέλει? Διευκολύνετε τους μαθητές που εμβολιαζονται. Να προλάβουν να κάνουν κάποια έστω ανοσία! Άσχετοι!

 
Αριστούχος
09 Ιαν 2022 23:34

Τι κάνετε μωρέ; Όχι άλλη αριστεία...

 
ΕξΑΕ
09 Ιαν 2022 23:17

Αν, λέω αν, τα σχολεία κλείσουν και πάλι ΚΑΝΕΝΑΣ εξ αποστάσεως από το σπίτι!!!
Όλοι στα σχολεία μας!
Στο φυσικό μας χώρο!
Για λόγους ψυχοσυναισθηματικούς, κοινωνικούς και τόοοοοσους άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος επ' ωφελεία της παιδείας και του κοινωνικού συνόλου....!!!

 
πλάτη...
09 Ιαν 2022 23:13

Και γιατί εγώ/εμείς να βάζουμε συνέχεια πλάτη;
Δε λέω να κάνουμε τη δουλειά μας ευσυνείδητα, αλλά υπάρχουν και όρια αντοχής, υπομονής, καρτερικότητας, πλάτης ...

 
Μαρία
09 Ιαν 2022 22:00

Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Τα κρούσματα θα συνεχίσουν σε υψηλούς αριθμούς για εβδομάδες, οπότε δεν έχει κανένα νόημα μιας εβδομαδας αναβολή. Ειναι προφανές, για όλες τις χώρες, ότι παμε σε ανοσία αγέλης με όπλο τα εμβόλια.!

 
@Νick
09 Ιαν 2022 21:39

Δεν επιτρέπεται να το λες αυτό. Να σου γνωστοποιήσω απλώς ότι απ την τόση πλάτη που έβαλα εγώ και η υπ/ντρια, έπαθα υπερκόπωση. Ευτυχώς ήρθαν οι διακοπές και ξεκουραστηκα κάπως. Από αύριο κατά πως το βλέπω το πράγμα, πάμε για νέα υπερκόπωση. Και σε ερωτώ :γιατί θα πρέπει να βάζω πλάτη συνεχώς και να επιφορτιζομαι με 1.002 πράγματα που δε θα έπρεπε;;;; αλλά λόγω ανυπαρξίας κράτους κάποιος πρέπει να τα επωμιστει όλα αυτά.
Δ/ντρια Αττικής

 
ΦΕΚ ή ΕΚΜΕΚ
09 Ιαν 2022 21:38

Δεν εξηγείται αλλιώς.... Κάποιος πήρε στο σπίτι του, το φωτοτυπικό που βγάζει τα ΦΕΚ.... Τώρα με την απόσυρση, μήπως να το αντικαταστήσετε με νέο μοντέλο?

 
@Νick
09 Ιαν 2022 21:36

Βάζουμε συνεχώς πλάτη Νick... Δεν ξέρω αν ανήκεις στον χώρο της Εκπαίδευσης. Αλλά τα σχολεία λειτουργούν χάρη στην προθυμία και στο φιλότιμο κάποιων, διαφορετικά δε θα λειτουργουσε κανένα δημόσιο σχολείο. Ως πότε θα συνεχίσουμε να βάζουμε πλάτη και γιατι;;;;;

 
steven
09 Ιαν 2022 20:36

Για το κολυμβητήριο γνωρίζει κανείς συνάδελφος κάτ; πως θα βάλουμε τα παιδιά σε αστικό αφού απαγορεύεται η μετακίνηση σε μέσον μαζικής Μεταφοράς..Όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι ας απαντήσει..

 
steven
09 Ιαν 2022 20:32

Για το κολυμβητήριο γνωρίζει κανείς συνάδελφος κάτ; πως θα βάλουμε τα παιδιά σε αστικό αφού απαγορεύεται η μετακίνηση σε μέσον μαζικής Μεταφοράς..Όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι ας απαντήσει..

 
δασκαλος
09 Ιαν 2022 19:18

δηλαδη και αρρωστος και μαθημα

 
Νηπιαγωγός
09 Ιαν 2022 17:42

ΟΧΙ. Αυτή είναι η απάντηση.

 
nick
09 Ιαν 2022 17:31

Οκ παιδιά! Καμία υποχώρηση! Κανένας δεν σκέφτεται ότι είναι μια ειδική συνθήκη! Ας βάλουμε όλοι λίγο πλάτη! Πέρυσι ΄όταν όλοι έβγαιναν σε αναστολή εμείς είχαμε κανονικά τον μισθό μας! Και στην πρώτη καραντίνα όλοι ξέρουμε τι έγινε! Σκεφτείτε απλά! Είναι η δουλειά μας! Η όμορφη δουλειά μας! Μια ματιά δίπλα ίσως πείσει τους σκληρούς που θα αναπληρώσουν μία ώρα και θα πρέπει να χρυσοπληρωθούν! Αχ!

 
Νηπιαγωγός
09 Ιαν 2022 16:42

Η πιο αισχρή κυβέρνηση! Υπάρχει μόνο χάρη στα ΜΜΕ!!!

 
Αναστάσιος
09 Ιαν 2022 16:33

Τα σχολεία θα έπρεπε να μείνουν κλειστά για μια εβδομάδα δεδομένων των συνθηκών. Δεν χρειάζεται να είναι κανεις ειδικός για να το καταλάβει. Άλλωστε δεν ζητά κανείς να χαθούν διδακτικές ώρες αφού αυτές μπορούν εύκολα να αναπληρωθούν. Κάτι τέτοιο μπροστά στην παρωδία της τηλεκπαίδευση που κράτησε τόσους μήνες δεν θα ήταν κάτι το φοβερό. Ναι, σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη τα σχολεία ανοίγουν αλλά με σοβαρά πρωτόκολλα. Πχ με ΕΝΑ ή ΔΥΟ κρούσματα κλείνει το τμήμα!!!!

 
Δεν ντρέπεστε;
09 Ιαν 2022 12:58

Δε σέβεστε ούτε το ανθρώπινο δικαίωμα της ανάρρωσης. Τόσο ανάλγητοι. Το τερματίσατε
Φύγετε. Καταστρέψατε τα πάντα , τα πάντα !

 
Διευθυντής
09 Ιαν 2022 12:38

Ελλάς το μεγαλείο σου!!!!! Ποιος εκπ/κος θα δεχθεί να κάνει τηλεκπαιδευσγ ενώ είναι σε άδεια επειδή νοσεί ;;;; Όλοι θα πουν ότι το περνούν βαριά. Ακόμη και αν δεν το περνούν. Πόση πλάτη να βάλουν οι εκπ/οι που θα ειναι στα σχολεία;;; Έβαλαν πλάτη και πριν απ τις γιορτές... Γιατί να βάλουν και τώρα;;;; Χωρίς ένα κίνητρο, μια επιβράβευση... Για την ψυχή της μάνας τους;;;; Επειδή εσείς θέλετε να κρατήσετε τα σχολεία ανοικτά για να εξυπηρετησετε τους γονείς θα πάθουν υπερκόπωση οι εκπ/κοι;;;; Δεν πάτε καλά. Πείτε ότι θα κλείσετε το ολοήμερο, να εξασφαλίσουμε ώρες. Δε γίνεται αλλιώς. Και οι γονεις, όσοι εργάζονται, να σχολασουν 2 ώρες νωρίτερα και να ρθουν να πάρουν τα παιδιά τους.

 
ΒΚ - ΔΚ
09 Ιαν 2022 12:34

Δυστυχώς, όταν η Υπουργός και το επιτελείο της είναι Νομικοί και όχι εκπ/κοι τέτοιες προχειρότητες, ανοργανωσιά και εκτός τόπου και χρόνου εγκύκλιοι θα υπάρχουν. Εκτός σχολικής πραγματικοτητας όλα τούτα. Το πράγμα είναι απλό, αλλά δεν το έχουν σκεφτεί ή δε θέλουν :"Από αύριο Δευτέρα τα ολοήμερα πρέπει να κλείσουν και οι ώρες να διατεθούν στο πρωινό πρόγραμμα όταν απουσιάζουν εκπ/κοι." Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όταν δεν μπορείς να σκεφτείς απλά, τι να σου κάνει μετά και ο κόσμος των εκπ/κών που θα σε μαυρίσει σίγουρα στις εκλογές;;;!!! Και θα χει και δίκιο.

 
Κλειω
09 Ιαν 2022 12:31

Επί της ουσίας, τπτ δεν αλλάζει. Γιατί, πολύ απλά, βάζοντας τη λέξη "προαιρετικά" δε θα το κάνει κανείς. Δηλαδή, αλήθεια πιστεύετε πως κάποιος που νοσεί και τραβάει το ζόρι του, θα χει τη διάθεση να μπει να κάνει webex????????

 
Ερώτημα
09 Ιαν 2022 12:30

Να καταλάβω κάτι.
Αναφέρεται ότι "δίνεται η δυνατότητα παροχής
σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και στις παρακάτω πρόσθετες περιπτώσεις: Για την αναπλήρωση εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλου ή νηπιαγωγού μη ειδικότητας) που νοσεί λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκεται σε απομόνωση... " η εξ αποστ΄άσεως διδασκαλία θα γίνεται από τον εκπαιδευτικό που νοσεί ή από άλλους εκπαιδευτικούς;
Στην πρώτη περίπτωση, ειδικά για αυτούς που νοσούν, μιλάμε για παραβίαση κάθε έννοιας πρόνοιας για την ανάρρωση και άνοιγμα του ασκού του Αιόλου γιατί στο μέλλον η χρήση αναρρωτικής άδειας θα είναι συνυφασμένη με την απαίτηση του κάθε εργοδότη για παροχή εργασιακού έργου. (άντε να πεις στις ομοσπονδίες ότι έχουν άδικο που γκρινιάζουν!)
Για τη δεύτερη περίπτωση ποιοι εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
Όπως φαίνεται στο Υπουργείο υπάρχει κάποια ομάδα που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και κάθε τι που "πέφτει" ως ιδέα το μετασχηματίζει σε υπουργική απόφαση χωρίς να ελεγχθεί παραπέρα και χωρίς να συζητηθεί με άτομα που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική πράξη.

 
Τα λόγια ειναι περιττά
09 Ιαν 2022 12:29

Άλλη μια παράλογη και εκτός τόπου και χρόνου εγκύκλιος. Ερωτώ :1) με τις ειδικότητες;;;; τι θα γίνεται;;;; 2)ειναι δυνατόν να βρίσκεται κάποιος σε άδεια επειδή νοσεί και να κάνει εξ αποστάσεως;;; Κανείς. 3)Το βοηθητικο προσωπικό πως θα κάνει εξ αποστάσεως;;;;; Αφού οι μαθητές θα βρίσκονται στο σχολείο...?!

 
Β. Κ.
09 Ιαν 2022 12:27

Δώστε λεφτά στους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς, να αναπληρώνουν αυτούς που νοσούν (όσοι θέλουν). Πληρωμένες υπερωρίες. Στο το τζάμπα γιατί να το κάνει ;;;; Δώστε χρήματα. Δε γίνεται με το φιλότιμο συνεχώς να δουλεύει το δημόσιο

 
ΠΕ19
09 Ιαν 2022 12:27

Ασυμπτωματικός να κα΄νει τηλεκπαίδευση από το σπίτι του σε παιδιά νηπιαγωγίου Τι πίνει !!!!!

 
ΠΕ19
09 Ιαν 2022 12:26

Το άλλο με το Τοτό το ξέρετε ???? Δηλαδή θα πάω στο σχολείο θα κολλήσω που θα μπορούσα να το αποφύγω για 1-2 εβδομάδες μέχρι να υπάρξει ύφεση του φαινομένου, μπορεί να κολλήσω γονείς και παιδιά και μετά αν στις 2 μέρες μπορώ να περπατήσω θα κάνω τηλεκπαίδευση σε παιδιά Νηπιαγωγίου ! ! ! !

 
Υπερωρίες
09 Ιαν 2022 12:09

Κάναμε και θα κάνουμε κι άλλες, απλήρωτες, πέραν του διδακτικού ωραρίου, γιατί ΔΕΝ στέλνουν αναπληρωτές σε κενά που υπάρχουν ούτως ή άλλως, λόγω αδειών εγκυμοσύνης, ασθένειας κλπ. Εις βάρος βέβαια του παιδαγωγικού έργου και των μαθητών γιατί δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός πχ. μουσικής να καλύπτει κενό δασκάλου, ή ένας δάσκαλος να καλύπτει κενό καθηγητή γερμανικών. Να φανταστείτε οι μαθητές που πέρσι ξεκίνησαν με γερμανικά, φέτος κάνουν υποχρεωτικά γαλλικά γιατί δεν έστειλαν καθηγητή γερμανικών να αναπληρώσει το κενό του περσινού συναδέλφου! Αυτά δεν τα λένε όμως ο θίασος της υπουργού που μας έχουν ζαλίσει με το δήθεν ενδιαφέρον τους για τους μαθητές! Ρεζιλια!

 
σαββατο;
09 Ιαν 2022 11:47

υπερωρίες γράφετε ή έτσι δουλευετε;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ