Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συστάσεις ΟΛΜΕ προς Διευθυντές Σχολείων: Μην υπακούτε σε προφορικές παράνομες εντολές του υπ. Παιδείας

Νέες παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών για να καλυφθεί η ανεπάρκεια του ΥΠΑΙΘ
Δημοσίευση: 13/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΟΛΜΕ με ανακοινωθέν, εφιστά  την προσοχή στους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων να μην υπακούουν σε προφορικές παράνομες εντολές του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ που καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών , και ξεκαθαρίζει:

Α) Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Β) Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι εκπαιδευτικοί έχουν επιφορτιστεί με καθήκοντα που δεν τους αναλογούν (υπεύθυνοι covid, διανομή self test κα), έχουν υποχρεωθεί παρανόμως σε επίταξη του προσωπικού τους εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση, έχουν υποστεί επανειλημμένα παραβιάσεις του εργασιακού τους ωραρίου. Η ακατανόητη εμμονή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να μην αποδεχθεί καμία πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η πλημμελής προετοιμασία του κατά το άνοιγμα των σχολείων, ανάγκασε διευθυντές/ντριες των σχολείων να εργαστούν ημέρα αργίας για αλλότρια καθήκοντα και να παραστούν στις σχολικές μονάδες πριν την νόμιμη έναρξη λειτουργίας τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται διαρκώς να σηκώσουν στις πλάτες τους την παντελή έλλειψη οργάνωσης του ΥΠΑΙΘ.

Με την επαναλειτουργία των σχολείων και τα χιλιάδες κρούσματα που καταγράφονται σε εκπαιδευτικούς, έχουν προκύψει χιλιάδες νέα κενά τα οποία έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα πάγια κενά, που το ΥΠΑΙΘ δεν έχει καλύψει μέχρι σήμερα. Και αντί το ΥΠΑΙΘ να φροντίσει εγκαίρως για τις απαραίτητες προσλήψεις, δίνει προφορικές εντολές «εσωτερικής κάλυψης κενών» μέσω του ΓΓ κ. Κόπτση, που αποτελούν μία ακόμη σαφή παραβίαση του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, τόσο η κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών:

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) και β) την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄).

Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων  και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών  [(ΑΠ 772/2010 (Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) και ΑΠ 252/2008 (Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ)] προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου. Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.

Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Είναι προφανές, ότι η υποχρέωση παραμονής στον χώρο του σχολείου υπάρχει μόνο στην περίπτωση, που η παρουσία του/της εκπαιδευτικού συνδέεται με την παροχή διδακτικού έργου, έτσι για παράδειγμα επιτρέπεται η αποχώρηση εκπαιδευτικού από τον χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια κενών στην διδακτική τους απασχόληση.

Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Επομένως, ο/η εκπαιδευτικός υποχρεούται να απασχολήσει μαθητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο έχουν κενό, μόνο εφόσον δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που γίνεται αναμόρφωση του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, λόγω απουσίας εκπαιδευτικού, αυτή θα πρέπει να μην παραβιάζει το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών.

Η νομολογία έχει ομοίως κρίνει ότι «Η υπέρβαση των ωρών αυτών απασχόλησης χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, αποτελεί παράνομη υπερωρία. Στην εξωδιδακτική απασχόληση περιλαμβάνονται εκδρομές, περίπατοι και εφημερίες των εκπαιδευτικών».  Οποιαδήποτε πρόσθετη ώρα απασχόλησης πέραν των ανωτέρω ωρών (διδακτικού ή εργασιακού ωραρίου) συνιστά συνεπώς υπερωριακή απασχόληση και θα πρέπει να αμείβεται ως τέτοια.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Α) Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Β) Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων» (Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2). Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικοί που νοσούν και τίθενται σε καραντίνα, τελούν υπό αναρρωτική άδεια και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία υποχρέωση να παράσχουν οποιαδήποτε υπηρεσία. Η προφορική και παράτυπη «προτροπή» του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ για παροχή τηλεκπαίδευσης από νοσούντες εκπαιδευτικούς δείχνει για μία ακόμα φορά το ανάλγητο πρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ.

Εφιστούμε την προσοχή στους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων να μην υπακούουν σε προφορικές παράνομες εντολές του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ που καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους/τις  εκπαιδευτικούς να  μην επιτρέπουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να καταγγέλλουν στις ΕΛΜΕ κάθε τέτοια απόπειρα της διοίκησης.

Απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘ να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την στελέχωση των σχολείων και την προστασία της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Απαιτούμε να προσληφθούν άμεσα αναπληρωτές για την κάλυψη όλων των υπαρχόντων κενών και να μετατραπούν όλες οι τρίμηνες συμβάσεις σε πλήρους απασχόλησης έως τη λήξη του σχολικού έτους.

Σχόλια (14)

 
Ιταλία-Γερμανία
15 Ιαν 2022 08:56

Οι ώρες απασχόλησης των παιδιών λειτουργούν ως υπερωρίες αφού είναι στην τάξη, και πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Γι'αυτό το λόγο στην Ιταλία μάθαμε ότι οι εκπαιδευτικοί "σκοτώνονται" ποιός θα πρωτομπει για απασχόληση μαθητών - η οποία είναι πανδύσκολη όπως γνωρίζουμε-, ενώ στη Γερμανία συνήθως εκτός από εκπαιδευτικούς, τις πιο πολλές φορές στέλνει άτομα η διεύθυνση με πολύ καλά χρήματα για απασχολήσεις- όχι κατ'ανάγκη εκπαιδευτικούς-. Η εργασία στην τάξη και στις δύο χώρες θεωρείται διδακτικό ωράριο και γι'αυτό αμοίβει τους εμπλεκόμενους.

 
Σταμάτης τζιαντοπουλος
14 Ιαν 2022 15:46

Η ΟΛΜΕ υπερασπίζεται τα δικαιώματα τον εκπαιδευτικών , ευχαριστούμε για όλα συνάδελφοι. Εάν δεν υπήρχε η ΟΛΜΕ δεν ξέρω τι θα είχε γίνει!!

 
@Πλατάρος
14 Ιαν 2022 01:12

Εγώ λέω εάν δεν έχουμε σύνδεση με το διαδίκτυο, να αγοράσουμε 5-10 βιντεοκασέτες (κυκλοφορούν ακόμα...) και να τους βάζουμε όπως λέτε στο αμφιθέατρο (που ΄δεν υπάρχει) κανένα 2ωράκι. Όχι πολύ, αλλά μέχρι να περάσει η ώρα, για να καλύψουμε τα κενά και μετά να πάνε στην ευχή της Παναγίας... Κι από αύριο έχει ο Θεός...! Τώρα εάν αυτό δε γίνεται στο Δημοτικό, ε αυτό δεν μας πολυαπασχολεί! Καλά δε λέω κ. Πλατάρε;

 
Προς Τάκης13 Ιαν 2022 09:33
13 Ιαν 2022 22:32

Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις και αν ξέρεις να διαβάζεις αλλά για όσα αναφέρει η ΟΛΜΕ υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Επομένως η άποψή σου μας είναι παντελώς αδιάφορη...

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
13 Ιαν 2022 18:23

Η ΟΛΜΕ ΜΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ!

 
Μ
13 Ιαν 2022 17:11

Η ολμε έχει βαλθεί να διαλύσει το δημόσιο σχολείο!!

 
Πλατάρος Γιάννης
13 Ιαν 2022 17:01

Και αρχαίο και συνεχώς επίκαιρο το θέμα αυτό.
Τι κάναμε ανέκαθεν πάνω σε αυτό το θέμα (Έκτακτη απουσία ή προγραμματισμένη εκπαιδευτικού)
1. Συμπτύσσεται το πρόγραμμα. (Δεν «αναμορφώνεται», συμπτύσσεται!)
2. Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η σύμπτυξη. (Παράλληλη διδασκαλία σε τμήματα, περιορισμός διάθεσης ωρών από άλλο σχολείο) ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;
Προσπαθούμε να μηδενίσουμε το ενδεχόμενο της ΑΔΕΣΠΟΤΗΣ κυκλοφορίας μαθητών στο προαύλιο για να μην γίνει ατύχημα και για να μην πάνε φυλακή όλοι (ο εξής ένας, ο Διευθυντής)
Άρα;
α) Τους μαζεύουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων και βλέπουν τους «μοντέρνους καιρούς» του Σαρλό.
β) Να μοιραστούν οι του ενός τμήματος στα άλλα (Δεν μπορεί να γίνει στην πανδημία αυτό)
γ) «Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ στο κενό σου, με τον καφέ σου, και αντί να τον πιείς στο γραφείο των καθηγητών να τον πιείς στο Γ3, διότι ούτε ο Γυμναστής δεν μπορεί να τους διαχειριστεί να κάνουν αθλοπαιδιά με το άλλο τμήμα διότι απασχολεί ήδη ένα . Βάλτους να διαβάσουν ό,τι θέλουν . Δεν τους κάνεις μάθημα, τους επιβλέπεις μην σκοτωθούνε μεταξύ τους , δηλ. εφημερία εντός τάξης , καθιστική»
Το τελευταίο δεν το αποδέχεται η ΟΛΜΕ , αλλά είναι σωστό ως τρίτη επιλογή για λόγους υπέρτατης ανάγκης.
Το υπουργείο δεν μπορώ να το ψυχολογήσω , διότι με τις οδηγίες που έδωσε επεχείρησε να αλλάξει τον χαρακτήρα της δουλειάς μας από το να κάνουμε μάθημα σε παιδοφύλακες. Η κατ' εξακολούθησιν αναπλήρωση πάει σε άλλη σφαίρα και είναι δυνατόν να το απαιτήσεις μόνον αν δεν υπάρχει επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο:
Για να απαιτήσω αναπλήρωση κάνω πρώτος εγώ.
Το να πάω και να πώ «διαβάστε» είναι αδύνατον. Θα κάνω ένα μάθημα διεπιστημονικό , λίαν ενδιαφέρον, προκλητικό, «πιασάρικο» στην ηλικία τους , από ένα μεγάλο προσωπικό ρεπερτόριο. Σε ένα τέτοιο μάθημα κουράζομαι περισσότερο από συμβατικό μάθημα, διότι και ο κάθε συνάδελφος που έχει φιλότιμο, δεν μπορεί να κάνει τον επιστάτη μέχρι να τελειώσει το ...εφτάωρο! Και φυσικά δεν μπορεί να είναι βουβό πρόσωπο εντός τάξης.
Να το αναθεωρήσουν στο Υπουργείο συνιστώ. Αν όμως επιμένουν, ας κάνουν θεσμοθέτηση σε αντικατάσταση του 1566/85 και να γράψουν σαφώς τα καθήκοντα. Ο καθηγητής εντός τάξης δεν μπορεί «να απασχολεί» την τάξη. Κάνει μάθημα. Η απασχόληση είναι μια εξαίρεση για λόγους έσχατης ανάγκης και κατ' εξαίρεσιν και μόνο για λόγους ασφαλείας, όταν δεν αίρονται οι λόγοι αυτοί με άλλο τρόπο.
Να γράψω ακόμα, ότι να είσαι εντός τάξης με παιδιά και να μην κάνεις καμία διδακτική παρέμβαση είναι μειωτικό για την εκπαιδευτική σου υπόσταση. Άκρως προσβλητικό. Κανένας διευθυντής δεν μπορεί να επιβάλλει διδακτικό τριαντάωρο κάτι που σε ακραία περίπτωση -σύμφωνα με την οδηγία πάντα- δύναται να συμβεί.
Ελπ΄'ζω να γίνει αντιληπτό το «φάουλ». (Ο διαιτητής να ξαναδεί το βαρ και να αναθεωρήσει)

 
Λευτέρης
13 Ιαν 2022 16:57

Δε δεχόμαστε εντολές-οδηγίες από αναρμόδιους!!!

 
Πλατάρος Γιάννης
13 Ιαν 2022 16:50

Και αρχαίο και συνεχώς επίκαιρο το θέμα αυτό.
Τι κάναμε ανέκαθεν πάνω σε αυτό το θέμα (Έκτακτη απουσία ή προγραμματισμένη εκπαιδευτικού)
1. Συμπτύσσεται το πρόγραμμα. (Δεν «αναμορφώνεται», συμπτύσσεται!)
2. Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η σύμπτυξη. (Παράλληλη διδασκαλία σε τμήματα, περιορισμός διάθεσης ωρών από άλλο σχολείο) ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;
Προσπαθούμε να μηδενίσουμε το ενδεχόμενο της ΑΔΕΣΠΟΤΗΣ κυκλοφορίας μαθητών στο προαύλιο για να μην γίνει ατύχημα και για να μην πάνε φυλακή όλοι (ο εξής ένας, ο Διευθυντής)
Άρα;
α) Τους μαζεύουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων και βλέπουν τους «μοντέρνους καιρούς» του Σαρλό.
β) Να μοιραστούν οι του ενός τμήματος στα άλλα (Δεν μπορεί να γίνει στην πανδημία αυτό)
γ) «Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ στο κενό σου, με τον καφέ σου, και αντί να τον πιείς στο γραφείο των καθηγητών να τον πιείς στο Γ3, διότι ούτε ο Γυμναστής δεν μπορεί να τους διαχειριστεί να κάνουν αθλοπαιδιά με το άλλο τμήμα διότι απασχολεί ήδη ένα . Βάλτους να διαβάσουν ό,τι θέλουν . Δεν τους κάνεις μάθημα, τους επιβλέπεις μην σκοτωθούνε μεταξύ τους , δηλ. εφημερία εντός τάξης , καθιστική»
Το τελευταίο δεν το αποδέχεται η ΟΛΜΕ , αλλά είναι σωστό ως τρίτη επιλογή για λόγους υπέρτατης ανάγκης.
Το υπουργείο δεν μπορώ να το ψυχολογήσω , διότι με τις οδηγίες που έδωσε επεχείρησε να αλλάξει τον χαρακτήρα της δουλειάς μας από το να κάνουμε μάθημα σε παιδοφύλακες. Η κατ' εξακολούθησιν αναπλήρωση πάει σε άλλη σφαίρα και είναι δυνατόν να το απαιτήσεις μόνον αν δεν υπάρχει επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο:
Για να απαιτήσω αναπλήρωση κάνω πρώτος εγώ.
Το να πάω και να πώ «διαβάστε» είναι αδύνατον. Θα κάνω ένα μάθημα διεπιστημονικό , λίαν ενδιαφέρον, προκλητικό, «πιασάρικο» στην ηλικία τους , από ένα μεγάλο προσωπικό ρεπερτόριο. Σε ένα τέτοιο μάθημα κουράζομαι περισσότερο από συμβατικό μάθημα, διότι και ο κάθε συνάδελφος που έχει φιλότιμο, δεν μπορεί να κάνει τον επιστάτη μέχρι να τελειώσει το ...εφτάωρο! Και φυσικά δεν μπορεί να είναι βουβό πρόσωπο εντός τάξης.
Να το αναθεωρήσουν στο Υπουργείο συνιστώ. Αν όμως επιμένουν, ας κάνουν θεσμοθέτηση σε αντικατάσταση του 1566/85 και να γράψουν σαφώς τα καθήκοντα. Ο καθηγητής εντός τάξης δεν μπορεί «να απασχολεί» την τάξη. Κάνει μάθημα. Η απασχόληση είναι μια εξαίρεση για λόγους έσχατης ανάγκης και κατ' εξαίρεσιν και μόνο για λόγους ασφαλείας, όταν δεν αίρονται οι λόγοι αυτοί με άλλο τρόπο.
Να γράψω ακόμα, ότι να είσαι εντός τάξης με παιδιά και να μην κάνεις καμία διδακτική παρέμβαση είναι μειωτικό για την εκπαιδευτική σου υπόσταση. Άκρως προσβλητικό. Κανένας διευθυντής δεν μπορεί να επιβάλλει διδακτικό τριαντάωρο κάτι που σε ακραία περίπτωση -σύμφωνα με την οδηγία πάντα- δύναται να συμβεί.
Ελπ΄'ζω να γίνει αντιληπτό το «φάουλ». (Ο διαιτητής να ξαναδεί το βαν και να αναθεωρήσει)

 
Επίσκεψη η διδασκαλία;
13 Ιαν 2022 16:32

Που φτάσαμε λοιπόν! Που ξανακούστηκε;
Ας έρθει λοιπόν ο καθένας για να την κάνει!!
Να δούμε πόσα ..απίδια χωρά ο σάκκος!
Οι διοικητικές εργασίες στο σχολείο, οι ατελείωτες εργατοώρες στο σπίτι, επίσκεψη λογαριάζονται;
Δεν είναι ντροπή να λέγονται αυτά; Προφανώς ούτε οι εργατοώρες κάποιων σχολιαστών θα μετράνε. Και αυτοί επισκέψεις κάνουν, και πιθανότατα με λιγότερα προσόντα -δεν υποχρεούνται να έχουν πτυχίο-. Και φυσικά θα δουλεύουν και τζάμπα, πατριωτικά δηλαδή, για το καλό του τόπου..
Αν είναι έτσι και δουλεύουν αμισθί για την πατρίδα - όχι για προσωπικά συμφέροντα- τότε δικαιούνται να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω!!

 
Αγανακτισμένος εκπαιδευτικός
13 Ιαν 2022 15:47

Αλήθεια σε ποιο γραφείο ακριβώς πρέπει να εργάζεται ένας εκπαιδευτικός και σε ποιο χώρο;;; Γνωρίζουν οι κυρίες και οι κύριοι του υπουργείου ότι στα σχολεία για 30 εκπαιδευτικούς υπάρχουν στην καλύτερη περίπτωση 12 με 13 γραφεία; Πού ακριβώς θα κάθεται για να εργάζεται;;; Ωραία τα λόγια , να δούμε και από πράξεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ γραφεία, χώρους για τα γραφεία, υπολογιστές και δομημένη καλωδίωση σε όλους τους χώρους του σχολείου, και στα γραφεία και στις αίθουσες. Όχι τώρα, χτες έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί αυτά. Κατά τα άλλα, η αξιολόγηση μας είχε μαράνει.....

 
Φ. Κώστας
13 Ιαν 2022 13:21

Εξω οι συνδικαλιστές από τα σχολεία, απλά.

 
ό,τι θέλει ο καθένας
13 Ιαν 2022 09:58

Δηλαδή παραμένουν όσο διδάσκουν και μετά την επίσκεψη φεύγουν; Δική τους ανάγνωση και ερμηνεία είναι αυτή; Στο ταμείο θα περάσουν ή δεν δικαιούνται;

 
Τάκης
13 Ιαν 2022 09:33

Αν οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο 8-2 που είναι το εργασιακό ωράριο να το ακολουθήσουν. Αν φεύγουν σε τρίωρα και τετράωρα παρανομούν. Να μη βλέπουμε όσα μας συμφέρουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ