ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

"Εκτόξευση" ΔΟΑΤΑΠ σε "ταχύτητα" αναγνώρισης τίτλων σπουδών

Ο αριθμός αναγνώρισης τίτλων σπουδών αυξήθηκε κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019 και κατά 23,6% σε σχέση με το 2020
Δημοσίευση: 17/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται ο ΔΟΑΤΑΠ ως προς την "ταχύτητα" αναγνώρισης τίτλων σπουδών, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ορ. Καλογήρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ

Α. Διεκπεραίωση αιτήσεων

Χρόνοι αναμονής προελέγχου

Όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής όλων των αιτήσεων στην «ουρά προελέγχου» ήταν 180 ημέρες (έξι μήνες). Ήδη από τον Απρίλιο 2020 ο χρόνος αυτός είχε μειωθεί δραστικά στις περίπου 40 ημέρες. Στις 31.12.2021 ο χρόνος αναμονής προελέγχου ήταν 24 ημέρες, ενώ κατά τη σύνταξη του παρόντος δελτίου τύπου ήταν μόλις 15 ημέρες.

Χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία Ιανουαρίου 2022, οι προσδόκιμοι μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων (μετά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου, δηλαδή, μετά τον προέλεγχο) είναι οι εξής:

  • 52,8% των αιτήσεων 1-2 μήνες
  • 10,6% των αιτήσεων 2-3 μήνες
  • 20,6% των αιτήσεων 3-4 μήνες
  • 2,0% των αιτήσεων 6-7 μήνες
  • 6,8% των αιτήσεων 7-8 μήνες
  • 7,2% των αιτήσεων 13-14 μήνες

Δηλαδή, το 83,7% των αιτήσεων έχει προσδόκιμο μέσο χρόνο διεκπεραίωσης κάτω των 4 μηνών ή το 92,8% των αιτήσεων κάτω των 8 μηνών.

Οι προσδόκιμοι αυτοί χρόνοι αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Οι διαφορές σχετίζονται με την άνιση κατανομή των δέκα Ειδικών Εισηγητών που υπηρετούν στον ΔΟΑΤΑΠ ανά επιστημονικό κλάδο.

Η διοίκηση έχει εφαρμόσει το βέλτιστο σύστημα κατανομής αναθέσεων στους Ειδικούς Εισηγητές λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς της νομοθεσίας.

Δεν μπορεί, π.χ., ένας Ειδικός Εισηγητής με ειδικότητα φιλολόγου να εξετάσει έναν τίτλο Βιολογίας, τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική άποψη.

Η ίση μεταχείριση των πολιτών με τίτλους του ιδίου κλάδου και η απόκρουση κάθε είδους εξωτερικής παρέμβασης από τρίτους για παραβίαση της σειράς προτεραιότητας αποτελούν απαράβατες αρχές της παρούσας διοίκησης.

Στατιστικά στοιχεία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

Το 2021 υποβλήθηκαν στον ΔΟΑΤΑΠ συνολικά 8.129 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων. Εκδόθηκαν 8.734 πράξεις, δηλαδή, αύξηση κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019 (5.340 πράξεις) και κατά 23,6% σε σχέση με το 2020 (7.067 πράξεις).

Όπως και το 2020, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2021, επιτεύχθηκε πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι υποβληθεισών πράξεων (605 περισσότερες πράξεις), παρά τη μεγάλη αύξηση υποβληθεισών αιτήσεων κατά 18,4% σε σχέση με το 2020 (1.266 περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις το 2021). Από την ίδρυση του ΔΟΑΤΑΠ το 2005, μέχρι και το 2019 το ισοζύγιο έκλεινε πάντα με διεύρυνση του ελλείμματος των μη ολοκληρωμένων αιτήσεων.

Β. Βαθμολογική αντιστοιχία – γνησιότητα τίτλων

Εκτός από τις 8.734 πράξεις αναγνώρισης τίτλου που εκδόθηκαν το 2021, στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν, ακόμη, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Γ. Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του 2021, ο οργανισμός απαντά σε περίπου 2.500 ηλεκτρονικά μηνύματα και σε περίπου 4.500 τηλεφωνήματα πολιτών κάθε μήνα.

Στις 03.09.2021, παραδόθηκε στο κοινό ο νέος δικτυακός τόπος του ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, τόσο σε έκδοση desktop, όσο και mobile. Χρησιμοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτής αρχιτεκτονικής και λογισμικού με στόχο να παραδοθεί μια δίγλωσση, υψηλής αισθητικής και λειτουργική ηλεκτρονική πύλη. Ήδη έχει συμβάλει καθοριστικά στην δραστική βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας ενημέρωσης των πολιτών.

Δ. Ψηφιακή διακυβέρνηση

Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα

Εντός του 2021 έγινε η προκήρυξη, και ήδη βρίσκεται στην τελική φάση η ανακήρυξη αναδόχου, έργου ΕΣΠΑ με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών/Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ/Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η έναρξη της υλοποίησης του έργου αναμένεται εντός του 2022.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των περίπου 100.000 έγχαρτων φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους περίπου 18.500 ηλεκτρονικούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ψηφιακή παροχή δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ, η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Ε. Τράπεζα Θεμάτων εξετάσεων Ιατρικής - Οδοντιατρικής

Στις 27.10.2021 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο ορίζονται επιτροπές Καθηγητών Ιατρικής/Οδοντιατρικής για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής σε σύνολο 15 μαθημάτων, οι οποίες οργανώνονται κατά νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι επιτροπές άρχισαν τη λειτουργία τους από τον Νοέμβριο 2021. Η υπάρχουσα τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε πριν από 15 χρόνια. Θα αντικατασταθεί από ένα σώμα προβλημάτων στις βασικές, προκλινικές και κλινικές επιστήμες, ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και τη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Στ. Ανθρώπινο δυναμικό

Τον Μάιο 2021 ολοκληρώθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 10 κενών οργανικών θέσεων του ΔΟΑΤΑΠ. Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων αναμένεται σύντομα.

Τον Ιούλιο 2021 το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ ενεργοποίησε για πρώτη φορά πρόβλεψη διάταξης νόμου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον οργανισμό να απευθύνει πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών με προσόντα Ειδικού Εισηγητή, για τη στελέχωση κενών θέσεων Ειδικών Εισηγητών στους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Τον Δεκέμβριο 2021 υπογράφηκε η έγκριση της απόσπασης τριών εκπαιδευτικών και αναμένεται η τοποθέτησή τους στον ΔΟΑΤΑΠ.

Ζ. Η επόμενη μέρα

Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει πλήρη επίγνωση των χρόνιων, ενδογενών και εξωγενών, αδυναμιών του Οργανισμού, μεγάλο μέρος των οποίων πηγάζει από το αναχρονιστικό νομικό/θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις εδώ και δεκαετίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το προσωπικό του Οργανισμού εργάστηκαν σκληρά τη χρονιά που πέρασε για την υπέρβαση των ενδογενών αδυναμιών, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της εικόνας του ΔΟΑΤΑΠ στην ελληνική κοινωνία (rebranding). Προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουν το έργο τους, με προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας των ομοειδών αιτήσεων ανά κλάδο και με την προσδοκία του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες που προκαλούνται στις διαδικασίες και οφείλονται σε εξωγενή προβλήματα.

Σχόλια (5)

 
Τακης
18 Ιαν 2022 22:42

Τον Απρίλιο του 2022 θα κλείσει 3 χρόνια η αναμονή για την αναγνώριση του πτυχίου μου. Ειλικρινά, δεν αντιλαμβάνομαι αυτά που γράφουν και σε ποιους αφορούν. Λυπάμαι για αυτόν τον οργανισμό.

 
Γιάννης
18 Ιαν 2022 07:29

Δυστυχώς δεν βλέπω καμία διαφορά.
Έχω κάνει αίτηση από το Σεπτέμβριο η οποία ακόμα είναι στο στάδιο του ειδικού εισηγητή (το Νοέμβριο). Σε απάντηση του ΔΟΑΤΑΠ προ ημερών μου ανέφεραν ότι ο ειδικός εισηγητής βρίσκεται ακόμα στις αιτήσεις που του ανατέθηκαν το Σεπτέμβρη.
Οπότε καταλαβαινετε οτι καμία διαφορά....

 
Πολίτης
17 Ιαν 2022 15:58

Εγώ προσωπικά δεν βλέπω διαφορά.... Η διοίκηση πάλι επαναλαμβάνεται ότι δουλεύουν σκληρά κτλ κτλ κτλ. Η ουσία κύριοι είναι μια τα ποσοστά όλα ξεπερνούν αυτό που λέει η νομοθεσία δηλαδή 2 μήνες για ισοτιμία και 3 για αντιστοιχία δηλαδή ο οργανισμός παρανομεί!!!!

Πες σε ένα πολίτη που περιμένει την αναγνώριση ένα χρόνο ο οποίος δεν εργάζεται γιατί χωρίς αναγνώριση δεν μπορείς να γραφτείς σε κάποιο Επιμελητήριο, ότι η παρουσα διοίκηση πετάει.

Ωστόσο οι υπάλληλοι του δοαταπ παίρνουν τους μισθούς....

Ειλικρινά σχολιάζω χωρίς κάποια κακία. Ο οργανισμός είναι απαράδεκτος και εκτός πραγματικότητας. Επικαλείται τον νόμο 3328/05 όπου και οπως τον βολεύει και οι νεοι μας φεύγουν.

 
ΜΤ
17 Ιαν 2022 12:00

Άτυχοι δηλαδή όσοι ανήκουν σε εκείνο το 15-20% που αργεί. Ο ΔΟΑΤΑΠ πάντως έχει πράγματι βελτιωθεί, το ακούς από αρκετούς. Η δε ψηφιοποίηση, καλή κίνηση. Μπράβο στους εμπλεκόμενους και μακάρι να φτάσει πάνω από 90%.

Ωστόσο υπάρχουν δύο Φορείς στη χώρα για αναγνωρίσεις. Ο δεύτερος φορέας είναι το ΑΤΕΕΝ που απ ότι ακούω είναι ξεχασμένος (;) και τραγικά αργός. Θες κάνα χρόνο εκεί. Ας μην μιλήσουμε για το απαράδεκτο της υπόθεσης ότι ΔΕΝ έχει καν μια ιστοσελίδα! Επομένως προφανώς ούτε κάπου να ανεβάζεις ηλεκτρονικά κάτι. Αναρωτιέμαι αν έχουν και e-mail κιόλας αφού ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι κάνα δύο τηλέφωνα που αναγράφονται κάπου στο site του Υπουργείου. Η δε αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ταχυδρομικώς ή αν πας ο ίδιος στην είσοδο του Υπουργείου. Λες και έμεινε στο 1980 η υπηρεσία (ενώ έχει ιδρυθεί τώρα τον 21ο αιώνα).

 
πανος
17 Ιαν 2022 11:47

1 στις 3 αιτησεις δηλαδη χρειαζεται απο 3 μηνες εως 1 χρονο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.