ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επτά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για θέματα Covid-19 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ

"Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα εάν είναι δυνατόν, εάν όχι συστήνεται η χρήση τους μόνο από δύο άτομα"
Δημοσίευση: 20/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επτά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για θέματα Covid-19 κοινοποίησε σήμερα το πρωί η πολιτική ηγεσία στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι.

Ειδικότερα τα μέτρα έχουν ως εξής::

1. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 • Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας: πλήρης και συχνή ανανέωση του αέρα με άνοιγμα παραθύρων κατά τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η μεγαλύτερη δυνατή ροή και ανανέωση αέρα . Ενδεικτικά αναφέρεται ελάχιστη συχνότητα ανανέωσης: ανά μία ώρα για τουλάχιστον 10 λεπτά τη φορά. Η συχνότητα και ο χρόνος ανανέωσης πρέπει να αυξάνονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης του χώρου (π.χ. αριθμός χρηστών του χώρου σε σχέση με τη χωρητικότητά του).
 • Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας.
 • Τήρηση αυστηρών μέτρων ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών ή χρήση αντισηπτικού).
 • Αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο.
 • Μέριμνα για την απολύμανση των ατομικών επιφανειών εργασίας.
 • Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα εάν είναι δυνατόν, εάν όχι συστήνεται η χρήση τους μόνο από δύο άτομα.
 • Να υπάρχει αναφορά για τον αριθμό συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που γίνονται στις αίθουσες του υπουργείου.

2. Υποχρεωτική διενέργεια Διαγνωστικού Ελέγχου:

Σχετικά με την υποχρεωτική διενέργεια Διαγνωστικών Ελέγχων από τους υπόχρεους υπαλλήλους (μη εμβολιασμένοι και μη νοσήσαντες εντός του τελευταίου τριμήνου), σας επισημαίνουμε τα εξής:

 • Υπενθυμίζεται ότι ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ(48) ωρών μεταξύ των δυο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης, δηλαδή είτε Δευτέρα και Τετάρτη ή Τρίτη και Πέμπτη ή Τετάρτη και Παρασκευή.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη υποχρέωση προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ.Δ1Α/ΓΠ/οικ.55570/12-09-2021 (Β,4207) ΚΥΑ.

3. Μέτρα κατ’ οίκον περιορισμού:

3.1. Στην περίπτωση θετικής διάγνωσης με rapid test, (είτε εμβολιασμένων είτε ανεμβολίαστων):

 • Παραμένουν σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
 • Επιστρέφουν στην εργασία, αν μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο, χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
 • Κάνουν χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης.

3.2. Σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα:

Α. Αν είναι εμβολιασμένοι με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίουJ&J τους τελευταίους 2 μήνες ,εξακολουθούν να εργάζονται.
Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 10 ημέρες και Πραγματοποιούν (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5ηημέρα μετά την έκθεση

B. Αν είναι ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση :
Παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες και αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα Πραγματοποιούν (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση
Μετά την 5η μέρα κάνουν χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

4. Δικαιολογητικά απουσίας από την εργασία:

Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)και για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους υπαλλήλους, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α’ 83).

5. Τηλεργασία:

Το ποσοστό τηλεργασίας ανά οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης καθορίζεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και υλοποιείται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πλάνα εργασίας του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες όσο και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Το ποσοστό τηλεργασίας του ΥΠΑΙΘ καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 50%.

Εφόσον στους υπαλλήλους που μπορούν να τεθούν σε τηλεργασία συμπεριλαμβάνονται και υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπάλληλοι αυτοί θα προταχθούν για λόγους προστασίας του υπέρτατου αγαθού της υγείας.
     
6. Μέτρα για την είσοδο επισκεπτών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ:

Για την είσοδο των επισκεπτών στο Υπουργείο είναι απαραίτητη:

 • Η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
 • Η επίδειξη του πιστοποιητικού νόσησης ( σε ισχύ) ή
 • Η επίδειξη εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου rapid-test ή PCR προ 48 ωρών.
 • Η θερμομέτρηση των επισκεπτών.
 • Η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

7. Πρόσθετα Μέτρα:

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει συσταθεί διατμηματική τριμελής επιτροπή, με τρία αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να λαμβάνει καθημερινά τα στοιχεία των νοσούντων υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ από τους Γενικούς Διευθυντές, να συμβουλεύει σε συνεννόηση με τον γιατρό του Υπουργείου για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται σε καθημερινή βάση, να απαντά σε ερωτήματα όταν διαπιστώνεται κρούσμα, να απαντά σε γενικότερα ερωτήματα και να ελέγχει την τήρηση των μέτρων (ειδικά τη χρήση της προστατευτικής μάσκας).

Σχόλια (2)

 
ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
21 Ιαν 2022 00:04

''Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας.''

Αναρωτιέμαι αν αυτό το μέτρο ισχύει και για τα σχολεία, πχ στις αίθουσες, στο εργαστήριο πληροφορικής, στο γραφείο των καθηγητών, και αλλού .......

 
ΠΕΜΠΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
20 Ιαν 2022 16:03

ΠΕΜΠΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ!!!!

# Country, Deaths in the last 7 days/1M pop
1 Bulgaria 86
2 Slovakia 69
3 Croatia 67
4 Bosnia and Herzegovina 66
5 Greece 63

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.