ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

"Κλείδωσε": 634 υποψήφιοι διεκδικούν τις 116 θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος
Δημοσίευση: 28/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οριστικοποιήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης  για   την διεκδίκηση των 116 θέσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατέθεσαν 634 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 103 διεκδικούν τις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Ο μικρός αριθμός αιτήσεων δείχνει το μειωμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για μια σειρά από λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε προχθές 24 Ιανουαρίου.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αναμένεται πλέον, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από τα Συμβούλια Επιλογής η δημοσίευση των προσωρινών πινάκων υποψηφίων με τη μοριοδότησή τους (σε κάθε επιμέρους κριτήριο και συνολικά).

Σύμφωνα  με τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αφού προηγηθεί η έκδοση των σχετικών Υ.Α.

"Κόφτης" σε τίτλους σπουδών από το εξωτερικό

"Κόφτη" βάζει το υπουργείο Παιδείας σε όσους εκπαιδευτικούς επιχειρήσουν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης (Διευθυντών Εκπαίδευσης, Συμβούλων Εκπαίδευσης Διευθυντών   Σχολείων κλπ)  να καταθέσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αλλά δεν γνωρίζουν τη γλώσσα από την οποία απέκτησαν τον τίτλο σπουδών.

Συγκεκριμένα  όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών , καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν,, θα εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξηςενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προ τη γνώση της γλώσσας αυτής.

Η εξέταση  των ΠΔΕ, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης θα  γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας
ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής  και  από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τους  Διευθυντές Σχολείων, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής.

Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα.

Τα επόμενα βήματα

Πρώτον: Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (Δείτε εδώ τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων), σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ενστάσεις

Δεύτερον: Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επομένως εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα:

1. Γύρω στις 3 Φεβρουαρίου ή λίγο μετά θα γίνει η δημοσιοποίηση πινάκων δεκτών (με ονοματεπώνυμα) και μη δεκτών (χωρίς ονόματα) υποψηφιοτήτων/

2. Τα Συμβούλια Επιλογής ετοιμάζουν και δημοσιεύονται πίνακες με τα μόρια (εκτός συνέντευξης) των υποψηφίων. Δεν προβλέπεται χρονική προθεσμία αλλά αυτή η φάση θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3. Ακουλουθεί προγραμματισμός και διενέργεια των συνεντεύξεων και δημοσιοποίηση τελικών πινάκων (με τα μόρια της συνέντευξης)

Η Συνέντευξη καταλαμβάνει τα 20 απο τα 75 μόρια

Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής κατ΄εξαίρεση σε αυτές τις επιλογές  αποτιμώνται με 75 μόρια   κατ’ ανώτατο όριο (σ.σ. το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου δεν μοριοδοτείται),  εκ των οποίων μέχρι και  τα   20 οι υποψήφιοι τα  λαμβάνουν στη Συνέντευξη.

Ποια είναι τα προσόντα τα οποία θα κριθούν στη Συνέντευξη

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος.

Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και

β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.

Σχόλια (8)

 
GREGORY
28 Ιαν 2022 22:13

Στο σχόλιο του επονομαζόμενου "εκπαιδευτικού" αναφέρεται ότι όσοι δεν πρόσκεινται στη ΝΔ δεν θα κάνουν αίτηση για Διευθυντές. Κάνει μεγάλο λάθος και δεν γνωρίζει τα του οίκου. Υπάρχουν Νομοί που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι υποψήφιοι, δεν ανήκουν στο κυβερνητικό χώρο. Δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε συμπεράσματα πριν το τέλος της διαδικασίας. Το θέμα είναι να επιλέγουν οι κατέχοντες τη διοικητική γνώση και εμπειρία προς όφελος όλων. Οχι δήθεν με πολλά προσόντα και ουσία μηδέν. Η διοίκηση είναι επιστήμη, τέχνη και τεχνική. Ο καλός Διευθυντής πρέπει να έχει και τα τρία και πανω απ όλα διοικητική ενσυναίσθηση.

 
Τάσος
28 Ιαν 2022 17:21

Φοβάμαι ότι με βάση τις εξελίξεις του τελευταίου έτους, οι υποψηφιότητες των διευθυντών σχολείων θα είναι εξίσου πενιχρή. Ο αυταρχισμός, η αξιολόγηση και οι εντάσεις που προκαλεί, η έλλειψη υποδομών, το γεγονός ότι η διεύθυνση του σχολείου αποτελεί την διοικητική κατακλείδα όπου καταλήγουν όλα, κάνει πολλούς σοβαρούς εκπαιδευτικούς να αναλάβουν μια τόσο μεγάλη ευθύνη. Επιπλέον θα πρέπει να ειπωθεί ότι μέχρι και σήμερα ο ρόλος του διευθυντή είναι κυρίως παροχή γραμματιακής υποστήριξης και όχι διοικητικός, παιδαγωγικός και διδακτικός.
Τέλος δεν κάνω αναφορά για τις προϊστάμενες Νηπιαγωγείων, εκεί θα τις ψάχνουμε με το κυάλι.

 
Καλό τηλέφωνο να έχεις
28 Ιαν 2022 16:49

@Γεώργιος και @ΝΙΚΟΣ Φ
Σημασία δεν έχει ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.... αλλά ο αριθμός τηλεφώνου που την προωθεί.... Έτσι ξέρω.

 
ΝΙΚΟΣ Φ
28 Ιαν 2022 12:08

ΓΙΩΡΓΟ, ο ΑΡ ΠΡ. ξεκινάει μετά το 1000. Ετσι ξερω

 
Γεώργιος
28 Ιαν 2022 10:22

Έχω υποβάλει αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου μεγαλύτερο του 1000.
Οπότε;
Εκτός και αν ο αριθμός αυτός αφορά όλα τα εισερχόμενα του Υπουργείου και όχι μόνο τις αιτήσεις.
Θα δούμε

 
ερώτηση
28 Ιαν 2022 10:02

Δεν έχετε στοιχεία για τις άλλες περιφέρειες;

 
Εκπαιδευτικός
28 Ιαν 2022 09:08

Οι ηγεσία του υπ.παιδείας θα λάβει ισχυρό μήνυμα και σε επόμενη επιλογή. Οι 631 είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός υποψηφίων, κυρίως για την εκτός Αθηνών Ελλάδα για διάφορους λόγους:
1. Οι Δ.Ε. είναι ένας μικρός υπουργός που έχει την ευθύνη χιλιάδων πραγμάτων, ενώ η ανεπάρκεια προσωπικού των διευθύνσεων δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί.
2. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς το Υπ ότι σε μια δύσκολη στιγμή θα έχει νομική κάλυψη και υποστήριξη (π.χ. μηνύσεις από διάφορους)
3. 20 από τα 75 μόρια είναι η συνέντευξη. Ουσιαστικά, κλείνει το μάτι στους υποψήφιους και τους λέει....μη κάνετε τον κόπο. Όσους χρειαζόμαστε τους έχουμε επιλέξει ήδη και τελείωσε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα κάποιος μη αρεστός, δηλαδή μη υπάκουος και υπήκοος να καταλάβει θέση Δ.Ε.
4. Οι εκπαιδευτικοί, βλέποντας το χάλι του υπουργείου τα τελευταία δύο χρόνια, δεν βρίσκουν ελκυστικές τις θέσεις των διοικητικών στελεχών, με το τεράστιο βάρος που επωμίζονται.
5. Οι εκπαιδευτικοί που δεν πρόσκεινται στη ΝΔ, δεν είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν ένα αυταρχικό μοντέλο που υιοθετεί το κόμμα της ΝΔ και να εκτεθούν στα μάτια των εκπαιδευτικών για να πάρουν μια θέση και ένα επίδομα, υλοποιώντας μια αμφιλεγόμενη αξιολόγηση.
6. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία μεταξύ 12-20 ετών, έχουν μικρές δυνατότητες να διεκδικήσουν μια τέτοια θέση, οπότε δεν κάνουν αίτηση.
Ανάλογη ανταπόκριση αναμένεται και για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, αν και εκεί υπάρχουν πολλοί που θα έκαναν τα πάντα, αρκεί να μην επιστρέψουν στην τάξη ή για να φύγουν από την τάξη. Οψόμεθα ες Φιλίππους...

 
σε θέλουν...
28 Ιαν 2022 08:52

να είσαι ο κακός της υπόθεσης και να τα ακούς και από πάνω....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.