ΜΑΘΗΤΕΣ

Μαθητικός διαγωνισμός με "ευνοϊκή" εγγραφή στα ΑΕΙ των διακριθέντων μαθητών

Οι προϋποθέσεις εγγραφής καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα
Δημοσίευση: 10/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  καλεί νέους/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2022, προκειμένου να συγκροτηθεί η Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λάιντεν (Leiden) της Ολλανδίας, από 12 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν ή διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα της κατεύθυνσης ή του προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

  • Δείτε εδώ ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής  καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα,

Ποιοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν

Στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι οποίοι/ες πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2022) και παράλληλα να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/ες είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.
Υποβολή Προτάσεων

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης, όπου αυτό χρειάζεται. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με τη μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως την 10η Απριλίου 2022.

Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Κοινωνικές Επιστήμες και άλλα συναφούς φύσης πεδία.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο: https://formes.minedu.gov.gr Διευκρινίζεται ότι για τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας, η σύνδεση πραγματοποιείται είτε μέσω λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είτε μέσω TAXISNET. Τα γραπτά δοκίμια και τα απαιτούμενα συνοδευτικά πρέπει να αποσταλούν έως την 10η Απριλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση international.youth@minedu.gov.gr (Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Τα γραπτά δοκίμια τα οποία θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4), μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα και σχέδια και πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο κείμενο μιας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας.

Παράλληλα, τα γραπτά δοκίμια πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα συνημμένα δικαιολογητικά :

α) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία των αιτούντων.

β) Σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (project),όπου αυτό απαιτείται.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο:

Τα γραπτά δοκίμια θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες, η οποία θα επιλέξει 10 εργασίες που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησής τους.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας.

2ο Στάδιο:

Όσοι/ες επιλεχθούν, ύστερα από ενημέρωσή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να αποστείλουν βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας τους σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Τμήμα Δ ́ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία. Στη συνέχεια, θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε τηλεδιάσκεψη και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων θα αποφασίσει για τη βράβευση έως και τριών εργασιών (η καθεμία από διαφορετικό τομέα) και θα επιλέξει από τις βραβευθείσες εργασίες εκείνη ή εκείνες που θα αποτελέσει/ουν την Εθνική Αποστολή της χώρας μας στον 33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην Εθνική Αποστολή ορίζεται στα έξι άτομα.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους/τις ίδιους/ες υποψήφιους/ες στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Ε.Ε. Οι εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα λάβουν χρηματικό έπαθλο.

Σχόλια (18)

 
Νικ
11 Μαρ 2022 14:49

(Τα παρακάτω απαιτούν ανάπτυξη και συζήτηση πέραν του χρόνου που μπορεί να διατεθεί για σχολιασμό σε έναν σάιτ)

Όσοι έχουν διδάξει αρκετά χρόνια γνωρίζουν ότι σήμερα απαιτείται λιγότερη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό να πάει έναν μαθητή του 19,5 στο 19,8 από ότι έναν του 10 στο 16.

Τα οφέλη στην κοινωνία του να ανεβάσεις τον πραγματικό μέσο όρο των μαθητών από το 10 στο 16 είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχεις από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ασχολείται αποκλειστικά με την "αριστεία".

Υ.Γ.
Όσον αφορά τα σχολεία "πολλαπλών ταχυτήτων" που υπονοούν μέσω της "αριστείας" διάφοροι αυτό είναι θέμα όλης της κοινωνίας να αποφασίσει μέσω διαλόγου και όχι θέμα και απόφασης μιας κυβέρνησης.

 
Πιτσιφλής
11 Μαρ 2022 11:09

Ενώ το θέμα είναι η συχνή, μονομερής παροχή κινήτρων προς τους καλούς μαθητές και η έλλειψη κινήτρων για τους μέτριους και αδύναμους, όλες σχεδόν οι τοποθετήσεις αλλού στοχεύουν.
Αχ, αυτοί οι κομματικοί παθιασμένοι έρωτες, πότε θα γίνουν υπερκομματικοί, μπας και δει προκοπή αυτός ο πολυβασανισμένος εκπαιδευτικός τόπος, για μια ελπιδοφόρα ανάταση, ένα νέο ξεκίνημα, για μια αληθινή Αλλαγή - δεν είμαι ΠΑΣΟΚ!...
Ωχ, Θεέ μου!...

 
Πλατάρος Γιάννης
11 Μαρ 2022 09:18

Τώρα διάβασα όλα τα σχόλια και ....φρίκαρα!
Είναι δυνατόν να υπάρχει τόση στρέβλωση και παραποίηση σε (έτσι νόμιζα!) ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ;
Τι είναι αριστεία; (Να δ΄ώσουμε έναν απλό ορισμό ,διότι φαίνεται δεν εννοούν όλοι περίπου το ίδιο!!!)
Είναι η ενθάρρυνση και κινητροδότηση ΟΛΩΝ να γίνουν ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.
Είναι η επιβράβευση των ΚΑΛΩΝ, ΄΄ωστε ΟΛΟΙ να έχουν κίνητρο να γίνουν καλύτεροι.
Είναι η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ, ώστε να τους εκμεταλλευτεί η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΚΑΙΡΑ επ ωφελεία ΟΛΩΝ.
Συγχωρέστε με, αλλά βλέπω να γράφονται ιδεολογηματικού τύπου ανυπόστατες παρόλες...
Αν κάνω λάθος στον ορισμό τον θετικό της έννοιας (που πάντα ήταν θετικός, κοινωνικός, μη πολιτικός, και πάντοτε αρχαιόθεν ΑΡΕΤΗ) να με διορθώσετε να το μάθω και γω και να μην παρεξηγώ τι εννοείτε....

 
Η πλάγια οδός
11 Μαρ 2022 09:05

Από τα δεκάδες "παραθυράκια" που αναδύονται διαρκώς για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, έχει δημιουργηθεί πλάγια οδός για εισαγωγή από την "πίσω πόρτα". Συνυπολογίζοντας και τις αθρόες μεταγραφές, το επίπεδο (που καθορίζεται από τον μέσο όρο επίδοσης των φοιτούντων) σπουδών ισοπεδώνεται διαρκώς εις βάρος όσων εισάγονται με την "ευθεία οδό" στα πανεπιστημιακά τμήματα.
Η κατάσταση της κοινωνίας μας και της πολιτείας μας περιγράφεται στην ταινία "Μάθε παιδί μου γράμματα", δηλαδή από την τύφλα μας.

 
Αφιερωμένο στους απανταχού άριστους.....
11 Μαρ 2022 07:37

" Αχ! σπούδασα φιλοσοφία
και νομική και γιατρική,
και αλί μου και θεολογία
με κόπο και μ’ επιμονή·
και να με δω με τόσα φώτα,
εγώ μωρός, όσο και πρώτα!

Με λένε μάγιστρο, ακόμα δόκτορα,
και σέρνω δέκα χρόνια τώρα
από τη μύτη εδώ κι εκεί
τους μαθητές μου — και το βλέπω δεν μπορεί
κανένας κάτι να γνωρίζει!

Λες την καρδιά μου αυτό φλογίζει.

Ναι, πιότερα ξέρω παρά όλοι μαζί,
γιατροί, δικηγόροι, παπάδες, σοφοί·
δισταγμοί, υποψίες δε με ταράζουν,
κόλασες, διάολοι δε με τρομάζουν —

έτσι όμως κι η χαρά μού είναι φευγάτη,
δεν το φαντάζομαι πως ξέρω κάτι
καλό στον κόσμο να το διδάξω,
να τον φωτίσω, να τον αλλάξω."

Faust, J.W. von Goethe ......

 
Σιγανά και ταπεινά
10 Μαρ 2022 21:36

@Πλατάρος Γιάννης 10 Μαρ 2022 16:03
Όσους πραγματικά άριστους γνωρίζω, αυτό που κυρίως τους χαρακτηρίζει είναι η σεμνότητα και η ταπεινότητα. Ποτέ δεν "διαλαλούν" την αριστεία, γιατί απλά είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού. Η πραγματική αριστεία λοιπόν, και ζηλευτή είναι και χρίζει επιβράβευσης. Δυστυχώς όμως σπανίζει. Από δήθεν αριστεία και από δήθεν αρίστους έχουμε πλεόνασμα. Όποτε mille mercis αλλά δεν θα πάρουμε άλλο.

 
Πιτσιφλής
10 Μαρ 2022 19:29

@ Νικ
Ελπίζω να είστε νέος δάσκαλος ή καθηγητής, γιατί τέτοιους εκπαιδευτικούς χρειάζεται η Πατρίδα για να ανέβει λίγο ψηλότερα. Βλέπετε τα ψευτοδιλήμματα που αναπτύσσονται σ' αυτή τη στήλη; Ενώ είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η Αριστεία είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι ικανή για την πρόοδο και την ανάπτυξη ενός λαού, αντί να προβληματιζόμαστε για το άλλο σκέλος, αυτό που αφορά τους πολλούς «μέτριους» και «αδύνατους» μαθητές, αυτούς που εδώ και σαράντα χρόνια έχεις την αίσθηση ότι δεν υπάρχει γι' αυτούς έγνοια, πυροβολούμε το σκέλος της Αριστείας, έτσι, για να διατηρηθεί ο μύθος ότι όλοι σ' αυτό το μικρό αλωνάκι είναι: Καλοί ή Κακοί! Κάτι άλλο δεν υπάρχει!...

 
@Βασικά
10 Μαρ 2022 19:22

Ακριβώς. Σε αυτά τα πράγματα συνηθως "πεφτει σήμα" σε κάποιους που γνωρίζουν και ετοιμάζονται εγκαίρως. Ελληνικά πράματα...

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
10 Μαρ 2022 19:04

@Πλατάρος
Αγαπητέ, η αυθεντική και άδολη αριστεία δεν κραυγάζει, δεν κομπάζει, δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους με ευτελή κριτήρια, δεν εκπέμπει μίσος και δεν διακατέχεται από ιδεοληπτικές εμμονές και σύνδρομα αυθεντίας. Οι σημαντικότεροι άνθρωποι της υψηλής διανόησης είναι συγχρόνως σεμνοί και ταπεινοί ως άγιοι Φραγκίσκοι εξ Ασίζης. Υπηρετούν τα βαθύτερα διδάγματα της διαλεκτικής ως άλλοι Σωκράτες. Δεν είναι έτοιμοι να ποδοπατήσουν τους άλλους ως ορδές του Ταμερλάνου. Γνωρίζουν και ακολουθούν σωστά τα διδάγματα της ιστορίας και μισούν τον πόλεμο και την πατριδοκαπηλία. Σέβονται και χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα, χωρίς σολοικισμούς και χυδαίους βαρβαρισμούς...
Αυτά όλα βέβαια χαρακτηρίζουν τους αυθεντικούς αρίστους, τους οποίους βαθύτατα θαυμάζω και τους έχω οδηγούς του βίου μου. Αλλά δυστυχώς ουδεμία σχέση έχουν με τους σύγχρονους "αρίστους" της οπισθοδρομικής δεξιάς και της άφρονος ηγεσίας του υπουργείου παιδείας, της οποίας εμφανίζεσαι ως διαπρύσιος υποστηρικτής. Εξού και η διαρκής αντίδρασή μου σε πολλά δικά σου σχόλια...

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
10 Μαρ 2022 17:55

Είναι τραγικό το πώς εκπαιδευτικοί εδώ μέσα υποβαθμίζουν τον κλάδο λέγοντας ότι ο καλός μαθητής δεν τους έχει ανάγκη. Ο καλός/άριστος μαθητής φυσικά και χρειάζεται τον καλό εκπαιδευτικό γιατί έχει επίσης ανάγκη από τεχνική, τεχνογνωσία και πληροφορία, απλά σε ανώτερο επίπεδο από τον μέτριο μαθητή.

Απλά επειδή πλέον τα πανεπιστήμια βγάζουν "παιδαγωγούς" (γιατί αυτό είναι βολικό, απαιτεί μόνο αερολογίες, ούτε εξισώσεις ούτε εργαστήρια ούτε ασκήσεις ούτε πράξη) έχουν γαλουχηθεί οι εκπαιδευτικοί πολύ αποτελεσματικά σε αυτό να έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι "καλοί παιδαγωγικοί". Απλά είναι αναλώσιμοι και αυτοί και τα μεταπτυχιακά τους.

 
@ Nick
10 Μαρ 2022 17:35

Ορθώς το επισημαίνεις "η πληροφορία είναι σε πλεονασμό", όμως ζητούμενο δεν είναι η πληροφορία, αλλά η γνώση "που την χάσαμε μέσα στην πληροφορία", όπως έγραψε ο νομπελίστας ποιητής Τ. C. Elliot, και "η σοφία που την χάσαμε μέσα στη γνώση".
H βαθιά κατανόηση της γνώσης, που προϋποθέτει και συνεπάγεται αναπτυγμένη σκέψη και γλώσσα, είναι το ζητούμενο και σε αυτή την επίπονη διαδικασία είναι, αναντικατάστατα, αναγκαίος ο ρόλος, η στάση και το πρόσωπο του δασκάλου.

 
Πλατάρος Γιάννης
10 Μαρ 2022 16:03

@ανήσυχο εκπαιδευτικό:
Η Αριστεία, είναι αυταξία και αυτονόητη αναγκαιότητα για να αναπτυχθεί η Πατρίδα μας. Το ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμπατριωτών μας την σαμποτάρουν , την αντιμάχονται, την χλευάζουν (καλή ώρα εσείς) αποτελεί ένα μείζον εθνικό πρόβλημα της Χώρας. Πρέπει να γίνονται βηματάκια δειλά προς την ΑΡΕΤΗ της Αριστείας. Έστω συμβολικά, έστω δειλά. Πρέπει να πιστώνεται μια ροπή προς την Αριστεία, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής μας ως λαός και έθνος. Εσείς ως «ανησυχών» πρέπει να αδράξετε την σκυτάλη της Αριστείας και να την διαδώσετε στην εκπαιδευτική κοινότητα με τα εδώ εμβριθή ανώνυμα σημειώματά σας!
Τα Ελληνικά των σημειωμάτων σας είναι άψογα και υποδηλώνουν άνθρωπο με διαβάσματα. Είστε δηλαδή πιθανότατα στους αρίστους. Υποστηρίξτε την ιδέα της αριστείας , υποστηρίζοντας τον εαυτό σας για αρχή...

 
Νικ
10 Μαρ 2022 15:37

@Πιτσιφλής
"Ο δάσκαλος πρέπει να είναι με το μέρος του αδύνατου μαθητή, αυτός έχει ανάγκη περισσότερο τον δάσκαλο..."

Έτσι ακριβώς!
Ιδίως σήμερα που τα μέσα και η πληροφορία είναι σε πλεονασμό ο πραγματικά καλός μαθητής δεν χρειάζεται καν τον δάσκαλο στο γνωστικό κομμάτι της εκπαίδευσης.

Αυτός που χρειάζεται τον δάσκαλο περισσότερο είναι ο "μέτριος και ο κακός" μαθητής.

Και όμως αν ρωτήσεις τον "μέσο" δάσκαλο το πρώτο πρόβλημα που θα σου αναφέρει είναι το επίπεδο των μαθητών του που δεν του επιτρέπει να ξεδιπλώσει το διδακτικό του ταλέντο στην τάξη...

 
Πιτσιφλής
10 Μαρ 2022 14:42

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι με το μέρος του αδύνατου μαθητή, αυτός έχει ανάγκη περισσότερο τον δάσκαλο...
Αυτά μας έλεγε τη δεκαετία του 80 ο άξιος σχολικός μου σύμβουλος Ν.Ν. αλλά δυστυχώς τίποτε ουσιαστικό δεν έχει γίνει ακόμη, παρόλο που όλοι κυβέρνησαν...

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
10 Μαρ 2022 13:48

@Πλατάρος Γιάννης
Aχ, αυτά τα αβάσταχτης ελαφρότητας στερεότυπα και οι βολικοί μύθοι που έχετε χτίσει κάποιοι και οχυρώνεστε πεισματικά από πίσω, χωρίς να αντιλαμβάνεστε το χλευασμό ολόκληρης της κοινωνίας!
Αχ, αυτή η απίθανη ελληνική "αριστεία" των ημιμαθών που καλά καλά την ελληνική γλώσσα δε γνωρίζουν και τη βιάζουν ξεδιάντροπα στα γραπτά τους!
Αχ, αυτή η δεξιά ελληνική "αριστεία" που βαυκαλίζεται ότι μεταρρυθμίζει τον τόπο με ξέφρενο οπισθοδρομικό βηματισμό ολοταχώς στα χρεοκοπημένα πρότυπα των δεκαετιών του '50 και του '60!
Δόξα και τιμή, αγαπητέ Πλατάρο, σ' αυτή την "αριστεία" της αχρηστίας που καταδυναστεύει ασφυκτικά τις ζωές μας...

 
Βασικά
10 Μαρ 2022 13:11

Βασικά απευθύνεται σε κάποια παιδιά ή ενήλικες έως 20 ετών που έχουν ήδη κάτι σχετικό έτοιμο. Είναι αδύνατο να φτιάξει κανείς κάτι πρωτότυπο και αξιόλογο σε ένα μήνα μέχρι 10 Απριλίου, εκτός φυσικά και εάν ήξερε από καιρό για την ύπαρξη του διαγωνισμού...

 
Πλατάρος Γιάννης
10 Μαρ 2022 12:03

Αυτή η πολιτική είναι πολιτική αριστείας και άρα αναμένεται καταγγελία από τους εκπροσώπους της κυριαρχούσας άποψης στην Ελλάδα...

 
ΔΕΠ
10 Μαρ 2022 11:10

Κι άλλη ειδική κατηγορία "καθ'υπέρβαση". Κράτος σουρωτήρι με παραθυράκια. Αν διακρίθηκες σε ΕΝΑ μάθημα και είσαι πάτος στα άλλα 3 γιατί θα πρέπει να φας τη θέση κάποιου άλλου; (Το "καθ'υπέρβαση" φυσικά είναι μια ανοησία - οι καρέκλες στο αμφιθέατρο είναι μετρημένες και είναι γεμάτες - δεν δημιουργούνται νέες ως δια μαγείας "καθ'υπέρβαση").
Αν διακρίθηκες και είσαι καλός/ή και στα άλλα 3 μαθήματα γιατί να εξαιρεθείς από τη βάσανο των εξετάσεων;

Αυτά είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, ότι τάχα μας ενδιαφέρει η αριστεία (για 3 άτομα, όταν στα σχολεία υπάρχει τέλμα και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για αυτήν) ή η Α ή Β, Γ, Δ, κοινωνική ομάδα αναλόγως καιρού (την οποία ομάδα την έχουμε "πεταμένη" πριν και μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά εκεί την βάζουμε απ'το παράθυρο και ξεμπερδέψαμε).

Αυτές οι "καθ'υπέρβαση" και "ειδικές κατηγορίες" είναι το αντίστοιχο της οικονομικής πολιτικής όπου τυπώνεις χρήμα από το λεφτόδεντρο...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ