ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι Χημικοί (ΕΕΧ) "σφυροκοπούν" τα νέα Προγράμματα Σπουδών Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου

Τα νέα ΑΠΣ είναι αδύνατον να διδαχθούν στο Γυμνάσιο,στην Α' Λυκείου σημαντικές απώλειες σε εισαγωγικές γνώσεις, στη Β΄Λυκείου μπορούν να βοηθήσει τους μαθητές και στη Γ'Λυκείου δεν είναι καινοτόμα
Δημοσίευση: 14/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών με μια 11σέλιδη ανακοίνωση για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στην  Χημεία, υποστηρίζουν ότι:

Γυμνάσιο: Τα προβλεπόμενα στα ΑΠΣΧ είναι αδύνατον να διδαχθούν , όχι με τις προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, αλλά ούτε καν ως τίτλοι μαθημάτων

Α΄ Λυκείου: Παρατηρούνται σημαντικές απώλειες σε εισαγωγικές γνώσεις, όπως οι καταστάσεις της ύλης, η ταξινόμηση της ύλης οι οποίες προφανώς θεωρούνται γνωστές από το Γυμνάσιο!!!

Β΄Λυκείου: Το προτεινόμενο ΑΠΣ δεν έχει κανένα χαρακτήρα. Δεν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που θα ακολουθήσουν την θετική κατεύθυνση και οπωσδήποτε δεν είναι μάθημα Γενικής Παιδείας με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό.

Γ΄Λυκείου: Το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί αποτελεί ένα κακό συνδυασμό του προγράμματος του IB και του Edexcel GCE με δύο βασικά προβλήματα:

  • Η Χημεία στα 2 αυτά προγράμματα γίνεται σε 2 χρόνια για 180 ώρες κάθε χρόνο και προϋποθέτει άρτια οργανωμένα εργαστήρια, ενώ στο Ελληνικό πρόγραμμα προβλέπονται 150 ώρες για έναν χρόνο.
  • Και τα δύο προγράμματα δεν έχουν τους στόχους που περιγράφονται στο ΑΠΣΧ 21.

Αναλυτικά , η ΕΕΧ κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις

Γυμνάσιο

1. Τα προβλεπόμενα στα ΑΠΣΧ είναι αδύνατον να διδαχθούν , όχι με τις προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, αλλά ούτε καν ως τίτλοι μαθημάτων.

Ενδεικτικά στο κεφάλαιο 2 της Β Γυμνασίου με τίτλο:  «Το εργαστήριο της Χημείας» προβλέπεται η υλοποίηση 11 στόχων σε 2 διδακτικές ώρες.
Απαιτείται η άμεση περικοπή και η αναδιάταξη αντικειμένων, ώστε να διδαχθούν τουλάχιστον οι απολύτως αναγκαίες έννοιες, όπως τα « ΟΞΕΑ -ΒΑΣΕΙΣ -ΑΛΑΤΑ», τα οποία, εκτός της θεμελιώδους σημασίας τους, θεωρούνται γνωστά στην Α Λυκείου.

2. Απαιτείται η αναδιατύπωση πολλών στόχων οι οποίοι είναι είτε ασαφείς είτε δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Ενδεικτικά στην παράγραφο 7.1. της Β Γυμνασίου ζητείται από τους μαθητές:

«Αναφέρουν τις νεότερες εξελίξεις για την περιγραφή των ατόμων: Thomson, Rutherford, Chadwick, Bohr, Schrödinger.
Αιτιολογούν την αλλαγή μοντέλων με στόχο την εξήγηση φαινομένων και πειραματικών αποτελεσμάτων.»

Στο σημείο αυτό τίθενται 2 ερωτήματα.

Πόσες ώρες απαιτούνται για την περιγραφή των μοντέλων και με ποιο τρόπο ένας 13χρονος μαθητής θα αιτιολογήσει την αλλαγή μοντέλου; Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό ούτε στην Γ Λυκείου και στην καλύτερη περίπτωση θα δημιουργήσει παρανοήσεις για το τι σημαίνει επιστημονική αιτιολόγηση.

Α΄ Λυκείου  

1. Παρατηρείται μια αναδιάταξη της ύλης μεταξύ των κεφαλαίων η οποία είναι θετική σε ορισμένες περιπτώσεις, διότι αποφεύγονται επαναλήψεις και συγκροτείται καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο (1.2. σύσταση της ύλης -1.4. Διαλύματα), αλλά ταυτόχρονα παρατηρούνται σημαντικές απώλειες σε εισαγωγικές γνώσεις, όπως οι καταστάσεις της ύλης, η ταξινόμηση της ύλης οι οποίες προφανώς θεωρούνται γνωστές από το Γυμνάσιο!!!)

2. Σημαντική απώλεια για τον μαθητή που δεν θα ακολουθήσει την θετική κατεύθυνση στην συγκρότηση της έννοιας της χημικής αντίδρασης η παράλειψη αναφοράς στις ενεργειακές μεταβολές που την συνοδεύουν, στην έννοια της ταχύτητας και των παραγόντων που της επηρεάζουν, καθώς και της απόδοσης της αντίδρασης. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται σημαντικές, διότι συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή.

3. Διασπάται η συνοχή της μελέτης της έννοιας του mole και των υπολογισμών με την μεταφορά  της μελέτης του Vm (μολαρικού όγκου) στην Β Λυκείου. Την διάσπαση αυτή δεν την συναντήσαμε σε κανένα Ευρωπαϊκό η Αμερικανικό ΑΠΣ.

4.  Παρατηρούνται εντυπωσιακές διατυπώσεις κενές περιεχομένου ή με λανθασμένο περιεχόμενο (η μεθοδολογία της χημείας ταυτίζεται με το εργαστήριο -εκτιμούν αν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης εξουδετέρωση με την χρήση κατάλληλου μέσου!!! – διερευνούν και προτείνουν λύσεις σε προβλήματα ρύπανσης … !!!).

5. Ως θετική εξέλιξη καταγράφεται η διδασκαλία ονοματολογίας κατά IUPAC, αν και τόσο η διατύπωση όσο και οι στόχοι είναι μάλλον ασαφείς και χρήζουν διευκρινίσεων.

6. Εισάγεται επιπλέον η μελέτη του μεταλλικού δεσμού (Γ Λυκείου - ΔΕΣΜΕΣ 1983) και των διαμοριακών δυνάμεων, για τις οποίες δεν υπάρχει γνωστική υποδομή και ακόμη και στα βιβλία της Γενικής Χημείας  διδάσκονται μετά τη διδασκαλία της θεωρίας VSEPR, καθώς απαιτείται πολύ καλή γνώση και κατανόηση του ομοιοπολικού δεσμού. Επιπρόσθετα εισάγονται οι έννοιες του ιξώδους και της επιφανειακής τάσης.

Να σημειωθεί ότι η διδασκαλία  στην Γ ΛΥΚΕΙΟΥ για το κεφάλαιο των Διαμοριακών δυνάμεων προβλέπεται να γίνεται 5 ώρες, χωρίς το ιξώδες και την επιφανειακή τάση. Παρά την ενδελεχή εξέταση των ΑΠΣΧ των Ευρωπαϊκών χωρών, δεν υπάρχει κανένα σχολικό βιβλίο με αντίστοιχο περιεχόμενο σε αντίστοιχη τάξη.

6. Αναφέρονται οι έννοιες διάστασης και ιοντισμού, ιόντος οξωνίου, χωρίς αναφορά στο μοντέλο που θα διδαχθούν οι μαθητές ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ, καθώς το αντίστοιχο κεφάλαιο στην Γ Γυμνασίου είναι τελευταίο και επομένως αδύνατον να διδαχθεί.

7. Αναφέρεται με νεφελώδη τρόπο η αναπαράσταση της πόλωσης των δεσμών με διαγράμματα ηλεκτροστατικού δυναμικού! και η μελέτη των διαφορών αγωγιμότητας με ψηφιακό υλικό!

8. Αναφέρονται ως νέα (!) στοιχεία η χρήση της ατομικής μονάδας u ( ΑΠΣΧ 2014), η έννοια των ηλεκτρολυτών (ΑΠΣΧ 1998- 2014), ιοντική περιγραφή αντιδράσεων (στο Γυμνάσιο 1997 - 2003 ανεπιτυχώς  όπως έδειξε η πράξη), μολαρική μάζα ( ΑΠΣΧ 2014).

9. Ενώ σε κανένα σημείο του ΑΠΣΧ δεν αναφέρεται η μελέτη του pH των διαλυμάτων ή κάποιος σχετικός στόχος, αποτελεί κύριο ζητούμενο  στις δραστηριότητες (ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σελ. 247, 249,…).

10. Ενώ δεν προβλέπεται η μελέτη της έννοιας της διαλυτότητας, αποτελεί ζητούμενο στις δραστηριότητες  και μάλιστα στην ταχύτητα διάλυσης!!! ( ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σελ. 177)

Β΄Λυκείου

1. Το προτεινόμενο ΑΠΣ δεν έχει κανένα χαρακτήρα. Δεν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που θα ακολουθήσουν την θετική κατεύθυνση και οπωσδήποτε δεν είναι μάθημα Γενικής Παιδείας με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Το γεγονός ότι στα περιεχόμενα έχουν προστεθεί σημαντικά, ενδιαφέροντα και χρήσιμα αντικείμενα (πχ. φάρμακα, όπου και εκεί  λείπουν σημαντικές παράμετροι για τον πολίτη, όπως η πολυφαρμακία), δεν τα καθιστά ούτε καινοτόμα, ούτε χρήσιμα, αφού είναι σε όλους γνωστό ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ.

2. Θετικές προσθήκες στο πλαίσιο της Γενικής Παιδείας οι Πηγές ενέργειας, Πράσινη Χημεία και η Κυκλική οικονομία,όπως ΚΑΙ ΟΙ σύγχρονες εφαρμογές, οι οποίες δυστυχώς δεν θα διδαχθούν γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος, όπως δεν διδάσκονται τα αντίστοιχα αντικείμενα (ΒΙΟΜΟΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) μέχρι σήμερα, παρά το ότι υπάρχουν στο ΑΠΣΧ.

3. Η προτεινόμενη ύλη είναι αυξημένη κατά 30-40% σε σχέση με την σημερινή γεγονός που επιβεβαιώνει  ότι το πρόγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό για ένα ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ όπως το έχει χαρακτηρίσει το Υπουργείο.

4. Η πολυδιάσπαση της ονοματολογίας και της ισομέρειας κατά ομόλογη σειρά, αφενός αυξάνει πολύ τον χρόνο που απαιτείται για την διδασκαλία της και αφετέρου δημιουργεί πρωθύστερα, αλλά και δεν διευκολύνει τον σχηματισμό μιας ενιαίας γνωστικής δομής, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις αναφερόμενες.

Ζητείται από τους μαθητές να προσδιορίζουν συντακτικά ισομερή αλκανίων και αλκενίων, χωρίς να έχει εξηγηθεί η έννοια της ισομέρειας και τα είδη της συντακτικής ισομέρειας.

5. Η εξαφάνιση των αλκινίων από την ύλη δεν διευκολύνει στην κατανόηση των αντιδράσεων προσθήκης ως γενικού φαινομένου των ακόρεστων ενώσεων και απόσπασης ως γενικού φαινομένου σχηματισμού  ακόρεστων ενώσεων.

Γ΄Λυκείου

1. Το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί αποτελεί ένα κακό συνδυασμό του προγράμματος του IB και του Edexcel GCE με δύο βασικά προβλήματα:

•    Η Χημεία στα 2 αυτά προγράμματα γίνεται σε 2 χρόνια για 180 ώρες κάθε χρόνο και προϋποθέτει άρτια οργανωμένα εργαστήρια, ενώ στο Ελληνικό πρόγραμμα προβλέπονται 150 ώρες για έναν χρόνο.

•    Και τα δύο προγράμματα δεν έχουν τους στόχους που περιγράφονται στο ΑΠΣΧ 21.

2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών,  όπως άλλωστε είναι εμφανές από την σύγκριση με το διδασκόμενο την σχολική χρονιά 21-22,  δεν σηματοδοτεί αλλαγή φιλοσοφίας και  σε καμία περίπτωση δεν είναι καινοτόμο. Καινοτομία δεν είναι ούτε η αναδιάταξη της ύλης, ούτε η συσσώρευση γνωστικών αντικειμένων που δεν εξυπηρετούν την συγκρότηση του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ γνωστικού πλαισίου για την Χημεία, το οποίο θα επιτρέψει στον  υποψήφιο ΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ να εμβαθύνει σε έννοιες και τεχνικές στις σπουδές του.
Υπό αυτό το πρίσμα η εκτενής ενασχόληση με τα φάσματα δεν είναι χρήσιμη ως βασική γνώση στον μελλοντικό μηχανικό ή γιατρό και οπωσδήποτε δεν είναι πιο χρήσιμη από την κατανόηση του φαινομένου της ώσμωσης, το οποίο εξηγεί βασικές λειτουργίες των κυττάρων, της πρότυπης ενθαλπίας καύσης και εξουδετέρωσης, που έχουν αφαιρεθεί.

3. Οι συντάκτες  εισάγουν νέα λανθασμένη ορολογία: Ποιοτική ανίχνευση, ουδέτερο pH, ποιοτική εύρεση pH κ.ά.

4. Στο ήδη υπερφορτωμένο πρόγραμμα της Γ Λυκείου αφαιρούνται συνολικά 9 ώρες οι οποίες αφορούν στο φαινόμενο της ώσμωσης, το οποίο εξηγεί βασικές λειτουργίες των κυττάρων, στην πρότυπη ενθαλπίας καύσης και εξουδετέρωσης,  και προστίθενται  9 ώρες ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ. Στις ώρες αυτές πρέπει να διδαχθούν όλα τα είδη φασματοσκοπίας, (εκτός του NMR!), πράγμα αδύνατον, διότι  η κατανόηση της φασματοσκοπίας απαιτεί πολύ σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τόσο στην δομή των ενώσεων όσο και στην φύση της ακτινοβολίας, το οποίο δεν μπορεί να κατακτηθεί σε 9 διδακτικές ώρες. Άραγε είναι τυχαίο ότι η φασματοσκοπία αποτελεί κατά βάση αντικείμενο της ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και όχι ύλη των πρωτοετών φοιτητών;
(3ο εξάμηνο Τ. Χημείας ΕΚΠΑ - 6ο εξάμηνο Τ. Χημείας ΕΚΠΑ - 6ο εξάμηνο στους Χημικούς Μηχανικούς ).

Προστίθενται ακόμη:

1. τα προβλήματα της Φυσικής του 20ου αιώνα!!!, (σαν να μην έφθαναν τα της Χημείας) με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη με το πρόγραμμα της Φυσικής στην ίδια τάξη,

2. η θεωρία Lewis για οξέα και βάσεις,

3. οι ημιαντιδράσεις στην οξειδοαναγωγή,

4. η ηλεκτροχημεία και η ηλεκτρόλυση,

5. η στερεοϊσομέρεια (με λανθασμένη ορολογία),

6. μια απροσδιόριστη προσέγγιση των μηχανισμών των οργανικών αντιδράσεων με φαντεζί τίτλους, αλλά χωρίς αναφορά στους ίδιους τους μηχανισμούς (Ε1, Ε2, SN1, SN2) .

Όλα αυτά τα αντικείμενα υπάρχουν και στα ΑΠΣΧ 1998 και 2014 και αφαιρούνται σταθερά με Υπουργική Απόφαση κάθε χρόνο, μέχρι και την σχολική χρονιά 2021-2022 λόγω ανεπαρκούς χρόνου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Ένωση Χημικών, προκειμένου να βελτιωθούν τα ΑΠΣΧ και να παραχθούν βιβλία σύγχρονα και αποτελεσματικά προς όφελος των μαθητών, προτείνει τα εξής:

1. Να μειωθεί o αριθμός των στόχων και η προτεινόμενη ύλη, ώστε να διδάσκεται στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο χωρίς να απαιτούνται Υπουργικές Αποφάσεις για περικοπή της, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποσπασματική διδασκαλία του μαθήματος. Επιπρόσθετα θα αποφευχθεί η παραγωγή ογκωδών και μη χρηστικών βιβλίων, τα οποία έχουν οικονομικό, περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό κόστος.

2. Να εξορθολογιστεί η σειρά των ενοτήτων, αλλά και  να προστεθούν οι σημαντικές ενότητες που έχουν παραλειφθεί, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια ως προς την διδασκαλία του μαθήματος.

3. Να διορθωθεί και να εκσυγχρονιστεί η χρησιμοποιούμενη ορολογία, ώστε να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα (IUPAC) και να διορθωθούν επιστημονικά λάθη και αβλεψίες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΧ

Σχόλια (5)

 
Σύγχρονες εγκαταστάσεις για ολα τα Γυμνάσια
15 Μαρ 2022 17:44

Η Χημεία μαζί με τη Βιολογία και τη Φυσική και τα Μαθηματικά είναι απαραίτητα μαθήματα για όλους τους μαθητές - αν είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε για αν θα έχουν εργαστήριο!

Εδώ και δεκαετίες στις ξένες σειρές (σε σχολεία του εξωτερικού) βλέπουμε τα παιδάκια να κάνουν πειράματα και να αθλούνται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ στην Ελλάδα τα παιδιά στην εφηβική ηλικία τους μένουν κλεισμένα σε μια κακοφωτισμένη αίθουσα επί 5-6 ώρες, χωρίς πρόσβαση σε Βιβλιοθήκη, Γυμναστήριο, Ωδείο ή Συγχρονο Εργαστήριο.

Μετά απορούμε γιατί είναι κολλημένα σε οθόνες κινητών ή υπολογιστών.

 
Χημικός
14 Μαρ 2022 20:46

Υποχρεωτικές ώρες εργαστηρίου με το τμήμα σπασμένο στα δύο και με σοβαρό εργαστηριακό οδηγό. Αυτά κάνει η Κύπρος και όλη η Ευρώπη.

 
Σφυροκόπημα;
14 Μαρ 2022 17:41

Μάλλον θα είστε επηρεασμένοι από τον πόλεμο. Εδώ προτάσεις υπάρχουν και όχι πολεμική ρητορική!

 
Η φασματοσκοπία μας μάρανε
14 Μαρ 2022 13:11

Η κατάσταση στο μάθημα της χημείας στο λύκειο έχει φτάσει στο απροχώρητο
Μαθητές βομβαρδίζονται καθημερινά με έννοιες ασκησιολογία περιπτώσεις των περιπτώσεων ειδικά θέματα (ας όψονται οι Πανελλαδικές) και χρόνος για εμπέδωση κανένας , μηδέν Λες κι άμα κάποιος κάνει κάθε μέρα χημεία θα εμπεδώσει 8 κεφάλαια ύλης!!
Μαθητές οι οποίοι ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν από την αδράνεια της 2ετούς καραντίνας τα διδάσκονται όλα σε μία τάξη!!
Από την παιδική χαρά του γυμνασίου, από το λιγάκι της Α κι από το καθόλου της Β καλούνται να δώσουν πανελλαδικές και σε θέματα που τα τελευταία 3 χρόνια έχουν φτάσει να είναι ακόμα και εκτός ύλης! Έχουμε φτάσει σε μερικά ερωτήματα να μη μπορούν να τα λύσουν ούτε οι διδάσκοντες το μάθημα ακόμα και με πολυετή πείρα!!!
Οι θεματοδότες άραγε έχουν επαφή με την πραγματικότητα ή αποφασίζει και διατάσσει ο πανεπιστημιακός της επιτροπής ?
Κι αν δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια (και τα ιδιωτικά ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας) να ξεκινάνε την ύλη από τη Β λυκείου τότε η βάση στην Ιατρική θα ήταν τα 12.000 μόρια!
Λύσεις υπάρχουν
π.χ. Στοιχειομετρία στην Α λυκείου
Οργανική Χημεία, Θερμοχημεία ή Οξειδοαναγωγή στη Β Λυκείου κλπ
Ένας μεγάλος αριθμός μέτριων μαθητών εδώ και 2 χρόνια έχει αρχίσει να εγκαταλείπει την κατεύθυνση που έχει Φ Χ Μ
Να δούμε αυτά τα περισπούδαστα προγράμματα σπουδών σε ποιους μαθητές θα τα διδάξουμε Θα το καταλάβουμε από την ηχώ της άδειας αίθουσας σε κανά 2 χρόνια
Κατά τ άλλα η φασματοσκοπία μας μάρανε...

 
Εκπαιδευτικός
14 Μαρ 2022 11:15

Καιρός είναι να γίνει μια ενδελεχής μελέτη των νέων ΑΠ, πριν αυτά τεθούν σε εφαρμογή, ώστε να υπάρξει χρόνος να αναθεωρηθούν. Οι επιστημονικές ενώσεις έχουν υποχρέωση να μελετήσουν εξονυχιστικά τα νέα ΑΠ ώστε να διατυπώσουν επιστημονικά τεκμηριωμένη κριτική και προτάσεις αναθεώρησης. Κι αυτό πρέπει να γίνει για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Δυστυχώς, το ΙΕΠ και εδώ, είναι ανεπαρκές να αξιολογήσει τα νέα ΑΠ. Τα παρέλαβε, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό έχουν μελετηθεί από τα στελέχη του, τί είδους διορθώσεις ζητήθηκαν, αν έγιναν οι προτεινόμενες διορθώσεις κτλ. Αυτά είναι ζητήματα μεγάλης σημασίας που το ΙΕΠ πρέπει να γνωστοποιήσει στις επιστημονικές ενώσεις.
Πιστεύω ότι μόνο κέρδος θα υπάρξει για τους μαθητές, αν γίνει έγκαιρα αυτή η τεκμηριωμένη αξιολόγηση-κριτική των νέων ΑΠ και η πιθανή αναθεώρησή τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.