Έγγραφο "Κόπτση": Οι εκπαιδευτικοί να ολοκληρώσουν την εξεταστέα ύλη της Α΄ και Β΄ Λυκείου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων

Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις , καλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος

17/03/2022

Άκουσε το άρθρο

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη της Α΄και Β΄Λυκείου ,  μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, ξεκαθαρίζει έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του υπουργειου Παιδείας Αλ. Κόπτση, προς τους Διευθυντές όλων των Λυκείων της χώρας και τους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου.

"Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες" τονίζεται στο έγγραφο , ενώ όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις ,καλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Ο Γενικός Γραμματέας σημειώνει στο έγγραφο  ότι και στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία της διδασκαλίας των μαθημάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021-22 στα «Διαδικτυακά Τμήματα» οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.
 
Τέλος με το έγγραφο καλούνται οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τράπεζα Θεμάτων

Η  Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος στην Α’ και Β΄Λυκείου.

Κατά   σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου.

Τυχαία επιλογή θεμάτων

H  διαδικασία επιλογής θεμάτων έχει   τα εξής:

1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.

2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.

3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ- κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ - Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ

  •     Πατήστε εδώ για να δείτε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ
  •     Πατήστε εδώ για να δείτε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

Σχόλια (25)

@Πλατάρος Γιάννης
|

Είστε παντογνώστης.Για όλα τα θέματα έχετε μια λύση.Υπάρχει άραγε κάποιος τομέας που δεν τον γνωρίζετε τόσο καλά; ιδού η απορία!

Πιτσιφλής
|

Ανάλογο πρόβλημα - βλέπε «Ολοκήρωση της ύλης» και «alastor» - υπάρχει και στην Πρωτοβάθμια. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εκεί που πρέπει μία φωνή να το αναδείξει, έχει υπερισχύσει άλλα μία φορά το λάθος:
Να αρχίσουν πολλά , να... , να... , να...!
Τίποτα όμως δεν ολοκληρώνεται για να να αξιολογηθεί έτσι όπως πρέπει, ώστε να βελτιωθεί στη συνέχεια και να πάψει επίτέλους ο τόπος να βιώνει μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν...
Κρίμα!...

Ολοκήρωση της ύλης
|

Το μόνο εύκολο...
παίρνεις το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και περνάς στο βιβλίο ύλης ότι λέει και θέλει το Υπουργείο! Yes sir! Τίποτα άλλο;
Το θέμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί και δένονται με τα παιδιά αλλά και αφουγκράζονται την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την οποία αγνοεί παντελώς το Υπουργείο:
α) Ο σκοπός δεν είναι η ολοκλήρωση της ύλης αλλά η εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές σε όσο μεγαλύτερο επίπεδο γίνεται κατά περίπτωση, Αυτό απαιτεί πολλαπλάσιες ώρες από αυτές που υπάρχουν στο σχολικό έτος.
β) Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και τηλεκπαιδεύσεων τα παιδιά έχουν ελάχιστες έως καθόλου γνώσεις από τις 2 χρονιές. Τί έπρεπε να γίνει; Να δοθεί βαρύτητα στην κάλυψη της αναγκαίας ύλης 3 ετών και μείωση δραστικ΄της φετινής ύλης ώστε να συνέλθουν λίγο τα απιδιά και να βρούν το βηματισμό τους.

Όχι "ά μ΄πήκες στην επόμενη τάξη; βουρ διδασκαλία την ύλη ταχέως και δεν με μοιάζει αν από τα κενά των 2 χρόνων δεν καταλαβαίνεις τίποτα" αλλά θα εξεταστείς σε τράπεζα θεμάτων αυξημένης δυσκολίας.

Παν μέτρον άριστον.

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

@Πλατάρος
Αγαπητέ μου, ειλικρινά αναρωτιέμαι συχνά για ποιο λόγο θα πρέπει να εκφράζετε οπωσδήποτε άποψη επί παντός επιστητού, αφού είναι προφανές - και εύλογο φυσικά - ότι δεν τα γνωρίζετε όλα (κι ας καμώνεστε για το ανάποδο) και ότι κάθε σχόλιό σας αποπνέει την ίδια όζουσα φιλοκυβερνητική εμμονή.
Θα προσθέσω επίσης ότι ενίοτε - όπως στο τελευταίο διευκρινιστικό σας σχόλιο - μοιραία εκπίπτετε στην κενολογία, ήτοι στην παράθεση κενών περιεχομένου επιχειρημάτων μέσα από μια ασαφή περιδίνηση γύρω από αφόρητες κοινοτοπίες. Γιατί;

alastor
|

Ανοησίες, ανοησίες, ανοησίες.... Θα πω μόνο για το μάθημα που διδάσκω και παρακολουθώ από κοντά τι συμβαίνει, τη Φυσική Κατεύθυνσης Β' Λυκείου:

1. Ο εξαιρετικός προγραμματισμός του ΙΕΠ -ΥΠΑΙΘ, έφερε τα πρώτα θέματα στην πλατφόρμα της ΤΘ πριν από δυο εβδομάδες, αρχές Μαρτίου. Προφανώς ουδείς αρμόδιος κρίνει απαραίτητο να απολογηθεί γι' αυτή την καθυστέρηση, είναι απολύτως φυσιολογική μάλλον, κανένα πρόβλημα!

2. Με ένα γρήγορο πέρασμα στα θέματα της ΤΘ σε ένα μόνο κεφάλαιο, το Βαρυτικό Πεδίο, διαπιστώνω με έκπληξη τον υψηλό βαθμό δυσκολίας των περισσότερων θεμάτων! Απευθύνονται σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, που θα προχωρήσουν στη Γ' Λυκείου με υψηλές απαιτήσεις. Για να εξοικειωθούν όλοι οι μαθητές μας με τέτοιου είδους θέματα, πρέπει να αφιερωθούν επιπλέον ώρες για την επίλυσή τους στην τάξη, που φυσικά δεν υπάρχουν!

3. Η ύλη του μαθήματος είναι πρακτικά η ίδια με αυτή προ τριετίας, όταν το μάθημα ήταν τρίωρο και όχι δίωρο όπως τώρα. Η ύλη προφανώς και θα ολοκληρωθεί, δηλαδή θα γράψουμε στο βιβλίο ύλης ότι ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λέει ο κ. Πλατάρος; Είναι δυνατόν να εμπεδωθεί/αφομοιωθεί ύλη σχεδιασμένη για τρίωρο μάθημα, με δίωρη διδασκαλία; και μάλιστα με τις φετινές ιδιαιτερότητες; (διαρκείς απουσίες μαθητών, μαθησιακά κενά λόγω της πολύμηνης τηλεκπαίδευσης δύο ετών, χρόνος για την κάλυψη των κενών αυτών τον πρώτο μήνα του σχ. έτους, μηδενική εμπειρία από προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο κλπ);

4. Όταν αισθάνεσαι ότι σε κοροϊδεύουν, καταλήγεις να κοροϊδεύεις κι εσύ, κι εκεί θα καταλήξουμε φέτος, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις εγκαίρως. Κατά τα άλλα, οι διαδραστικοί πίνακες και οι πολυπληθείς προτεινόμενες δραστηριότητες μας εμάραναν.....

στα ΕΠΑΛ...
|

@Πλατάρος
-Στα ΕΠΑΛ συντρέχουν και άλλοι «σοβαρότεροι» λόγοι-

(επειδη σαν παντογνωστης σιγουρα θα εχετε δει οτι σε μαθηματα ειδικοτητας των επαλ, ΔΕΝ υπαρχει ουτε μισο θεμα στην τραπεζα θεματων,) ειναι και αυτος ενας απο τους "σοβαροτερους " λογους ή παλι οι κακοι καθηγητες φταινε εν αντιθεσει με τους "υπευθυνους" τους οποιους συνεχιζεται να λιβανιζεται παρα την αυξηση τιμης της voltaren...

Πόσο λογικό
|

ακουγεται , ο γενικός γραμματέας του υπουργείου νά ζητά από τους εκπαιδευτικούς να ολοκληρωθεί η ύλη μέχρι τη λήξη τών μαθημάτων, χωρίς προηγούμενα νά έχει οριστεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

Ανώνυμο
|

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως ακριβώς θα γίνει αυτό;. Θα αυξηθεί το ωράριο μας; Από ποιο συνάδελφο θα πάρω ώρες; Από αυτούς που έχουν μαθήματα που δεν εξετάζονται πανελλαδικά; Δηλαδή εγώ θα έχω παραπάνω ωράριο από έναν Θεολόγος ή γυμναστή π. χ. και στο τέλος εγώ θα έχω να διορθώσω και τις προαγωγικες κι ο άλλος θα κάθεται (φυσικά δε μου φταιει ο συνάδελφος αλλά οι αποφάσεις του υπουργειου). Σε κανένα μάθημα δεν μπορεί να τελειώσει η ύλη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η Τράπεζα θεμάτων χρηματοδοτείται από ειδικά κονδύλια της Ε. Ε. Για τα χρήματα τους έχει πιάσει ο πόνος. Από το υπουργείο ας μην υποτιμούν τη νοημοσύνη μας τόσο.... Αρκετά!!

;;;
|

Πότε είπαμε ότι λήγουν τα μαθήματα; Για να προγραμματίσω πότε θα βγει η ύλη μαθήματος που ανέλαβα στη μέση της χρονιάς σε σχολείο που το Γενάρη έμεινε κλειστό 3 βδομάδες λόγω καταλήψεων και κακοκαιρίας.

Dimitra
|

Κι αν κάποιος εκπαιδευτικός -λεμε τώρα- ανέλαβε ένα μάθημα μετά τα Χριστούγεννα, πότε θα προλάβει να βγάλει την ύλη; Πώς το υπουργείο που τον προσέλαβε στη μέση της χρονιάς τον καθιστά υπεύθυνο για τη μη ολοκλήρωση της ύλης; Το υπουργείο δεν φέρει ευθύνη;

@Η οταν
|

Επίσης στο Θεό, που έβρεξε και πλημύρισαν τα σχολεία ή που χιόνισε και έκλεισαν οι δρόμοι....

Πλατάρος Γιάννης
|

@ σχολιογράφους
Το πρόβλημα με την ύλη είναι σαν το πρόβλημα της ΕΕ: «Εμβάθυνση ή Διεύρυνση;»
Η απάντηση έχει δοθεί πολιτικά και εκπαιδευτικά (αναλόγως) και είναι η ίδια:
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ! (εκπαιδευτικά κάλυψη της ύλης)
Το παραπάνω είναι ένα πανάρχαιο δίλημμα με εκατέρωθεν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ.
Οι ειδικοί που έχουν κάνει στάθμιση (πολύπειροι συνάδελφοι, όχι ερευνητές -τι να μετρήσουν και τι έρευνα να στήσουν...) έχουν αποφανθεί στο «να έχουν ακούσει κάτι...» Αναφερόμενος στα μαθηματικά ειδικώς, όλοι όσοι έχουν επιμείνει σε βασικές θεμελιώδεις απόλυτα χρηστικές γνώσεις επιμένοντας πολύ, βλέπουν την βελτίωση από τίποτα έως ελαχιστότατα , το οποίο «ελαχιστότατα» προκύπτει περισσότερο με τα «παρακάτω»
Σε σχέση με τις αναπληρώσεις:
Ξέρω, ότι οι ΣΔ στα ΕΠΑΛ (ιδίως) δεν αναπληρώνουν την ύλη από τις καταλήψεις. Συνήθως μερικώς . Το ξέρω καλά (δυστυχώς)
Τα θέματα Α Λυκείου με τις πρότερες γνώσεις Γ΄ λυκείου, ΔΕΝ τα ξέρω, να τα αναφέρετε στο ΙΕΠ και σίγουρα θα διορθωθούν. Και χωρίς τους ΣΕΕ ακόμα...
Πάντως η γκρίνια για κάποια θέματα , τα μισά, είναι πολλαπλάσια από τα όποια προβλήματα. Δυσανάλογη εξαιρετικά. Τυχαίνει αρχαιόθεν να γνωρίζω και τον λόγο που δεν τον έγραψα στο προηγούμενο σημείωμα, διότι ας μην στενοχωρήσουμε τις καρδιές μας με την περιγραφή της πραγματικότητας. Η αλήθεια σχεδόν πάντα είναι δυσάρεστη. Έμεινα μόνο στην αυθεντική διαπίστωση της ολοκλήρωσης της ύλης που θα γίνει αντιληπτή ή μη αναλόγως του αν τα θέματα είναι «εκτός ύλης» ή όχι. Για φοβερότερα και αδιανόητα φαινόμενα της καθημερινότητας δεν γράφω...

Χημικός
|

Αναπληρώτρια χημικός. Πήγα στο σχολείο τέλος Οκτώβρη. Κάποιοι συνάδελφοί μου πήγαν αργότερα. Νόσησα και μία εβδομάδα το Γενάρη. Τα παιδιά λόγω τηλεκπαίδευσης δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα από το γυμνάσιο. Όχι μόνο στη Χημεία, αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα που λειτουργούν υποστηρικτικά όπως τα μαθηματικά και η γλώσσα στην κατανόηση του κειμένου. Αυτές οι έξι εβδομάδες πώς θα αναπληρωθούν;
Όταν λείπει μια εβδομάδα ο μαθητής και επιστρέφει από την ανάρρωση λόγω COVID και μου ζητάει να τον βοηθήσω, εγώ θα του πω "ας πρόσεχες"; ή θα αφιερώσω χρόνο; Και μη μου πείτε να τον κρατήσω σε ένα διάλειμμα, γιατί δεν φτάνουν όλα τα διαλείμματα της εβδομάδας, με το ρυθμό που αρρωσταίνουν τα παιδιά.
Τέλος στο δικό μας μάθημα, το Θέμα Δ (25 μόρια από τα 100) είναι από τις τελευταίες 2 σελίδες της ΄ύλης και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Το ΙΕΠ δεν το ξέρει; Γιατί δεν πρότεινε ανακατανομή στη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων; Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε όταν οι οδηγίες είναι να ακολουθούμε τη σειρά που μας έχετε στείλει.

Νίκος Δημ.
|

@ Πλατάρος Γιάννης
Το πρόβλημα δεν είναι η ολοκλήρωση της ύλης, αλλά η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ -ΓΝΩΣΗ της ύλης στα ΓΕΛ. Όταν όμως υπάρχουν πολλοί μαθητές που έχουν χάσει πολλές ημέρες λόγω καραντίνας (νόσηση - στενή επαφή), δεν μπορούμε να μιλάμε για αφομοίωση της ύλης. Υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα που αρνείστε να δείτε οι φιλοκυβερνητικοί. Τα σχολεία όμως πρέπει να βρίσκονται έξω από οποιαδήποτε πολιτική σκέψη - αντίληψη - συμφέρον.
Για τα υπόλοιπα που αφορούν τα πάμπολλα προβληματικά θέματα της Τράπεζας Θεμάτων (αυτού του αντιπαιδαγωγικού θεσμού, όταν χρησιμοποιείται ως μέσο αξιολόγησης και μόνο) σας απάντησε ο Ανήσυχος εκπαιδευτικός.

Η οταν
|

και λοιπον; Τα παράπονά σας στον Δ/ντή που δεν εκκένωσε το σχολείο, στο Συλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των οποίων τα βλαστάρια έκαναν την κατάληψη. Την άλλη φορά να προσέχουν.

ΘΑΝΑΣΗΣ
|

Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια λέτε εκεί στο υπουργείο. Προσγειωθείτε επιτέλους στην πραγματικότητα και σταματήστε να αποφασίζετε και να διατάσσετε. Η παιδεία δεν είναι στρατόπεδο...

Βρε κάτι μυστήρια πράγματα
|

Αλήθεια τώρα? Αφού δεν χάθηκε ούτε 1 ώρα μαθημάτων, σύμφωνα με την κα. Υπουργό?....

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

@Πλατάρος
Κακώς παρεμβαίνετε σε κάθε θέμα, χωρίς να το γνωρίζετε! Γιατί προφανώς δε γνωρίζετε ότι με μια ματιά που ρίξαμε οι φιλόλογοι στην τράπεζα θεμάτων διαπιστώσαμε εύκολα την τεράστια απόκλιση που παρουσιάζει η λογική πολλών κατατεθειμένων θεμάτων με τη διδασκόμενη ύλη.
Ας το κοιτάξουν αυτό οι συνάδελφοι φιλόλογοι, ειδικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, όπου για έναν ακατανόητο λόγο θέματα της α' τάξης προϋποθέτουν γνώσεις της γ' λυκείου! Ήδη ετοιμάζουμε σχετικό έγγραφο προς τους συντονιστές, για να επισημάνουμε το πρόβλημα που υποχρεώνει τους συναδέλφους να μην περιορίζονται στη διδακτέα ύλη της τάξης τους, αλλά να επεκτείνονται και σε ύλη μεγαλύτερων τάξεων!
Θα διακινδυνεύσω λοιπόν μια πρόβλεψη: Θα ζήσουμε ημέρες Λοβέρδου εκείνο το χαριτωμένο καλοκαίρι 2013 (αν δεν κάνω λάθος), όταν ο περισπούδαστος αυτός υπουργός αναγκάστηκε σε αλλεπάλληλες νομοθετικές αναδιπλώσεις, μέχρι να πετύχει έναν εύλογο αριθμό παραπεμπόμενων μαθητών λόγω της παντελώς πρόχειρης τότε επιβολής της τράπεζας θεμάτων!

Γιάννης
|

Άρπα κόλλα σε όλα.
Αυτή ήταν η ελληνική πολιτεία και αυτή θα είναι γιατί έτσι είναι το DNA του Έλληνα. Εύστροφος σαν τον Οδυσσέα να προσπαθεί να δώσει λύσεις την τελευταία στιγμή.
Αλλά όταν είσαι κυβερνήτης μια χώρας δεν μπορείς να λειτουργείς έτσι...
και δυστυχώς τα μοντέρνα κόμματα είναι γεμάτα του "δεν βαριέσαι" και "κατόπιν "τρεχάτε ποδαράκια μου"
Αλλά έτσι προκοπή δεν κάνεις με τίποτα...

ΟΚ
|

Προσέξτε ότι το Υπουργείο ζητάει προγραμματισμό της διδασκαλίας στην αρχή της χρονιάς και ολοκλήρωση της ύλης λίγο πριν το Πάσχα ΧΩΡΙΣ να έχει πει στους διδάσκοντες πότε λήγουν τα μαθήματα, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν πόσες ώρες διαθέτουν.

Για παράδειγμα, κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να έχει προγραμματίσει ολοκλήρωση της ύλης στο τέλος Μαΐου. Αν το Υπουργείο ανακοινώσει λήξη των μαθημάτων (πχ) στις 20 Μαΐου αμέσως τον "πετάει" εκτός προγραμματισμού και ΧΩΡΙΣ να του δίνει χρόνο αντίδρασης!!!

Αλλά ο εκπαιδευτικός - φυσικά - φταίει!!!

Μάχιμος
|

"Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων."
Λάθος Σοβαρό!!!
Δεν μας είπατε πότε θα είναι η λήξη των μαθημάτων!!!

Πλατάρος Γιάννης
|

το λεγόμενο «πάπλωμα» του καυγά για την Τράπεζα θεμάτων, ΔΕΝ είναι αυτή καθ' εαυτή η τράπεζα, αλλά η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ύλης.
Περί αυτού πρόκειται και ΜΟΝΟΝ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ΓΕΛ. (Στα ΕΠΑΛ συντρέχουν και άλλοι «σοβαρότεροι» λόγοι)

αχαχαχα, move ti move it !
|

Πολύ καλός ο κ. γγ ! αγαπάμε !

Η όταν
|

Υπήρξαν καταλήψεις για πολλές μερες.

Freeman
|

Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από το ΙΕΠ για το πλήθος απαιτούμενων ωρών για τη διδασκαλία της εξεταστέαςς ύλης. Συνεπώς όταν το ΥΠΑΙΘ ζητάει ολοκλήρωση ύλης, θα πρέπει να είχε φροντίσει για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων ωρών διδασκαλίας. Όταν σε πολλά σχολεία δεν υπήρχε εκπαιδευτικός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειναι αυτονόητο η μη ολοκλήρωση της ύλης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ