ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων:Σκέψεις για αλλαγές στα ΑΕΙ και όχι Σχέδιο Νόμου παρουσίασε η Ν. Κεραμέως και χωρίς το νέο "μοντέλο" διοίκησης

Η υπουργός ρώτησε τους Πρυτάνεις εάν η θεσμοθέτηση οικονομικού "μάνατζερ" θα βοηθούσε στη διοίκηση των ΑΕΙ- Τέλος οι ατομικές αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίων στον ΔΟΑΤΑΠ
Δημοσίευση: 17/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σκέψεις και όχι Σχέδιο Νόμου παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στην σημερινή  έκτακτη  διαδικτυακή Σύνοδο Πρυτάνεων.

Η υπουργός στην ομιλία της σε κάθε σημείο ανακοίνωσης αλλαγών χρησιμοποιούσε τη φράση "υπάρχει σκέψη για...".

Πάντως το σύνολο των Πρυτάνεων που διατύπωσαν τις απόψεις εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη με τις ανακοινώσεις "Κεραμέως".

Οσον αφορά  το νέο "μοντέλο" διοίκησης των Πανεπιστημίων για το οποίο οι Πρυτάνεις επέμεναν να τους ανακοινώσει τις προθέσεις της, η Ν. Κεραμέως δήλωσε στον προεδρεύοντα της Συνόδου Τρ. Αλμπάνη ότι δεν υπάρχει η τελική μορφή και ότι το  συγκεκριμένο Σχέδιο βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

 Η υπουργός αναφορικά με το ενδεχόμενο  θεσμοθέτησης "μάνατζερ" στα ΑΕΙ περιορίστηκε στο  ακόλουθο ερώτημα προς τους Πρυτάνεις:

 • Θεωρείτε ότι ένας "μάνατζερ"  επί των οικονομικών   ένας εκτελεστικός Διευθυντής , θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει  το έργο του Πανεπιστημίου;

Μάλιστα η Ν. Κεραμέως για την επιλογή του "μάνατζερ"  είπε πως αυτός θα μπορούσε να προκύψει  από  διεθνή διαγωνισμό.

Παράλληλα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί  τροποποιητική  απόφαση   για παράταση της προθεσμίας υποβολής  των ετήσιων εκθέσεων  των Πανεπιστημίων για την τα κριτήρια  ποιότητας , έως τον   Ιούνιο.

Επίσης ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας έως τις 20 Απριλίου, για την υποβολή  των προτάσεων για τον αριθμό εισακτέων.    

Κατά τα άλλα η Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στους Πρυτάνεις υπό τη μορφή σκέψεων τα ακόλουθα:

Εκλεκτορικά

 • Θεσμοθέτηση  "φίλτρων" αξιοξκρατίας , αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 • Κατάρτιση  Μητρώου Γνωστικών αντικειμένων   ανά τμήμα  σε ουδέτερο χρόνο  με   ισχύ τετραετή . Το κάθε τμήμα υπό την έγκριση της Κοσμητείας  θα κάνει ετήσιο προγραμματισμο προσλήψεων για κάθε επόμενο  ακαδημαϊκό έτος,
 •  Προβλέπεται η ηλεκτρονική κλήρωση  ΖΕΥΣ υποχρεωτικά και  
 •  η αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών  στα εκλεκτορικά καθώς   και  αύξηση τω και κατά τη εξέλιξή τους στη συνέχεια .
 • Η πρωτη εκλογή μέλους ΔΕΠ  προϋποθέτει  προηγούμενη εκλογή  σε άλλο ΑΕΙ για τρία τουλάχιστον χρόνια  (σ.σ. αυτή ήταν η διατύπωση από την υπουργό προς τους Πρυτάνεις )
 • Θα δοθεί η δυνατότητα αποπομπής στα υπό θεσμοθέτησης Συμβούλια Διοίκησης  των περιπτώσεων φωτογραφικών προκηρύξεων.

Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια (Δείτε εδώ παλαιότερο ρεπορτάζ του esos).

ΔΟΑΤΑΠ

 • Καταργείται η ατομική αίτηση μόνο για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων  για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ,  .
 • Συστήνονται δύο   Εθνικά Μητρώα:
 • Πρώτον: Μητρώο   αναγνωρισμένων  Πανεπιστημίων   εξωτερικού  
 • Δεύτερον: Μητρώο  αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.
 • Στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου εξωτερικού ανήκει  σε  μια από  τις παραπάνω δύο κατηγορίες δεν χρειάζεται να καταθέσει   ατομική αίτηση   στον ΔΟΑΤΑΠ για να συνεχίσει  τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές του  στην Ελλάδα΄.
 • Εάν κάτοχος πτυχίου εξωτερικού , το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο Μητρώα, η εξέταση της  αναγνώρισης  θα γίνεται με την κατάθεση  ατομικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

Εκλογές Πρυτάνεων

Στα πανεπιστήμια των οποίων η θητεία των Πρυτανικών Αρχών λήγει  τον Αύγουστο, δεν θα πρέπει ακόμη να προκηρυχθούν εκλογές, αναμένοντας στο νέο νόμο για τη διοίκηση των ιδρυμάτων.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Μόνο στα Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως στα Προπτυχιακά κατ' εξαίρεση εξ αποστάσεως στα προπτυχιακά  μόνο στις  στις περιπτώσεις:

 • ακραίων καιρικών φαινομένων
 • διαλέξεων από το εξωτερικό

Επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές

Θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα από  άλλες σχολές και τμήματα. Εφόσον    τα τμήματα αυτά εδρεύουν σε διαφορετική  περιφερειακή ενότητα , θα μπορούν κι εκεί να γίνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα.

Για την Πρακτική Άσκηση  των φοιτητών προβλέπεται:

 • κατανομή πιστωτικών μονάδων , ανάλογα με την χρονική διάρκεια
 • ασφαλιστική κάλυψη  των φοιτητών   έναντι εργατικού ατυχήματος
 • δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου ύψους αποζημίωσης  των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση
 • θεσμοθέτηση  γραφείου πρακτικής άσκησης  το οποίο θα συνεργάζεται με το γραφείο διασύνδεσης για την καλύτερη απορρόφηση των φοιτητών  στην αγορά εργασίας
 • κανονισμός πρακτικής άσκησης

Ίδρυση  περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών

 • Δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών  από ένα τμήμα , εφόσον υπάρχει επαρκές προσωπικό και η κατάλληλη υποδομή. 

Απονομή δεύτερου πτυχίου

 • Δυνατότητα συνεργασίας  τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου    για την ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα διπλής  ειδίκευσης     που θα   οδηγούν  στην απονομή δύο πτυχίων.

Κινητκότητα φοιτητών

 • Δυνατότητα για τους φοιτητές να  παίρνουν μαθήματα από άλλα τμήματα  της ίδιας ή άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου , με ανώτατο όριο έως  10% .
 • Αυτό θα γίνεται μέσω της εισαγωγής ενός ιδρυματικού  καταλόγου μαθημάτων , απ τον οποίο θα μπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές τα μαθήματα  για να παρακολουθήσουν.

Εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα 

 • Οι  φοιτητές  θα μπορούν να φοιτούν για ένα εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα .
 • Εάν το τμήμα είναι  ομοειδές θα χορηγείται στον φοιτητή  ακαδημαϊκή αναγνώριση .
 • Εάν δεν είναι ομοειδές   θα αναφέρεται   στο πτυχίο και θα προσμετράται  μόνο  στην περίπτωση κατατακτηρίων εξετάσεων .

Παράταση εξαμήνου

 • Η ανάγκη παράτασης του εξαμήνου θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  των οργάνων του Πανεπιστημίου και όχι του υπουργείου Παιδείας.

Αίρονται οι περιορισμοί στα Μεταπτυχιακά

 • Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν ελεύθερα τον αριθμό διδασκόντων
 • Καταργούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη αμοιβών συμμετοχής των διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά.
 • Θα αξιοποιούνται εμπειρογνώμονες   από την αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
 • θα δοθεί η δυνατότητα   ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών , σε  συνεργασία  κ  με  ιδιωτικούς φορείς .
 • θα δοθεί η δυνατότητα  συμμετοχής  σ στις επιτροπές  προγραμμάτων σπουδών   των ομότιμων και  αφυπηρητεσάντων καθηγητών   .
 • Καταργούνται οι δύο θητείες των  ων Διευθυντών των Μεταπτυχιακών .

Τέλη φοίτησης

 • Για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου).
 • Εφόσον πληρούνται  τα  ακαδημαϊκά κριτήρια , θα μπορούν να υπάρξουν  κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια .
 • Επαναφέρεται ο θεσμός   χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών ,   της απαλλαγής, δηλαδή, των φοιτητών  από δίδακτρα  με την υποχρέωση της προφοράς έργου προς το Μεταπτυχιακό.

Βιομηχανικά Μεταπτυχιακά

 • Τη θεσμοθέτηση Βιομηχανικών Μεταπτυχιακών και μάλιστα άμεσα, διότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία.

Διδακτοροκά

 • Θα υπάρξει   διακριτό σαφές πλαίσιο   για την οργάνωση  και λειτουργία των διδακτορικών  σπουδών

Επιμορφωτικά Προγράμματα

 • Θα δοθεί η δυνατότητα στα ΚΕΔΕΒΙΜ των Πανεπιστημίων να παρέχουν επιμορφωτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Σχόλια (23)

 
Αριστογείτων Φασαρτζής
28 Απρ 2022 17:55

Θαυμάστε σαφήνεια και σωστή χρήση της γλώσσας από την Υπουργό: "Η πρωτη εκλογή μέλους ΔΕΠ προϋποθέτει προηγούμενη εκλογή σε άλλο ΑΕΙ...". Αυτό ξεπερνά το παράδοξο του Επιμενίδη (όλοι οι Κρητικοί ψεύδονται... λέει ένας Κρητικός). Αφού η πρώτη εκλογή προϋποθέτει προηγούμενη εκλογή, δεν θα είναι ποτέ η πρώτη εκλογή. Μορφωθήκαμε και σήμερα!

 
Thomas Paschalis
20 Μαρ 2022 12:12

@ Στέλιος Αντωνακάκης
Μάλλον κάπου μπερδεύεσαι. Ο ν. 4763/2020 που αναφέρεις δεν αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η τεχνολογική εκπαίδευση υπήρχε και υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια και αυτό γιατί δεν συνδέεται με τον φορέα που την παρέχει αλλά με το αντικείμενο. Πχ οι επιστήμες μηχανικών είναι τεχνολογικής κατεύθυνσης είτε τις παρέχει ΤΕΙ είτε κολλέγιο είτε πανεπιστήμιο

 
Φοιτητής
20 Μαρ 2022 11:51

Το βασικότερο ερώτημα για την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ, το οποίο δεν βλέπω να απαντάται κάπου στις παρούσες προτάσεις, είναι τι πρόκειται να γίνει σχετικά με τις περιπτώσεις καταφανούς και αδιάντροπης οικογενειοκρατίας. Πρέπει επιτέλους αυτή η αναξιοκρατία να σταματήσει.

 
Στέλιος Αντωνακάκης
20 Μαρ 2022 09:32

Οι 3-ετείς Δομές Εφαρμοσμένων Επιστημών, 6ου επιπέδου, Πανεπιστημιακές πια, έρχονται σε πλήρη εναρμόνιση με το Ν. 4763/20 και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κατηργημένη προ 3-ετιας Τεχνολογική Εκπαίδευση, επανέρχεται και λαμβάνει τη θέση που της αρμόζει μέσα στα Πανεπιστήμια.

 
Γεωργία
20 Μαρ 2022 09:16

@ΔΕΠ
Από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου

52,8% των αιτήσεων 1-2 μήνες
10,6% των αιτήσεων 2-3 μήνες
20,6% των αιτήσεων 3-4 μήνες
2,0% των αιτήσεων 6-7 μήνες
6,8% των αιτήσεων 7-8 μήνες
7,2% των αιτήσεων 13-14 μήνες

Το 83,7% των αιτήσεων έχει προσδόκιμο μέσο χρόνο διεκπεραίωσης κάτω των 4 μηνών

 
Χρήστος Μπ.
19 Μαρ 2022 11:38

Εγώ που έκανα μεταπτυχιακό και πτυχιακό έξω τί θα κάνω εάν εφαρμοστούν τα παραπάνω; Αυτό είναι το θέμα.

 
@@@@τι εννοεί ο ποιητής
19 Μαρ 2022 11:30

Προς την συντακτική ομάδα του esos: θα μπορούσατε να ζητήσετε μία διευκρίνιση από το υπουργείο για αυτό το σημείο; "Προηγούμενη εκλογή" εννοεί τίτλους ή/και προϋπηρεσία (πχ ως μεταδιδάκτορας;)

 
εκλεκτορικό όλα αυτόματα
19 Μαρ 2022 10:29

αν δεν θέλουμε κάθε τόσο να παρεμβαίνουν τμήματα, κοσμητείες και πρυτάνεις στα εκλεκτορικό, τότε πολύ απλά να αυτοματοποιηθούν όλα, δηλαδή
1) στο apella πολύ απλά να υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες (με την μορφή δένδρου) που θα δηλώνουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι.
2) Κάθε θέση που προκηρύσσεται θα πρέπει να εντάσσεται σε αντίστοιχη κατηγορία/ειδικότητα.
3) κατά την συνεδρίαση του θα προκύπτει με σύστημα του apellla τυχαίο μείγμα εκλεκτόρων. Η επιλογή θα κωδικοποιεί αυτόματα εξαιρέσεις θα τηρεί περιορισμούς και συσχετίσεις μεταξύ εκλεκτόρων και προς εκλογή
4) η τριμελής επιτροπή θα πρέπει αυστηρά να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους
5) η εκλογή να έχει επιλαχόντες ώστε να πάψει το τμήμα να είναι σε ομηρία από τους εκλεγμένους.

 
MEGA Λάθος
19 Μαρ 2022 09:48

Η δημιουργία σχολών εφαρμοσμένων επιστημών στα ΑΕΙ θα είναι το μεγαλύτερο φιάσκο που έχει γίνει στα Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στα ΙΕΚ ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος και η βιωσιμότητα τους προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές.

 
Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών
18 Μαρ 2022 21:24

Προγράμματα π.χ. "ασιατικής κουζίνας" που βλέπω σε κάποια αγγλικά πανεπιστήμια μετράνε στις εφαρμοσμένες επιστήμες;

 
@ Thomas Paschalis
18 Μαρ 2022 21:23

Είναι άξιο απορίας γιατί κάποιοι πρυτάνεις δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη στα τμήματα το ενημερωτικό σημείωμα της υπουργού σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ.
Το κείμενο που μας κοινοποιήθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνει κάτι για οργάνωση Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια.

 
Θύμιος
18 Μαρ 2022 21:16

- υποχρεωτική κατάρτιση μητρώου γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα με 4ετή ισχύ
Αν το τμήμα έχει την ιδέα να προκηρύξει νέο γνωστικό αντικέιμενο, υπάρχει υποχρέωση για νέο μητρώο; Γιατί έχω ακούσει προκηρύξεις που ούτε ένας εκλέκτορας δεν είχε την ειδικότητα της υπό προκήρυξης θέσης.

- έλεγχος και επικύρωση των Μητρώων από την Κοσμητεία, ως πρόσθετο φίλτρο
Σοβαρά τώρα; Η Κοσμητεία είναι ο Κοσμήτορας και μια γραμματέας. Αυτοί θα ελέγξουν όλα τα Μητρώα και τα βιογραφικά όλων των εκλεκτόρων;

- εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος βάσει των αναγκών κάθε Τμήματος με φθίνουσα σειρά κατάταξης των αιτούμενων γνωστικών αντικειμένων και προκήρυξη των θέσεων βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού
Για κάθε έτος; Τόσες πολλές θέσεις; Ας καλυφθούν οι συνταξιοδοτήσεις αυτόματα για αρχή και μετά βλέπουμε...

- συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων με διαδικασίες που ενισχύουν το αδιάβλητο και την αξιοκρατία, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης συστήματος ΖΕΥΣ, με αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών
Χμμμ, πόσα εξωτερικά μέλη δέχονται να μπουν στα μητρώα εκλεκτόρων;

- αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ
ΟΚ, σωστό, αλλά έχετε ακούσει πολλές περιπτώσεις που απορρίφθηκε εξέλιξη μέλους ΔΕΠ;

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
18 Μαρ 2022 20:20

Για την ΑΣΠΑΙΤΕ κανένα σχέδιο αναδιοργάνωσης?

 
@@@τι εννοεί ο ποιητής
18 Μαρ 2022 16:38

Το αν έχει κάνει κάποιος στο ίδιο ΑΕΙ τα πτυχία ή αν έχει δουλέψει σε άλλο ΑΕΙ, είναι προσόν ουσίας και κατ'επέκταση της κρίσης του εκλεκτορικού. Δεν είναι δυνατόν να αποτελούν τυπικά προσόντα oν/off αυτά. Κάνε ανεξάρτητα εκλεκτορικά να κρίνουν σωστά. Πλήρως αντισυνταγματικό είτε η προέλευση των πτυχίων είτε ο φορέας προυπηρεσίας να αποτελεί τυπικό πρoσο΄ν on/off σε μία θέση που θα καθορίζονται από νόμο.
Με αυτή τη λογική να νομοθετήσουμε ότι στις θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Περιφ΄έρεια τάδε, γίνονται δεκτά μόνιμο τα πτυχία του ΕΜΠ, και τα πτυχία του ΑΠΘ απορρίπτονται. Το ΣτΕ θα έχει δουλειά σε μια τέτοια περίπτωση.

 
Thomas Paschalis
18 Μαρ 2022 16:30

Κατά τα άλλα η Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στους Πρυτάνεις υπό τη μορφή σκέψεων τα ακόλουθα:
Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια.

Ακόμη υπό τη μορφή σκέψης υπάρχει? Αυτό με τα δήθεν προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών υποτίθεται ήταν σίγουρο με ξεκίνημα από το ΠΑΔΑ! Τι έγινε? Μήπως οι γνώστες εκ των έσω ξέρουν κάτι περισσότερο? Σίγησαν κάπως τελευταία....

 
@"Τι εννοεί ο ποιητής"
18 Μαρ 2022 15:54

Προς ενημέρωση, σε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ για την εν γένει αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο στάλθηκε στους πρυτάνεις από την Υπουργό Παιδείας, αναφέρεται στις σελ.3 &4:

Γ. Νέο σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, που διασφαλίζει τις αρχές της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Βασικές ρυθμίσεις του νέου συστήματος:
- υποχρεωτική κατάρτιση μητρώου γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα με 4ετή ισχύ και δυνατότητα επικαιροποίησης σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επιστήμης, καθώς και κατάρτιση Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου,
- έλεγχος και επικύρωση των Μητρώων από την Κοσμητεία, ως πρόσθετο φίλτρο διασφάλισης της διαφάνειας και της ορθής και αντικειμενικής κατάρτισης του Μητρώου σύμφωνα με τις εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα κάθε επιστήμης (π.χ. θα αναπέμπονται υποχρεωτικά γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα επιστημονικού πεδίου και πιθανότατα στοχεύουν σε εξατομικευμένες περιπτώσεις) ή θα επαναπροσδιορίζεται η κατάταξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα γνωστικά αντικείμενα, εάν κρίνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί ορθή κατάρτιση του Μητρώου εκλεκτόρων,
- εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος βάσει των αναγκών κάθε Τμήματος με φθίνουσα σειρά κατάταξης των αιτούμενων γνωστικών αντικειμένων και προκήρυξη των θέσεων βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού,
- συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων με διαδικασίες που ενισχύουν το αδιάβλητο και την αξιοκρατία, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης συστήματος ΖΕΥΣ, με αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών,
- αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ, συνεκτίμηση του εν γένει ερευνητικού και επιστημονικού έργου των υποψηφίων, αλλά και εισαγωγή νέων κριτηρίων όπως η συμμετοχή των υποψηφίων σε εταιρείες τεχνοβλαστών (spin off).

ΔΕΝ εμφανίζεται το επίμαχο σημείο του ερωτήματος.

 
@@τι εννοεί ο ποιητής
18 Μαρ 2022 11:57

εννοεί να μην έχει κάνει κάποιος τα πάντα στο ίδιο ΑΕΙ...πχ. πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό και εκλογή...υπήρχε και στο παρελθόν τέτοιο ζητούμενο, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις άριστων

 
@τι εννοεί ο ποιητής
18 Μαρ 2022 11:22

Μήπως έχει γραφτεί βιαστικά και εννοεί προηγούμενη προϋπηρεσία σε άλλο ΑΕΙ; (και όχι προηγούμενη εκλογή;)

 
ΔΕΠ
18 Μαρ 2022 09:46

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Να γλιτώσει ο κόσμος από αυτό το ΔΟΑΤΑΠ, και να μην απασχολείται ο υπάλληλος του ΔΟΑΤΑΠ με το να "αναγνωρίζει" πτυχία του MIT και του Harvard επί 1 χρόνο. Αμήν!

 
Τι εννοεί ο ποιητής;
18 Μαρ 2022 08:24

«Η πρωτη εκλογή μέλους ΔΕΠ προϋποθέτει προηγούμενη εκλογή σε άλλο ΑΕΙ για τρία τουλάχιστον χρόνια»

 
polar bear
18 Μαρ 2022 08:20

φυσικά και δεν υπάρχουν πλαφόν για ..όλα τα έργα που συμμετέχουν, μπορώ να σας διαφωτίσω αν το επιθυμείτε

 
σκεψεις
17 Μαρ 2022 22:43

υπάρχουν για πλαφόν στις αμοιβές των δεπ?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.