Η εισήγηση της ΑΣΠΑΙΤΕ στην υπουργό να ενταχθεί στο ΕΚΠΑ ή στο ΠΑΔΑ

Δείτε μόνο στο esos ολόκληρη την πρόταση

07/04/2022

Άκουσε το άρθρο

Η Διοικούσα της ΑΣΠΑΙΤΕ, θα στείλει σήμερα στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως εισήγηση να ενταχθεί  η Σχολή στο ΕΚΠΑ ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ως μονοτμηματική Σχολή.

Ειδικότερα η εισήγηση της Διοικούσας προς την  υπουργό Παιδείας προβλέπει τα εξής:

Α) Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο ΕΚΠΑ πενταετούς κύκλου σπουδών (όπως είναι στην παρούσα φάση) με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών», η λειτουργία της οποίας θα εξακολουθήσει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα υφιστάμενα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται και το προσωπικό αυτών (ΔΕΠ, EΔΙΠ και ΕΤΕΠ) εντάσσεται στη νέα Σχολή.

 • Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί / Μηχανολόγοι / Πολιτικοί Μηχανικοί, μέσω αντίστοιχων ροών οι οποίες θα ενεργοποιούνται από το 2ο έτος, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά. Είναι εφικτή και η προσθήκη περισσότερων ροών αφού το ΕΚΠΑ μπορεί να υποστηρίξει με καθηγητικό προσωπικό και άλλες ροές που συναντώνται στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό συνάδει και με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις κρίσης των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στο νέο ίδρυμα οι οποίες ίσχυσαν και σε προηγούμενες συνέργειες ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, με τη διαφορά ότι πιθανά αιτήματα μετακινήσεων μελών σε άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλου Ιδρύματος θα εγκρίνονται/απορρίπτονται κατ’ αρχάς με απόφαση της μονοτμηματικής σχολής η οποία θα εκτιμά τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Για το διοικητικό προσωπικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, δυνατότητα απολύτως εφικτή πλέον και από τη συσσωρευμένη εμπειρία των ψηφιακών δυνατοτήτων.
 • Οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως και οι φοιτητές προηγουμένων συνεργειών ΤΕΙ με Πανεπιστήμια.

ή

Β) Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο ΠαΔΑ πενταετούς κύκλου σπουδών (όπως είναι στην παρούσα φάση) με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών», η λειτουργία της οποίας θα εξακολουθήσει στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα υφιστάμενα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται και το προσωπικό αυτών (ΔΕΠ, EΔΙΠ και ΕΤΕΠ) εντάσσεται στη νέα Σχολή.

 • Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί / Μηχανολόγοι / Πολιτικοί Μηχανικοί, μέσω αντίστοιχων ροών οι οποίες θα ενεργοποιούνται από το 2ο έτος, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά. Είναι εφικτή και η προσθήκη περισσότερων ροών αφού το ΠαΔΑ μπορεί να υποστηρίξει με καθηγητικό προσωπικό και άλλες ροές που συναντώνται στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό συνάδει και με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις κρίσης των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στο νέο ίδρυμα οι οποίες ίσχυσαν και στη συνένωση των ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών για τη δημιουργία του ΠαΔΑ, με τη διαφορά ότι πιθανά αιτήματα μετακινήσεων μελών σε άλλα τμήματα του ΠαΔΑ ή άλλου Ιδρύματος θα εγκρίνονται/απορρίπτονται κατ’ αρχάς με απόφαση της μονοτμηματικής σχολής η οποία θα εκτιμά τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Για το διοικητικό προσωπικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, δυνατότητα απολύτως εφικτή πλέον και από τη συσσωρευμένη εμπειρία των ψηφιακών δυνατοτήτων.
 • Οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως και οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών στο ΠαΔΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ αφουγκραζόμενη την αγωνία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των προτάσεων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και σεβόμενη την προσφορά της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκφράζει την αγωνία της προς την ηγεσία του Υπουργείου για άμεση ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα, μέσω μίας εκ των δύο λύσεων όπως προτάθηκαν ανωτέρω.

Τούτο διότι:

 • Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μοναδικό Ίδρυμα, ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, του οποίου η αποστολή του, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι η στελέχωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με καθηγητές, εδώ και 60 περίπου χρόνια.
 • H ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μόνο Ίδρυμα το οποίο εξαιρέθηκε από τον Πανεπιστημιακό Τομέα από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 • Το προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ βιώνει την κατάφωρη αδικία έναντι όλων των μέχρι εχθές συναδέλφων από τα ΤΕΙ, τόσο σε δυνατότητα εξέλιξης στο ερευνητικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
 • Οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι πλέον οι μόνοι που δεν θα αποφοιτήσουν από Πανεπιστήμιο.
 • Ο αριθμός των εισαγομένων είναι κατά πολύ μικρότερος έναντι όλων των προηγουμένων ετών, αφού οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να δηλώσουν κάποια Πανεπιστημιακή σχολή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (25)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
|

Η ΑΣΠΑΙΤΕ με 5 έτη φοίτησης σήμερα χορηγεί πτυχίο Εκπαιδευτικού Μηχανικού για τη διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας στα ΕΠΑΛ και επιπλέον ένας πτυχιούχος της μπορεί να εργαστεί στην ιδιωτική αγορά εργασίας ή στο δημόσιο ως Μηχανικός επιπέδου 6.
Οι Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστημίων χορηγούν διπλώματα Μηχανικού σχετικής ειδικότητας επιπέδου 7 με 5 έτη φοίτησης.
Για οριστική αναβάθμιση της ΑΣΠΑΙΤΕ θα πρέπει με το νέο Νόμο για τα ΑΕΙ να οργανωθεί σε αυτοδύναμο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και η ΑΣΠΑΙΤΕ να εξελιχθεί σε Πολυτεχνική Σχολή Εκπαιδευτικών Μηχανικών με 06 έτη φοίτησης παράλληλων σπουδών (Μηχανικός & Παιδαγωγός) προκειμένου να συνεχίσει την μοναδική και ιστορική της πορεία στα εκπαιδευτικά και τεχνικά δρώμενα της χώρας μας μιας και διαθέτει και αξιόλογους χώρους για ανάπτυξη και διεύρυνση και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αλλά και την αγορά εργασίας.
Εναλλακτικά ας ενταχθεί στο ΕΚΠΑ ή στο ΠΑΔΑ ή στο ΕΜΠ ως Πολυτεχνική Σχολή Εκπαιδευτικών Μηχανικών με 6 έτη φοίτησης παράλληλων σπουδών (Μηχανικός & Παιδαγωγός) .
Η διαφορετική προτεινόμενη εικονική αναβάθμισή της (υποβάθμιση ουσιαστική) σε Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στο ΠΑΔΑ ή στο ΕΚΠΑ σπρώχνει την ΑΣΠΑΙΤΕ σε οριστική υποβάθμιση και κλείσιμο λόγω απαξίωσης της με τα νέα προτεινόμενα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού επιπέδου ΤΕΙ που οριστικά έκλεισαν το 2019.

@Αποφοιτος ΣΕΛΕΤΕ
|

Ε αυτό λέμε ... είναι καθηγητική Σχολή.
Η πρόταση για διπλά δικαιώματα θα την οδηγήσει σε ναυάγιο.
Γιατί μπλέκουν με δικαιώματα Μηχανικού τώρα που πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο των Μηχανικών, μήπως για να γίνουν τα νέα 3-ετή;

Αποφοιτος ΣΕΛΕΤΕ
|

Εχετε καταλαβει ολοι εσεις που γραφετε χαλη για την ΑΣΠΑΙΤΕ οτι ο διορισμος σαν εκπαιδευτικου ειναι ΠΕ και ως βαθμου καθηγητου εχουν εξελιξη μεχρι του Λυκειαρχη? Γνωριζετε οτι οι καθηγητες τεχνολογικων μαθηματων στην δευτεροβαθμια γυμνασια-Λυκεια ειναι αποφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ - ΑΣΠΑΙΤΕ? Η ειναι αποφοιτοι αλλης σχολης και εχουν παρει την παιδαγωγικη επαρκεια απο την ΑΣΠΑΙΤΕ? Γνωριζετε οτι η σχολη ειναι καθαρα καθηγητικη σχολη?Κατα τ αλλα μιλατε και λετε την καθε πικρια σας για την ΑΣΠΑΙΤΕ ξεχνοντας οτι μεσα σε μια νυχτα κατι ΤΕΙ ανευ αντικειμενου και ενδιαφεροντος εγιναν ΑΕΙ.Οσο και να προσπαθειτε καποιοι να υποβαθμισετε την σχολη δεν θα τα καταφερετε εχει ιστορια 60 ετων που στηριξε τις σχολες εργοδηγων τα τεχνικα λυκεια τον ΟΑΕΔ με τους καθηγητες της και εβγαλε μαστορια τεχνιτες μαθητες των σχολων που ανεφερα.Η ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ

@@Τραγικοί
|

Καμία σχέση δεν έχει με το πρόγραμμα ΑΣΠΑΙΤΕ το Engineering Education του Purdue. Και καμια σύνδεση δεν έχει με "Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς".

Πολυτεχνικές Σχολές και Τμήματα
|

Δεν ήταν ποτέ η πρώην ΣΕΛΕΤΕ σημαντική ως ακαδημαϊκό μέγεθος, ας σταματήσουν οι υπερβολές για μια σχολή που δεν εχει λόγο ύπαρξης στην Ελλάδα του 2030.

Οι εισακτέοι του 2022 τι προοπτική θα έχουν - αυτό είναι το μοναδικό που έχει σημασία. Όσοι επιθυμούν σπουδές Μηχανικών, μπορούν να σπουδάσουν σε κάποιο αντίστοιχο Πολυτεχνικό Τμήμα ή Σχολή (Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Πληροφορικής, Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών κ.α.)

Αποφοιτος ΣΕΛΕΤΕ
|

Αγαπητη διοικουσα της ΑΣΠΑΙΤΕ αυτη την εισηγηση επρεπε εδω και μηνες να την βλεπει καθημερινα εξω απο την πορτα του γραφειου της η κ Κεραμεως πριν ανοιξει να μπει στο γραφειο της.Εστω ομως και τωρα ποτε δεν ειναι αργα πρεπει η σχολη να προλαβει το επομενο μηχανογραφικο να μην την βρει μονη της παλι στην απομονωση αλλα με συνεργασια-συγχωνευση με καποιο ΑΕΙ και απο εκει και περα ανοιγουν παλι τα φτερα της σχολης μ αλλους οριζοντες μ αλλες ειδικοτητες πιο ανανεωμενη πλεον στις συγχρονες απαιτησεις.Μακαρι η υπουργος να προχωρησει θαρραλεα στην υπογραφη του νομοσχεδιου.Ολα ειναι ετοιμα εφτασε η ωρα.

ΣΕΛΕΤΕ όπως το UC Berkeley
|

Αναμασούν διαρκώς για «τα 60 χρόνια ιστορίας», λες και η πρώην ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι ένα ακαδημαϊκό μέγεθος αντίστοιχο του UC Berkeley, τουλάχιστον...

Δεν παει με τον «χρόνο» η αξία και το 'impact' των πανεπιστημίων, αν και είναι προφανές πως τα έτη που έχουν σπαταληθεί στην Ελλάδα σε ανερμάτιστες πολιτικές, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, επιβάρυναν κατά πολύ τη Δημόσια Παιδεία.

Ήδη από το 1990 έπρεπε να δημιουργηθεί ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ) και να υπάρχει ολοκληρωμένο *εθνικό σχέδιο* για τα κριτήρια δημιουργίας Σχολών και Τμημάτων σε όλη την Ελλάδα, αντί το κάθε ίδρυμα να ακολουθεί τη δική του πορεία και να προσπαθούμε σήμερα να διορθώσουμε το χάος που έχει δημιουργηθεί λόγω πανομοιότυπων τμημάτων και ανομοιογένειας στον χάρτη των Πανεπιστημίων.

Απορια
|

Μετα απο τοσα κυμματα που περασε η ΑΣΠΑΙΤΕ τα τελευταια χρονια με την προσπαθεια αποξενωσης της απο την τριτοβαθμια και την προσπαθεια μ αλλαγη διουκουσας τις ερωτησεις βουλευτων στην βουλη για συγχωνευση μ αλλο ΑΕΙ ωστε να σωθει το κυρος της σχολης εστω και αυτη την υστατη στιγμη και την συμφωνια συγχωνευσης μεταξυ των δυο ΑΕΙ του ΕΚΠΑ και της ΑΣΠΑΙΤΕ γιατι σκεφτεται ακομα η κ υπουργος τι πρεπει να πραξει.Ο δρομος ανοιξε και ειναι μονοδρομος πλεον.Η πιο αδικημενη σχολη πραγματικα στην τριτοβαθμια αλλα της αξιζουν για την 60χρονη προσφορα της στην δημοσια τεχνολογικη εκπαιδευση.Ελπιζουμε κ Κεραμεως να δωσετε την λυση σημερα αυριο με την θετικη τελικη σας αποφαση.

pacifist anarchist
|

Είναι η μοναδική αδικημένη σχολή που έχει στελεχώσει τη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση με εξειδικευμένο προσωπικό 60 χρόνια. Αυτοί που σπούδασαν και σπουδάζουν εκεί είναι αδικημένοι διότι είναι μόνοι τους και εγκαταλειμμένοι από όλους τους υπουργούς εκτός του κ. Λοβέρδου που την αναβάθμισε το 2002. Ξεκίνησε ως μια σχολή πρότυπο και την κατάντησαν "κουρέλι" όσοι την πολέμησαν. Της αξίζει μια καλύτερη τύχη κυρίως μέσα από το ΕΚΠΑ. Εκεί θα αποκτήσει κύρος. Στο ΠΑΔΑ δε θα ευδοκιμήσει. Έχει εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς με υψηλά h-index (Xατζαράκης, Παπανικολάου, Φιλιός, και πολλοί άλλοι). Τους αξίζουν οι τίτλοι του πανεπιστημιακού.

@Τραγικοί
|

Υπάρχει τουλάχιστον μια: School of Engineering Education, Purdue University

Panagiotis Geor
|

Μπράβο στο esos που -για άλλη μια φορά- δημοσίευσε πρώτο την είδηση!!!

Από τις φράσεις "Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών" και -πάνω απ όλα- "ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά", είναι πασιφανές ότι οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 6 σύμφωνα με το ΕΕΠΠ (Ν. 4763/2020), και δη Τεχνολογικού Τομέα. De facto, αυτό σημαίνει πως -ευτυχώς- θα λαμβάνουν ό,τι λάμβαναν και τώρα δηλαδή. Απλά αλλάζει το όνομα.

ΥΓ: Επιτέλους πρυτάνευσε η λογική και τελείωσε η παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Δεν ενέδωσε κανείς (ούτε τα μέλη ΔΕΠ ούτε το Υπουργείο) στις -προδήλως παράλογες- αξιώσεις των συμφοιτητών μου, που ενώ μπήκαν οικειοθελώς και συνειδητά στη Σχολή, που ξέρανε από πριν τι πτυχίο απονέμει... ξαφνικά στην μέση των σπουδών τους, άρχισαν -ανεκδιήγητα- να διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους και να ζητάνε πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα. Πολύ νεοελληνικό αυτό.

@Αλεξανδρα 3ετης ΑΣΠΑΙΤΕ
|

Μάλιστα !!!
Κατάλαβες την ανακοίνωση;

Polar_Fish
|

Παμε για 6ετή πτυχία? Κανένα πρώην ΤΕΙ δεν εχει ακόμα αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού ΤΕΕ.

@Αλεξανδρα 3ετης ΑΣΠΑΙΤΕ
|

Τώρα σοβαρά αυτό κατάλαβες;;;;
Αχ θε΄΄ε μου !

Polar_Fish
|

Aυτά που προτείνονται μπορούν να γίνουν και τώρα. Δε βλέπω το λόγο ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ σε άλλο ΑΕΙ.

Αλεξανδρα 3ετης ΑΣΠΑΙΤΕ
|

κυριοι διαβασατε την τοποθετηση της ΑΣΠΑΙΤΕ που θα σταλει σημερα? Γιατι νομιζω δεν την διαβασατε και οι αποριες σας δεν ειναι σωστες.Λοιπον η διοικουσα της σχολης λεει ξεκαθαρα να δωθουν τα ιδια δικαιωματα στους ηδη φοιτητες της ΑΣΠΑΙΤΕ να φοιτησουν στα επιπλεον μαθηματα του ενος ετους μηχανικου οπως δωθηκε το δικαιωμα και στους φοιτητες των πρωην ΤΕΙ .Ξεκαθαρα το αναφερει η επιστολη.

Αγωνια
|

Για να καταλάβουμε.παρακολουθει κάποιος που να γνωρίζει;
Μέχρι τώρα η ΑΣΠΑΙΤΕ έδινε δύο τίτλους
Του εκπαιδευτικού και του μηχανικού .
Εάν δεν μπορούσε να δουλέψει ως εκπαιδευτικός τουλάχιστον δούλευε σαν μηχανικος μετά ίδια επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των τει

Τώρα ??
Καταλαβαίνει κάποιος τα παιδιά θα έχουν μόνο τον τίτλο του εκπαιδευτικού ..γιατί αυτό είναι γελειο

Δηλαδή
|

Θα είναι πια σε πανεπιστήμιο, αλλά θα χορηγούν πτυχίο ΤΕΙ μιας ροής; Ενώ τα ΤΕΙ (ή κάτι παρόμοιο με τα πρώην ΤΕΙ) θα είναι πλέον τριετή;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.
|

Εκπαιδευτικός επαγγελματικής ειδικότητας (π.χ. Εκπαιδευτικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Ιατρικών Επαγγελμάτων κλπ) σημαίνει ότι κάποιος έχει αποφοιτήσει από μια Πανεπιστημιακή Σχολή που βασική της αποστολή είναι να τον εκπαιδεύσει εκτός το αντικείμενο της ειδικότητάς του, και βασικές γνώσεις Παιδαγωγικής - Διδακτικής Επαγγελματικών μαθημάτων - Ψυχολογίας - Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επίσης πρέπει μεσω του προγράμματος σπουδών του να εκπαιδευτεί (εργαστηριακά) σε βασικές πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες για να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς μαθητές του π.χ. άνοιγμα μηχανής - περιέλιξη - πέρασμα αγωγών με ατσαλίνα, τόρνευση, κτίσιμο τοιχοποιίας, αιμοδοσία, περιποίηση ασθενούς, πραγματοποίηση ένεσης κλπ. Δυστυχώς οι απόφοιτοι όλων των άλλων Πανεπιστημίων δεν έχουν εκπαιδευτεί (και σωστά λόγω άλλης αποστολής των ιδρυμάτων) για να εκπληρώσουν αυτό το δύσκολο έργο.
Η θεωρητικοποίση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδά της δυστυχώς έχει οδηγήσει την Ελληνική κοινωνία σε μεγάλα αδιέξοδα, και με τα μυαλά αυτά εμείς θα εξάγουμε επιστήμονες και θα εισάγουμε τεχνίτες.
Η αναβάθμιση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης ως απαίτηση για μια πιο ορθολογιστική εκπαίδευση των νέων σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτη΄σεις και επαγγελματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να ξεκινη΄σει από μια αναβαθμισμένη Σχολή Εκπαιδευτικών όλως των τομέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης υπό τη στέγη του καταλληλότερου για το σκοπό αυτό Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, του ΕΚΠΑ

Απαρεμφατος
|

Χωρις δευτερη κουβεντα κ Κεραμεως δωστε την υπογραφη σας να μεινετε στην ιστορια της αναβαθμισης της σχολης.Οι φοιτητες πολυ καλα ειπωθηκε να εχουν το δικαιωμα μ επιπλεον μαθηματα του ενος ετους να παρουν πτυχιο 5 ετων σπουδων συν ενα ετος το παιδαγωγικο οπως δωθηκε η ευκαιρια και στους αλλους φοιτητες των πρωην ΤΕΙ .Σημερα θα τεθει η προταση της διοικουσας ,αυριο να ενταχθει στο νομοσχεδιο κ Κεραμεως ο κομπος εφτασε στο χτενι το εχουν καταλαβει ολοι νπλεον.Η ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν έχει νόημα μια τέτοια Σχολή και θα φανεί ...
|

"Ο αριθμός των εισαγομένων είναι κατά πολύ μικρότερος έναντι όλων των προηγουμένων ετών, αφού οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να δηλώσουν κάποια Πανεπιστημιακή σχολή."
Αυτό καταλαβαίνουν ότι είναι το πρόβλημα και δεν θέλουν οι μαθητές να σπουδάσουν;
Ναι στείλτε τα παιδιά σας να σπουδάσουν 5 χρόνια και να βγούν καθηγητές ΕΠΑΛ (εάν ποτε διοριστούν) και μηχανικοί από τα 3 -ετή

Κατάργηση όλων των πρώην ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ
|

΄Έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα και τα νέα παιδιά, που θα ζήσουν και θα εργαστούν στον 21ο αιώνα, πρέπει να κατευθυνθούν στην *πανεπιστημιακή* εκπαίδευση, με ξεκάθαρο ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Άρα ποια η ανάγκη για τη διατήρηση μιας σχολής τύπου ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, που ιδρύθηκε με τα δεδομένα της Ελλάδας μιας άλλης εποχής (στελέχωση επαγγελματικής/τεχνικής εκπαίδευσης);...

Η ανακοίνωση: «Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μοναδικό Ίδρυμα, ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, του οποίου η αποστολή του, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι η στελέχωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με καθηγητές, εδώ και 60 περίπου χρόνια».

Περίεργος
|

Απλά είναι τα πράγματα , όταν θέλουμε.
Μεταφέρονται τα πάντα στο ΕΚΠΑ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .
ΠΑΥΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ .....ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 6- 8 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ......ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ.
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ.
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΉΜΑΤΟΣ....ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ.....ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΩΣ;

Τραγικοί
|

"Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί" τι σημαίνει ρε παιδιά; Υπάρχει αυτο πουθενά αλλού; Δηλαδή αυτοί είναι μόνο για να εκπαιδεύουν; Δεν υπογράφουν σε μελέτες, δεν ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού; Ανοίξτε και μια σχολή "Εκπαιδευτικών Γιατρών" και "Εκπαιδευτικών Νομικών" να διδάσκουν Ιατρική ή Νομική χωρίς να είναι γιατροί ή δικηγόροι...

Το μέλλον της σχολής
|

Είναι η ίδια ΑΣΠΑΙΤΕ που δεν ήθελε συνένωση με το ΠΑΔΑ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ