ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πολυτεχνική Σχολή ζητά από την υπ. Παιδείας το ΕΛΜΕΠΑ

"Διαφωνούμε πλήρως τόσο με την κατάργηση Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του, καθώς επίσης και με την πιθανή μετατροπή Τμημάτων του σε Εφαρμοσμένων Επιστημών τριετούς φοίτησης"
Δημοσίευση: 11/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τρεις είναι οι προτάσεις που κάνει  (ομόφωνα) η Σύγκλητος του   Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), προς την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του νέου ακαδημαϊκού χάρτη.

1. Να ιδρυθεί άμεσα Πολυτεχνική Σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ των Τμημάτων ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μηχανικών και την υπαγωγή τους στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master) και

2. Να επανακατατεθεί και να ψηφιστεί η τροπολογία των συν-αρμόδιων υπουργείων για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στο ΓΕΩΤΕΕ με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Γεωπόνου.

3. Να εξεταστεί από την ΕΘΑΑΕ η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής στο Ηράκλειο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 με 80 εισακτέους (βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας με βάση το άρθρο 33 του ν. 4653/2020, ενώ έχει ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019).

Ως προς τα λειτουργούντα τμήματα οι  Συγκλητικοί του ΕΛΜΕΠΑ το ξεκαθαρίζουν:

  • Είναι απολύτως απαραίτητο να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία της πιστοποίησης των υφιστάμενων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ, τα οποία λειτουργούν για μόλις 2-3 έτη, πριν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση από το ΥΠΑΙΘ για τυχόν νέα αναδιάρθρωσή τους (καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων, συγχωνεύσεις με άλλο/α Τμήμα/Τμήματα κ.α.).
  •  Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην με Α.Π. 1557/Υ1/21.2.2022 επιστολή (πληρότητα γνωστικού αντικειμένου, κάλυψη αναγκών κάθε επιστήμης, στοιχεία βιωσιμότητας και πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, κ.α.) περιλαμβάνονται στους φακέλους πιστοποίησης που έχει καταθέσει το ΕΛΜΕΠΑ στην ΕΘΑΑΕ.
  •  Συνεπώς, οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων που θα οριστούν από την ΕΘΑΑΕ, πιθανότατα εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, είναι αποκλειστικά αρμόδιες για ενδεχόμενες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των φακέλων πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους.
  • Διαφωνούμε πλήρως τόσο με την κατάργηση Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του, καθώς επίσης και με την πιθανή μετατροπή Τμημάτων του σε Εφαρμοσμένων Επιστημών τριετούς φοίτησης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΌ Π[ΑΙΔΕΙΑΣ

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 81/31.03.2022, αναφορικά με την επιστολή της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για την αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε πριν από σχεδόν τρία χρόνια με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019), ξεκινώντας μια αλματώδη πορεία σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Στο ΕΛΜΕΠΑ λειτουργούν σήμερα πέντε Σχολές και έντεκα ακαδημαϊκά Τμήματα με πάνω από έντεκα χιλιάδες ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές. Στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ φοιτούν περισσότεροι από οκτακόσιοι πενήντα μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εγγραφεί στα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου οι πρώτοι υποψήφιοι διδάκτορες (≈145 έως τον Ιανουάριο του 2022), ανεβάζοντας ακόμη υψηλότερα τον πήχη στον τομέα της έρευνας.

Όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ έχουν αντικείμενα σπουδών με υψηλή επαγγελματική ζήτηση. Γνωστικά αντικείμενα όπως, για παράδειγμα, η Γεωπονία (Πρωτογενής Τομέας, Βιολογικές Καλλιέργειες, Γεωργία Ακριβείας, Κλιματική Αλλαγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων, Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία, κ.α.), οι Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας (Νοσηλευτική, Διατροφή & Διαιτολογία, Κοινωνική Εργασία), οι Επιστήμες Μηχανικής που αφορούν στον πυρήνα των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (π.χ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Επιστήμη Δεδομένων, Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά, Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εμβιομηχανική, 3Δ Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονική, Φωτονική και Lasers, κ.α.), οι Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας (Λογιστική – Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία) και η Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική, έχουν σημαντική επαγγελματική ζήτηση σε ελλαδικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει, μέσω ανεξάρτητου φορέα, μελέτη για την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων του, η οποία αναδεικνύει ξεκάθαρα τις σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων όλων των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

Κάτω από το διαχειριστικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και της Επιτροπής Ερευνών, το ΕΛΜΕΠΑ έχει να επιδείξει σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά του, η οποία τεκμηριώνεται από το μεγάλο αριθμό των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των ερευνητών του από τις επίσημες βάσεις δεδομένων (Scopus, Web of Science κ.α.), αλλά και τις πολυπληθείς εθνικές και διεθνείς συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει. Ο προϋπολογισμός των έργων που έχει διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ την τελευταία 5ετία (2016-2021) ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορούσε στη συμμετοχή του Ιδρύματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, όπως HORIZON, FP7, Erasmus, ΕΣΠΑ, ΓΓΕΤ, INTERREG, καθώς και σε διάφορα άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα ακαδημαϊκά Τμήματα, τα Εργαστήρια και τα έξι Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου - ΕΛΜΕΠΑ, έχουν συνάψει δεκάδες συνεργασίες (συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, προγραμματικές συμβάσεις, συμμετοχή από κοινού σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κ.α.) με κοινωνικούς, αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές αφορούν σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και σε καίριους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται θεματικές περιοχές όπως: ο πρωτογενής τομέας και η αγροδιατροφή, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και οι ΑΠΕ, ο τουρισμός, η διαχείριση νερού και αποβλήτων, οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην υγεία και τον πολιτισμό, η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οδική ασφάλεια, η στήριξη της ολοκληρωμένης δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κ.α. Η εξωστρέφεια και η διασύνδεση του ΕΛΜΕΠΑ με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς υποστηρίζεται από τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΛΜΕΠΑ και το μεγάλο δίκτυο φορέων – επιχειρήσεων όπου οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, η οποία αποτελεί μέρος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Το ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα από τα μόλις επτά ελληνικά ΑΕΙ που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στον νέο θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιό μας αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου “ATHENA”, μιας σύμπραξης επτά Πανεπιστημίων από χώρες της Ευρώπης, η οποία επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ και Horizon 2020 ύστερα από διαδικασία κρίσης. Στο ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance) συμμετέχουν επίσης Πανεπιστήμια από την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και τη Λιθουανία, με στόχο αφενός την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και αφετέρου τη διεξαγωγή έρευνας που σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της βιομηχανίας, ώστε να δημιουργούνται αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και κατά συνέπεια του ΕΛΜΕΠΑ. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου “Athena” συμμετέχουν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά), ενώ σε επόμενη φάση αναμένεται να εμπλακούν και άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Σε σχέση με τα κριτήρια που έχουν τεθεί με τη με Α.Π. 1557/Υ1/ 21.2.2022 επιστολή της Υπουργού ΥΠΑΙΘ κυρίας Νίκης Κεραμέως προς τους Πρυτάνεις των ελληνικών Πανεπιστημίων για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, επισημαίνουμε ότι:

Α) Η εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης με τον ν. 4610/2019 σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της τριετίας 2017-2019 με τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της καθομολογούμενης εξαιρετικής ακαδημαϊκής ποιότητας του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση διεθνώς αποδεκτούς δείκτες και εξωτερικές αξιολογήσεις, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Σε αρκετούς δείκτες έρευνας το ΤΕΙ Κρήτης υπερτερούσε σημαντικά έναντι πολλών ελληνικών Πανεπιστημίων, χωρίς μάλιστα να έχει ως Ίδρυμα τη δυνατότητα υλοποίησης 3ου κύκλου σπουδών (διδακτορικές σπουδές). Η ένταξή του στον πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ήταν φυσική εξέλιξη της συνεχούς ανοδικής πορείας του Ιδρύματος από την ένταξή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 1983 και -κυρίως- από το 2001 στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το άρθρο 23 του ν. 4610/2019 υπερψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Επισημαίνουμε ότι με την ίδρυση του ΕΛΜΕΠΑ δημιουργήθηκαν Πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν επιστημονικά αντικείμενα που έλειπαν εντελώς από το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης, όπως είναι η Γεωπονία, η Διοίκηση και ο Τουρισμός, η Μηχανολογία, η Ηλεκτρονική, η Κοινωνική Εργασία, η Διατροφή & Διαιτολογία, η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, η Νοσηλευτική και η Μουσική Τεχνολογία & Ακουστική.

Η νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση του ΕΛΜΕΠΑ δεν δημιούργησε ουσιαστικές επικαλύψεις με τα υφιστάμενα Τμήματα των δύο άλλων Πανεπιστημίων της Κρήτης.

Β) Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο ΕΛΜΕΠΑ από την ίδρυσή του αποδίδει σημαντικούς καρπούς και αυτό αναδεικνύεται και από δύο ακόμη δεδομένα:

i) Παρά το γεγονός ότι στο ΕΛΜΕΠΑ υπήρξε για το 2021 μια μείωση κατά 29% του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε σχέση με το 2020 (1560 έναντι 2198) ως συνέπεια της εφαρμογής της ΕΒΕ, διαπιστώνεται ότι σε τέσσερα από τα έντεκα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου καλύφθηκαν όλες οι θέσεις των εισακτέων (Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής), ενώ σε κανένα Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουμε λιγότερους από συνολικά 50 εισακτέους στο πρώτο έτος σπουδών σε αντίθεση με άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, οφείλεται στην ελκυστικότητα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ, προσφέροντας τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και στην αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή ποιότητα του Πανεπιστημίου και τη μεγάλη εξωστρέφεια και διασύνδεση με την κοινωνία που επιδεικνύει στα ελάχιστα χρόνια λειτουργίας του. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει επανακαθορισμός του αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα με βάση τις εισηγήσεις των Πανεπιστημίων, αλλά και συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η στελέχωση των Τμημάτων (π.χ. λόγος φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ), οι υποδομές που αυτά διαθέτουν και η απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας.

ii) Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ για το έτος 2020, όπου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συγκέντρωσε έναν σχετικά ικανοποιητικό αριθμό μορίων, παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια δεν ευνοούσαν τα «νέα» Τμήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα «νέα» Τμήματα δεν θα μπορούσαν να έχουν «ανακηρυχθέντες διδάκτορες» μέσα σε 2 ή 3 χρόνια λειτουργίας -δείκτης Β.1.1- και επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά διδάκτορα» -δείκτης Β.1.2-, κ.α.). Είναι δεδομένο ότι με τον απαραίτητο επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων από την ΕΘΑΑΕ και την αδιαμφισβήτητη πρόοδο του Πανεπιστημίου σε όλα τα πεδία, αλλά ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και της διεθνοποίησης, η μοριοδότηση του ΕΛΜΕΠΑ θα αυξάνεται διαρκώς στα επόμενα έτη.

Γ) Εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των φακέλων πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των «νέων» Τμημάτων στην ΕΘΑΑΕ. Το ΕΛΜΕΠΑ υπέβαλε 10 από τους συνολικά 11 φακέλους των Τμημάτων του εντός της προθεσμίας που είχε αρχικά τεθεί (28/2/2022). Με την παράταση που δόθηκε στη συνέχεια από την ΕΘΑΑΕ (έως τις 31/3/2022), μετά από αίτημα πολλών Πανεπιστημίων, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ο τελευταίος φάκελος πιστοποίησης ΠΠΣ του ΕΛΜΕΠΑ. Ολοκληρώνουμε σταδιακά τη συμπλήρωση των αρχείων των υποβληθέντων φακέλων με βάση τις, ήσσονος σημασίας, παρατηρήσεις από την ΕΘΑΑΕ, ενώ η πιστοποίηση των ΠΠΣ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

Σε απάντηση της με Α.Π. 1557/Υ1/21.2.2022 επιστολής της Υπουργού ΥΠΑΙΘ κυρίας Νίκης Κεραμέως, θεωρούμε ότι:

α) Είναι απολύτως απαραίτητο να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία της πιστοποίησης των υφιστάμενων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ, τα οποία λειτουργούν για μόλις 2-3 έτη, πριν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση από το ΥΠΑΙΘ για τυχόν νέα αναδιάρθρωσή τους (καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων, συγχωνεύσεις με άλλο/α Τμήμα/Τμήματα κ.α.). Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην με Α.Π. 1557/Υ1/21.2.2022 επιστολή (πληρότητα γνωστικού αντικειμένου, κάλυψη αναγκών κάθε επιστήμης, στοιχεία βιωσιμότητας και πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, κ.α.) περιλαμβάνονται στους φακέλους πιστοποίησης που έχει καταθέσει το ΕΛΜΕΠΑ στην ΕΘΑΑΕ. Συνεπώς, οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων που θα οριστούν από την ΕΘΑΑΕ, πιθανότατα εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, είναι αποκλειστικά αρμόδιες για ενδεχόμενες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των φακέλων πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους.

β) Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόοδος κι η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να επιλυθούν από την Πολιτεία τα θεσμικά προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας τους. Έτσι, θα πρέπει:
(i) να ιδρυθεί άμεσα Πολυτεχνική Σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ των Τμημάτων ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μηχανικών και την υπαγωγή τους στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master) και

(ii) να επανακατατεθεί και να ψηφιστεί η τροπολογία των συν-αρμόδιων Υπουργείων για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στο ΓΕΩΤΕΕ με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Γεωπόνου. Σημειώνουμε ότι το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει επίσης υπαχθεί στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master), ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ για την ένταξη σε αυτό των αποφοίτων του.

γ) Να εξεταστεί από την ΕΘΑΑΕ η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής στο Ηράκλειο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 με 80 εισακτέους (βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας με βάση το άρθρο 33 του ν. 4653/2020, ενώ έχει ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019). Πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία, έχει κατατεθεί στο ΥΠΑΙΘ και την ΕΘΑΑΕ στις 11/06/2021. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής προηγείται των υπολοίπων 5 Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας (έχουν επίσης κατατεθεί σχετικοί φάκελοι για τα Τμήματα αυτά στο ΥΠΑΙΘ και την ΕΘΑΑΕ από τις 11 & 14/6/2021), βάσει της πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης που εμπεριέχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Θα θέλαμε, επίσης, να τονίσουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι προς όφελος των Πανεπιστημίων και εντέλει της ροής σπουδών των φοιτητών να συντελείται κάθε 4-5 έτη «αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας», δίχως να δίνεται η δυνατότητα μακρόχρονης εφαρμογής των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, αλλά και των συνολικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε αυτές να μπορούν να κριθούν με ασφάλεια.

Οφείλουμε, τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο Ίδρυμά μας έχουν καταργηθεί 4 Τμήματα από το 2013 (Εμπορίας και Διαφήμισης, Πολιτικών Δομικών Έργων, Μηχανικών Πληροφορικής και Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, διαφωνούμε πλήρως τόσο με την κατάργηση Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του, καθώς επίσης και με την πιθανή μετατροπή Τμημάτων του σε Εφαρμοσμένων Επιστημών τριετούς φοίτησης.

Αντιθέτως, επιδιώκουμε τη σχεδιασμένη και λελογισμένη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με την επαρκή στελέχωσή του για τη στήριξη του αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερα αξιόλογου έργου που έχει επιτευχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Νικόλαος Κατσαράκης

Καθηγητής

Σχόλια (21)

 
Ενιαίο Πανεπιστήμιο Κρήτης με Πολυτεχνική Σχολή
22 Απρ 2022 13:43

Στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουν ενωθεί διοικητικά τα τρία ξεχωριστά ιδρύματα (πρώην ΤΕΙ, Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο) διατηρώντας Σχολές στις τρεις πόλεις (Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο), χωρίς επικαλύψεις στα γνωστικά αντικείμενα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

@ Φοιτητής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
19 Απρ 2022 12:19

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έλαβε ΑΡΙΣΤΑ στην αξιολόγηση της ΑΔΙΠ (ΕΘΑΑΕ) το 2016 αλλά απορρογήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ακατανόητη επομένως η απόφαση για την Κρήτη, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει το *Πολυτεχνείο* Κρήτης, το οποίο κάλλιστα μπορούσε και το 2000 και το 2010 και το 2020 να απορροφήσει όλα τα επιμέρους τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, όπως γράφουν σε προηγούμενο σχόλιο.

Δεν υπήρχε καμία ανάγκη για ξεχωριστά τμήματα ΤΕΙ (μέχρι το 2019) πχ. Ηλεκτρονικής, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από τη στιγμή που ήδη λειτουργούσαν οι 6 Πολυτεχνικές Σχολές (Τμήματα) στα Χανιά.

 
Φοιτητής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
19 Απρ 2022 12:19

@Απορρόφηση τμημάτων ΤΕΙ Κρήτης

Γιατί πολύ απλά το ΤΕΙ Κρήτης ήταν το καλύτερο ΤΕΙ από όλη την Ελλάδα και σε πολλούς δείκτες άφηνε πίσω πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα!
Δεν είχε καμία ανάγκη να απορροφηθεί από κανένα υπάρχων πανεπιστήμιο ή πολυτεχνική σχολή! Επίσης αυτός είναι και ο λόγος που ζητάει να γίνει πολυτεχνική! Επίσης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν υπάρχει ανταγωνισμός έχει άλλες σχολές!

Το αν αξίζει ή όχι να γίνει πολυτεχνική σχολή ή αν γίνει θετική γνωμοδότηση από την επιτροπή σε λίγο καιρό θα το δούμε! Πάντως το integrated master είναι ήδη γεγονός!

 
Απορρόφηση τμημάτων ΤΕΙ Κρήτης
17 Απρ 2022 14:13

Γιατί το ΤΕΙ Κρήτης δεν απορροφήθηκε από το Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο Κρήτης, ακριβώς όπως έγινε με άλλα περιφερειακά ΤΕΙ το 2018 - έχουμε παραδείγματα: το ΤΕΙ Ιωαννίνων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Πελοποννήσου από το Παν. Πατρών και το Παν. Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο;

Δείτε τη γενική εικόνα, δεν είναι, εξάλλου, η «πιστοποίηση σπουδών» εγγύηση για την ποιότητα του πτυχίου.

@ Φοιτητής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
17 Απρ 2022 10:03

Τελειόφοιτος ΤΕΙ Κρήτης, μπήκα με κατάταξη σε πενταετούς φοίτησης σχολή μηχανικών στο Ελ.Με.Πα. Υπάρχουν ήδη απόφοιτοι και τελειώνω με τις σπουδές μου τον Σεπτέμβριο.

Η καθυστέρηση για αξιολόγηση - πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδων αλλά και εγγραφή στο ΤΕΕ στην συνέχεια είναι αδιανόητη! Από το 2019 που έγινε η ίδρυση πάνε λέει για 2023 και βλέπουμε...

 
Μ.Ρ.
17 Απρ 2022 10:15

Γιατί να έχει λέει η Κρήτη 2 πολυτεχνεία και ένα πανεπιστήμιο? Λες και νομίζουν ότι είναι η Κρήτη κανένα νησάκι σαν αυτά που πάνε διακοπές το καλοκαίρι! Το Ηρακλειο είναι η 4η κατά σειρά μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά από Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα, αξίζει και πρέπει να αποκτήσει λοιπόν πολυτεχνική σχολή ,τα Χανιά από την άλλη είναι στην άλλη μεριά της Κρήτης 150κμ μακρυά και είναι η 17η κατά σειρά! Να λέμε τότε γιατί να υπάρχει πολυτεχνική σχολή στην Πάτρα? Ας καταργηθεί καθώς στην Αθήνα έχει πολυτεχνική και είναι 200 κμ μακρυά! Οπότε πριν γράψετε ορισμένοι σκεφτείτε πρώτα!

 
Φοιτητής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
17 Απρ 2022 10:03

Τελειόφοιτος ΤΕΙ Κρήτης με πτυχίο μηχανικού, μπήκα με κατάταξη σε πενταετούς φοίτησης σχολή μηχανικών στο Ελ.Με.Πα. Υπάρχουν ήδη απόφοιτοι και τελειώνω με τις σπουδές μου τον Σεπτέμβριο. Η καθυστέρηση για αξιολόγηση - πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδων αλλά και εγγραφή στο ΤΕΕ στην συνέχεια είναι αδιανόητη! Από το 2019 που έγινε η ίδρυση πάνε λέει για 2023 και βλέπουμε...

 
Θα είναι απόρροια θέλησης ή μη συμμετοχής των άλλων 2 ΑΕΙ
12 Απρ 2022 07:50

Α δυνατότητα - 1 μόνον εννιαίο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη,
με την ισχύουσα κατανομή δηλαδή Πολυτεχνική σχολή στα Χανιά, θεωριτικές σπουδές στο Ρέθυμνο και τα υπόλοιπα στο Ηράκλειο. Προϋπόθεση να το επιθυμούν και οι τρεις.

Β δυνατότητα - 2 μόνον ΑΕΙ στην Κρήτη,
με απορρόφηση τμημάτων μηχανικών από Πολυτεχνείο Κρήτης και των υπολοίπων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Γ δυνατότητα - 3 ΑΕΙ στην Κρήτη αλλά με όλα τα 5-ετή Τμήματα Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ να μεταφέρονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δ δυνατότητα - 3 ΑΕΙ στην Κρήτη με Πολυτεχνική Σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά ώστε όλα τα πολυτεχνικά Τμήματα της Κρήτης να είναι συγκεντρωμένα στην ίδια πόλη.

Αλλιώς, αφού κανένα άλλο ΑΕΙ δεν δέχεται συνενώσεις, όλα στο ΕΛΜΕΠΑ μένουν ως έχουν και τα 5-ετή τμήματα μηχανικών του γίνονται πολυτεχνικά παρά την επικάλυψη των δύο τμημάτων ηλεκτρολόγων ΗΜΜΥ σε Πολυτεχνείο (Χανιά) και ΕΛΜΕΠΑ (Ηράκλειο).

 
Ανορθολογικές αναντιστοιχίες
12 Απρ 2022 00:43

Συγγνώμη αλλά μια περιφέρεια όπως η Θεσσαλία με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και 4 μεγάλες πόλεις (Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα) που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους με α΄ρτιο οδικό δίκτυο και σιδηρόδρομο σε έναν μεγάλο κάμπο διαθέτει μόνο 1 Πανεπιστήμιο. Γιατί να χρειάζεται μια μικρότερη περιφέρεια 3 Πανεπιστήμια?

 
Δεύτερη ευκαιρία για το Πολυτεχνείο Κρήτης να μεγαλώσει.
11 Απρ 2022 21:29

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει για δεύτερη φορά τη δυνατότητα να απορροφήσει όλα τα πενταετή τμήματα μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολή στο Ηράκλειο και μάλιστα με ταυτόσημο τμήμα ΗΜΜΥ μόνο δυσμενή αποτελέσματα θα έπιφερει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Όλα τα τμήματα μηχανικών της Κρήτης πρέπει να έχουν έδρα στα Χανιά ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για επικαλύψεις με δίπλα τμήματα .

 
Μπράβο στον Πρύτανη
11 Απρ 2022 20:43

Μπράβο στον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ και σε όλη τη σύγκλητο για το εξαιρετικά δομημένο και με επιχειρήματα κείμενο

 
ένα μόνον ομόσπονδο ΑΕΙ στην Κρήτη
11 Απρ 2022 18:48

Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με Πολυτεχνική Σχολή στα Χανιά, θεωρητικές σπουδές στο Ρέθυμνο και λοιπές σχολές στο Ηράκλειο. Έδρα ομόσπονδου πανεπιστημίου το Ρέθυμνο.

 
Πολυτεχνική Σχολή Κρήτης
11 Απρ 2022 18:00

Υπάρχει Πολυτεχνείο Κρήτης, με Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (1984), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (1987), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1990), Χημικών Μηχανικών - Μηχανικών Περιβάλλοντος (1997) και Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2004).

Σε αυτές μπορούν να απορροφηθούν τα αντίστοιχα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) ώστε να ενισχυθούν οι πανεπιστημιακές σπουδές και η ακαδημαϊκή έρευνα.

 
Περίεργος
11 Απρ 2022 17:51

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ......ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ,Η ΚΡΗΤΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.....ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΧΩΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ .
ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ Η ΣΤΕΡΕΑ ΝΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.....ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ.....ΜΑ ΕΔΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ......15 ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ......κ.λ.π.
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ .......ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ .......ΚΑΝΕΝΑ......ΚΑΙ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.....!!!

 
Γεώργιος
11 Απρ 2022 16:17

Επιτέλους ένας Πρύτανης που σηκώνει ανάστημα στις αναχρονιστικές αντιλήψεις του Υπουργείου.

 
Καινοτόμα πρόταση
11 Απρ 2022 15:33

Αυτό το πανεπιστήμιο να γίνει πανελλήνιο κέντρο διά βίου μάθησης. Η Κρήτη έχει ήδη 2 άλλα ΑΕΙ (παν/μιο, πολ/χνείο), ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός τρίτου τη στιγμή που μπορεί να παίξει έναν πρωτοπόρο ρόλο στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση επαγγελματιών σε νέες τεχνολογίες?

 
Ιωάννης Κ.
11 Απρ 2022 13:03

Τα 3 ΑΕΙ της Κρήτης θα έπρεπε να ζητήσουν με δική τους πρωτοβουλία τη συνένωσή τους σε ένα πανίσχυρο ΑΕΙ. Αυτό είναι πραγματική αναδιάρθρωση.

 
@Μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ
11 Απρ 2022 12:20

Επιτέλους φαίνεται να έχουν αμβλυνθεί οι αγκυλώσεις μεταξύ ΠΑΔΑ-ΕΜΠ. Ειδικα η συνεργασια μεταξυ τους θα προχωρησει τις σπουδες των μηχανικων σε αλλο επιπεδο προς οφελος της χωρας.

 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΝΕΩΝ 5ΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11 Απρ 2022 11:45

Να επανακατατεθεί και να ψηφιστεί η τροπολογία των συν-αρμόδιων υπουργείων για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στο ΓΕΩΤΕΕ με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Γεωπόνου.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
11 Απρ 2022 11:44

Επιτελους τα πανεπιστήμια αναφέρονται και στα αυτονόητα υπερασπιζόμενα και τους φοιτητές τους. Ειναι αδιανόητο να μην έχουν προχωρήσει οι πιστοποιησεις των νέων τμημάτων και οι απόφοιτοι γεωπόνοι να μην μπορούν ακόμα να εργαστούν στο αντικείμενο τους με 5 ετη σπουδών...
Πότε περιμένει η κυβέρνηση να λύσει το θέμα;

 
Μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ
11 Απρ 2022 11:24

Εαν κριθεί οτι πληρεί τις προυποθέσεις σίγουρα πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία πολυτεχνικής σχολής στο ΕΛΜΕΠΑ, όπως έπερεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί πολυτεχνική σχολή στο ΠΑΔΑ. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας αναχρονιστικές και συντεχνειακές αντιλήψεις. Είναι προς όφελος της χώρας και της ελεύθερης οικονομίας τα τμήματα, εφόσον πληρούν αυστηρά κριτήρια και απαιτήσεις, να δίνουν ισότιμα πτυχία και απ΄ο εκεί και πέρα ο καλύτερος να ξεχωρίζει άσχετα της σχολής που έχει τελειώσει.

 
πόσα πολυτεχνεία στην Κρήτη??
11 Απρ 2022 11:16

νομίζω έχει Πολυτεχνείο η Κρήτη.
Αν τώρα σε κάθε Πανεπιστήμιο κάνουμε και μια πολυτεχνική να το ξέρουμε...ω΄στο να συζητηθεί σε συνεργασία με το ΤΕΕ το καθεστώς και τα δικαιώματα των αποφοίτων.

 
Αχρείαστα είναι τα 3ετη
11 Απρ 2022 11:01

Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει 3ετης τεχνολογική κατεύθυνση στα αει. Η τεχνική εκπαίδευση παρέχεται από τα ΙΕΚ και τα επαλ και η πανεπιστημιακή Από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία. Για να υπάρχουν 3ετη αντίστοιχα με τα ΤΕΙ προϋποθέτει βαριά βιομηχανία όπως της Γερμανίας, κάτι που δεν έχουμε εδώ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.