ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανοικτή επιστολή του Προέδρου και των μελών του τμ. Μηχανικών Πληροφορικής για τη μεταφορά του Τμήματος στις Σέρρες

Δημοσίευση: 11/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), με εισήγησή του πρότεινε (Αρ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/6212_31/3/2022), μεταξύ άλλων, στα μέλη της ΔΕ τη συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με έδρα τις Σέρρες. Η πρόταση αυτή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της ΔΕ με ψήφους 3 υπέρ, 7 κατά, 2 επιφυλάξεις και 2 λευκά.

Θεωρούμε ότι η αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική αυτή πρόταση, που εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές απόψεις του Προέδρου της ΔΕ, μιας και δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με το Τμήμα ΜΠΗΣ όπως και με κανένα άλλο τμήμα, δεν στηρίζεται σε κανένα απολύτως ακαδημαϊκό, επιστημονικό ή κοινωνικό κριτήριο που το Υπουργείο και η ΕΘΑΑΕ έχουν δημόσια θέσει. Σημειώνεται ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΔΙΠΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά για το Τμήμα (Φεβρουάριος 2022, αρ. συν. ΜΟΔΙΠ 3/2022): “Το ΠΠΣ, μέχρι σήμερα, αξιολογείται θετικά από την ΜΟΔΙΠ καθώς φαίνεται να λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των φοιτητών, στη διαμόρφωση αξιόλογου μαθησιακού περιβάλλοντος, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών … Η έδρα του τμήματος στη Θεσσαλονίκη δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με συναφή τμήματα της επαρχίας σε ότι αφορά την επιλογή των υποψηφίων. Επίσης, οι ισχυροί δεσμοί συνεργασίας των τμημάτων από τα οποία προέρχεται, με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς της περιοχής είναι ένα θετικό στοιχείο που το νέο τμήμα οφείλει να διατηρήσει και να ενισχύσει.”

Παρακάτω εκθέτουμε τους κύριους λόγους για τους οποίους το Τμήμα ΜΠΗΣ δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου στην πόλη των Σερρών.

  • Το Τμήμα προέκυψε από την αυτόβουλη συγχώνευση των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, με συνδυασμένη ιστορία 40 ετών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Συνιστά δυναμικό συνδυασμό των επιστημών της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εμπειριών και συστάσεων σε διεθνές (ACM/IEEE Curricula) και εθνικό επίπεδο (Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, αρθρογραφία εκδόσεων του ΙΟΒΕ και της Τραπέζης της Ελλάδος).
  • Στο Τμήμα υπηρετούν 28 μέλη ΔΕΠ ενώ οι 4.000 φοιτητές του παρακολουθούν ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) καθώς και 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διαθέτει 4 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια ενώ σε αυτό εκπονούνται 19 διδακτορικές διατριβές. Μέσα σε 3 έτη η βάση εισαγωγής έχει αυξηθεί πλέον των 2000 μορίων, φθάνοντας τα 13.996 μόρια το 2021 και υπερκαλύπτει σταθερά τις προσφερόμενες θέσεις πρωτοετών φοιτητών.
  • Το Τμήμα διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αμφιθέατρα, Ραδιοφωνικό και Τηλεοπτικό στούντιο 400τ.μ. και 20 αίθουσες εργαστηρίων, κατασκευασμένες με ειδικές προδιαγραφές για την προστασία των φοιτητών από ατυχήματα λόγω υψηλών τάσεων. Επίσης, 400 Η/Υ είναι συνδεδεμένοι σε ένα σύγχρονο Data Center, ενώ τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο κατάλληλο επιστημονικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί και θα απαξιωθεί.
  • Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διαθέτουν ανταγωνιστικά βιογραφικά που συμπεριλαμβάνουν πατέντες ευρεσιτεχνίας, διεθνή βραβεία, δημοσιεύσεις σε υψηλής επιστημονικής επιρροής διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών τεκμηρίων κλπ. Η εξωστρέφεια της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος αποδεικνύεται από τις 9 συνεργασίες με Ελληνικά Α.Ε.Ι. και τις 26 συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού.
  • Το Τμήμα συνεργάζεται και διατηρεί ισχυρές σχέσεις με περισσότερες από 120 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Έχει δημιουργήσει ένα αξιοζήλευτο και αναγνωρίσιμο όνομα (brand name) μεταξύ των παραγωγικών φορέων, με αποτέλεσμα την υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.
  •     Περίπου το 70% των 4.000 φοιτητών προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Η μετακίνηση που προτείνεται, σε μια εποχή έντονης παγκόσμιας και κυρίως εγχώριας οικονομικής κρίσης, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια όχι μόνο στις οικογένειες των παιδιών αυτών, αλλά και των παιδιών που σχεδιάζουν να σπουδάσουν στο μέλλον στην πόλη τους.

Το Τμήμα ΜΠΗΣ βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές του στην αιχμή της τεχνολογίας που σχετίζεται με τα ενσωματωμένα συστήματα, την τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τη ρομποτική, τα ευρυζωνικά δίκτυα, την αναλυτική δεδομένων και την 4η βιομηχανική επανάσταση, βασικούς άξονες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ) και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης που εξελίσσεται σε έναν ισχυρό οικονομικό, αναπτυξιακό και εξαγωγικό κόμβο. Με επίκεντρο αυτούς τους άξονες έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί το πενταετές ΠΠΣ του Τμήματος που διασφαλίζει την κατανόηση και παρακολούθηση των παραπάνω ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και την ανάπτυξη εφαρμογών της. Στο πλαίσιο αυτό, η αναγκαιότητα απασχόλησης πληθώρας μηχανικών σε επιχειρήσεις Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής, αλλά και σύγχρονες εταιρίες και οργανισμούς της Θεσσαλονίκης που έχουν εντάξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο αναπτυξιακό τους σχέδιο, ισχυροποιεί τον ρόλο των αποφοίτων του Τμήματος, ήτοι, μηχανικών που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν, διαχειρίζονται, συντηρούν, επεκτείνουν/βελτιώνουν συστήματα υλικού και λογισμικού, με έμφαση στους παραπάνω άξονες.

Η απομάκρυνση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακή πολιτική, δεν είναι συμβατή με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και μεσοπρόθεσμα θα επηρεάσει αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία των εταιριών της Θεσσαλονίκης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είμαστε βέβαιοι ότι η αξιοκρατική αξιολόγηση του Τμήματος, θα επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα παραμονής του στη Θεσσαλονίκη καθώς και την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσής του με τον απαραίτητο επανακαθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του και την υπαγωγή του ΠΠΣ σε Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί με επιτυχία το όραμα της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής και της χώρας. Ζητάμε τη ρητή δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης, μετακίνησης ή συγχώνευσής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος

Σχόλια (6)

 
Μάλλον κάτι καλό κάνει το Τμήμα ΜΠΗΣ
14 Απρ 2022 08:40

@ΜΠΗΣ
Λέτε "Αφού η πρόταση μετά από ψηφοφορία απορρίφθηκε. Υπάρχει περίπτωση το υπουργείο να την κάνει δεκτή?"

ΝΑΙ αν είναι όλα μέρος του σχεδίου.... για συρίκνωση του ΔΙΠΑΕ και για επίθεση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

@Ακαδημαϊκές σπουδές στον 21ο αιώνα
12 Απρ 2022 16:26

Και όμως.... Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) το δηλώνουν μαθητές που μπορούσαν να πάνε σε Πολυτεχνικά Τμήματα άλλων πόλεων αλλά και Τμήματα της Θεσσαλονίκης σε ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ. Μάλλον κάτι καλό κάνει το Τμήμα ΜΠΗΣ.

 
Ακαδημαϊκές σπουδές στον 21ο αιώνα
12 Απρ 2022 16:26

Η νομοθεσία για τα ΤΕΙ είναι διαθέσιμη, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως οι ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ απόφοιτοι Λυκείου δεν επιλέγουν το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή το ΔιΠαΕ για σπουδές σε Μηχανική ή Γεωπονία ή Πληροφορικής.

Τα σημερινά παιδιά θα είναι εργαζόμενοι το 2040, πρέπει να αποκτήσουν στέρεα ακαδημαϊκά εφόδια και αυτό απαιτεί ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ θεμελίωση σε κάθε επίπεδο σπουδών, ξεκινώντας από το Γυμνάσιο και το Λύκειο και φτάνοντας σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προς Τετραετή ΤΕΙ
11 Απρ 2022 22:36

Η διάρκεια των σπουδών στα *ελληνικά* ΤΕΙ δεν αλλάξε ούτε τα βιογραφικά των διδασκόντων ούτε τη στόχευση των προγραμμάτων σπουδών, γι'αυτό εξάλλου τα ΤΕΙ καταργήθηκαν το 2018, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από το 1998 ή ίσως ακόμη νωρίτερα:

https://www.esos.gr/arthra/tritovathmia/nomothesia-tritovathmia-ekpaidef...

https://www.esos.gr/arthra/tritovathmia/nomothesia-tritovathmia-ekpaidef...

 
ΜΠΗΣ
12 Απρ 2022 15:14

Αφού η πρόταση μετά από ψηφοφορία απορρίφθηκε
Υπάρχει περίπτωση το υπουργείο να την κάνει δεκτή?

 
Σκουμπιντάρης Αλέξανδρος
12 Απρ 2022 10:54

Θέλουν να μεταφέρουν από τη Σίνδο και να συγχωνεύσουν στις Σέρρες το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (δηλαδή ουσιαστικά να το καταργήσουν), το Τμήμα που είναι το μεγαλύτερο σε φοιτητές, σε μέλη ΔΕΠ και το ποιο καταξιωμένο στην αγορά εργασίας. Αφήνουν απείραχτα άλλα πολύ μικρότερα Τμήματα, με αποφοίτους χωρίς επαγγελματική απορρόφηση. Η Ακαδημαϊκή Αναδιάρθρωση, που είναι σωστή σαν ιδέα, θα πρέπει να αφήσει απείραχτα τα ισχυρά και καταξιωμένα Τμήματα, όπως το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, και να καταργήσει ή να οδηγήσει σε απορρόφηση τα μικρά και μη καταξιωμένα στην αγορά εργασίας Τμήματα.

 
Τετραετή ΤΕΙ
11 Απρ 2022 22:36

@Ακαδημαϊκές σπουδές , γράφετε ανακρίβειες , ενημερωθείτε αν μπορείτε!

 
Ακαδημαϊκές σπουδές
11 Απρ 2022 18:05

Με τη «συνδυασμένη ιστορία 40 ετών» φτάνουμε πίσω στα ΤΕΙ της δεκαετίας του '80, που ήταν τριετή και μετεξέλιξη των ΚΑΤΕΕ.

Αδιανόητο να συζητάμε ακόμα και σήμερα με όρους εφαρμοσμένων / επαγγελματικών σπουδών όταν όλη η Ευρώπη αναφέρεται σε ακαδημαϊκές σπουδές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.