ΜΑΘΗΤΕΣ

Ελληνική PISA: Στις 18 Μαΐου οι εξετάσεις πανελλαδικού τύπου στην ΣΤ’ τάξη Δημοτικού και Γ' Γυμνασίου

Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική
Δημοσίευση: 19/04/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Κατά τη φετινή  σχολική χρονιά, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα έως 6.000 μαθητών και μαθητριών Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου.

Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, και στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Με το πέρας των εξετάσεων  θα γίνει επεξεργασία για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα. Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16469/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’ 877/25-2-2022) Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν στους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις. 

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ξεκινούμε ένα νέο θεσμό, αποσκοπώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και το βαθμό που επιτυγχάνονται τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα της πανελλαδικής αυτής διαδικασίας, ώστε να βελτιώσουμε τα προγράμματα σπουδών, τη διδακτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να προβούμε σε στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς μας. Γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μπορούμε να σχεδιάσουμε πληρέστερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την πολιτική μας και να επιτύχουμε περισσότερα, προς όφελος των παιδιών μας και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.»

Η Επιτροπή που θα έχει την ευθύνη των εξετάσεων

 Επιτροπή έχει ως εξής:

    Ηλίας Ματσαγγούρα του Γεωργίου, Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04,
    Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καρναβά του Ζαχαρία,εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
    Χαράλαμπος Μουζάκης του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κασούτα του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδά κτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
    Λευκοθέα Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, διδάκτορα  του Πανεπιστημίου Πατρών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Χαλκιαδάκη του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
    Χρυσούλα Σοφιανοπούλου του Γρηγορίου, Εθνική Δι αχειρίστρια του Προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπαραλή του Ηλία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
    Κωνσταντίνος Στουραΐτης του Θεοδώρου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Τάσο του Ιωάννη, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π,
    Μαρία Μήτση-Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άρτεμη-Ευαγγελία Μαραμπέα του Νικολάου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
    Δημήτριος Ζυμπίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Δημα κοπούλου του Μελετίου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
    Αθανάσιος Γιαννίκας του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Καρα γιάννη του Νέστωρος, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.

Σχόλια (7)

 
John Doe
03 Μάιος 2022 09:56

Τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του υπουργείου να προγραμματίσει εθνικές εξετάσεις την Άνοιξη;
Πρώτον, είναι φανερό ότι όλη η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό «παρακυβέρνησης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα δοκίμια αξιολόγησης θα προωθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική επιτυχία, τον μαθητή κ.ά., που προβάλλουν (και ώς έναν βαθμό επιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκπαιδευτικής δια­δικασίας. Κοντολογίς η «ελληνική Pisa» επιχειρεί με όχημα τα πορίσματά της (μέσα από τον έλεγχο των γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών) να προσανατολίσει την σχολική εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και θα χρησιμοποιηθούν και ως «κριτήρια» για την αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι φανερό ότι το νέο καθεστώς που θα επιβάλει η «ελληνική PISA», με τον κύκλο των τεστ, μπορεί να βλάψει τους πιο αδύνατους μαθητές και να αποδυναμώσει τις σχολικές τάξεις, καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται πάνω και έξω από το σχολείο –και μεγάλο άγχος για τους εκπαιδευτικούς.

Να το πούμε καθαρά: Στην πράξη, οι στόχοι της «ελληνικής Pisa» προωθούν, αντί της γνώσης, τη δεξιότητα. Για να πάει καλά ένα σχολείο στον διαγωνισμό, πρέπει οι μαθητές του να έχουν αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από τα Μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, ενώ στις Φυσικές Επιστήμες να μην έχουν εμβαθύνει στο γιατί, αλλά στο πώς. Ετσι, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρμοζόμενο στους στόχους του προγράμματος, να «προπονεί» τους μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα, αντί να τους διδάσκει, να τους καταρτίζει αντί να τους εκπαιδεύει.

 
Εκπαιδευτικός
24 Απρ 2022 19:24

Ελληνικού τύπου εξετάσεις είναι.
Και περιττές στην παρούσα συγκυρία.
Δεν έχουν υλοποιήσει τα στοιχειώδη των προηγούμενων αποτελεσμάτων της κανονικής Pisa για υποδομές σε εργαστήρια φυσικών επιστημών από το δημοτικό και αλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.
Πέραν του ότι και η κλασική PISA δεν αφορά στη συμπερίληψη.
Μια ακόμη ευκαιρία για φροντιστηριοποίηση του σχολείου και περιθωριοποίηση των ήδη περιθωριοποιημένων.

 
Βίκυ
20 Απρ 2022 06:27

Ελπίζω να μη βάλουν σαν κριτήριο στη Γ Γυμνασίου να έχουν κλείσει τα 16 χρόνια.

 
Καλά..
19 Απρ 2022 23:13

Εφαρμόσετε μήπως τα νέα προγράμματα σπουδών και τις δεξιότητές σας τουλάχιστον για μια 3ετία και σπέρνετε παντού εξετάσεις για να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα; τα 2 χρόνια πανδημίας σας λένε κάτι; με αυτή την τακτική σίγουρα θα φανεί ότι οι μαθητές εχουν μαθησιακά κενά και μαζί με την τράπεζα θεμάτων του λυκείου προφανώς θα σας γυρίσουν μπούμερανγκ.

 
Πολίτες
19 Απρ 2022 21:30

.....εκείνα τα 200 ευρώ....για τεχνολογικό εξοπλισμό στους εκπαιδευτικούς....δεν τυπώθηκαν ακόμη....

 
Πιτσιφλής
19 Απρ 2022 20:59

- Αρίστη, αισχύνομαι!
- Γιατί, Αριστείδη μου;
- Μαα, δεν βλέπεις τι λένε;

 
Γιάννης Ν
19 Απρ 2022 17:56

Τι πλάκα θα είχε να αφήναμε τα παιδιά να γράψουν ό,τι θέλουν και να μην τους δώσουμε καμία βοήθεια. Δυστυχώς πολλοί θα σπεύσουν να δώσουν τις λύσεις για να μην κακοχαρακτηριστουν και το Υπουργείο θα γυρίσει πλευρά σίγουρο πως όλα βαίνουν καλώς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.