Τράπεζα Θεμάτων: 11.000 θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις 99 μαθημάτων ΓΕΛ , ΕΠΑΛ , Ε.Α.Ε. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

20/05/2022

Ενημερώθηκε: 22/05/2022, 10:12

Άκουσε το άρθρο

Συνολικά 11.000  περίπου  θέματα ,  συνοδευόμενα από τις  ενδεικτικές απαντήσεις 99 μαθημάτων  της  Α΄και Β’ τάξης  ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ και  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, αναρτήθηκαν   στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι Διευθυντές των Λυκείων ήδη έχουν αναρτήσει το πρόγραμμα των εξετάσεων της Α ́ και Β ́ τάξης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παράλληλα σήμερα  ολοκληρώθηκαν και οι δοκιμαστικές διαδικασίες των Λυκείων  κλήρωησης των θεμάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η  Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος στην Α’ και Β΄Λυκείου.

Κατά   σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.  θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου .

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εκδοθούν    το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου .

Επίσης οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 23 Μαΐου  και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 6 Ιουνίο 2, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Τρίτη 24 Μαΐου   έως Δευτέρα 6 Ιουνίου .

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου .

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα θέματα με  ενδεικτικές απαντήσεις σε μορφή  zip

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 
 3. Ιστορία 
 4. Άλγεβρα  
 5. Γεωμετρία   
 6. Φυσική  
 7. Χημεία    
 8. Αγγλικά    

Β΄Τάξη

 1.     Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  
 2.     Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3.     Ιστορία  
 4.     Άλγεβρα  
 5.     Γεωμετρία   
 6.     Βιολογία
 7.     Αγγλικά
 8.     Λατινικά
 9.     Μαθηματικά Προσανατολισμού
 10.     Φυσική Προσανατολισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

 1.     Ιστορία  
 2.     Άλγεβρα  
 3.     Γεωμετρία
 4.     Φυσική   
 5.     Χημεία   
 6.     Αγγλικά    
 7.     Νέα Ελληνικά   

Β΄Τάξη

 1.     Γεωμετρία  
 2.     Νέα Ελληνικά
 3.    Άλγεβρα
 4.    Φυσική
 5.   Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης 
 6.    Φυτική Παραγωγή
 7.    Ζωική Παραγωγή  
 8.    Αρχές Λογιστικής
 9.    Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 10.   Εισαγωγή στην Εφοδιστική
 11.   Οικοδομικό ΣΧέδιο
 12.   Τοπογραφία
 13.   Κτηριακά έγα και δομικά υλικά
 14.   Ελεύθερο Σχέδιο
 15.   Γραμμικό Σχέδιο
 16.  Ιστορία της Τέχνης  
 17.  Ηλεκτροτεχνία
 18. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  και ηλεκτρολογικό υλικό
 19. Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
 20. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου
 21. Στοιχεiα τεχνική θερμοδυναμικής
 22. Μηχανική Αντοχή Υλικών
 23. Τεχολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές
 24. Ναυτική Μηχανολογία
 25. Ναυσιπολοία Ι Ναυτική μετεωρολογία
 26. Αρχές Προγραμματσιμού Υπολογιστών
 27. Υλικό και δίκτυα υπολογιστών
 28. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 29. Ανατομία φυσικολογίαΙ
 30. Υγεία και Διατροφή
 31. Διαπροσωπικές σχέσεις

ΛΥΚΕΙΑ Ε.Α.Ε.

Α' τάξη

 1. Αρχαία Εληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λιγοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Φυσική
 7. Χημεία
 8. Αγγλικά

Β΄Τάξη

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα κια Γραμματεία
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Βιολογία
 7. Λατινικά
 8. Μαθηματικά Προσανατολισμού
 9. Φυσική Προσανατολισμού
 10. Αγγλικά

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

Α΄Τάξη

 1.     Ιστορία
 2.     Άλγεβρα
 3.     Γεωμετρία
 4.     Νέα Ελληνικά
 5.     Φυσική
 6.     Χημεία
 7.     Αγγλικά

Β΄Τάξη

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Άλγεβρα
 3. Γεωμετρία
 4. Φυσική
 5. Φυτική Παραγωγή
 6. Ζωική Παραγωγή
 7. Αρχές Λογιστικής
 8. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 9. Εισαγωγή στην εφοδιαστική
 10. Ελεύθερο Σχέδιο
 11. Γραμμικό Σχέδιο
 12. Ιστορία της τέχνης
 13. Ηλεκτροτεχνία
 14. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 15. Στοιχεία θερμοδυναμικής
 16. Τεχολογία Μηχανολογικών κατασκευών
 17. Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 18. Ανατομία Φυσιολογία Ι
 19. Υγεία και Διατροφή
 20. Τοπογραφία
 21. Κτηριακά Έργα και Δομικά Υλικά

Τυχαία επιλογή θεμάτων

διαδικασία επιλογής θεμάτων έχει   τα εξής:

1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.

2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.

3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ- κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ - Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.

4.Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου), με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

5. Η κλήρωση του προηγουμένου εδαφίου (4) διενεργείται ως εξής:

Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων.

Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες.

Στην συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων/ουσών καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.».

5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ

 •     Πατήστε εδώ για να δείτε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ
 •     Πατήστε εδώ για να δείτε τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (6)

Αλέξης
|

Με λάθη, ανακρίβειες, κακή διατύπωση και εκτός ύλης ερωτήματα σε κάποια θέματα (τουλάχιστον στα Μαθηματικά) δεν δίνουν τη δυνατότητα ούτε για σχολιασμό από τους διδάσκοντες. Σε ερώτημα στο help desk του ΙΕΠ γιατί δεν λειτουργεί η δυνατότητα σχολιασμού των θεμάτων, έλαβα την απάντηση: "Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα" (το οποίο ουδέποτε επιλύθηκε) ...

ΔΗΜΗΤΡΑ
|

Τα θέματα 21898, 22094, 22006, 21989, 21468,21479 στο μάθημα των Λατινικών της Β' Λυκείου περιλαμβάνουν ερωτήσεις εισαγωγής, χρήσης στερεότυπης λατινικής φράσης και γραμματικής (ερωτήματα Β1, Β3, Β4, Β5 στα παραπάνω θέματα). Σύμφωνα με όσα ορίζει η Αποφ. Αριθμ. 102474/Δ2/9-9-2021: '' Από την Τράπεζα Θεμάτων λαμβάνονται με κλήρωση το κείμενο και, μαζί με αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, καθώς και οι κάτωθι παρατηρήσεις; - μία παρατήρηση ετυμολογική... -μία παρατήρηση συντακτικού η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ'' Δηλαδή οι ερωτήσεις που αφορούν την Εισαγωγή, τη στερεότυπη λατινική φράση και τη Γραμματική. Τι οφείλει, λοιπόν, να πράξει ο διδάσκων αν, κατά την κλήρωση, προκύψουν κάποια από τα παραπάνω θέματα; Μήπως θα πρέπει αυτά να αποσυρθούν από την Τράπεζα Θεμάτων;

Ενισχυτική διδασκαλία σε Γυμνάσιο και Λύκειο
|

Χρειάζεται ενισχυτική διδασκαλία σε Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, ίσως και Ξένες Γλώσσες και 2-3 άλλα βασικά μαθήματα, ήδη από το Γυμνάσιο.

Ας μη συζητάμε άλλο την Τράπεζα Θεμάτων, σημασία έχει η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Δημόσια Σχολεία - μόνο αν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε βοήθεια από καθηγητές θα περιοριστούν τα φαινόμενα ακραίας σχολικής αποτυχίας.

Οι μαθητές Λυκείου που γράφουν κάτω από 10/20 -σε όλα τα μαθήματα και όχι σε ένα μοναδικό- είναι στην πλειονότητά τους παιδιά που δεν έλαβαν την απαιτούμενη βοήθεια στο Γυμνάσιο και μοιραία έχουν συσσωρευμένα μαθησιακά κενά.

Πώς θα μάθει ανάλυση μονοτονίας μιας συνάρτησης κάποιος που δυσκολεύεται στην επίλυση ενός συστήματος εξισώσεων;...

Ερωτήματα
|

Επιτέλους! Οι μαθητές γνωρίζουν ποιο είναι το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων και προετοιμάζονται ανάλογα. Αργά αργά και συστηματικά παιδιά από μη ευνοημένα περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιήσουν την κοινωνία της πληροφορίας για να προκόψουν. Η γνώση δεν αποτελεί πια προνόμιο των φωτισμένων και των προνομιούχων.

Eκπαιδευτικός
|

@ Γονιός
Δίκαιη η αγανάκτησή σας. Σκέφτομαι πως με τον τρόπο της Τράπεζας Θεμάτων, διασφαλίζεται ένας βαθμός αντικειμενικότητας. Ωστόσο η θεσμοθέτηση των κληρώσεων, ακόμη και η λέξη ''Τράπεζα'', εισάγει νοοτροπίες ξένες προς την Εκπαίδευση. Τα Σχολεία προσφέρουν γνώση για το ''ευ ζην'', καμία σχέση με Roulettes and Rubrics.

Γονιός
|

Μπράβο σας! Τα παιδιά είναι παντογνώστες...τα ξέρουν όλα.Βρε δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ