ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύσκεψη για την ανάδειξη της Κρήτης ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού προορισμού

Συνεργασία όλων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων του νησιού με πρωτοβουλία Β. Διγαλάκη και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Δημοσίευση: 28/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ανάδειξη της Κρήτης ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού προορισμού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Study in Crete», ήταν το βασικό αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στην Περιφέρεια Κρήτης, με πρωτοβουλία του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, βουλευτή Χανίων Βασίλη Διγαλάκη, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την Περιφέρεια Κρήτης ο Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας και η Έφη Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς. Από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα παρόντες ήταν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο πρύτανης, καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης και η προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ελένη Καρκανάκη, από το Πολυτεχνείο Κρήτης ο αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ο πρύτανης, καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Εμμανουήλ Δρακάκης και ο αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Χρήστος Φλώρος. Από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετείχε ο πρόεδρος, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης και από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο διευθυντής  Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης, ο συντονιστής Σπουδών Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής και ο ερευνητής Δρ. Γεώργιος Φακωτάκης.

Στόχος της πρωτοβουλίας «Study in Crete», την οποία έχει αναλάβει ο κ. Διγαλάκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, είναι να καταστεί η Κρήτη εκπαιδευτικός και ερευνητικός προορισμός, μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας των τριών ΑΕΙ καθώς και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τα υπόλοιπα ιδρύματα του νησιού. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την κοινή προώθηση (branding) εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αποδέκτες ξένους φοιτητές, προσφέροντας τόσο θερινά και μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο πλέον και προπτυχιακά προγράμματα. Το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4692/2020) για την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου υπάρχει, και μάλιστα ενθαρρύνει τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών διπλής ειδίκευσης (joint degrees) και διπλά προγράμματα σπουδών (double degrees) από περισσότερα τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, μια δυνατότητα η οποία είναι πλήρως αξιοποιήσιμη και από τα τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης.

Για την επίτευξη του στόχου κατατέθηκαν σήμερα προτάσεις που αφορούν την οργάνωση για τη συστηματική και ολιστική προώθηση της Κρήτης ως εκπαιδευτικού προορισμού, με τη δημιουργία Γραφείου για την προώθηση του «Study in Crete», στελεχωμένου από εξειδικευμένο προσωπικό στο μάρκετινγκ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σύσταση Συμβουλευτικής / Επιστημονικής Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ιδρυμάτων της Κρήτης.

Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, που προβλέπουν τον καθορισμό στρατηγικών επιστημονικών περιοχών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τη δραστηριότητα των ιδρυμάτων και τα πλεονεκτήματα της Κρήτης, τη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας (communication plan). Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις υποστήριξης των Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη και προώθηση υλικού προβολής και την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και δράσεις δημοσιότητας, όπως οι συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις εκπαίδευσης (educational fairs), η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών και η διασύνδεση των ακαδημαϊκών κοινοτήτων Κρήτης και εξωτερικού, η αξιοποίηση του alumni (επισκέψεις και ομιλίες εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Κρήτης σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούνται ως καθηγητές και ερευνητές απόφοιτοι των Ιδρυμάτων της Κρήτης), η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η ανάπτυξη δικτυακής πύλης «Study in Crete» και η σύνδεσή της με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας και η διεθνής προβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων των Ιδρυμάτων του νησιού.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι όλων των ιδρυμάτων υποστήριξαν με θέρμη το εγχείρημα και συμφωνήθηκε η άμεση συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης «Study in Crete». Η Επιτροπή θα προετοιμάσει το τεχνικό δελτίο της δράσης, το οποίο θα υποβάλει προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Κρήτης εντός του Μαΐου 2022.

Δηλώσεις

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Στην Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα του νησιού βρισκόμαστε σε αγαστή και δημιουργική συνεργασία. Επενδύουμε στην πολύπλευρη αναβάθμισή τους, δίνουμε έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, στοχεύουμε στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τον ιδιωτικό τομέα. Με τη συγκεκριμένη πρόταση προωθούμε την εξωστρέφεια, στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάδειξη και ενίσχυση της Κρήτης ως αναγνωρίσιμου, εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόμβου».

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Βασίλης Διγαλάκης τόνισε ότι «η Κρήτη αποτελεί ένα νησί αριστείας, με μαζεμένα σε “μικρoχώρο” πολλά δυναμικά Ιδρύματα, αλλά και επιχειρηματικές δράσεις. Επίσης, προωθεί, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, θέματα πράσινης και μπλε ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με εφαρμογές σε αγροτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργειες, έξυπνη διασύνδεση, έξυπνες πόλεις, ναυτιλία και εμπόριο. Αυτή η θέση διαφοροποιεί την Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα “Study in Crete”. Η ανάπτυξη της συνεργασίας των ιδρυμάτων της Κρήτης θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, όσο και για την ίδια την Κρήτη, την τοπική κοινωνία, την παραγωγή και την οικονομία. Χρειάζεται όλοι, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Δήμοι, Περιφέρεια, να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, ώστε, με στοχευμένες ενέργειες, να γίνει πράξη το “Study in Crete”».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Γιώργος Κοντάκης, σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην υποστήριξη του κοινού εγχειρήματος, σημειώνοντας: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με τα άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού θα συμβάλλει θετικά στην προώθηση της ιδέας «Study in Crete» και θα συμμετάσχει στην προσπάθεια πραγμάτωσής της».

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας επενδύει, διαχρονικά, σε δράσεις που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση της έρευνας και της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες εξωστρέφειας όπως το “Study in Crete”. Μάλιστα, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού, στο πλαίσιο διϊδρυματικών αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και με το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Τουρισμού. Το «Study in Crete» είναι ένα εγχείρημα που συνδέεται άμεσα με έναν από τους κύριους πυλώνες της ανάπτυξής του ΙΤΕ, δηλαδή την έμφαση στην εκπαίδευση με στόχο τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στην τοπική οικονομία, και να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το επιστημονικό οικοσύστημα του νησιού».

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, δήλωσε: «Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διεθνοποίησης των σπουδών, καθώς και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο “ATHENA” με έξι ακόμη Πανεπιστήμια της Ευρώπης, στοχεύοντας σε αναβαθμισμένους, κοινούς (joint) τίτλους σπουδών για τους φοιτητές μας, ενώ διοργανώνουμε ξενόγλωσσα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική και η πληροφορική. Μέσα από τη δράση “Study in Crete” σκοπεύουμε να ενισχύσουμε, από κοινού με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης, τις δράσεις διεθνοποίησης, στοχεύοντας στη διοργάνωση θερινών σχολείων και ξενόγλωσσων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 2ου και 3ου κύκλου, με έμφαση στην ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα».

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, τόνισε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του: «Ήταν μια παρά πολύ σημαντική συνάντηση με πρωτοβουλία του κ. Διγαλάκη και με στόχο να ενισχυθεί η ποιότητα των υπαρχόντων πανεπιστημίων και παράλληλα να δημιουργηθεί το υπόβαθρο για ποιοτική εκπαίδευση ανθρώπων που θέλουν να έρθουν σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κρήτη για να εκμεταλλευτούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό αλλά και την ποιότητα των σπουδών την οποία μπορούμε να παράσχουμε. Πιστεύω πως μπορούν να δημιουργηθούν πολύπλευρα προγράμματα σε διάφορους τομείς που μας ενδιαφέρον ως νησιωτικό περιβάλλον».

Ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ Γιώργος Μπαουράκης επεσήμανε: «Με χαρά ακούσαμε την πρόταση από τον πρώην υπουργό, για ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, μεγαλόπνοο και δυναμικό. Εμείς ως ΜΑΙΧ έχουμε την εμπειρία στη ξενόγλωσση εκπαίδευση, έχουμε την εμπειρία στα θερινά σχολεία καθώς και στην προσέλκυση νέων, ξένων φοιτητών. Πιστεύουμε ότι αν προετοιμαστεί σωστά και αξιόπιστα το εγχείρημα, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πόλο οικονομίας στο νησί της Κρήτης».

Σχόλια (5)

 
Πολυτεχνική Σχολή στα Χανιά
02 Μάιος 2022 18:52

Δεν υπα΄ρχει λόγος να λειτουργεί *ξεχωριστό* Πολυτεχνείο στην Κρήτη - όπως σε όλα τα ΑΕΙ υπάρχει Πολυτεχνική Σχολή (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΔΠΘ) έτσι και στην Κρήτη μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί μια Πολυτεχνική Σχολή, με 5 τμήματα, στα Χανιά.

Το ίδιο έχει επισημανθεί και στην αξιολόγηση της ΑΔΙΠ (2016), δηλαδή η δυσκολία δημιουργίας κρίσιμης μάζας σε έρευνα και σπουδές σε ένα τόσο μικρό αυτόνομο ίδρυμα.

Σε όλη την Ευρώπη έχουν προχωρήσει διοικητικές συγχωνεύσεις ΑΕΙ, ακόμα και σε πόλεις με πολύ μεγαλη απόσταση μεταξύ τους. Το ίδιο μπορεί και πρέπει να γίνει στην Ελληνική επαρχία, ώστε να σταματήσει ο κατακερματισμός των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 
Ενιαίο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη
02 Μάιος 2022 18:48

Τα προγράμματα σπουδών είναι ανεξάρτητα από τα Επαγγελματικά Δικαιώματα - το σημαντικό είναι να σταματήσει η σπατάλη σε πόρους, και κυριότερα, να κατανεμηθούν καλύτερα οι θέσεις προσωπικού.

@ Polar_Fish
02 Μάιος 2022 13:01

Η Κρήτη είναι ένα νησί, όχι τρία, και οι μεγάλες πόλεις της δεν απέχουν πάνω από λίγες ώρες οδήγησης (ενδεικτικά: Χανιά-Ηράκλειο έχουν απόσταση μόνο 130 χιλιομέτρων).

Υπερβολή είναι να είμαστε στο 2022 και ακόμη να μιλάμε λες και ζούμε σε εποχή που ο κόσμος βασιζόταν σε άμαξες με άλογα για τις μετακινήσεις του, μάλλον επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε την ίδια κατάσταση για τα επόμενα χρόνια.

Ένα ακαδημαϊκό παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνενωθούν διαφορετικά Προγράμματα Σπουδών:

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί από το 1985 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) ενώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1990 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά), το οποίο μετεξελίχθηκε σε ΗΜΜΥ, με επέκταση του γνωστικού αντικειμένου το 2018.

Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 180-200, με λιγότερα από 25 μέλη ΔΕΠ ενεργά σε κάθε τμήμα. Προφανώς η μόνη λύση που θα εξασφαλίζει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σπουδών και Έρευνας είναι η συνένωση των δύο τμημάτων σε ένα *ενιαίο τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών*, με 250 εισακτέους και 45 μέλη ΔΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός εισακτέων δεν αντιστοιχεί στον αριθμό ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, ο οποίος είναι μικρότερος λόγω μετεγγραφών.

 
Polar_Fish
02 Μάιος 2022 13:01

@Ενιαίο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη
Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν εχουν επικαλύψεις και μεγάλα ΑΕΙ σε πολεις με μεγάλη απόσταση δεν μπορουν να διοικηθούν ουσιαστικά. Μια εννοποίηση των δυο ΑΕΙ δεν θα άλλαζε κάτι στη σημερινη εκπαιδευτική κατάσταση. Σε οτι αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ακόμα δεν εχουν πάρει τα τμήματά του επαγγελματικά δικαιώματα.

 
Ενιαίο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη
29 Απρ 2022 18:50

Τρία ΑΕΙ στην Κρήτη, σε μια περιφέρεια με μικρότερο πληθυσμό από τη Θεσσαλία ή τη Στερεά Ελλάδα (εκτός Αττικής), είναι εξόφθαλμο σφάλμα σχεδιασμού.

Εκτός από αυτό, πολλές Σχολές παρουσιάζουν επικαλύψεις στα προγράμματα σπουδών - ειδικά αυτές του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 
Μέλος ΔΕΠ (εκτός Κρήτης)
28 Απρ 2022 22:02

Εξαιρετική πρωτοβουλία, ευχές για προώθηση κάθε σχετικής προσπάθειας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.