ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αριθμός εισακτέων : Θεσμοθέτηση συστήματος επιλαχόντων για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, εισηγήθηκε στην υπουργό ο προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων

Για την ορθολογική κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και τη λειτουργικότητα των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Περιφέρειας προτείνεται να ληφθεί υπόψη η αναλογία φοιτητών και φοιτητριών/καθηγητή, με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των Τμημάτων
Δημοσίευση: 07/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη θεσμοθέτηση συστήματος   επιλαχόντων, για τα νέα Τμήματα των Περιφερειακών Πανεπιστημίων, εισηγήθηκε στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως ο προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων Τρ. Αλμπάνης.

Ο Τρ. Αλμπάνης τόνισε στην υπουργό ότι με το νέο αυτό θεσμό, εφόσον υιοθετηθεί,  θα διατηρηθεί  ο ελάχιστος δυνατός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που θα διασφαλίζει την λειτουργικότητά τους, αλλά και τη συμβολή τους στην εκπαίδευση των νέων της χώρας.

«Το πρόταγμα, φυσικά, δεν είναι να υπάρξουν εισακτέοι που η βαθμολογία τους καταδεικνύει απόλυτη αποστασιοποίηση από τη γνώση που αφορά στο πεδίο  που εξετάζονται (δηλ. φοιτητές και φοιτήτριες με βαθμολογία 1-2), αλλά εισακτέοι που η βαθμολογία τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πλησιάζει τη “βάση” (8-9)» σημείωσε ο προεδρεύων της Συνόδου.

Για την ορθολογική κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και τη λειτουργικότητα των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Περιφέρειας προτείνεται, ο Τρ. Αλμπάνης εισηγήθηκε να ληφθεί υπόψη η αναλογία φοιτητών και φοιτητριών/καθηγητή, με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των Τμημάτων, την ασφάλεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές.

Συγκεκριμένα,είπε,  σήμερα στα εργαστηριακά - κλινικά Τμήματα φοιτά περίπου το 45% των φοιτητών και φοιτητριών (Μηχανικών 20,9%, Θετικών Επιστημών 9,5%, Υγείας 7,9%, Γεωπονικών 4,0% και Πληροφορικής 3,9%) ενώ στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες το 55% των φοιτητών και φοιτητριών.

Ο προεδρεύων της Συνόδου πρότεινε  ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα να προκύπτει με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των Τμημάτων, την ασφάλεια των εργαστηρίων ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές. Στα εργαστηριακά Τμήματα η κατανομή εισακτέων να ξεκινά με το λόγο 12/1 (Φ/Κ) και να διαμορφώνεται μέχρι 50/1 (Φ/Κ) για τις θεωρητικές επιστήμες.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στον εξορθολογισμό της αναλογίας Φ/Κ (διδασκόμενου/καθηγητή) και συναντά την ποιότητα εκπαίδευσης με ιδιαιτερότητες ανά Τμήμα ή Σχολή.

Αυτό το πρόταγμα, σημείωσε,  αποτελεί προτεραιότητα σε όλο το χώρο της διεθνούς ακαδημαϊκής πραγματικότητας.

Επιτροπή  Αντιπρυτάνεων  Ακαδημαϊκών Θεμάτων

«Η διαμόρφωση της βάσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Αποτελεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ευαίσθητο δείκτη απολύτως ρευστό και εξαρτώμενο από τις εκάστοτε συνθήκες» τόνισε ο προεδρεύων της Συνόδου και πρότεινε:

  • Τη συγκρότηση επιτροπής από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Θεμάτων όλων των Ιδρυμάτων της χώρας ώστε, από τα διαθέσιμα στοιχεία, να υποβληθεί μια τεκμηριωμένη πρόταση προκειμένου η  κατανομή φοιτητών και φοιτητριών ανά Τμήμα να γίνει με ενιαίο και λειτουργικό τρόπο, αποτυπώνοντας μια ρεαλιστική “λύση”.

Σε συνέχεια της ανωτέρω πρότασης, η Σύνοδος, στο πλαίσιο των εργασιών της,  προχώρησε στη συγκρότηση σχετικής επιτροπής για την υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης σύμφωνα με τα στοιχεία όλων των Πανεπιστημίων.

Οι διαστάσεις μιας τέτοιας πρότασης αποτυπώνουν την ανάγκη για τη στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου που επιτρέπει τη συνάντηση μιας “διαχειριστικής” πρότασης με το όραμα για το αύριο της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέοντας το ρόλο των Πανεπιστημίων με την ανάπτυξη της χώρας, σημείωσε ο Τρ. Αλμπάνης και υπογράμμισε τα εξής: 

Κατάργηση της ΕΒΕ: Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου και με πρόταγμα την εκπαίδευση των νέων και το ρόλο των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα και την ανάπτυξη, προτείνεται η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Δεν υπάρχει «θεραπεία»: Η όποια προσπάθεια θεραπείας των προβλημάτων που προκαλεί η εφαρμογή της, κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα, δημιουργώντας δευτερογενή ακαδημαϊκά προβλήματα.

Η ΕΒΕ  δεν αποτυπώνει το επίπεδο των πραγματικών γνώσεων των υποψηφίων: Επιπλέον, συμβάλλει και συχνά παράγει ή αναπαράγει ένα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά λανθασμένο “αυτονόητο”, ότι η ΕΒΕ προσδιορίζει αναπόδραστα και σχεδόν μονοσήμαντα την επιτυχία και την εμπλοκή των φοιτητών και φοιτητριών με τη γνώση, τις κατανοήσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να κατακτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η ΕΒΕ, σαφώς και με κανέναν τρόπο, δεν αποτυπώνει το επίπεδο των πραγματικών γνώσεων των υποψηφίων.

18.500 υποψήφιοι εκτός: Η εφαρμογή της ΕΒΕ άφησε σε πρώτη φάση περίπου 18.500 υποψηφίους φοιτητές  εκτός των Δημοσίων Πανεπιστημίων και περίπου 50 νέα Τμήματα, κυρίως στην Περιφέρεια, χωρίς ικανό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών παρά τη στελέχωσή τους, τις σημαντικές υποδομές και τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών.

Αν εφαρμοσθούν οι προτάσεις  των Τμημάτων:  Από την άλλη πλευρά, αν εφαρμοσθούν οι προτάσεις  των Τμημάτων των Πανεπιστημίων προς το ΥΠΑΙΘ, ως προς τον αριθμό των εισακτέων που αιτούνται, τότε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων θα μείνει εκτός των Πανεπιστημίων.

Η υφιστάμενη κατάσταση και η πραγματικότητα των Πανεπιστημίων: Ο μέσος όρος του λόγου Φοιτητών και Φοιτητριών/Καθηγητή για τα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι 40 (στοιχεία ΕΘΑΑΕ 2020), ενώ για ορισμένα Τμήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών καθώς και Τεχνών αγγίζει το 65.

Για την ορθολογική κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και τη λειτουργικότητα των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Περιφέρειας προτείνεται να ληφθεί υπόψη η αναλογία φοιτητών και φοιτητριών/καθηγητή, με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των Τμημάτων, την ασφάλεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές.

Συγκεκριμένα, σήμερα στα εργαστηριακά - κλινικά Τμήματα φοιτά περίπου το 45% των φοιτητών και φοιτητριών (Μηχανικών 20,9%, Θετικών Επιστημών 9,5%, Υγείας 7,9%, Γεωπονικών 4,0% και Πληροφορικής 3,9%) ενώ στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες το 55% των φοιτητών και φοιτητριών.

Πρόταση: Προτείνεται ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα να προκύπτει με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των Τμημάτων, την ασφάλεια των εργαστηρίων ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές. Στα εργαστηριακά Τμήματα η κατανομή εισακτέων να ξεκινά με το λόγο 12/1 (Φ/Κ) και να διαμορφώνεται μέχρι 50/1 (Φ/Κ) για τις θεωρητικές επιστήμες.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στον εξορθολογισμό της αναλογίας Φ/Κ (διδασκόμενου/καθηγητή) και συναντά την ποιότητα εκπαίδευσης με ιδιαιτερότητες ανά Τμήμα ή Σχολή. Αυτό το πρόταγμα αποτελεί προτεραιότητα σε όλο το χώρο της διεθνούς ακαδημαϊκής πραγματικότητας.

Σχόλια (20)

 
Φαγάδικα, ενοικιαζόμενα και τμήματα ΑΕΙ
18 Μάιος 2022 18:17

Αδιανόητο να συντηρούμε Πανεπιστήμια σε νησιά ή χωριά μονο και μόνο για τα ενοικιαζόμενα και τα φαγάδικα! Όσα τμήματα και να κλείσουν σε Αττική, Πάτρα, Κ΄΄ρήτη, Θεσσαλία ή Θεσσαλονίκη κανείς δε θα μετακινηθεί για σπουδές στη Λέσβο ή τη Λήμνο.

Επιτέλους, λίγη σοβαρότητα: Τα παιδιά να σπουδάσουν σωστά για 3-4 χρόνια και κατόπιν το Υπουργείο Ανάπτυξης ή το Υπουργείο Γεωργίας να φροντίσουν για την περιφέρεια.

Ούτε μπορούν οικογένειες 2 μισθωτών να συντηρούν 3 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, άρα επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας και των άλλων υπηρεσιών: Πώς είναι εφικτό αυτό με διάσπαρτα τμήματα με 30-40 φοιτητές, με μόλις 20 μέλη ΔΕΠ, που στηρίζονται επι χρόνια σε συμβασιούχους διδάσκοντες ακόμη και για βασικά μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα;

Τί είδους έρευνα και τι εκπαίδευση θα έχουν τα παιδιά της νέας Α' Λυκείου, τα οποία αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και θα δώσουν εξετάσεις σε τρία χρόνια; Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, αυτό να γίνει ΑΜΕΣΑ, ώστε να μην υπάρχουν τμήματα-παγίδες στο Μηχανογραφικό δελτίο μέχρι το 2025.

 
Παιδεία για όλους όχι απλές «δεξιότητες»
09 Μάιος 2022 17:11

Τα παιδιά του «αύριο» θα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2040 όχι στην Ελλάδα του 1970, άρα πρέπει να προετοιμαστούν για Πανεπιστημιακές -ακαδημαϊκού επιπέδου- σπουδές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ περίπου 80% των νέων κάτω των 30 ετών στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου.

Επομένως οι Έλληνες 15 χρόνοι μαθητές δε χρειάζονται «δεξιότητες», αλλά ένα εξαετές Γυμνάσιο με έμφαση σε μαθήματα όπως Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική, Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή και ένα διετές Λύκειο με 5-6 μαθήματα Κατεύθυνσης και Επιλογής - ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας στα «καλά σχολεία» του εξωτερικού, εδώ και αιώνες.

@ Polar_Fish
09 Μάιος 2022 15:16

Xρειαζόμαστε το σχολείο που εντάσει το παιδί στην ελληνική κοινωνία, και δεν προετοιμάζει την έξοδό του στην ανεργία και στη μετανάστευση.

Οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά στο Λύκειο τι δεξιότητες τους προσφέρουν για το αύριο?

 
Polar_Fish
09 Μάιος 2022 15:16

Xρειαζόμαστε το σχολείο που εντάσει το παιδί στην ελληνική κοινωνία, και δεν προετοιμάζει την έξοδό του στην ανεργία και στη μετανάστευση. Οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά στο Λύκειο τι δεξιότητες τους προσφέρουν για το αύριο?

 
Δύο είναι τα βασικά προτάγματα για τα ΑΕΙ
08 Μάιος 2022 17:19

Το πρώτο να εισάγονται φοιτητές με την αναγκαία γνωσιακή, γνωστική και γλωσσική υποδομή. Με βαθμό 7 στα Μαθηματικά, για παράδειγμα, δεν μπορείς να σπουδάσεις Μαθηματικός, ούτε Φιλόλογος, ούτε Μηχανικός.
Το δεύτερο πρόταγμα είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ΑΕΙ στα αναγκαία και στα βιώσιμα. Η ενίσχυση των επαρχιακών πόλεων δεν μπορεί να γίνεται με ενοικιαζόμενα δωμάτια και ταβέρνες, που χρηματοδοτών οι γονείς φοιτητών .

 
Κίνητρα για οικογένειες όχι φοιτητές.
08 Μάιος 2022 15:15

Οι ακριτικές περιφέρειες θα ενισχυθούν μόνο αν δοθούν κίνητρα εγκατάστασης σε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, αντί να δίνουμε θέσεις εισακτέων ΑΕΙ και να υποχρεώνουμε 20χρονους να πληρώνουν ενοίκια για τη διαμονή τους εκεί για 4-5 χρόνια.

Αν οι νέες οικογένειες έχουν εξασφαλισμένη θέση σε ένα Πρότυπο Γενικό Λύκειο σε κάθε πρωτεύουσα περιφέρειας και έκπτωση στα εισιτήρια μετακίνησης θα πάνε να μείνουν και στο χωριό και στο νησί.

Αλλιώς, μόνο ως «χειμερινό τουρισμό» μπορούμε να διαβάσουμε εξαγγελίες περι αύξησης θέσεων σε τμήματα που κανείς γονέας και κανείς καθηγητής δε θα ήθελε να σπουδάσουν τα δικά του παιδιά.

 
Κλιμάκωση μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
08 Μάιος 2022 12:51

Όταν κάποιοι δεν έχουν γράψει ούτε 7, ούτε 8 αλλά μόνο 0,1,2,3 στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα μάλλον το πρόβλημα είναι στα Δημόσια Σχολεία και σίγουρα δε θα βελτιωθεί η κατάσταση με την είσοδο χιλιάδων απροετοίμαστων μαθητών στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο!

Εξάλλου, το υπουργείο δημοσιεύει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τα στατιστικά στοιχεία ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ των μορίων των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Απόφοιτοι που έγραψαν 11-12 στα 20 σχεδόν αδύνατον να μείνουν εκτός Σχολών (μόνο ειδικές περιπτώσεις πχ. αποτυχία σε εξέταση σε Ειδικό Μάθημα)

https://www.esos.gr/arthra/73733/ta-statistika-stoiheia-klimakosis-morio...

Προς σχολιαστές:

Όπως στα Ειδικά Μαθήματα εδώ και δεκαετίες απαιτείται τουλάχιστον η βάση για τη ΔΗΛΩΣΗ των σχετικών σχολών, έτσι και στα υπόλοιπα τμήματα: Δεν μπορεί να εισάγεται κάποιος στο τμήμα Βιολογίας έχοντας πχ. 02 (ΔΥΟ στα ΕΙΚΟΣΙ) στο τελικό γραπτό διαγώνισμα του μαθήματος, απλώς επειδή υπάρχει ένα Τμήμα σε κάποιο επαρχιακό ΑΕΙ που κανείς δε δηλώνει και άρα η βάση εισαγωγής είναι πχ. 4200 μόρια!

Λογική και κοινωνική ενσυναίσθηση χρειάζεται - αδύνατον να σπουδάζει κα΄ποιος ΠΟΙΟΤΙΚΑ με τέτοια αφετηρία!

Ας δώσει το υπουργείο στατιστικά στοιχεία για τους υποψήφιους που δεν πέρασαν, το πιο πιθανό είναι ότι στην περιοχή 70-80% να βρίσκεται τουλάχιστον το 40% των μη εισαχθέντων (υποθέτοντας ότι οι βαθμοί ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή).

 
Λέει τα δικά του
08 Μάιος 2022 11:52

ο πρυτανης των Ιωαννίνων, για την τιμή των όπλων και από υποχρέωση γιατί είναι στο think tank του ΣΥΡΙΖΑ.

 
Μα τι νόημα έχει;
08 Μάιος 2022 06:08

Ο κ. Αλμπάνης είναι εξαιρετικός καθηγητής και πρύτανης. Η πρόταση όμως αυτή είναι χωρίς νόημα. Θα μπορούσε απλά να ζητήσει να μειωθεί η ΕΒΕ στο 70% ή 75% του μέσου όρου αντί για το 80%.
Αν δώσει το υπουργείο στατιστικά στοιχεία για τους υποψήφιους που δεν πέρασαν, το πιο πιθανό είναι ότι στην περιοχή 70-80% να βρίσκεται τουλάχιστον το 40% των μη εισαχθέντων (υποθέτοντας ότι οι βαθμοί ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή).

 
Περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
08 Μάιος 2022 00:53

Συχνά συμβαίνει το ανάποδο, ιδρύθηκαν τμήματα στα περιφερειακά ΑΕΙ που σε κεντρικά Πανεπιστήμια αποτελούν Κατευθύνσεις Σπουδών ή Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις.

Ήταν πολύ πιο εύκολο να ιδρυθεί ένα τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Διοίκησης αντί για ένα τμήμα Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων.

Προς (07 Μάιος 2022 12:37)

Οι νησιωτικές περιφέρειες Αιγαίου και Ιονίου, όπως και εκείνες της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΝ μπορούν να στηρίξουν διεθνή και ανταγωνιστικά Πανεπιστήμια, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην οργάνωση των προγραμμα΄των σπουδών και οι καθηγητές μετακινούνται σε άλλα ιδρύματα. Επίσης, δεν έχει νόημα η ύπαρξη ξεχωριστού Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρέπει να συνενωθούν.

Το μόνο νησί που μπορεί να έχει ένα ισχυρό ΑΕΙ είναι η Κρήτη, εκεί φυσικά χρειάζεται 1 ενιαίο ίδρυμα και όχι τρία (ιδρύθηκαν διαδοχικά Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και ΤΕΙ Κρήτης)

 
Συγχωνεύση και απορρόφηση τμημάτων ΑΕΙ
08 Μάιος 2022 00:45

Τι είδους «ποιότητα» έχει ένα υποστελεχωμένο περιφερειακό τμήμα ΑΕΙ με μόλις 60-70 ενεργούς φοιτητές σε κάθε έτος -από το οποίο ίσως αποφοιτήσουν οι 40- που δεν έχει ένα αντίστοιχο Πανεπιστημιακό τμήμα, ενταγμένο σε ένα λειτουργικό campus μιας Σχολής, με 150 ενεργούς σπουδαστές από το οποίο θα αποφοιτήσουν οι 140;

Αν υπάρχει θέληση να μετακινηθούν οι διδάσκοντες τότε και το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναβαθμιστεί και η έρευνα να γίνει διεθνής και ποιοτική.

Άλλωστε, τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ είναι εκείνα που μετακινούνται από την περιφέρεια προς την Αττική και τη Θεσσαλονίκη όταν ανοίγουν θέσεις στην ειδικότητά τους. Δεν είναι παράλογο να επιμένουμε οι νέοι φοιτητές να στηρίζουν τμήματα που κανείς καθηγητής δεν επιλέγει, παρόλο που αμείβεται για να αποκτήσει ακαδημαϊκή προϋπηρεσία;

 
Κάνει νόημα
07 Μάιος 2022 21:46

Αν λάβουν υπόψη την μέση αναλογία φοιτητών /καθηγητών που ισχύει στην Ευρώπη, θα πρέπει να μειωθεί τόσο ο αριθμός εισακτέων, που δεν θα χρειάζεται η ΕΒΕ.
Η εμμονή στο να κλείσουν Τμήματα στα νησιά σχετίζεται με την ποιότητά τους;

 
Τι λένε
07 Μάιος 2022 21:26

Κατάργηση της ΕΒΕ: Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου και με πρόταγμα την εκπαίδευση των νέων και το ρόλο των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα και την ανάπτυξη, προτείνεται η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

ΔΕΝ είμαι σε συμφωνία ΄με το τι προτείνει η κυβέρνηση στο σύνολο, αλλά το μοναδικό καλό που έγινε στο υπουργείο παιδείας είναι η ΕΒΕ. Και αυτό θέλουν να το καταργήσουν?? ποιοι οι πρυτάνεις??? και τι θέλουν δηλαδή να διδάσκουν σε φοιτητές με μόρια εισαγωγής 2.000 και 3.000 ???
Σοβαρά τώρα αυτό είπανε για την ΕΒΕ??? ή για να βγούνε βουλευτές ή δήμαρχοι στην επόμενη τετραετία???
Καλέ μου κ. πρύτανη για να καταλάβει τι λες στην ποιο κάτω δικαιολογία για την κατάργηση της ΕΒΕ θα πρέπει να έχει γνώσεις Ελληνικής γλώσσας ο αυριανός φοιτητής των 2.000 και 3.000 μορίων και πίστεψέ με δεν έχει.

Η ΕΒΕ δεν αποτυπώνει το επίπεδο των πραγματικών γνώσεων των υποψηφίων: Επιπλέον, συμβάλλει και συχνά παράγει ή αναπαράγει ένα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά λανθασμένο “αυτονόητο”, ότι η ΕΒΕ προσδιορίζει αναπόδραστα και σχεδόν μονοσήμαντα την επιτυχία και την εμπλοκή των φοιτητών και φοιτητριών με τη γνώση, τις κατανοήσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να κατακτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

 
Χιλιάδες εγκαταλείπουν τις σπουδές μετά την εγγραφή
07 Μάιος 2022 19:14

Πάλι χιλιάδες φοιτητές θα κάνουν εγγραφή αλλά δε θα φοιτούν σε πολλά επαρχιακά τμήματα, επίσης θα έχουμε εκατοντάδες αιτήσεις μετεγγραφών και τελικά εγκατάλειψη σπουδών στα επόμενα χρόνια.

Ο αριθμός εισακτέων ΔΕΝ αντιστοιχεί σε αποφοίτους, ούτε καν σε ΕΝΕΡΓΟΥΣ φοιτητές, άρα είναι εντελώς πλασματικό μέγεθος - από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ (διανομή συγγραμμάτων) και από τις Γραμματείες (δηλώσεις μαθημάτων, συμμετοχή σε εξετάσεις) μπορεί το υπουργείο και το κάθε ΑΕΙ να αντλήσουν στοιχεία για το κάθε τμήμα και την κάθε σχολή, ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

 
Έξυπνη πρόταση
07 Μάιος 2022 17:25

Μια έξυπνη πρόταση στην κατεύθυνση στήριξης του δημοσίου πανεπιστημίου και προς ώφελος των παιδιών.

 
τα κεραμικά αυγά
07 Μάιος 2022 14:29

ΔΕΝ σπάνε , δεν είναι σαν της θειας από το σικάγο

 
όλα τα τμήματα με πληρότητα μικρότερη από 33% να κλείσουν άμ
07 Μάιος 2022 12:52

Ποιος ο λόγος να κρατάς τμήματα χωρίς ζήτηση.
Κι η ΕΒΕ να γίνει 90%-130%.

 
Polar_Fish
07 Μάιος 2022 12:37

Kαθε περιφέρεια μπορεί να έχει ενα οργανωμένο Πανεπιστημιο. Κάθε φορά που ιδρύεται ένα νέο τμήμα στην περιφέρεια μετά από λίγο ανοίγει ένα παρεμφερές στην Αθήνα.

 
Έλεος!!!
07 Μάιος 2022 11:50

Με 8-9 δεν μπαίνει κάποιος σε ΑΕΙ δεν ειναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε επιστημονικά δεδομένα. Για να διατηρήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια που έπρεπε από καιρό να έχουν κλείσει και να έχει αναδιαρθρωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, εύκολα κάποιοι θα ξαναγυρίσουν ολοταχώς πίσω στην εισαγωγή με 1,2! Ομως επιτέλους κλείστε τις περιττές σχολές καμιά έκπτωση κανένας δεν πρέπει να μπαίνει σε πανεπιστήμιο με γραπτά κάτω από 10! Αν δε γκρεμίσετε τα σαθρά οικοδομήματα δεν πρόκειται να χτίσετε ισχυρά πανεπιστήμια επιτέλους πάρτε τη βαριοπούλα και ισοπεδώστε τα!

 
Αυγά θα σπάσουμε;
07 Μάιος 2022 10:23

Όσο δεν αποφασίζουμε ως κοινωνία ότι υπάρχουν (ειδικά σε νησιά) τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο και ελάχιστους φοιτητές τα οποία πρέπει να συγχωνευτούν, οι εργαζόμενοι σε αυτά θα ψάχνουν λόγο ύπαρξης και θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε την ουρά μας (επιλαχόντες, "κοντά" στη βάση κ.α.).
Πρέπει να αποφασίσουμε όλοι και όχι μόνο οι εκάστοτε κυβερνώντες να σπάσουμε αυγά!

 
Σώστης
07 Μάιος 2022 09:31

Κάποια τμήματα πρέπει να κλείσουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.