Voucher 200 ευρώ

Voucher 200 ευρώ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι 170.000 δικαιούχοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας θα δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρι εκπαιδευτικών να ενοποιήσουν τα δύο κουπόνια και να αγοράσουν έναν υπολογιστή.
Δημοσίευση: 09/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την  Τετάρτη 11 Μαΐου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει  η πλατφόρμα για την κατάθεση  των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους  170.000 εκπαιδευτικούς- δικαιούχους δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων του voucher 200 ευρώ , για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablets, φορητούς  υπολογιστές, σταθερούς υπολογιστές).

Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας , η οποία θα εκδοθεί μέχρι αύριο,    είναι ότι θα δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρι εκπαιδευτικών να ενοποιήσουν τα δύο κουπόνια και να αγοράσουν έναν υπολογιστή.

Το κουπόνι των 200 ευρώ δικαιούνται και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (Διαβάστε εδώ).

Ερωτήσεις- απαντήσεις

Τι είδους εξοπλισμό θα μπορούν να προμηθευτούν οι εκπαιδευτικοί με το voucher;

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αποκτήσουν tablet, laptop ή desktop από τον προμηθευτή της επιλογής τους.  

Πώς θα αποκτήσουν και θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί το voucher;

Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αυτόματη ταυτοποίησή τους με ψηφιακά μέσα. Κατόπιν, θα λαμβάνουν την επιταγή που δικαιούνται στο κινητό τους τηλέφωνο, και θα μπορούν άμεσα να την χρησιμοποιήσουν, επιδεικνύοντας το barcode που θα τους έχει αποσταλεί, σε κατάστημα της επιλογής τους.

Εκπαιδευτικοί που έχουν τηλέφωνα προηγούμενης τεχνολογίας;

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραίτητο να έχουν "έξυπνες" τηλεφωνικές συσκευές για να λάβουν το   Voucher των 200 ευρώ για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού.

Αυτό διευκρινίσει το esos, ύστερα από σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Παιδείας σε ερώτηση του esos διευκρίνισε: "Το barcode είναι ένας αριθμός που θα εμφανίζεται και μέσα στην πλατφόρμα μόλις εκδοθεί το voucher, δεν είναι απαραίτητο να τους έρχεται σε smartphone. Αυτό γίνεται προς διευκόλυνση".

Ποιους αφορά η χορήγηση κουπονιού 200 ευρώ;

Το Πρόγραμμα καλύπτει δύο κατηγορίες δικαιούχων και ωφελούμενων,:

Α. Ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Β. Ειδικές κατηγορίες μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευομένων και καταρτιζόμενων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές από την 27η Ιουλίου 2021 έως την 13η Αυγούστου 2021

Οι άμεσοι λήπτες του δικαιώματος ενίσχυσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και λαμβάνουν τις επιταγές στο όνομά τους.

Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών   δικαιούχοι είναι οι ίδιοι οι    ωφελούμενοι)  ενώ στην δεύτερη  περίπτωση , δικαιούχοι είναι οι οικογένειες (γονείς/επίτροποι) των ωφελούμενων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευομένων και καταρτιζόμενων (σ.σ. ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται οι ανήλικοι από 4 έως 18 ετών και οι ενήλικοι ηλικίας από 18 έως και 24 ετών που φοιτούν σε επιλέξιμη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).

Ποιοι είναι οι Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος;

 Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης του Προγράμματος είναι:

Α. 

i. Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που:

α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,

α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

ii. Εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα που:

β.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), συμπεριλαμβανομένων και των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

β.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Β.

  •     Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.
  •     με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021,
  •     οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά .

Πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις;

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ορίζονται με την εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί στις αρχές της εβδομάδας   από το υπουργείο Παιδείας.

Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης θα πρέπει προηγουμένως να καταθέσει Αίτηση Επιχορήγησης και να λάβει σχετική έγκριση.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλεται:

  •     Από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που είναι και ωφελούμενος της ενίσχυσης. Κάθε Φυσικό Πρόσωπο υποβάλλει μία (1) αίτηση.
  •     Από το ενήλικο φυσικό πρόσωπο μέλος της Οικογένειας, που είναι ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η ΣΥΖΥΓΟΣ αυτού. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση Επιτροπείας, μπορεί να υποβάλλεται χωριστή Αίτηση για κάθε παιδί, από τον ορισμένο Επίτροπο.

Τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης;

1. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́184).

2. Η επεξεργασία της Αίτησης Επιχορήγησης γίνεται με βάση:

(1) Τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
(2) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου,
(3) καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά ζητούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διασταυρώσεων, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα Υλοποίησης να αποκτά πρόσβαση και να διασταυρώνει στοιχεία της Αίτησης Επιχορήγησης με τα ακόλουθα μητρώα: τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το μητρώο πολιτών, τα μητρώα φοίτησης των επιμέρους εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και τη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος myschool.

4. Όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών δια- σταυρώσεων, δύναται να ζητηθεί, κατά περίπτωση, προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών ή/και συμπλήρωση των δηλώσεων από την πλευρά του αιτούντος. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης και απόρριψης Αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, η Αίτηση μπορεί να εγκριθεί συνολικώς, να εγκριθεί μερικώς ή να απορριφθεί. Επί της μερικής έγκρισης ή απόρριψης οι Δικαιούχοι έχουν υπό προϋποθέσεις δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητά τους, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Το δικαίωμα της επανεξέτασης δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου η απόρριψη προκύπτει μετά από αυτόματη διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες υπηρεσίες ή μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα, με την οποία επιβεβαιώνεται η μη κάλυψη κριτηρίου επιλεξιμότητας.

6. Με την οριστική έγκριση της Αίτησης Επιχορήγησης, μετά και την πιθανή άσκηση δικαιώματος επανεξέτασης, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι επιταγές (vouchers) τις οποίες ο Δικαιούχος μπορεί να αξιοποιήσει στη συνέχεια για την αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού.

7. Οι αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου, διασταυρώσεων, έγκρισης, απόρριψης, επανεξέτασης, ο χειρισμός ειδικών περιπτώσεων και η κατά περίπτωση ζητούμενη τεκμηρίωση, δύναται να εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης στην Προκήρυξη του Προγράμματος.

8. Η αίτηση επιχορήγησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́75), ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και κατά περίπτωση (πυλώνας Β) των μελών της οικογένειας με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης απαιτείται η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του Δικαιούχου.

Εάν κάποιος είναι δικαιούχος    ως  εκπαιδευτικός, και  ως    πυρόπληκτος;

Στην ειδική περίπτωση που το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο είναι δικαιούχος    ως  εκπαιδευτικός, και  ως    πυρόπληκτος , μπορεί να καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις, μία για κάθε    Πρόγραμμα.

Μπορείτε να εξειδικεύσετε τα κριτήρια για τη χορήγηση του κουπονιού στους εκπαιδευτικούς;

1. Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που τηρούνται από τις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με αναφορά μόνο στο χρονικό διάστημα από την έναρξη έως τη λήξη υποβολής των αιτήσεων επιχορήγησης, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος myschool.

2. Η ενεργή τοποθέτηση εκπαιδευτικών  αφορά τόσο σχολεία του δημόσιου τομέα, όσο και ειδικές κατηγορίες σχολείων του ιδιωτικού τομέα στα οποία δύναται να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα.

3. Οι λόγοι απουσίας που προβλέπονται στις εξαιρέ- σεις του σημείου 1.α.2. του άρθρου 3 της παρούσας είναι ιδίως:

- Απόσπαση σε σχολικές μονάδες στο εξωτερικό,
- Μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας,
- Μακροχρόνια Άδεια μητρότητας, πατρότητας ή ανατροφής παιδιού
- Μακροχρόνια Άδεια απουσίας ευπαθών ομάδων λόγω COVID 19 και ειδικού σκοπού (για γονείς) λόγω COVID 19.
- Απόσπαση ή διάθεση εκπαιδευτικού ή επί θητεία τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης
- Μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών μικρότερη του ενός (1) μηνός (παρ. 1 του άρθρου 51, του ν. 3528/2007 και άρθρου 44 του ν. 4808/2021).
- Μακροχρόνια άδεια ειδική για νόσημα (παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007).

Διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων: Για κάθε άλλη περίπτωση ή εξαίρεση η οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις προβλέψεις του παρόντος, ο έλεγχος και η ερμηνεία κατ’ αναλογία των ανωτέρω προβλέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος.

Ποια είναι τα κριτήρια για τους πυρόπληκτους;

Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των δικαιούχων και τη λήψη της επιταγής (voucher) ελέγχεται η σωρευτική κάλυψη των ακόλουθων τριών (3) κριτηρίων:

(1) Κριτήριο 1: Η ιδιότητα του πυρόπληκτου, δηλαδή αφενός η επιβεβαίωση ότι ο Δικαιούχος είχε την κύρια κατοικία του εντός πυρόπληκτης περιοχής, αφετέρου η ύπαρξη ζημιών σε αυτήν, που την κατέστησαν προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμη.

(2) Κριτήριο 2: Η σύνθεση της οικογένειας, δηλαδή η επιβεβαίωση της σχέσης γονέων και εξαρτώμενων τέκνων που μπορούν να συμπεριληφθούν στην ίδια αίτηση: Η σύνθεση επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Δικαιούχου να λάβει την επιταγή (voucher) για λογαριασμό του ωφελούμενου εξαρτώμενου τέκνου του.

(3) Κριτήριο 3: Η επιβεβαίωση της φοίτησης στην κατάλληλη βαθμίδα εκπαίδευσης, για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση, και για τα οποία δύναται να εκδοθεί επιταγή (voucher).

2. Εξειδίκευση Κριτηρίου 1: Ιδιότητα πυρόπληκτου

(1) Το Πρόγραμμα συνεπικουρεί τις ήδη εφαρμοσμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021 στο πλαίσιο της άμβλυνσης των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές.. Ειδικότερα, το παρόν Πρόγραμμα εστιάζει στη στήριξη οικογενειών οι οποίες διέμεναν σε οικίες που υπέστησαν ζημιές. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Προγράμματος, η ιδιότητα του πυρόπληκτου προϋποθέτει δύο σωρευτικές συνθήκες:

. Η κύρια κατοικία να βρισκόταν εντός οριοθετημένης πυρόπληκτης περιοχής,

ii. Και να υπέστη ζημιές που την κατέστησαν προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμη.

(2) Για τον ορισμό των πυρόπληκτων περιοχών λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αποφάσεις οριοθέτησης και οι αντίστοιχοι Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες που μνημονεύονται σε αυτές:

i. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 (Β ́3863) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (β) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
ii. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β ́3898) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (β) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
iii. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β ́ 3905) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(3) Για την επιβεβαίωση της χωροθέτησης της κύριας κατοικίας Δικαιούχου εντός των ως άνω γεωγραφικών ορίων, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2020. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επιβεβαίωση, να ζητήσει εναλλακτική τεκμηρίωση για την κάλυψη του συγκεκριμένου υποκριτηρίου.

(4) Για την επιβεβαίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου κτιρίου εντός του οποίου βρισκόταν η κύρια κατοικία Δικαιούχου, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση το πρωτόκολλο αυτοψίας ή το δελτίο αυτοψίας /επανελέγχου ή όποιο άλλο έγγραφο έχει εκ- δοθεί από αρμόδια αρχή και πιστοποιεί την κατάσταση του κτιρίου ως ακατάλληλη ή επικίνδυνη προς χρήση (κίτρινο ή κόκκινο χρώμα).

(5) Για την αντιστοίχιση του κτιρίου που έχει υποστεί ζημίες με την κύρια κατοικία του Δικαιούχου, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται απολύτως σαφές από την άμεση διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των εγγράφων των σημείων (γ) και (δ) ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον έγγραφα όπως λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, και κυρίως πρόσφατος λογαρια- σμός ηλεκτρικού ρεύματος όπου αναγράφεται η σχετική ηλεκτρική παροχή.

3. Εξειδίκευση Κριτηρίου 2: Σύνθεση Οικογένειας

(1) Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας στην αίτηση επιχορήγησης δηλώνονται οι γονείς/επίτροποι και τα εξαρτώμενα μέλη τους που είναι ταυτόχρονα δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος.

(2) Όσον αφορά στη συμπερίληψη των γονέων,

i. Περιλαμβάνεται πάντα το Φυσικό Πρόσωπο που υποβάλλει την Αίτηση Επιχορήγησης (Αιτών) και είναι ο φυσικός ή θετός γονέας του/των εξαρτώμενων μελών που θα δηλωθούν σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο (3γ).
ii. Δήλωση και δεύτερου γονέα στην ίδια Αίτηση Επιχορήγησης γίνεται στις περιπτώσεις συνοίκησης των γονέων, ιδίως ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Αίτηση Επιχορήγησης κατατίθεται από το μοναδικό γονέα είτε από το γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια δυνάμει οριστικής απόφασης ή προσωρινή επιμέλεια, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή την κύρια ευθύνη διατροφής δυνάμει κοινής συμβολαιογραφικής πράξης των γονέων ή δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας υπογεγραμμένο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οικογένεια για τους σκοπούς του Προγράμματος και μόνο εμφανίζεται στην Αίτηση ως «μονογονεϊκή» (ήτοι με δήλωση ενός μόνο γονέα).
iii. Στην εξαιρετική περίπτωση ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, όπου έχει επέλθει διάσταση, η δήλωση δύναται να υποβληθεί ως «μονογονεϊκή» από το γονέα στον οποίο έχει αποδοθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των εξαρτώμενων μελών ή εναλ- λακτικά, έχει αποδοθεί η κύρια ευθύνη διατροφής με κοι- νή συμβολαιογραφική πράξη των γονέων ή με ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας υπογεγραμμένο από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (γονείς).

(3) Όσον αφορά στη συμπερίληψη των εξαρτώμενων μελών δηλώνονται:

-Κοινά, φυσικά ή θετά, τέκνα του ΥΠΟΧΡΕΟΥ και ΣΥΖΥΓΟΥ σε περίπτωση ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης σε ισχύ - Φυσικά ή θετά τέκνα του ΥΠΟΧΡΕΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ από προηγούμενο γάμο, για τα οποία διατηρούν την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και η εξαίρεση του εδαφίου (3β.iii) ανωτέρω.

- Φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα του ΥΠΟΧΡΕΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ εκτός γάμου, για τα οποία διατηρούν την επιμέλεια. τα οποία είναι ταυτόχρονα δυνητικοί ωφελούμενοι του παρόντος Προγράμματος, συντρέχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις του εδαφίου (4) για το κριτήριο 3.

(4) Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ανηλίκων υπό Επιτροπεία, όπου η δήλωση υποβάλλεται από τον Επίτροπο, η οικογένεια θα λογίζεται ως έχουσα μέλος μόνο το δυνητικά ωφελούμενο τέκνο. Τα κριτήρια 2 (δύο) και 3 (τρία) θα ελέγχονται μόνο ως προς το μοναδικό αυτό μέλος. Ο Επίτροπος που υποβάλλει την Αίτηση, σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει παράλληλα αίτηση και ως γονέας για τη δική του οικογένεια.

4. Εξειδίκευση Κριτηρίου 3: Φοίτηση σε επιλέξιμες βαθμίδες εκπαίδευσης

Επιλέξιμοι είναι μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και καταρτιζόμενοι που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2002 έως και 2017 και φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

(2) Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1997 έως και 2003 και φοιτούν σε μία από τις ακόλουθες εκ- παιδευτικές δομές στην Ελλάδα:

i. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
ii. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
iii. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Για το κριτήριο της φοίτησης ελέγχεται η εγγραφή του ωφελούμενου στο ακαδημαϊκό, σχολικό ή έτος κατάρτισης 2021-2022 και σε περίπτωση εγγραφής ανά εξάμηνο, σε οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους για τα Α.Ε.Ι., για τα Σ.Δ.Ε. και για τα Δ.Ι.Ε.Κ. αντιστοίχως.

5. Διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων:

Για κάθε άλλη περίπτωση ή εξαίρεση η οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος και η ερμηνεία κατ’ αναλογία των ανωτέρω προβλέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος. Σε περίπτωση ερμηνείας που δύναται να έχει οριζόντια εφαρμογή (ήτοι σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις) ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εκδίδει ειδικές εγκυκλίους και διευκρινίσεις υπό μορφή συχνών ερωτήσεων ή να τροποποιεί καταλλήλως τους Οδηγούς του Προγράμματος.

Ποιος είναι ο επιλέξιμος Εξοπλισμός και Υπηρεσίες;

1. Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμου εξοπλισμού:

(1) Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets).

2) Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1).

(3) Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all- in-one).

2. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας 1, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποχρεωτικές συνοδευτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:

(1) Μέγεθος οθόνης: ≥ 9.6’’.
(2) Μνήμη RAM: ≥ 2GB.
(3) Χωρητικότητα: ≥ 32GB.
(4) Εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, μικρόφωνο.
(5) Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον ασύρματη σύνδεση Wi-Fi & Bluetooth.
(6) Λειτουργικό Σύστημα με υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και προεγκατεστημένη εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet browser).
(7) Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
(8) Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη (call center) στην ελληνική γλώσσα.
(9) Συμβατότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Microsoft Teams, Webex, Zoom).
(10) Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished.
(11) Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται μαζί με λογισμικό για προστασία από ιούς (antivirus) και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet security).

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις  των δικαιούχων που θα αξιοποιήσουν το κουπόνι των 200 ευρώ;

1. Με τη συμμετοχή τους οι δικαιούχοι δεσμεύονται να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιακής εκπαίδευσης.

2. Με τη συμμετοχή τους οι δικαιούχοι γονείς δεσμεύονται να διαθέσουν τον εξοπλισμό στα ωφελούμενα μέλη.

3. Καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επί- σης, υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς.

4. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που καθιστά τον εξοπλισμό μη επισκευάσιμο / μη λειτουργικό, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αγορά του ή την αντικατάστασή του.

5. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.

Θα γίνουν έλεγχοι;

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε Δικαιούχους όσο και σε Προμηθευτές - εμπόρους λιανικής που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για να διαπιστωθεί και επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

2. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται σε τυχαία επιλογή, σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

3. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές που περιγράφονται στο άρθρο 15.

4. Όσον αφορά στους Δικαιούχους, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην κατοχή και διατήρηση του εξοπλισμού που αγοράστηκε με επιδότηση από το Πρόγραμμα.

Όσον αφορά στους Προμηθευτές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να σχετίζονται με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στη Δράση, την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού και την πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να δια- σταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να διατηρεί μητρώο με στοιχεία ανά δικαιούχο και προμηθευτή, που θα επι- τρέψουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος και για διάστη- μα δύο (2) ετών από τη λήξη του.

Μπορεί να ζητηθεί και επιστροφή των χρημάτων;

1. Δικαιούχοι:

(1) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου ή διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού με ευθύνη του Δικαιούχου, επιβάλλεται η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/2974 «Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α ́90). Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης του εξοπλισμού επιβάλλεται η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στον μη διατηρηθέντα εξοπλισμό.

(2) Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καθώς και η σχετική ποινή καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού, η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατ’ άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(3) Η ανάκτηση του ποσού συντελείται μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του υπόχρεου, κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τα άρθρα 55 επ. του πδ. 16/1989 (Α ́6) και το ποσό καταγράφεται ως έσοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Προμηθευτές:

(1) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον προμηθευτή που τυχόν εκκρεμούν έως ότου ο προμηθευτής συμμετέχει στον έλεγχο και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, το σύνολο (100%) των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επιβάλλεται η επιστροφή των εν λόγω ποσών εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(2) Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, δια- πιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων επιταγών και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα..

(3) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού, η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατ’ άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η ανάκτηση του ποσού συντελείται μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του Προμηθευτή, κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τα άρθρα 55 επ. του πδ. 16/1989 και το ποσό καταγράφεται ως έσοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ετικέτες: 
Voucher

Σχόλια (20)

 
Εκπαιδευτικος με διάθεση
10 Μάιος 2022 09:10

Και αυτοί οι λίγοι εκπαιδευτικοί που είναι με διάθεση για κάποιο λόγο σε φορεις του ΥΠΑΙΘ πιστεύω θα το διαιούνται

 
ευρώπη λόγω ρωσίας
10 Μάιος 2022 07:45

γράφει σήμερα εφημερίδα για προώθηση τηλεργασίας (να μην καίνε πετρέλαια τα αμάξα). λεςςςςςςς;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; τόσο μπροστά η κεραμέως; που τους μαλώνει όλους στην ευρώπη;

 
Και πόντο-πόντο
10 Μάιος 2022 00:46

@Κομμάτι-κομμάτι
Απολαυστικό το σχόλιό σας και to the point.
Έχω όμως να προσθέσω κάτι ακόμη. Εάν ως κλάδος, δεν είμαστε έστω για ΜΙΑ φορά ενωμένοι, απέναντι σε αυτό το κατάπτυστο φιλοδώρημα + τη "φάκα" της τηλεκπαίδευσης που υποκρύπτει, τότε νομίζω ότι θα είμαστε άξιοι της τύχης μας από πολιτικούς όπως η κα Κεραμέως.
Ούτε το 1/3 λοιπόν, γιατί τότε θα "πανηγυρίζει" και πάλι, ότι μας έδωσε αυτό που έπρεπε. Ας της δώσουμε εμείς αυτό που πρέπει. Και τώρα με το voucher και αύριο στις κάλπες.

 
ΘΟΔΩΡΟΣ
09 Μάιος 2022 21:42

Μόνοι κερδισμένοι οι επιχειρηματίες. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη ενώ οι μισθοί τους είναι τραγικοί 12 χρόνια τώρα. Πολ΄ύ υποτιμητικό το ποσό και προσβλητικός ο τρόπος που δίνεται!

 
Κομμάτι-κομμάτι
09 Μάιος 2022 21:42

Ένα κομμάτι το βάζει το υπουργείο (= τα 200 ευρώ). Το μεγάλο κομμάτι το βάζει ο εκπαιδευτικός (= τα 400 ευρώ). Το Υπουργείο, κατόπιν του συγκλονιστικού χαρίσματος καθρέφτη για μακιγιάζ στους παραληρούντες από τον ενθουσιασμό εκπαιδευτικούς, απαιτεί από αυτούς "να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιακής εκπαίδευσης". Κι έτσι, με φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πουλάει τις θαλασσιές τις χάντρες κι επιχειρεί, κομμάτι το κομμάτι, να κάνει το κομμάτι του! Να δεις που η Νίκη θα τους ζητήσει στο τέλος να ξυρίσουν και το μουστάκι τους, άντρες-γυναίκες! Κατά συνέπεια: έχω π.χ. ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας 6 ώρες. Έχω δεχτεί τα καθρεφτάκια των 200 ευρώ, κι έχω βάλει από την τσέπη μου 400. Δηλαδή, έχω διευκολυνθεί κατά το 1/3, ενώ τα 2/3 είναι δικά μου, και το Υπουργείο κάνει το κομμάτι του με ξένα κόλλυβα. Γνωστοποιώ λοιπόν στη σεβαστή υπουργό μας ότι τον εξοπλισμό που παρέλαβα θα τον αξιοποιώ κατά το 1/3 των διδακτικών μου ωρών. Π.χ., στο 6ωρο πρόγραμμα, θα τον χρησιμοποιώ για 2 ώρες. Για τις άλλες 4, θα περιμένω το επόμενο καθρεφτάκι, χάντρα, όπως θέτε πείτε το.

 
ΠΕ86
09 Μάιος 2022 20:32

Και γιατί δεν δίνουν αυτά τα 200άρικα στα σχολεία... στο δικό μου εργάζονται περισσότεροι από 10 εκπ/κοί που σημαίνει 2000€... Με 200€ ο καθένας δεν αγοράζει τίποτα. Με 2000€ μπορούν να εξοπλιστούν μερικές αίθουσες με Η/Υ.

Αν ρίξουν και τα στάνταρ (και πάμε σε λίγο παλιότερα μοντέλα γνωστών κατασκευαστών) μπορούν να εξοπλιστούν όλες οι αίθουσες με 1 Η/Υ. Τι καλύτερο;

Εκτός και αν ο σκοπός είναι να δώσουμε "ψίχουλα" προεκλογικά και να έχουμε αξιώσεις για τηλεκπαίδευση από το σπίτι του κάθε εκπ/κού με κόστος 200€ για το κράτος και πολλαπλάσιο για τον ίδιο τον εκπ/κό.

 
Χρήματα για PC και εξοπλισμό στο σχολείο
09 Μάιος 2022 14:45

Ας δώσου χρηματοδότηση για PC, εκτυπωτές και φορητούς Η/Υ που θα μείνουν στα Λύκεια, πιο λογική επένδυση είναι από τα voucher για προσωπικές αγορές. Να μιλήσουμε και για προτζέκτορες και τα άλλα απαραίτητα πια ηλεκτρονικά μέσα -καθώς πλησιάζουμε το 2025- θα ήταν μια καλή αρχή.

Κάθε νέος εκπαιδευτικός θα πάρει εξοπλισμό μόνος του (πχ. ακουστικά ή tablet), όπως κάθε εργαζόμενος που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αρκεί να έχει το σωστό εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να εργάζεται απερίσπαστος.

 
Άρτεμις
09 Μάιος 2022 11:19

Για τους εκπαιδευτικούς σε δημόσια ΙΕΚ τίποτα; Η εκπαίδευση τελειώνει στο λύκειο; Η δεν υπάρχουν ανάγκες στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση;

 
@LM
09 Μάιος 2022 09:32

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις προδιαγραφές που εχουν βγει
ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Καλή τύχη στην αγορά "αξιοπρεπους" μηχανήματος με 200 ευρώ
Πρακτικά με λιγότερα από 500 ευρώ η αγορά φορητού είναι "για πεταμα"

 
Με κοντέινερ
09 Μάιος 2022 09:30

Φυσικά και υπάρχουν "ωραιότατα" laptop με 200 ευρώ. Είναι πλαστικά, με ωραία χρώματα και ζωγραφιές, οδηγίες στα Κινέζικα και απευθύνονται στα νήπια, που φέτος διδάσκονται πληροφορική στις δεξιότητες.

 
@Lm
09 Μάιος 2022 08:53

Ωραιότατο για να μπαίνεις στο fb ή για να κάνεις τηλεκπαίδευση χωρίς να κολλάει;

 
Αννα
09 Μάιος 2022 08:41

170.000 δικαιούχοι αλλά κόβονται οι 100 αποσπασμένοι σε φορείς γιατί θα ήταν μεγάλη δαπάνη. Κρίμα και έρχονται εκλογές.

 
Fake
09 Μάιος 2022 08:34

@Lm09 Μάιος 2022 00:16
Fake news. Ντροπή να περνάνε σχόλια με τόσο προφανή ψεύδη. Εδώ δεν είναι χώρος για προπαγάνδα! Ελεος!

 
Lm
09 Μάιος 2022 00:16

Έχω πάρει λαπτοπ με 200ε ωραιότατο! Μην γκρινιάζετε πια. Βοηθήστε άλλον κόσμο, αν δεν το θέλετε. Ελπίζω να γίνεται…

 
Nikos
08 Μάιος 2022 14:37

Δίνει το Υπουργείο 200€ , σύμφωνα με τις προδιαγραφές λάπτοπ ή desktop κοστίζουν 600€ . Άρα ο εκπαιδευτικός, βάζει άλλα 400€ και το κράτος παίρνει πίσω ΦΠΑ ≈ 120€. Ωραία δωρεά. Όχι στο γελοίο voucher!

 
Χαχανουλης
08 Μάιος 2022 11:26

@Εκπαιδευτικος
Αν δεν θελεις να τον εχεις στο κεφαλι σου παρτο μονος σου dude..
Οπως εγω..
Πηρα ενα ipad pro με ipencil 2 και σκιζω στα μαθηματα, με δικα μου λεφτα.

 
KEPLHNETatzis
08 Μάιος 2022 11:14

Δε δικαιούνται φαίνεται όσοι απασχολούνται στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ έτσι; Αυτοί σήκωσαν όλο το βάρος της υποστήριξης δύο χρόνια με την τηλεκπαίδευση. Την επόμενη φορά που οι εκπαιδευτικοί "της τάξης" θα ζητήσουν βοήθεια για την τηλεκπαίδευση να πάρουν τηλε΄φωνο απ' ευθείας στην Κεραμέως.

 
Εκπαιδευτικός
08 Μάιος 2022 01:50

Μπορείς να με δεσμεύσεις μόνο όταν μου το παρέχεις εξολοκλήρου. Όταν βάλω άλλα 400€ μίνιμουμ από την τσέπη μου δεν μπορεί κανείς να μου υπαγορεύσει τι θα κάνω με τη συσκευή μου. Αν θα την πουλήσω, πού θα την χρησιμοποιήσω και πότε. Αν θυμάμαι καλά σε δημοκρατική χώρα ζούμε.

 
Φ. Φ.Φ.
08 Μάιος 2022 00:40

Δε γίνεται να αγοράσουμε lap top με 200 μονο ευρώ... Πρέπει να μας δώσετε 500 τουλάχιστον.

 
Αντώνης
08 Μάιος 2022 00:10

Θα επιτρέπεται εκπαιδευτικός να δώσει το κουπόνι του σε άλλον εκπαιδευτικό εκτός της οικογένειας για να χρησιμοποιήσει δύο μαζί;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ