ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες ΙΚΥ: Παρέμβαση του Συνήγορου του πολίτη για διακρίσεις

Δημοσίευση: 08/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την παρέμβαση τους Συνήγορου του πολίτη οπροκάλεσε καταγγελία υποψήφιας για τις φετινές υποτροφίες του ΙΚΥ και για τα κριτήρια αξιολόγησης που αποκλείουν όλους τους φοιτητές που έρχονται από τα ΕΠΑΛ .

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων το ΙΚΥ έχει υπολογίσει μόνο τα μόρια εισαγωγής στις σχολές έχοντας δώσει προβάδισμα στα ΓΕΛ.

Αυτό σημαίνει πως αφήνουν εκτός και όλους τ@ς μουσουλμάνους   φοιτητές μας γιατί τους  έχουν εντάξει όλους πλην των ΓΕΛ σε μία "ειδική κατηγορία"

Ακολουθεί η παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη προς τον πρόεδρο του ΙΚΥ Μ. Κουτσιλιέρη:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της κατά το Σύνταγμα και τον ν.3094/2003 διαμεσολαβητικής αρμοδιότητάς του, εξετάζει τη με αριθμό υπόθεσης 316518 αναφορά, την οποία υπέβαλε στην Αρχή η κα ..., τριτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Με την ως άνω αναφορά της προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η κα .. επισημαίνει ότι η υπ ́αριθ. πρωτ. 862/24.01.2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αυτή διαλαμβάνει στο υπό στοιχείο Δ ́ Κεφάλαιό της υπό τον τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ» σχετικά με τον «Συντελεστή (Δ3) κριτηρίων αξιολόγησης βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (1 ή 1,2 ή 1,5)», θέτει - αναιτίως και με τρόπο απρόσφορο σε σχέση προς τον σκοπό που οφείλει να υπηρετεί - σε έντονα μειονεκτική θέση, παραλείποντάς τους από τη σχετική μοριοδότηση, όσους εκ των ενδιαφερομένων προπτυχιακών φοιτητών εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταλαμβάνοντας σε αυτήν ειδικά προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, είτε ως απόφοιτοι ΕΠΑΛ, όπως η ίδια η κα .., είτε ως απόφοιτοι σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η από 18.04.2022 ένσταση (αρ. αίτησης 1717.2) της κας .... προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ως βάσιμες τις ανωτέρω αιτιάσεις της κας...σε ό,τι αφορά την εξαίρεση των συγκεκριμένων αυτών κατηγοριών υποψηφίων υποτρόφων από την αξιολόγηση βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις, η οποία ισχύει γενικά για τους λοιπούς υποψηφίους, πολλώ μάλλον όταν η σε βάρος τους διάκριση, με κριτήριο τον φορέα ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, δεν περιορίζεται στο πρώτο, μετά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτος σπουδών, αλλά τους ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους απομειώνοντας τελικώς τη σημασία της ενδεχομένως πλήρως ικανοποιητικής πορείας ορισμένων εξ αυτών στη μακρά διάρκεια αυτών των σπουδών, όπως άλλωστε είναι και η ίδια η τριτοετής φοιτήτρια κα Β...με 8,96 μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της.

Υπό τα ως άνω δεδομένα, το συγκεκριμένο αυτό κριτήριο που εφαρμόζει το ΙΚΥ εμφανίζεται απρόσφορο προς τον υπηρετούμενο εν προκειμένω σκοπό, κατά το μέτρο που αυτός συνάπτεται με τη διαπιστωμένη επιμέλεια των προπτυχιακών φοιτητών στις σπουδές τους. Αλλά και κατά το μέτρο, όμως, που η χορήγηση των ίδιων υποτροφιών αποσκοπεί ταυτόχρονα στην οικονομική ενίσχυση ευπαθών, συνήθως εξαιτίας χαμηλού εισοδήματος, κοινωνικών ομάδων, ως οικογενειών βαρυνόμενων με το πολύπλευρο κόστος φοίτησης ενός ή περισσότερων μελών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το εν προκειμένω εφαρμοζόμενο κριτήριο εμφανίζεται ομοίως απρόσφορο, αφού απολήγει στην αποδυνάμωση υποψηφίων όπως οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, που κατά την κοινή πείρα συνήθως ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Τέλος, προβληματισμό προκαλεί στην Αρχή και η έλλειψη περαιτέρω διαβάθμισης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ίδιου, συναπτόμενου προς τη βαθμολογία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κριτηρίου στους λοιπούς προπτυχιακούς φοιτητές, κατά το μέτρο που η έστω και κατά ένα μόριο υστέρηση από τη βάση των 18000 μορίων εξομοιώνει κατ ́αποτέλεσμα τον υποψήφιο, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση της υποψηφιότητάς του για υποτροφία, προς τον συνυποψήφιό του των μόλις 15.000 μορίων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημάνσεών του, ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, να εκθέσετε εγγράφως και διεξοδικώς τις απόψεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών επ ́αυτών εντός τριάντα ημερών από την αποστολή του παρόντος εγγράφου, τόσο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την από 18.04.2022 ένσταση της κας ..., όσο και γενικότερα σχετικά με την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σας στην κατεύθυνση αυτών των επισημάνσεων της Αρχής με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στην όλη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω υποτροφιών στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση

Σχόλια (6)

 
Χρηστος
09 Μάιος 2022 18:49

Κύριε υπουργέ με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο σας σας στέλνω ένα παράδειγμα της υπουργικής απόφασης που υπογράψατε για τις υποτροφίες ευπαθων κοινωνικών ομάδων μέσω ΙΚΥ. Καταρχάς για τις ομάδες των πολυτέκνων , τριτεκνων, μονογονεϊκών, αναπηρων οικογενειών και άλλων ομάδων η μοριοδοτηση είναι ΜΗ-ΔΕ-ΝΙ-ΚΗ. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και μοριοδοτηση 0.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείτε για τον υπολογισμό των μορίων δίνει τα εξής αποτελέσματα μέσα από ένα παράδειγμα
Έχουμε έναν φοιτητή που τελείωσε το ακαδ.ετος 2019-2020 το 4ο έτος μιας σχολής έχοντας περάσει τα 26 από τα 40 μαθήματα του με μέσο όρο βαθμολογίας 5 και έχει περάσει στη σχολή με 18000 μόρια .
Από την άλλη έχουμε έναν άλλο φοιτητή της ίδιας σχολής που πέρασε στην ίδια σχολή την ίδια χρονιά με 17999 μόρια και στο τέλος του τέταρτου έτους έχει περάσει και τα 40 μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας 10. Δηλαδή ο ένας χρωστά 14 μαθήματα και ο μέσος όρος του είναι 5 και ο άλλος τα έχει περάσει όλα τα μαθήματα και έχει μέσο όρο 10.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείτε κατορθώνει , διότι για κατόρθωμα πρόκειται στον πρώτο φοιτητή να δίνει μεγαλύτερη μοριοδοτηση .
Παρακαλώ πολύ όπως ασχοληθείτε με την συγκεκριμένη απόφαση που μέσα από το παράδειγμα μου φαίνεται το ποσό άδικη είναι.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων με τιμή
Το σχόλιο μου στάλθηκε στον υπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΑ στις 24/07/2021
Απάντηση ;;;;;
Περιμένω ακομη.

 
Ελένη
09 Μάιος 2022 14:45

Η φετινή υποτροφία μόνο για κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτους φοιτητές δεν ήταν, ούτε ένα κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο δεν είχε... Συμφωνώ για την επίδοση των φοιτητών στη σχολή αλλά δεν είχε καμία σχέση με ευάλωτες ομάδες φοιτητών αυτή υποτροφία (όπως ορίζει κι η ονομασία της)

 
Μαρία Α.
09 Μάιος 2022 13:32

Φυσικά και είναι μεγάλη αδικία. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ δηλαδή δεν διάβασαν και δεν προσπαθησαν; γιατί τους χαρακτήριζαν μαθητές β κατηγοριας;

 
Μητέρα
08 Μάιος 2022 19:09

Πολύ σωστή η παρέμβαση. Η πλειοψηφία των υποτροφιών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αφορά μόνο όσους προέρχονται από ΓΕΛ και αποκλείονται τα παιδιά που εισήχθησαν στις σχολές από ΕΠΑΛ. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και απαράδεκτο. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ που πέτυχαν στις Πανελλήνιες είναι αξιέπαινα γιατί προέρχονται κυρίως από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και δεν είχαν τη δυνατότητα για ιδιαίτερα, φροντιστήρια κλπ. Έχουν την ίδια ανάγκη όπως τα παιδιά από ΓΕΛ για οικονομική ενίσχυση και για επιβράβευση των προσπαθειών τους. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτό το καθεστώς.

 
Θανασης κωτσ.
08 Μάιος 2022 17:53

Σωστή η παρέμβαση Το 75% των φοιτητών έχουν αδικηθεί.ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 
Θανασης κωτσ.
08 Μάιος 2022 17:50

Σωστή η παρέμβαση, να δοθεί σε περισσότερους φοιτητές Βάσω εισοδηματικων κριτηρίων.Ν α δοθεί βοήθεια στις ΕΚΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ