ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τέλος του μήνα η ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ μαζί και το νέο "μοντέλο" διοίκησης

Μερικές ημέρες πριν την ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα την Τρίτη 24 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης διοργανώνει σ συζήτηση-ημερίδα, με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια -Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.
Δημοσίευση: 19/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, σε Συνέντευξη Τύπου, το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ και τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση δύο εβδομάδων , με στόχο μέχρι τέλος του Ιούνη ή αρχές του Ιούλη, να έχει ψηφιστεί στη Βουλή.

Μερικές ημέρες πριν  την ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα την Τρίτη 24 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου  Παιδείας διοργανώνει  στο υπουργείο συζήτηση-ημερίδα, με θέμα «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια -Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», με τη συμμετοχή  εκπροσώπων  των διοικήσεων του συνόλου των Πανεπιστημίων της χώρας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Πρόγραμμα της ημερίδας-συζήτησης.

Οι Πρυτάνεις, όπως ήδη έχουν ανακοινώσει, θα συγκαλέσουν έκτακτη Σύνοδο, προκειμένου να διατυπώσουν τις θέσεις τους επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προέτρεψε   Πρυτάνεις,σε κατ΄ιδίαν συζήτηση,  στην τελευταία Σύνοδο να προετοιμαστούν για έκτακτη Σύνοδο στις αρχές Ιουνίου, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

Νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ

Το Σχέδιο Νόμου θα περιλαμβάνει διατάξεις για το νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ , "κορμός" του οποίου θα είναι τα Συμβούλια Διοίκησης και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα Συμβούλια Διοίκησης θα είναι αυτά που θα έχουν το πάνω χέρι στα οικονομικά και διοικητικά των ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Δηλαδή "μετακινούνται"  αρμοδιότητες "κλειδιά" διοίκησης των ΑΕΙ   από τα Πρυτανικά Συμβούλια και τις Συγκλήτους στα  Συμβούλια Διοίκησης.

Η εκλογή Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων με τη διαδικασία που μέχρι τώρα γνωρίζαμε θα ανήκει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Σχέδιο Νόμου   προβλέπει τα εξής:

 •     Θεσμοθέτηση Συμβουλών Διοίκησης και όχι Συμβουλίων Ιδρύματος, με υπερεξουσίες στο Πανεπιστήμιο.
 •     Θεσμοθέτηση ενός  Διευθύνοντα Συμβούλου σε κάθε Πανεπιστήμιο
 •     Κατάργηση της ανάδειξης των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων από τα μέλη ΔΕΠ

Οι Πρυτανικές εκλογές

Υπενθυμίζεται ότι ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή , η διάταξη η οποία ορίζει ότι η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών σε δέκα Πανεπιστήμια και των Κοσμητόρων Σχολών  , η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν την 30ή.6.2022, καθώς και ότι αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ανάδειξης των μονομελών αυτών Οργάνων έως την Ιη.9.2022 παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων.

Επίσης το Σχέδιο Νόμου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Εκλεκτορικά

 •     Θεσμοθέτηση  "φίλτρων" αξιοκρατίας , αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 •     Κατάρτιση  Μητρώου Γνωστικών αντικειμένων   ανά τμήμα  σε ουδέτερο χρόνο  με   ισχύ τετραετή . Το κάθε τμήμα υπό την έγκριση της Κοσμητείας  θα κάνει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για κάθε επόμενο  ακαδημαϊκό έτος,
 •      Προβλέπεται η ηλεκτρονική κλήρωση  ΖΕΥΣ υποχρεωτικά και  
 •      η αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών  στα εκλεκτορικά   .
 •      Θα δοθεί η δυνατότητα αποπομπής στα υπό θεσμοθέτησης Συμβούλια Διοίκησης  των περιπτώσεων φωτογραφικών προκηρύξεων.

2 Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών

Δυνατότητα οργάνωσης Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Πανεπιστήμια (Δείτε εδώ παλαιότερο ρεπορτάζ του esos).

3. ΔΟΑΤΑΠ

 •     Καταργείται η ατομική αίτηση μόνο για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων  για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ,  .
 •     Συστήνονται δύο   Εθνικά Μητρώα:
 •     Πρώτον: Μητρώο   αναγνωρισμένων  Πανεπιστημίων   εξωτερικού  
 •     Δεύτερον: Μητρώο  αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.
 •     Στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου εξωτερικού ανήκει  σε  μια από  τις παραπάνω δύο κατηγορίες δεν χρειάζεται να καταθέσει   ατομική αίτηση   στον ΔΟΑΤΑΠ για να συνεχίσει  τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές του  στην Ελλάδα΄.
 •     Εάν κάτοχος πτυχίου εξωτερικού , το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο Μητρώα, η εξέταση της  αναγνώρισης  θα γίνεται με την κατάθεση  ατομικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

4. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 •     Μόνο στα Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως στα Προπτυχιακά κατ' εξαίρεση εξ αποστάσεως στα προπτυχιακά  μόνο στις  στις περιπτώσεις:

 •     ακραίων καιρικών φαινομένων
 •     διαλέξεων από το εξωτερικό

5. Επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές

Θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα από  άλλες σχολές και τμήματα. Εφόσον    τα τμήματα αυτά εδρεύουν σε διαφορετική  περιφερειακή ενότητα , θα μπορούν κι εκεί να γίνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα.

6. Για την Πρακτική Άσκηση  των φοιτητών προβλέπεται:

 •     κατανομή πιστωτικών μονάδων , ανάλογα με την χρονική διάρκεια
 •     ασφαλιστική κάλυψη  των φοιτητών   έναντι εργατικού ατυχήματος
 •     δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου ύψους αποζημίωσης  των φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση
 •     θεσμοθέτηση  γραφείου πρακτικής άσκησης  το οποίο θα συνεργάζεται με το γραφείο διασύνδεσης για την καλύτερη απορρόφηση των φοιτητών  στην αγορά εργασίας
 •     κανονισμός πρακτικής άσκησης

7. Ίδρυση  περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών

 •     Δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων  σπουδών  από ένα τμήμα , εφόσον υπάρχει επαρκές προσωπικό και η κατάλληλη υποδομή.

8. Απονομή δεύτερου πτυχίου

 •     Δυνατότητα συνεργασίας  τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου    για την ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα διπλής  ειδίκευσης     που θα   οδηγούν  στην απονομή δύο πτυχίων.

9. Κινητκότητα φοιτητών

 •     Δυνατότητα για τους φοιτητές να  παίρνουν μαθήματα από άλλα τμήματα  της ίδιας ή άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου , με ανώτατο όριο έως  10% .
 •     Αυτό θα γίνεται μέσω της εισαγωγής ενός ιδρυματικού  καταλόγου μαθημάτων , απ τον οποίο θα μπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές τα μαθήματα  για να παρακολουθήσουν.

10. Εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα

 •     Οι  φοιτητές  θα μπορούν να φοιτούν για ένα εξάμηνο σε ομοειδές ή μη ομοειδές τμήμα .
 •     Εάν το τμήμα είναι  ομοειδές θα χορηγείται στον φοιτητή  ακαδημαϊκή αναγνώριση .
 •     Εάν δεν είναι ομοειδές   θα αναφέρεται   στο πτυχίο και θα προσμετράται  μόνο  στην περίπτωση κατατακτηρίων εξετάσεων .

11. Παράταση εξαμήνου

 •     Η ανάγκη παράτασης του εξαμήνου θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  των οργάνων του Πανεπιστημίου και όχι του υπουργείου Παιδείας.

12. Αίρονται οι περιορισμοί στα Μεταπτυχιακά

 •     Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν ελεύθερα τον αριθμό διδασκόντων
 •     Καταργούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη αμοιβών συμμετοχής των διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά.
 •     Θα αξιοποιούνται εμπειρογνώμονες   από την αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς .
 •     θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς
 •     θα δοθεί η δυνατότητα   ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών , σε  συνεργασία  κ  με  ιδιωτικούς φορείς .
 •     θα δοθεί η δυνατότητα  συμμετοχής  σ στις επιτροπές  προγραμμάτων σπουδών   των ομότιμων και  αφυπηρητεσάντων καθηγητών   .
 •     Καταργούνται οι δύο θητείες των  ων Διευθυντών των Μεταπτυχιακών .

13. Τέλη φοίτησης

    Για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου).
    Εφόσον πληρούνται  τα  ακαδημαϊκά κριτήρια , θα μπορούν να υπάρξουν  κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια .
    Επαναφέρεται ο θεσμός   χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών ,   της απαλλαγής, δηλαδή, των φοιτητών  από δίδακτρα  με την υποχρέωση της προφοράς έργου προς το Μεταπτυχιακό.

14. Βιομηχανικά Μεταπτυχιακά

 •     Τη θεσμοθέτηση Βιομηχανικών Μεταπτυχιακών και μάλιστα άμεσα, διότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία.

15. Διδακτοροκά

 •     Θα υπάρξει   διακριτό σαφές πλαίσιο   για την οργάνωση  και λειτουργία των διδακτορικών  σπουδών

16. Επιμορφωτικά Προγράμματα

 •     Θα δοθεί η δυνατότητα στα ΚΕΔΕΒΙΜ των Πανεπιστημίων να παρέχουν επιμορφωτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Σχόλια (15)

 
Διευθύνων σύμβουλος
21 Μάιος 2022 01:23

Τι είναι τα πανεπιστήμια? Εταιρείες? Και θα έχουν διευθύνοντα σύμβουλο. Έχουμε και το διοικητικό συμβούλιο, το μόνο που μένει είναι να βάλουν τα πανεπιστήμια στο χρηματιστήριο

 
@ΣΧΟΛΕΣ ΕΦΑΡΟΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20 Μάιος 2022 09:41

Δεν χρειαζόμαστε σχολές εφαρμοσμένων επιστημών και φοιτητές 2 ταχυτήτων, τελεία και παύλα.

 
Αφήστε τις πονηριές
20 Μάιος 2022 09:30

Τα πτυχία των αποφοίτων που συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο, θα είναι αυτομάτως ισότιμα κι αντίστοιχα, ναι η όχι;

 
2 βδομάδες διαβούλευση... τρέχα... Εκλογές!
20 Μάιος 2022 07:16

Νομός άρπα κόλλα.
Άρον άρον μόνο για να μπορεί να πει ότι έκανε κι ένα δικό της νομοσχέδιο.
Βλέπετε τα επαγγελματικά δικαιώματα στα ιδιωτικά κολλέγια τα έδωσε με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο!!!
2 βδομάδες διαβούλευση, δηλαδή ΠΑΝΙΚΟΣ να προλάβει τις εκλογές.
Στο καλό λοιπόν αφού ευτυχώς έκλεισε ο κύκλος σας στο ΥΠΕΘ... και να μην μας γράφετε!

 
Αλλαγή
20 Μάιος 2022 06:50

Αλλαγή στο υπουργείο παιδείας χρειάζεται και όχι στους πρυτάνεις. Είναι αδιανόητο στη χώρα αυτή που σε λίγο δε θα έχει νέους, να αλλάζουν τα πάντα στη παιδεία όταν αλλάζουν κυβερνήσεις.

Ειδικά το παιδείας θα μπορούσε να διοικείται από ανεξάρτητη αρχή που στον τομέα της τριτοβάθμιας να έπαιξε ουσιαστικό ρόλο η σύνοδος των Πρυτάνεων. Η υπουργός για να προχωράει σε αποφάσεις έπρεπε να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Τα Πανεπιστήμια ήταν αυτοδιοικητα τελικά μόνο στα χαρτιά... στο τέλος ούτε στα χαρτιά θα είναι.

 
Και α και ου
19 Μάιος 2022 21:42

Η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει. Οι σημερινές εκλογές έδωσαν το μήνυμα όπου η ΔΑΠ εξαφανίστηκε. Μετά από 3 χρόνια αδράνειας, αδιαφορίας και προκλητικής αυτο-αποθέωσης η χειρότερη υπουργός παιδείας από το 1974 και μετά ψέλλισε κάτι για το νέο νόμο. Η πλάκα είναι πως η διαβούλευση θα είναι 15 μέρες!!! Έχει αναβάλει την παρουσίαση πάνω από 6 μήνες και τώρα την έπιασε η βιασύνη. Γιατί να το φέρει τώρα; Ας αφήσει ως έχει την κατάσταση. Δεν έχουν νομιμοποίηση να διαλύουν τα πάντα λίγο πριν φύγουν.

 
2 οκτωβρίου (ή οκτώβρη; )
19 Μάιος 2022 19:59

εκλογές. απλά πράματα

 
Ανακύκλωση της τριτοβάθμιας, στο παρά πέντε ...
19 Μάιος 2022 19:11

Άρπα κόλλα ... και ότι βρέξει ας κατεβάσει:
1. Εκλεκτορικά ....
- η αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών στα εκλεκτορικά καθώς "και αύξηση τω και" κατά τη εξέλιξή τους στη συνέχεια .
- Θα δοθεί η δυνατότητα "αποπομπής" στα "υπό θεσμοθέτησης" Συμβούλια Διοίκησης των περιπτώσεων φωτογραφικών προκηρύξεων.

Καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω;
παλιό μου, παλαιοκόσκινο και που να σε πετάξω;
Καινούργια που κι αυτά μπορεί να αποδειχθούν το ίδιο ανεδαφικά όπως κάποια από τα παλιά. Ανακύκλωση της τριτοβάθμιας, στο παρά πέντε των εκλογών. Ίδιες τακτικές με τον προκάτοχο, ίδια εκλογικά αποτελέσματα θα έχουν.

 
Βαγγελης
19 Μάιος 2022 17:21

Aνακοινωση διορισμων θα εχουμε ; Μας βγηκε η ψυχη

 
Ελλιπές νομοσχέδιο...
19 Μάιος 2022 16:27

χωρίς αναδιάρθρωση του ακαδημαικού χάρτη, οποιοδήποτε νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ είναι ελλιπές. Πάλι θα λειτουργούν τμήματα με 20-30-50 πρωτοετής, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν 2πλάσιους και 3πλάσιους φοιτητές. Δεκάδες μέλη ΔΕΠ θα διδάσκουν αίθουσες με 5-10 φοιτητές. Αυτό είναι κατασπατάληση πόρων. Σε άλλα τμήματα της ίδιας σχολής μπορεί να υπάρχουν 200 πρωτοετείς.

 
Η εμπειρία μετράει!
19 Μάιος 2022 13:46

"...θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις επιτροπές προγραμμάτων σπουδών των ομότιμων και αφυπηρητεσάντων καθηγητών..."
Νέες, "φρέσκιες" και άριστες αντιλήψεις στην πράξη!

 
Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη!
19 Μάιος 2022 13:39

"Οι Πρυτάνεις, όπως ήδη έχουν ανακοινώσει, θα συγκαλέσουν έκτακτη Σύνοδο, προκειμένου να διατυπώσουν τις θέσεις τους επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου."
2-3 ημέρες η σύνοδος και 10 ημέρες η προετοιμασία/συγγραφώ των προτάσεων ίσα-ίσα προλαβαίνετε να σας λάβει υπόψη η Νίκη, πάλι καλά!

 
Φράση κλειδί
19 Μάιος 2022 13:38

"...Αμέσως μετά θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση δύο εβδομάδων , με στόχο μέχρι τέλος του Ιούνη ή αρχές του Ιούλη, να έχει ψηφιστεί στη Βουλή..."
2 εβδομάδες θεωρώ ότι είναι πολύ... κανονικά με τέτοια προετοιμασία 2 δευτερόλεπτα είναι αρκετά (να μου πεις βέβαια τόσο θα δει τα σχόλια η Νίκη μας!)

 
ΣΧΟΛΕΣ ΕΦΑΡΟΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19 Μάιος 2022 13:29

Τώρα πιο κοντά από ποτέ !!! Εκ τω έσω ...

 
ΠΑΠΕΛ
19 Μάιος 2022 12:08

Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να λύσει την εκκρεμότητα με τους αποφοίτους των 5ετων γεωπονικών τμημάτων που δεν μπορούν ακομα να εγγραφούν στο επιμελητήριο και να κάνουν αίτηση στον ΑΣΕΠ;;; Κατά τα άλλα ενδιαφέρεστε για τη νεολαία και θέλετε να μείνουν τα παιδιά στη χώρα μας. Ντροπή σας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.