ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σήμερα στη 1 μ.μ. η ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ

Η υπουργός θα το παρουσιάσει σε Συνέντευξη Τύπου στους εκπαιδευτικούς συντάκτες
Δημοσίευση: 26/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σήμερα  Πέμπτη, στη 1 το μεσημέρι, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως θα παρουσιάσει  του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, σε σε Συνέντευξη Τύπου στους εκπαιδευτικούς συντάκτες.

Το esos θα είναι εκεί για να σας παρουσιάσει με ρεπορτάζ το Σχέδιο Νόμου και ότι άλλο θα ειπωθεί  στη Συνέντευξη Τύπου.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τους εξής πέντε άξονες: 

1. Νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ

  • Θεσμοθέτηση Συμβουλίων  Διοίκησης  Ιδρυμάτων.

2. Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ: 

Εισαγωγή βασικών ρυθμίσεων που εστιάζουν στα προγράμματα σπουδών, την έρευνα αλλά και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά: 

  • εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών και αναβάθμιση της ποιότητάς τους μέσω πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας τους, 
  • δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών από ένα Τμήμα, αλλά και οργάνωσης διεπιστημονικών και διπλών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργασιών Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 
  • ευελιξία στη δόμηση του προγράμματος σπουδών και επιλογή μαθημάτων μέσω του Ιδρυματικού καταλόγου μαθημάτων - θέσπιση συστήματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Πανεπιστημίου - ακόμη και μη ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου, 
  • απελευθέρωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας μεταπτυχιακών, παροχή της δυνατότητας ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών και απασχόλησης εμπειρογνωμόνων από την αγορά εργασίας, εξορθολογισμός του καθεστώτος δωρεάν φοίτησης σε μεταπτυχιακά με δίδακτρα μέσω εισαγωγής προϋποθέσεων αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων,
  • δυνατότητα οργάνωσης βιομηχανικών διδακτορικών, 
  • ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω της ίδρυσης ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων εντός των Πανεπιστημίων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, δυνατότητα στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία αμειβόμενους από ίδιους, ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους, προσέλκυση Επισκεπτών καθηγητών και Ερευνητών και προώθηση δράσεων ανταλλαγής Ερευνητών. 

Πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ που εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα. 

3.  Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ

Θεσμοθέτηση νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, πέραν των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών, όπως σύνταξη πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδίου αειφορίας και σχεδίου προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Απλοποίηση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας, ιδίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Μελών ΔΕΠ. 

4. Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία 

Ενίσχυση του ρόλου των Πανεπιστημίων εντός της κοινωνίας, με προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας μέσω βασικών ρυθμίσεων που εστιάζουν σε:

Θεσμοθέτηση πλαισίου ίδρυσης start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων και παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολίτες και φορείς.

Σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Πανεπιστημίων σύμφωνα με τα πρότυπα ανωνύμων εταιριών συμφερόντων του Δημοσίου τομέα. 

Ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων και ίδρυση θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.

5. Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ

Θέσπιση νέου σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής (δηλ. για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα), που μειώνει τη γραφειοκρατία, διευκολύνει τον πολίτη, εξυπηρετεί τα Πανεπιστήμια και στηρίζει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, περιορίζει τη γραφειοκρατία και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Οι βασικές ρυθμίσεις επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

  • ίδρυση Μητρώων των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου, 
  • κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών που έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, 
  • απελευθέρωση εισδοχής αλλοδαπών και ελλήνων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών β΄και γ΄ κύκλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης αναγνώρισης τίτλου σπουδών. 
Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (32)

 
2,30 η βενζίνη...
31 Μάιος 2022 15:36

@Σύγκριση κόστους ζωής Ελλάδας και άλλων χωρών
Φοβάμαι ότι ή ζείτε στη δεκαετία του '80(ΠΑΣΚΟΚ ωραία χρόνια) ή λείπετε από την Ελλάδα από τη δεκαετία του '80. Απ' όσα γράφετε, ούτε το κόμμα(,) ΔΕΝ ισχύει πια σήμερα.

 
Σύγκριση κόστους ζωής Ελλάδας και άλλων χωρών
31 Μάιος 2022 14:01

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις ΗΠΑ - και φυσικά η κοινωνική και οικογενειακή ζωή για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν ακόμα δεσμούς με αυτήν δεν αποτιμάται με όρους τραπεζικής συναλλαγής.

Μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις

Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει
26 Μάιος 2022 08:03
Τα όνειρα καλοκαιρινής και αμερικανικής νυχτός γίνονται εφιάλτες (=αποτυχίες) όταν οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι μικρότεροι από τις υποτροφίες που λαμβάνουν οι διδακτορικοί φοιτητές και ειδικευόμενοι στις ανεπτυγμένες χώρες.
Λιγότερα τμήματα, με επαγγελματικά δικαιώματα, και μισθούς πανεπιστημιακών ανάλογους με αυτούς των χωρών που κάνουμε όνειρα ότι θα ανεβάσουμε το επίπεδο μας.

 
Πινακας
26 Μάιος 2022 16:24

Δεκτών μη δεκτών.το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

 
Εύστοχο σχόλιο
26 Μάιος 2022 15:41

Από την κατάργηση των παρατάξεων (ΔΑΠ+;;;) επιβεβαιώνονται:
1) Πάτος της ΔΑΠ στα ΑΕΙ δέν έχει (βασικό) πάτημα στα αει (στηριξη απο νέους φοιτητές), αλλά παραμέει με επιρρόη
2) Δειλή αποφαση να καταργηθούν μετα απο 3 ετη που έχουν να γίνουν εκλογές και με ήττα της ΔΑΠ, φανταστείτε να το έκανε αυτό ο τσιπρας (που δε΄ν θα το έκανε ποτέ) θα είχαν πέσει οι δαπίτες να τον φανε και καλά οτι θα ακύρωνε την ΔΑΠ
3) ΗΤΤΑ και στις εθνικές εκλογές οπότε οτι περάσει πλέον και μετά τέλος το τυράκι του κράτους πάλι αντιπολίτευση η νδ και επιστροφή στους... μακεδονομάχους...
4) Στο ενιαίο θα κατεαίνουν και οι δήθεν ανεξάρτητοι (πρώην δαπίτες που ακολουθούν και κάνουν like στο Μητσοτάκη στο FB & Insta) panks (;;;)

Ένα είναι σίγουρο: αφήνουν διαλυμένη χώρα και μισο-άδεια ταμεία, που ο "κακός" τσίπρας θα πρέπει να... ξαναγεμίσει...

 
@Στάθηs Ιωάννου
26 Μάιος 2022 15:32

Ανήκει η Ελλάδα στην ΕΕ; Από πότε;
Αυτή η ΕΕ, πραγματικά όποτε θυμόμαστε υπάρχει και την επικαλούμαστε.
Πέρα από τις φλυκταινές τώρα, το μοντέλο που έχουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα (με τον τρόπο που σκέφτεται ο μέσος πολίτης ο οποίος είναι έξω απ' το χορό, έχει μεγάλη διαφορά τι γίνεται όταν είσαι μέσα, με το έξω) όταν υπάρχουν 10+ παράγοντες οι οποίοι θέλουν να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα και καταχράζονται νόμους προς το συμφέρον τους..
Και μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο, διότι εκεί πηγαίνει, δεν είμαστε πολιτικοί για να κάνουμε πως εθελοτυφλούμε και ΟΛΑ θα πάνε καλά, γίνεται για να δημιουργήσει φουρνιές πολλαπλών ταχυτήτων. Οπότε πέρα από το ανόητο όνομα που σκέφτηκαν τα τζιμάνια στο ΥΠΑΙΘ (σ.σ. εφ. επιστήμες είναι η Ιατρική, Φαρμακευτική, Πολυτεχνεία κ.ο.κ.), η ίδια η ιδέα είναι ελαττωματική!
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε επαρκώς τι σημαίνει κάτι τέτοιο και γιατί δεν είναι σκόπιμο να το επιχειρήσουν. Συν τοις άλλοις, και κλείνω με αυτό κανένας νέος δε θα μείνει Ελλάδα, αν του πουν ότι στο εργοστάσιο (αν υπάρχουν ακόμα) παρότι πέταξε 4 ή 5 χρόνια απ' τη ζωή του στο διάβασμα (μιλάμε για κανονικούς φοιτητές) θα κάνει "λάτζα" (και αν) για κάνα 900αρι..

 
1:40
26 Μάιος 2022 13:41

Μην χαλάσουμε την παράδοση, μπορεί να είμαστε απόφοιτοι του Harvard αλλά εδώ πάντα αργούμε 1-2 ώρες για να έχουμε και κύρος!

 
@Στάθηs Ιωάννου
26 Μάιος 2022 13:33

Ακόμα να καταλάβεις ότι δεν έχει κανένα νόημα η φαϊνή ι΄δεα αυτή για την Ελλάδα? Εδώ οι ίδιοι που το πέταξαν σαν πυροτέχνημα κάποια στιγμή το έχουν πάρει πίσω εδώ και 3 χρόνια.. έμεινε να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάποια τμήματα χαμηλής ζήτησης τριετή. Πότε πλέον θα το καταλάβεις?

ΥΓ Γνωρίζω τον λόγο της αναμονής (ακόμα και μάταιας) αλλά υπάρχουν ξέρεις και οι κατατακτήριες!

 
Depon plus
26 Μάιος 2022 12:36

@Ερτ Επίμονα κι όλα? Επίπονα βλέπω απάντηση.

 
Jack Senior
26 Μάιος 2022 12:22

Για να δούμε τι θα παρουσιάσει η κ. Υπουργός στις 1μμ. Πού ενδιαφέρον θα έχει. Πάντως ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, η μέχρι τώρα αναβλητικότητα στην παρουσίαση του νομοσχεδίου δεν είναι καλός οιωνός. Σε λίγη ώρα τα σπουδαία...

 
Στατιστικά στοιχεία Πανελλαδικών 2021
26 Μάιος 2022 11:53

Ζητούμενο δεν είναι να έχουμε περισσότερους λιμνάζοντες φοιτητές αλλά περισσότερους και πιο ποιοτικούς ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Πώς θα πάρει πτυχίο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ένας μαθητής με Γενικό Μέσο Όρο 05 στα 20, που υστερεί ακόμα και στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου ή σε απλές ασκήσεις σε μαθήματα όπως Οικονομία και Μαθηματικά;

Οι βαθμοί κυρίως στα Γενικά Λύκεια τεκμηριώνουν πως τουλάχιστον 1 στους 6 έχει ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία. Οι απόφοιτοι 18 έως 20 ετών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αποτελούν τον κύριο όγκο των νέων φοιτητών, οπότε το υπουργείο πρέπει να εστιάσει και να υποστηρίξει κυρίως αυτούς:

https://www.esos.gr/arthra/73672/ta-statistika-stoiheia-ton-vathmon-ton-...

Χαρακτηριστικά, στην Νεοελληνική Γλώσσα (κοινό μάθημα για όλους) περίπου 17000 (!) μαθητές έγραψαν κάτω του 10, στην Πληροφορική Ο.Π. και την Οικονομία Ο.Π. περίπου 10000 έγραψαν κάτω του 10, ενώ στα Μαθηματικά Ο.Π. περίπου 13000 μαθητές έγραψαν κάτω του 5 — δηλαδή, πολλοί υποψήφιοι δεν μπόρεσαν να απαντήσουν ούτε καν στην απόδειξη της θεωρίας, στις ερωτήσεις Σ-Λ ή σε κάποιο από τα απλά υποερωτήματα των υπολοίπων θεμάτων.

Επομένως, τα μαθησιακά προβλήματα έχουν συσσωρευτεί ήδη από το Γυμνάσιο και το Λύκειο και δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε κάτω από το χαλί.

 
Ερτ
26 Μάιος 2022 11:52

Να ΕΡΩΤΗΘΕΙ ΕΠΙΜΟΝΑ η Υπουργός ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ και ειδικότερα τους διευθυντές των σχολείων.

 
Απλώς για να λέμε...
26 Μάιος 2022 11:49

@Διαμαντής Γεωργίου
" Το νέο Σχέδιο Νόμου πρέπει να ξεκινάει από τη δημιουργία δομών Εφαρμοσμένων Επιστημών, 3-ετούς διάρκειας, επιπέδου 6, Πανεπιστημιακών"

(α) Σε πόσες χώρες παγκοσμίως υπάρχει αυτό;
(β) Τι πραγματικά εξυπηρετεί στην Ελλάδα;
(γ) Ποιες είναι Εφαρμοσμένες Επιστήμες; Πείτε μας να τις μάθουμε και εμείς....
Μήπως εννοείτε τα Πολυτεχνεία, τις Σχολές Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής; Αυτά δεν είναι εφαρμοσμένες επιστήμες;

 
Στάθηs Ιωάννου
26 Μάιος 2022 11:00

Να αναφέρεται στο Σ.Ν. η εξαγγελθείσα δημιουργία των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών 6ου επιπέδου, όπωs ακριβώs είναι στιs χώρεs τηs E.E.

 
Βασίλης
26 Μάιος 2022 10:59

Δεν πιστεύω να έχει και τροπολογία για την αλλαγή στη σύνθεση των συμβουλίων επιλογής διευθυντών(αντικατάσταση συμβούλων εκπαίδευσης) για την επίσπευση της διαδικασίας.

 
Θύμιος
26 Μάιος 2022 10:29

απελευθέρωση εισδοχής αλλοδαπών και ελλήνων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών β΄και γ΄ κύκλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Δηλαδή...
Αν κάποιος φέρει πτυχίο πλαστό, ή από college των ΗΠΑ, θα τον κάνουμε δεκτό στην Ελλάδα. Κι αν πάρει μεταπτυχιακό "ξεπλένει" και την ανυπαρξία του πρώτου πτυχίου;
Θέλουν πολύ προσοχή τέτοιες εξαγγελίες, γιατί μαζί με τα χλωρά που δεν θα ταλαιπωρηθούν, θα μας έρχονται και πολλά ξερά!

 
Καθηγητής Νομικής Σχολής
26 Μάιος 2022 10:04

"Πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ που εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα": Άρα κατά την κυρία Υπουργό το ισχύον σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ είναι αδιαφανές, αναξιοκρατικό και υποκειμενικό. Τότε γιατί από την ημέρα που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας έχει ακυρώσει ελάχιστους διορισμούς και ελάχιστες εξελίξεις μελών ΔΕΠ; Ίσως στόχος του νέου Σχεδίου Νόμου είναι απλώς να καταστήσει τα εκλεκτορικά σώματα των ελληνικών ΑΕΙ εργαλεία των καθηγητών του εξωτερικού οι οποίοι θα σπεύδουν (όπως σπεύδουν εδώ και χρόνια άλλωστε) να τακτοποιούν τους διδάκτορες των δικών τους πανεπιστημίων για να δομούν δίκτυα και να ενισχύουν την εικόνα του πανεπιστημίου τους. Ειδικά η κυρία Υπουργός δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την άποψη για τους Έλληνες πανεπιστημιακούς.

 
Πρόθυμος
26 Μάιος 2022 09:44

Ωραία! Να δούμε τώρα με τα συμβούλια ποιοί συνάδελφοι θα είναι οι πρόθυμοι να τα στελεχώσουν! Σε νανοκλίμακα θα είναι κάτι αντίστοιχο με τους διορισμένους δημάρχους των γερμανών και της χούντας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον!

 
Δεν διορθώνονται όλα με γομολάστιχα
26 Μάιος 2022 09:13

@Οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι
Σωστή μεν η διαπίστωσή σας.... εκτός κι αν γίνει έγκλημα*. Οπότε η ζωή ΔΕΝ συνεχίζεται. Πολλούς νόμους παρελθόντων κυβερνήσεων, νομίζω ότι "τους πληρώνουμε" ακόμα και θα "τους πληρώνουμε" για χρόνια.
(*Δηλαδή λάθος που ΔΕΝ διορθώνεται)

 
Μήπως μάθουμε και για τα στελέχη;
26 Μάιος 2022 08:19

Ας ελπίσουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι…

 
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει
26 Μάιος 2022 08:03

Τα όνειρα καλοκαιρινής και αμερικανικής νυχτός γίνονται εφιάλτες (=αποτυχίες) όταν οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι μικρότεροι από τις υποτροφίες που λαμβάνουν οι διδακτορικοί φοιτητές και ειδικευόμενοι στις ανεπτυγμένες χώρες.
Λιγότερα τμήματα, με επαγγελματικά δικαιώματα, και μισθούς πανεπιστημιακών ανάλογους με αυτούς των χωρών που κάνουμε όνειρα ότι θα ανεβάσουμε το επίπεδο μας.

 
Οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι
26 Μάιος 2022 07:58

Θα ανακοινώσουν τώρα το νομοσχέδιο, θα αδιαφορήσουν για τις ενστάσεις των πανεπιστημίων και θα το ψηφίσουν το καλοκαίρι όταν θα είναι κλειστά για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Μετά θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση που θα ψηφίσει τον δικό της νόμο-πλαίσιο και θα καταργεί πολλές διατάξεις αυτού εδώ. Πιο μετά θα έρθει η μεθεπόμενη κυβέρνηση και θα ψηφίσει καινούργιες διατάξεις καταργώντας παράλληλα κάποιες που θα είναι στο νόμο της προηγούμενης και επαναφέροντας κάποιες του νόμου Κεραμέως. Και η ζωή συνεχίζεται...

 
Ανακοίνωση νομοσχεδίου για ΑΕΙ
26 Μάιος 2022 02:45
 
Διαμαντής Γεωργίου
25 Μάιος 2022 23:26

Το νέο Σχέδιο Νόμου πρέπει να ξεκινάει από τη δημιουργία δομών Εφαρμοσμένων Επιστημών, 3-ετούς διάρκειας, επιπέδου 6, Πανεπιστημιακών φυσικά.

 
Πως;;;
25 Μάιος 2022 22:58

@Πιτσιφλής25 Μάιος 2022 20:38
Θα τις συμμαζέψει τώρα που ανακοίνωσε αριθμό εισακτέων/τμήμα;

 
Εκπαιδευτικός λυκείου
25 Μάιος 2022 22:41

Μην ξεχάσεις να μας πεις και πόσο θαυμάζεις το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, που λειτουργεί άψογα (;) και από το οποίο σου αρέσει να δανείζεσαι καλές πρακτικές!

 
Εκκρεμότητες
25 Μάιος 2022 22:09

Κλείστε επιτέλους τις εκκρεμότητες με τα νέα 5ετη τμήματα που οι απόφοιτοι είναι ξεκρέμαστοι. Ντροπή να υπάρχει αυτή η κατασταση.

 
Κατάντια
25 Μάιος 2022 21:39

Μην αγχώνεσαι Νίκη. Μετά την παρουσίαση στους συντάκτες, πέρνα από τον Αυτιά, τον Οικονόμου να το παρουσιάσεις. Κάπου στα μέσα Ιούλη, όταν ολοκληρώσεις το τηλεοπτικό σου πρόγραμμα δείξτο και στους πρυτάνεις. Σε αγαπάμε και σε θέλουμε. Είσαι το απόλυτο τηλεοπτικό είδωλο.

 
Κ.Α.
25 Μάιος 2022 21:17

Στο περιθώριο της συνέντευξης ρωτήστε και για το θέμα των στελεχών εκπαίδευσης. Αφού δεν θέλουν τις διαρροές, ας απαντήσουν με κάθε επισημότητα οι ίδιοι.

 
Πιτσιφλής
25 Μάιος 2022 20:38

Aν καταφέρει να «συμμαζέψει» τις αμέτρητες παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές, θα είναι ηρωίδα.

 
εμ βέβαια
25 Μάιος 2022 20:09

Πρώτα το μαθαίνουν οι εφημερίδες και μετά τα Πανεπιστήμια...αυτό λέει πολλά για την ηγεσία των Πανεπιστημίων, για τα μέλη ΔΕΠ και για τους φοιτητές αλλά και για την πολιτική ηγεσία.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.