ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Σχέδιο για εκπαιδευτικούς να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας, ανακοίνωσε η υπ. Παιδείας

Η Ν. Κεραμέως προανήγγειλε αλλαγές στο ¨ποινολόγιο" των μαθητών
Δημοσίευση: 26/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την ενεργοποίηση του "εργαλείου" της ανώνυμης καταγγελίας από τους εκπαιδευτικούς και αλλαγές στο ¨ποινολόγιο των μαθητών προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του esos,στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκε το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ.

Για τη σχολική βία  η Ν. Κεραμέως είπε ότι δρομολογείται οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση και  σε ερώτηση πως προστατεύσετε εκπαιδευτικούς  που "φοβούνται" να καταγγείλουν, ανακοίνωσε:

"Επιμένουνε στην ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να κάνουν   καταγγελίες  περιστατικών ανώνυμα. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε , προκειμένου  να δώσουμε περισσότερα εργαλεία στο  στην εκπαιδευτική κοινότητα για να παρακινηθεί να μιλήσει".

esos: Που  θα κάνει ο εκπαιδευτικός αυτή την ανώνυμη  καταγγελία;

Ν. Κεραμέως: Προτρέχετε . Γι αυτό μίλησα για μια οριζόντια κυβερνητική πρωτοβουλία

Σε άλλη ερώτηση του esos εάν στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι να γίνει πιο αυστηρό το ¨ποινολόγιο" των μαθητών η υπουργός Παιδείας δήλωσε: "Εχουμε δεχθεί εισήγηση για  μια μεγαλύτερη "βεντάλια"  παιδαγωγικών μέτρων, η οποία  είναι υπό εξέταση"

"Ποινολόγιο" μαθητών: Τι ισχύει σήμερα;

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  •     προφορική παρατήρηση,
  •     επίπληξη,
  •     αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  •     αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  •     αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Σχόλια (35)

 
Γιάννης
30 Μάιος 2022 21:41

Η λύση του προστατευόμενου μάρτυρα χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν ισχυρά παράνομα συμφέροντα που επιβάλουν ομερτά σε όλους. Η πρόταση της Υπουργού φαίνεται ρεαλιστική αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος: μπροστά στη βία η πλειοψηφία των μαθητών σιωπά αλλά και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται όχι μόνο την παρέμβαση τους αλλά και την επώνυμη καταγγελία. Τι έχουν να προτείνουν όσοι δεν θέλουν την ανώνυμη καταγγελία διότι την θεωρούν ρουφιανιά; Είναι υπεύθυνος ένας μαθητής που καταγγέλει ένα τέτοιο περιστατικό ή ρουφιάνος. Πάντως το Σύνταγμα θέλει να διαμορφώσουν οι εκπαιδευτικοί ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
Ασφαλώς η λύση είναι να οργανωθεί το κάθε τμήμα με βιωματικές δράσεις ως ομάδα-κοινότητα προβάλλοντας τις ανθρώπινες σχέσεις και μετά τη διδασκαλία αλλά έχουμε μια ατελείωτη διδακτέα υ΄λη που εξυπηρετεί όχι τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αλλά τα συμφέροντα των ολίγων: την παραπαιδεία μόνο. Πρώτα ο εκπαιδευτικός με τη σχέση του με τον κάθε μαθητή αλλά και η δυναμική της ομάδας με τη συμμορφωτική πίεση που ασκεί μπορούν να μετριάσουν το πρόβλημα της βίας. Πάντως το 95% του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών αναφέρεται όχι στη διδασκαλία αλλά στην αγωγή των μαθητ΄ων.
Η υποκριτική κοινωνία και πολιτεία επιτρέπει να προβάλλονται η βία και η εξάρτηση από τις οθόνες παντού΄ εξυπηρετώντας συμφέροντα ολίγων και έπειτα έρχεται να μας ζητήσει να κάνουμε προγ΄ράμματα για την βία. Προβάλλοντας τώρα αντι-μαφιόζικες λύσεις μεταθέτει στους εκπαιδευτικο΄΄υς την ευθύνη (ότι δεν καταγγέλει τα περιστατικά), επικροτεί όσους μέχρι τώρα δεν τολμούν την καταγγελία και το κυριότερο μας παραπλανά. Διότι η λύση βρίσκεται στα παραπάνω όπως προτείνουν οι ειδικοί και β΄έβαια στη τοποθέτηση ειδικών κάθε μέρα στα Σχολεία.

 
Οι φαλτσέτες την ξύπνησαν!
30 Μάιος 2022 15:23

"Εχουμε δεχθεί εισήγηση για μια μεγαλύτερη "βεντάλια" παιδαγωγικών μέτρων, η οποία είναι υπό εξέταση.
Ποιοι θα χρησιμοποιούν τη βεντάλια; Οι απαξιωμενοι εκπαιδευτικοί που οι γονείς και τα παιδιά τους τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή ξέρουν ότι δεν έχουν καμία δύναμη και ότι οι πολιτικοί πάντα θα τους χαϊδεύουν;

 
Να βγάλουμε τη μάσκα
30 Μάιος 2022 00:45

Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στον καθηγητή να δίνει αποβολή μιας ημέρας και να αυξηθεί το κενό ανάμεσα στη διήμερη αποβολή και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Όπως έχουν τα πράγματα οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις δέχονται πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες να μη δώσουν ακόμα και προφορική παρατήρηση.
Μαθητές μέσω των γονιών, τους οποιους κάνουν κουμάντο, έχουν γίνει εξουσία.
Το πού βρίσκεται η κατάσταση το βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις.

 
Ατιμωρησία
30 Μάιος 2022 00:34

Η ατιμωρησία των τελευταίων χρόνων στα σχολεία δεν έχει προηγούμενο στα είκοσι δύο χρόνια που διδάσκω. Για να πάρει ωριαία απομάκρυνση ο μαθητής, πρέπει τρεις φορές να ενοχλήσει το μάθημα.
Η απάντηση θα έπρεπε να είναι άμεση, να απομακρύνεται αμέσως και να ενημερώνεται ο γονέας. Πρέπει προστατευτεί ο εκπαιδευτικός αλλά και ο διευθυντής, να μην είναι υπεύθυνος κατά το δυνατόν για την ώρα που παίρνει ποινή ο μαθητής.
Εννοείται πως είναι γελοίο να μένει ο μαθητής στην τάξη μετά την ποινή. Καταργείται κάθε νόημα αυτής.
Δυστυχώς φτάσαμε σε σημεία που δε φτάνει η καλή θέληση από μεριά σχολείου για επικοινωνία. Χρειάζονται δραστικοτερες λύσεις.

 
ΥΕΝΕΔ
28 Μάιος 2022 16:57

αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η αποβολή να είναι αποβολή. Μετά ας γίνουν και αρκετές επιτροπές αν νομίζει το υπουργείο οτι θα βοηθήσουν στην λύση του προβλήματος.

 
ΔΜ
28 Μάιος 2022 14:34

#κουκούλα, Μάλλον δεν έχετε καμία εμπειρία.... από Λύκεια. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να γίνει ντετέκτιβ και να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία για δικαστική χρήση όταν θα του κάνει μήνυση ο γονιός για συκοφαντική δυσφήμιση!
Αυτοί που καταστρέφουν και καίνε ότι βρουν, όπως το αυτοκίνητο του Πρύτανη που έκαψαν, φοράνε κυρίως κουκούλα.ψΟπως και αυτοί στο ΑΠΘ που βανδαλιζουν!!

 
@Ανήσυχος εκπαιδευτικός
28 Μάιος 2022 13:08

Δεν αντιλ΄έγω στις απόψεις σας αγαπητέ συνάδελφε, παρά μόνο στο ότι αποτελεί "προνόμιο" της συγκεκριμένης υπουργού. Έχετε αποδείξει πολλάκις ότι παρακολουθείτε ενδελεχώς τα εκπαιδευτικά δρώμενα πολλά χρόνια τώρα και προφανώς θα έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει καταπληκτική συνέπεια όλων τους στο θέμα αποδόμηση.

ΥΓ1 Δεν ΄έχει νόημα να συζητάμε οτιδήποτε για εξυγίανση των εν λόγω θεμάτων, όταν ο οικογενειακός ιστός είναι κατακερματισμένος. Πρώτα ξεκινάμε ΟΛΟΙ μας να κάνουμε το καθήκον μας προς αυτή την κατεύθυνση και τα υπόλοιπα έπονται....

ΥΓ2 Δεν μας συμφέρει καθόλου να λησμονάμε ότι ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που του αξίζουν και, κατ' επέκταση, και εμείς έχουμε την πολιτική/εκπαιδευτική ηγεσία που μας αξίζει. Όποιος διαφωνήσει σ΄' αυτό, αντιτάσσοντας ότι κάνει σε όλα το καθήκον του με αυτοθυσία, θα του απαντήσω ότι: α) μακάρι να είναι αλήθεια, ποιος δεν το θέλει και β) ας συνεχίσει να γίνεται ακόμα καλύτερος. Προσωπικά πάντως, στον εαυτό μου βρίσκω αρκετά που θα μπορούσα να διορθώσω/καλυτερέψω.

 
Κωστας
28 Μάιος 2022 07:08

Να σταματήσει η ατιμωρησία στα Δημοτικά κ στα Γυμνάσια. Προφανώς φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα.

 
Άρης
27 Μάιος 2022 22:46

Ακούστε συνάδελφοι, γέρασα στο λύκειο, έχω 40 χρόνια και προχωρώ για οικονομικούς λόγους. Το πρόβλήμα έχει ως εξής: σήμερα ο μαθητής εκπαιδεύεται και μεγαλώνει στο σχολείο χωρίς την κουλτούρα της τιμωρίας - μια σοβαρότατη έλλειψη. Δε μαθαίνει ότι για κάθε σφάλμα υπάρχει και η αντίστοιχη τιμωρία που για τους μαθητές είναι επιεικέστατη και έτσι πρέπει, αλλά υπάρχει και επιβάλλεται. Έτσι μεγαλώνοντας αγριεύει περισσότερο, γίνεται ανεξέλεγκτος και μετά τα 18, αφού δεν έμαθε, θα παρανομήσει και θα πάει φυλακή. Πρέπει λοιπόν τα σχολεία να γίνουν πιο αυστηρά για να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τις ευθύνες τους. Ξέρουμε ασφαλώς όλοι ότι καμιά τιμωρία μαθητή δεν εξοντώνει. Πρέπει κατά τη γνώμη μου όχι μόνο να γίνει πιο αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και να εφαρμόζεται, γιατί και το λειψό σημερινό ούτε εφαρμόζεται. Και κάτι ακόμα: οι περισσότεροι μαθητές σήμερα είναι καλά παιδιά, καλύτερα από τη δεκαετία του 80 π.χ. που διορίστηκα εγώ. Επομένως μην αφήνουμε μια ελάχιστη μειοψηφία να διαμορφώνει αρνητικό κλίμα στα σχολεία σε βάρος των καλών μαθητών και της σχολικής διαδικασίας.

 
Πόσα μόρια θα παίρνει στις κρίσεις?
27 Μάιος 2022 22:12

Τύφλα να 'χει ο Κλουζώ! Όλοι του Χάρβαρντ είναι εκεί στο Μαρούσι?
Εδώ δεν κουνιέται φύλλο με τις επώνυμες καταγγελίες. Οι ανώνυμες θα βοηθήσουν? Όταν υπάρχει έκρηξη βίας(κάθε μορφής) έξω στην κοινωνία, τα σχολεία θα γίνουν "κολλέγια"?
Αν ήταν λοιπόν να κάνω ανώνυμη καταγγελία.... μόνο στον Κιμ θα την έκανα.... να πιάσει και τόπο....

 
Γιάννης
27 Μάιος 2022 19:58

Την βία την προβάλλει αυτή η κοινωνία και μας εξοικειώνει όλους με αυτή και επιτρέπει την προβολή της αυτή και όλες οι πολιτείες. Ο εκφοβισμός είναι η καταπάτηση της κυριαρχίας του νόμου και της εξουσίας της πολιτείας στη μικροκοινω΄νία του Σχολείου. Αφήνουμε τους μαθητές-παρατηρητές να γίνουν αργότερα φοβισμένοι πολίτες όπου θα ανέχονται την εκδήλωσης της βίας από όπου και αν προέρχεται (και από την ίδια την πολιτεία-κράτος). Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μηδενική ανοχή στη βία (σωματική, λεκτική και απομόνωσης μαθητών) μέσα στο Σχολείο με αυστηρό πλαίσιο και αν δεν αναγνωρίσουμε οι εκπαιδευτικοί τον παιδαγωγικό μας ρόλο ως πρώτο δεν θα δούμε αποτελέσματα. Μέχρι τότε που δεν τολμούμε να πολεμήσουμε το θεριό στη ρίζα του χρήσιμη είναι και η ανώνυμη καταγγελία αφού και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται διότι τα Σχολεία δεν είναι ευνομούμενοι χώροι. Τα περι κουκουλοφόρων μας έχουν φέρει εδώ στην βία των καταλήψεων και τη βία των συμμοριών.

 
Ερωτήματα
27 Μάιος 2022 19:32

Κα Υπουργέ, εννοείτε ότι εκπαιδευτικοί απειλούνται και δεν προχωρούν σε κατάλληλα μέτρα γιατί φοβούνται αντίποινα από την τοπική κοινωνία του σχολείου;

 
Τελειωμό δεν έχει!
27 Μάιος 2022 18:00

Και νόμιζα, οτι τα εχω ακούσει "όλα" από την κα Υπουργο. Όμως, φευ, η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό. Ντροπή και μόνο που το σκέφτηκε...

 
Tragic
27 Μάιος 2022 17:54

Μα είναι δυνατόν υπουργός ΠΑΙΔΕΙΑΣ να μιλά για ανώνυμες καταγγελίες εναντίον παιδιών ή/και γονέων τους ή και εκπαιδευτικών; Πώς θα στοιχειοθετηθεί από τον εισαγγελέα η καταγγελία π.χ. ότι ο Α μαθητής υφίσταται βία από τον Β; Ο εισαγγελέας δε θα πρέπει μετά να ρωτήσει όλους τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές του σχολείου για το τι συμβαίνει στο σχολείο; Θα καλέσει τον Β και θα το παραδεχτεί αυτοβούλως; Τραγική ιδέα από μια τραγική Υπουργό!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
27 Μάιος 2022 17:45

Καμία έκπληξη! Κάθε πρόβλημα που απαιτεί λύση, για τη συγκεκριμένη υπουργό αποτελεί ευκαιρία να επιβάλει ό,τι πιο αναχρονιστικό επιζεί ακόμη στις αραχνιασμένες νοοτροπίες υπερσυντηρητικών εγκεφάλων. Τίποτε λοιπόν δεν με εντυπωσιάζει πλέον από τις πρωτοβουλίες της, αφού έχει καταφέρει η κάθε της κίνηση να μοιάζει με βίαιη επιστροφή σε σκοταδιστικές καταστάσεις που είχαμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι είχαν ξεπεραστεί οριστικά.

 
CHRIS
27 Μάιος 2022 16:34

Να φτιαξουν κανενα νομο της προκοπης ..
ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
Τετοια δεν γινοντουσαν ουτε επι ΠΑπαδοπουλου

 
Α.Κ.
27 Μάιος 2022 16:20

Τρομερό σχέδιο! Λίγη σοβαρότητα και ντροπή δεν βλάπτει, ειδικά από ανθρώπους που κατέχουν τέτοιες θέσεις...

 
Μαρία
27 Μάιος 2022 15:49

Και στο δημοτικό τι κάνουμε όταν μας βρίζουν, μας κλωτσούν, πετάνε αντικείμενα εναντίον μας ή εναντίον μαθητών και άλλα πολλά.
Αφήστε που με την ατιμωρησία που επικρατεί, ακολουθούν και σχετικά πιο ήσυχοι μαθητές το παράδειγμα του "ταραξία" και χάνεται εντελώς το όποιο κύρος του δασκάλου.
Η συζήτηση με τους κηδεμόνες συνήθως δεν αλλάζει κάτι.

 
Μπούμεραγκ
27 Μάιος 2022 15:20

Να καταγγείλετε ανώνυμα
τον εαυτό σας
ώστε να τιμωρηθεί
όπως του αξίζει!

Αυτοί που καταγγέλουν ανώνυμα
πράγματα που δεν ισχύουν
και είναι μόνο στο μυαλό τους
θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότατα
για την σύγχυση που δημιουργούν
με την ανεύθυνη συμπεριφορά τους
(σαν αυτούς που καταγγέλλουν ότι
υπάρχει βόμβα σε κτίριο
ενώ δεν υπάρχει).

 
Βραβείο Γκίνες
27 Μάιος 2022 14:51

Καταρρίπτοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ! Πόσες ανοησίες μπορεί να εκστομίσει τόσο άκριτα μια άσχετη με την εκπαίδευση υπουργός παιδείας;

 
ΚΛΕΙΩ
27 Μάιος 2022 14:42

Οι άνθρωποι, τουλάχιστον στην χώρα μας, από χρόνια στερούνται το "ευ ζην" -σιγά σιγά και το "ζην", πολλοί από εμάς-, που σημαίνει ότι τα φαινόμενα της βίας και της παραβατικότητας συνεχώς θα οξύνονται, όσο διαρκεί και βαθαίνει αυτή η πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε. Ο στόχος της πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης ένας πρέπει να είναι: η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου - η εξασφάλιση του "ευ ζην" των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Ειδάλλως...

 
Δημήτρης Κ.
27 Μάιος 2022 14:06

Αυτά είναι τα ωραία!
Τώρα το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας και του εκβοφισμού θα λυθεί.
Λες και έως τώρα το πρόβλημα ήταν αποκλειστικά, αν η καταγγελία έχει υπογραφή και όχι αν διαχρονικά και απ’ όλες τις κυβερνήσεις έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που ταλανίζουν την Παιδεία.
Αυτή η εξαγγελία είναι ο ορισμός του "ρίχνω τη μπάλα στην εξέδρα" μετακυλύωντας την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς που έβλεπαν αλλά δεν έκαναν ανώνυμη (ή επώνυμη) καταγγελία.

 
Φ. Κώστας
27 Μάιος 2022 14:02

Οτιδήποτε ανώνυμο δεν έχει νόημα. Πέφτει σε οποιοδήποτε δικαστήριο και σε οποιαδήποτε αξιολόγηση.

Επώνυμο για να υπάρχουν και ευθύνες από όλες τις πλευρές. Και για τους εκπαιδευτικούς, και για τους γονείς, και για τους μαθητές.

 
Περάστε σκουπίστε....
27 Μάιος 2022 13:54

Μάλλον καταλάβατε ότι ..κάτι συμβαίνει στα σχολεία , κυρίως Γυμνάσια και Λύκεια, και το υπάρχων πλαίσιο είναι ανεπαρκές (και με τη βοήθεια της προηγούμενης κυβέρνησης) . Η ανώνυμη καταγγελία είναι άστοχη αν δεν υπάρχει μηχανισμός έτοιμος και εξειδικευμένος διερεύνησης και αντιμετώπισης με συγκεκριμένα μέτρα-ενεργειες που θα γίνονται και με φορείς , κοινωνικούς κ.τ.λ., που θα συνεργάζονται μόνιμα! Η αυστηροποίηση των ποινών θα έχει κάποιο όφελος συμπληρωματικά με τα προηγούμενα. Επίσης για κάποιους συνσχολθαστες, η ανώνυμη καταγγελία δεν είναι εξ ορισμού ρουφιανιά ιδίως όταν αυτό που καταγγέλλεται είναι μια βίαιη παραβατική πράξη εις βάρος παιδιών. Κάθε σύγκριση με άλλες εποχές δείχνει μόνο εμμονές και προκαταλήψεις.

 
κουκούλα
27 Μάιος 2022 13:42

Ο πρώτος διδάξας, ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να καταχεριάζουν ανώνυμα τους διευθυντές τους. Τώρα παίρνει τη σκυτάλη η καθ' ύλην πιο αρμόδια κα Κεραμέως. Ντροπή και αίσχος να υπάρχει κουκουλοφορία στην παιδεία. Η παιδεία η Ελληνική απαιτεί ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και επώνυμες καταγγελίες, ώστε ο καταγγέλων να έχει την ευθύνη της απόδειξης όσων ισχυρίζεται.

 
σδ
27 Μάιος 2022 12:58

ολο το κρατος δουλευει με πλατφορμες ... γραψτε τον πονο σας να περασει

 
Το σημερινό μπάχαλο πρέπει να τελειώσει
27 Μάιος 2022 12:00

αν θέλουν εκπαιδευτικοί και γονείς να διορθωθούν τα πράγματα πρε΄πει να αλλάξει το καθεστώς της τιμωρίας. Της χαλαρότητας. Του κλίματος καφετέριας ή καφενείου. Δεν γίνεται π.χ. να αποβάλλεται ο μαθητής και να έρχεται στο σχολείο με την ευθύνη της επιτήρησης του Διευθυντή. Δεν υπάρχει μαγική λύση στο πρόβλημα. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν με τον τρόπο τους. Αλλά για να μην γίνουμε ΤΕΞΑΣ πρέπει να λάβουμε μέτρα τώρα. Επιβράβευση στους καλούς, τιμωρία αν κάποιος έχει συνεχή προκλητικά συμπεριφορά. Χωρίς κανόνες δεν υπάρχει σχολείο!

 
ΝΙΚΟΣ
27 Μάιος 2022 10:40

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ? ΠΑΛΙ ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ? ΣΤΗΝ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ Η ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ . ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ? ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ?

 
Ανώνυμος
27 Μάιος 2022 10:15

Ελπίζω να διαβάζω λάθος.
Ανώνυμες; Μήπως να βάλουμε και κουκούλα;

 
Πλατάρος Γιάννης
27 Μάιος 2022 09:31

Η ανώνυμη καταγγελία του εκπαιδευτικού, είναι μια πολύ κακή σκεψη και συμβουλεύω να μην την ξανακάνετε.
Όσοι είναι εχεφρονες, έμπειροι, γνώστες του σχολικού χώρου και γνώστες της ελληνικής κοινωνίας, νοιώθουν ότι το μέτρο είναι άχρηστο, χωρίς νόημα, δεν παράγει λύσεις, δεν διευκολύνει λύσεις, δεν παιδαγωγεί δεν ανθρωπαγωγει ενηλίκους στην ρουφιανιά που θεσμοθετεί και άλλα πολλά παράπλευρα και ΜΑΎΡΑ!
Το να κάνει το θύμα ανώνυμη καταγγελία, είναι το πρέπον, το λογικό, το εφικτό.
Το τελευταίο το έχω κάνει προσωπικά, δίνοντας σε όλη την σχολική κοινότητα κ γονείς και μαθητές) το κινητό μου τηλέφωνο και το προσωπικό μεηλ. Και το μεσσεντζερ φυσικά...
Ο καθηγητής αναφέρεται στον διευθυντή και στους υπόλοιπους συναδέλφους του, που μιλάνε ελεύθερα και απολύτως άνετα για τέτοια θέματα σε κάθε διάλειμμα, κενό, σχόλη.
Ξερει κάποιος κάτι και το κρύβει από τον διευθυντή;
Υποψιάζεται κάτι και δεν λέει την υποψία του επειδή είναι υποψία και όχι βεβαιότητα; (Δεν κάνει για δάσκαλος, δεν ξέρει το υπηρεσιακό απόρρητο και την έννοια της εχεμύθειαςκαι σίγουρα δεν υπάρχει καλό κλίμα στο σχολείο του!)
Το προηγούμενο δεν το αποκλείω, καθώς όταν ένας εκφράζει μια υπόνοια, μπορεί να πεταχτεί κάποιος συνάδελφος με γνωστικό και συναισθηματικο έλλειμμα και νά τον "επαναφέρει στην τάξη" λέγοντας του ότι είμαστε υπεύθυνη δημόσια υπηρεσία και είναι ανεπίτρεπτο να εκφράζουμε υπόνοιες κατά πολιτών και δη μαθητων μας...
Τι να πω; Υπάρχει και η ακαταμαχητη βλακεια...
Οπότε αν υπάρχει ικανό ποσοστό συναδέλφων που βλέπουν κάτι ΩΣ ΥΠΟΨΊΑ και ΔΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝ, κρυπτομενοι πίσω από το δικονομικό πρωτόκολλο, ας παροτρύνθουν να μιλάνε, διότι τα παιδιά του σχολείου είναι σαν παιδιά μας, ασχέτως αν κάποιοι γονείς τους μας κοιτάνε σαν να είμαστε οι χειροτεροι εχθροί τους...
Να αναθεωρήσω την πρώτη σκέψη μου;
Δεν μπορούν να λένε ΚΑΙ υποψίες; Να τους το πουν σε εγκύκλιο, σε σεμιναρια!
Μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες οι ΠΑΝΤΕΣ! Οι οποίες αναλόγως περιεχομενου διερευνονται! (καλώς!!!)
Θα κάνουν όμως ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΌΛΥΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥΣ;;;;
Τα ανώνυμα ή επώνυμα, γραπτά ή μη καρφώματα στον προϊστάμενο του προϊστάμενου, αποτελούν ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΟΣ, έτσι κι αλλιώς! Πρέπει να υπάρξει θεσμοθέτηση του έθους της ρουφιανιάς ΚΑΙ για την καθημερινότητα μας;;;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ