ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων: Ναι στους 4 άξονες του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ-Όχι , κατά πλειοψηφία, στο νέο "μοντέλο" διοίκησης

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διατυπώνει, κατά πλειοψηφία, έντονο προβληματισμό για το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων, καθώς ανατρέπεται ο διαχρονικά δημοκρατικός τρόπος διοίκησης με την απ’ ευθείας εκλογή των οργάνων διοίκηση
Δημοσίευση: 14/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θετική θέση διατύπωσαν οι Πρυτάνεις, στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο,  στους 4 άξονες του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, ενώ κατά πλειοψηφία τάχθηκαν κατά του νέου "μοντέλου" διοίκησης με τη θεσμοθέτηση των Συμβουλίων Διοίκησης των Ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο, υπήρχαν τρεις τάσεις:

  • Οι Πρυτάνεις που προσήλθαν χωρίς αποφάσεις Συγκλήτων.
  • Οι τέσσερις   Πρυτάνεις (Πάντειο,ΓΠΑ, Ιωαννίνων και ΕΛΜΕΠΑ)   που με  αποφάσεις των Συγκλήτων τους ζητούσαν την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου.
  • Οι 6 Πρυτάνεις (σ.σ. εκ των οποίων οι δύο είναι πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών διορισμένοι από την υπουργό Παιδείας)  σε σύνολο 23   οι οποίοι δεν είναι κατά του Σχεδίου Νόμου .

Τελικά μετά από συζήτηση μεταξύ των Πρυτάνεων η έκτακτη Σύνοδος κατέληξε ,  κατά πλειοψηφία (με ψήφους 17 Ναι σε σύνολο 23) στο   ακόλουθο κείμενο θέσεων:

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ύστερα από εκτενείς συζητήσεις επί του κατατεθέντος στη διαβούλευση νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημίων, επεσήμανε, κατά πλειοψηφία, τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου που αντιμετωπίζουν πάγια προβλήματα των πανεπιστημίων. Στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται:

  • Η δυνατότητα των πανεπιστημίων να σχεδιάζουν και να ιδρύουν νέα ή/και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών χωρίς τον έλεγχο του Υπουργείου
  • Η δυνατότητα για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των σπουδών
  • Η δυνατότητα για εσωτερική κινητικότητα φοιτητών (ένα είδος εθνικού Erasmus)
  • Η δυνατότητα για ευέλικτες και διεπιστημονικές σπουδές
  • Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με τον παραγωγικό κόσμο
  • Η βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται πιο γρήγορη και αποτελεσματική η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διατυπώνει, κατά πλειοψηφία, έντονο προβληματισμό για το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων, καθώς ανατρέπεται ο διαχρονικά δημοκρατικός τρόπος διοίκησης με την απ’ ευθείας εκλογή των οργάνων διοίκησης από το σύνολο των μελών ΔΕΠ (και άλλων κατηγοριών προσωπικού παλαιότερα).

Ως εκ τούτου, οι βασικές θέσεις της Συνόδου Πρυτάνεων επί του συστήματος διοίκησης, όπως έχουν καταγραφεί από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, διαμορφώνονται κατά πλειοψηφία ως εξής:

1. Ίδρυση και αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Η Σύνοδος εκφράζει καταρχήν επιφυλάξεις ως προς την ίδρυση των Συμβουλίων Διοίκησης (ΣΔ), καθώς οι αρμοδιότητές τους δεν συνάδουν με τον μέχρι τώρα τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων, συσσωρεύουν μεγάλη δύναμη στη λήψη αποφάσεων, ενώ δεν διαχέεται η εξουσία σε ευρύτερα συλλογικά όργανα (Πρυτανικό Συμβούλιο, Σύγκλητος), χωρίς να υπάρχει πρόνοια για θεσμικά αντίβαρα. Τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ θα βρεθούν, εκ των πραγμάτων, σε δυσχερέστατη θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων και αναπόφευκτα δεν θα αφιερώνουν χρόνο στην κατανόηση των προβλημάτων με αποτέλεσμα να απωλέσουν κάθε ενδιαφέρον στη συμμετοχή τους. Αυτό έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό και η εμπειρία με τα Συμβούλια Ιδρύματος παλαιότερα. Τα ΣΔ θα πρέπει να έχουν στρατηγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, και να συμβάλλουν στην αναζήτηση πόρων και στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων.

2. Πρύτανης

Το κύρος και η ισχύς του Πρύτανη, απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να προέλθει από την εντολή μιας ισχυρής και διευρυμένης εκλογικής βάσης, όπως έχει ήδη αποφασιστεί νομοθετικά με τον σχετικό νόμο 4692/2020 (της ίδιας κυβέρνησης). Αντίθετα, ένας Πρύτανης που θα επιλέγεται από ένα 11μελές σώμα, στο οποίο μάλιστα θα είναι μέλος του, δεν θα διαθέτει τη νομιμοποίηση και κύρος μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η δυνατότητα διαπλοκής για τον έλεγχο της εκλογής πρύτανη αυξάνει, καθώς στην πράξη τα τέσσερα (4) εσωτερικά μέλη μπορούν να διαμορφώσουν σχετικά εύκολα τις συνθήκες για την εκλογή στο αξίωμα του Πρύτανη ενός εξ αυτών. Υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγεί ως πρύτανης εσωτερικό μέλος του ΣΔ που στη ψηφοφορία για εκλογή μελών του ΣΔ συγκέντρωσε ένα πολύ μικρό αριθμό ψήφων. Ο Πρύτανης συγκεντρώνει υπερεξουσίες, καθώς εκτός από Πρύτανης με αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσία είναι ακόμη προεδρεύων της Συγκλήτου, Πρόεδρος του ΣΔ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ και Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας. Η σημαντικότερη, όμως, αντίφαση είναι ότι ο Πρύτανης, ως Πρόεδρος του ΣΔ, καθίσταται ταυτόχρονα ελέγχων και ελεγχόμενος.

3. Σύγκλητος

Απονευρώνεται τελείως ο ρόλος της Συγκλήτου, καθώς θα ασχολείται αποκλειστικά με ακαδημαϊκά ζητήματα, αλλά και ακόμη σε πολλά από αυτά, το Συμβούλιο Διοίκησης θα είναι αυτό που θα έχει τον αποφασιστικό λόγο. Το αμέριστο ενδιαφέρον των μελών της Συγκλήτου για τη λειτουργία των πανεπιστημίων τεκμαίρεται από την καθημερινή παρουσία τους στον ακαδημαϊκό τους χώρο και την αλληλεπίδραση με όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

4. Αντιπρυτάνεις

Οι Αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται σε απλά εκτελεστικά όργανα, καθώς ούτε εκλέγονται, ούτε αποτελούν μέλη
συλλογικών οργάνων, όπως με το υφιστάμενο καθεστώς (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο). Εγείρονται πολλά ερωτηματικά κατά πόσον θα είναι διατεθειμένοι να χειρίζονται ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να συμμετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία εξεύρεσης Αντιπρυτάνεων σε μικρά πανεπιστήμια.

5. Κοσμήτορες

Ο θεσμός του Κοσμήτορα λειτουργεί πολύ καλά κάτω από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δεν υπάρχει λόγος για να διορίζονται/επιλέγονται οι Κοσμήτορες από τα ΣΔ. Θα πρέπει να παραμείνει η εκλογή των Κοσμητόρων από τη βάση. Σε Πανεπιστήμια που έχουν μονοτμηματικές σχολές, ο ρόλος του Κοσμήτορα και του Προέδρου Τμήματος συμπίπτουν και ως εκ τούτου στα ιδρύματα αυτά δεν θα υφίσταται εκλεγμένο όργανο διοίκησης. Επιπλέον ο διορισμός των Κοσμητόρων σημαίνει ότι το 1/3 περίπου των μελών της Συγκλήτου θα είναι διορισμένα.

Στη βάση των παραπάνω, η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει, κατά πλειοψηφία, να δοθεί εύλογος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να υπάρξει αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Επιπλέον, η Σύνοδος ζητά την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των θετικών στοιχείων του νομοσχεδίου.

Σχόλια (10)

 
Να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν οι σύγκλητοι
16 Ιουν 2022 17:44

σε όσα (τα περισσότερα) πανεπιστήμια "δεν πρόλαβαν" να λάβουν αποφάσεις. Στην επόμενη σύνοδο, όλοι οι πρυτάνεις να δεσμεύονται από τις αποφάσεις των συγκλήτων τους.
Στα πανεπιστήμια περιμένουμε να ληφθούν αποφάσεις για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

 
Πανεπιστημιακός
15 Ιουν 2022 19:55

Αν κατάλαβα καλά, οι Πρυτάνεις διαφώνησαν μόνο ως προς το θέμα της διοίκησης. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τους βρίσκουν σύμφωνους; Το γεγονός ότι τα Πανεπιστήμια θα κάνουν αρκετά χρόνια μέχρι να δουν Καθηγητές Α βαθμίδας και το ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε διδακτορικά χωρίς καμία αξία δεν τους απασχολεί; Η εκπαίδευση των αυριανών Πανεπιστημιακών, αυτών που θα συνεχίσουν και θα βελτιώσουν, ελπίζω, το έργο μας δεν είναι σημαντική;

 
ΠΕ_04
15 Ιουν 2022 11:41

Αν τελικά περάσει το ΣΙ.
Τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 67 χρόνων.

 
Κώστας Δελίδης
15 Ιουν 2022 09:51

Αυτή η πρόταση- απόφαση της Συνόδου των πρυτάνεων είναι σωστή και μπορεί να αποτελέσει πλατφόρμα για συζήτηση και βελτιώσεις του προτεινόμενου νόμου. Ας το δουν με θετική διάθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα η/και έμμεσα και ας κινηθούν αναλόγως. Η εμμονή τους στην απόσυρση οδηγεί σε αδιέξοδο και για πολλούς εγείρει υποψίες για προσωπικές φιλοδοξίες και προστασία κεκτημένων !!!

 
Polar_Fish
15 Ιουν 2022 00:16

Ουδεν μονιμότερο του προσωρινού. Πόσα χρόνια αντεξε ο νομος 4009/2011 της κ.Διαμαντοπούλου?

 
Που να βρεις κοινό νου!
14 Ιουν 2022 23:40

Τι θα συμβεί εάν η υπουργός βάλει μόνο τα θετικά που είναι το ζητούμενο και αφήσει τα αρνητικά που διχάζουν έξω βάζοντας και λίγο το χέρι στην τσέπη και ενισχύσει τις υποδομές και τη συντήρηση των κτηριακών και του εξοπλισμού; Θα συμβεί ότι θα έχουμε ένα πανεπιστήμιο σαν και αυτά που βλέπουμε και ζηλεύουμε σε όλη την Ευρώπη. Καλό θα ήταν να καταλάβουν οι υπουργοί ότι δεν πάσχουμε από σύστημα διοίκησης, πάσχουμε από χρήματα για συντήρηση γιατί η δημόσια επιχορήγηση είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη.... τι λέω στον πολιτισμένο κόσμο. Οσο για την έρευνα.... πάει καλά γιατί απλά κυνηγάμε και φέρνουμε χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα γιατί εαν περιμέναμε από το υπουργείο ακόμα θα είμασταν στο 2012

 
Ναι στους 4 άξονες;
14 Ιουν 2022 22:25

Πράγματι λίγο περίεργη ανάγνωση esos έχεις κάνει.

 
Νικος
14 Ιουν 2022 22:21

Να προχωρήσει η υπουργός.
Γι'αυτό ψηφίσαμε την κυβέρνηση.

 
πολίτης
14 Ιουν 2022 21:10

Αυτονόητα και σωστά όλα όσα επισημαίνουν για τα σοβαρότατα προβλήματα που θα φέρει ο νέος τρόπος διοίκησης που περιγράφεται στο νομοσχέδιο. Τα προβλήματα αυτά θα "συμπαρασύρουν" και όλα τα υπόλοιπα.

Άραγε θα τους ακούσει η κυβέρνηση ή θα οχυρωθεί αλαζονικά πίσω από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία;

 
Μέλος ΔΕΠ
14 Ιουν 2022 20:52

Επί της ουσίας κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών;
Άρση της μονιμότητας των επίκουρων καθηγητών μετά την τριετία;
Καμία ουσιαστική χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια σε διαρκή αναζήτηση πόρων;

Όλα αυτά υπάρχουν στις αποφάσεις αρκετών συγκλήτων. Όμως φαίνεται ότι τη σύνοδο κατά πλειοψηφία την αφορά μόνο η διοίκηση. Κρίμα γιατί υπάρχουν πολύ καλές φωνές μεταξύ των πρυτάνεων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ