ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να μην παρέχουν καμία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους σχετικά με τις "κρίσεις" των στελεχών εκπαίδευσης.
Δημοσίευση: 17/06/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Παιδείας αποφεύγει να δώσει επίσημα την όποια πληροφορία σχετικά με  τη καθυστέρηση ανακοίνωση των τελικών πινάκων, ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου   να μην παρέχουν καμία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους σχετικά με τις "κρίσεις" των στελεχών εκπαίδευσης.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα επιλογής των Διευθυντών εκπαίδευσης  το υπουργείο Παιδείας έπεσε κατά πολύ έξω.

Οι τελικοί  πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους θα δημοσιοποιηθούν  για ενημέρωση των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προ- θεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (77)

 
ΑΜ
20 Ιουν 2022 14:59

Οι μπλε ...... τσούχτρες , αποδεικνύονται οι χειρότερες....Συμφωνώ συνάδελφε!!!!!
Προσοχή λοιπόν στα ύπουλα τσιμπήματα !!!!
Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!!

 
Μόνο ΔΔΕ
20 Ιουν 2022 13:00

Και ΔΠΕ και τελος.Ολα τα αλλά σταματούν.Μιλησα με δυο φίλους που είναι δτα συμβούλια επιλογών πρωτοβάθμιας.Μου είπαν και χωρίς αμοιβή και χωρίς νομική κάλυψη και υπαρχει πίεση όποτε θα κοιτάξουμε κάθε φάκελο με τον δικό μας ρυθμό και όποτε τελειώσουμε.Με την προοπτική των πρόωρων εκλογών που φαντάζει σχεδόν σίγουρη θα πουν ορίστε τουλάχιστον επιλέξαμε ΔΔΕ αλλά εθνικοί λόγοι παγώνουν τα υπόλοιπα.Καλα γεμιστά τα στα ρεζερβουάρ και προσοχή στις τσούχτρες, κυρίως τις μπλε σκουρες

 
Πάλι καθυστέρηση;
20 Ιουν 2022 11:18

Πραγματικά το αγαπητό esos έχει εξαντλήσει όλους τους πιθανούς τίτλους π.χ. Την επόμενη βδομάδα τα αποτελέσματα για τις κρίσεις των νέων διευθυντών εκπαίδευσης, μέχρι την Παρασκευή τα αποτελέσματα, νέα καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Για πείτε προτάσεις. π.χ. Απροσδόκητη εξέλιξη καθώς χάλασε το κομπιουτεράκι της επιτροπής έκδοσης τελικών βαθμολογιών.

 
ΠE19
19 Ιουν 2022 19:14

Το καταλάβατε ρε μπαγάσες ότι ΠΙΘΑΝΩΝ να κάνω τα λαθάκια μου και σαν το λοχαγό το καραβανά το χτυπάτε συγνομιν για τα ορθωγραφηκα λάθη.
Στα σοβαρά τώρα και το λέω σοβαρά να γίνονται επιλογές από επιτροπές και άλλα χρονοβόρες διαδικασίες για την επιλογή στελεχών αλλά στο τέλος δεύτερης χρονιάς ο σύλλογος να ψηφίζει άμεσα στους εκπαιδευτικούς που δεν θα δηλώσουν αρνητικο το επόμενο διευθυντή έτσι και το σχολείο θα ξέρει αφού κάθε υποδιευθυντής ξέρει καλύτερα από το διευθυντή το σχολείο αλλά και θα έχει την εξουσία ελέω των συναδέλφων του ούτε νόμους ούτε τίποτα 1 συνεδρίαση συλλόγου και τέρμα. Γιατί όχι ? Είναι αντισυνταγματικό ??? σιγά τα σχολεία να λειτουργούν ομαλά και δεν πειράζει. Τουλάχιστον έτσι θα υπάρξει μια κάποια κρίση έστω και με την ψήφο. Τώρα ίσως να ψηφίζουν και εκπρόσωποι των μαθητών και το γονέων γιατί όχι. Αμ πως ΣΩΒΑΡΡΑ μιλάω

 
@ΠΕ 19
19 Ιουν 2022 15:28

Το ΠΙΘΑΝΩΝ το προσπερνάω. Στα σχολεία αρχαιότερος είναι αυτός που έχει τα περισσότερα χρόνια( ηθικό το θέμα και αυτό ισχύει και στις αρμοδιότητες και στο μοίρασμα τάξεων) ..Συμπληρωματικά στα σχολεία υπάρχει-ουν Υπ/ντές που γνωρίζουν άριστα το σχολείο τους και τους συναδέλφους και μπορώ να σου πω μετά βεβαιότητας κάποιοι είναι καλύτεροι από τους Δ/ντές τους..Στα μικρά (δεν υπάρχει Υπ/ντής) σχολεία υπάρχει ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ με απόφαση του ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ..Κανένα σχολείο δεν είναι ακέφαλο και αυτό το γνωρίζει το ΥΠΑΙΘ και θέτει ως προτεραιότητα την ομαλή έναρξη των σχολείων)..Μην γράφουμε ότι θέλουμε γιατί εκτιθέμεθα στους συναδέλφους..

 
Κρητικος
19 Ιουν 2022 14:38

@ian κα
Συνάδελφοι όταν με το καλό καθίσετε σε μια θέση ευθύνης θα αντιληφθείτε ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να νομοθετείται αλλά μόνο να εφαρμόζετε το νομικό πλαίσιο που ισχύει. Καθημερινά θα πρέπει να διαβάζετε. Ξεκινήστε άμεσα το διάβασμα με την μοριοδοτηση διευθυντών που πάνω από 4 χρόνια δεν κερδίζεις κανένα μόριο. Όσοι έχουν κάτσει την 5η χρόνια το έκαναν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός των μορίων. Αν πάμε στη συνέντευξη όλοι οι αδιάβατοι θα πατωσουν .

 
@ @ert 18 Ιουν 2022 23:10
19 Ιουν 2022 14:16

Σας παρακαλώ μην τον ερεθίζεται και κάνει δικό του κανάλι κι εκπέμπει ολημερίς κι ολονυχτίς....

 
Μίλτος
19 Ιουν 2022 11:44

Ότι λέει ο νόμος κύριοι και κυρίες..Η χώρα δεν είναι μπανανία οι νόμοι να εφαρμόζονται ala κart..Ηρεμήστε -ξεκουραστείτε και καλή αντάμωση με την βοήθεια του Θεού τον Σεπτέμβρη στο σχολείο και στις τάξεις μας κοντά στους αγαπημένους μας μαθητές..Το ΥΠΑΙΘ έχει πάρει τις αποφάσεις του για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και δεν ασχολείται με κραυγές και το προσωπικό συμφέρον του καθενός μας ! ! !

 
Εναλλακτικος
19 Ιουν 2022 09:21

Σε κανένα δεν κάνει εντύπωση ότι ο κ. Φίλης και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ΔΟΕ - ΟΛΜΕ..δεν έχουν πει τίποτα απολύτως για τις επιλογές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα στελέχη; Τους είναι αδιάφορο ποιοι θα διοικητού και με ποιο τρόπο τα της εκπαίδευσης; Τι σημαίνει αυτή η σιωπή;.

 
180
19 Ιουν 2022 02:40

για την μοριοδότηση θα μπορούσε με ΥΑ να μοριοδοτηθούν 7 ή 8 χρόνια. Έτσι θα έχουν μόρια οι καινούργιοι για τις υπηρεσίες τους και οι παλιοί να μην εκτοποισθούν.

 
ΠΕ19
19 Ιουν 2022 00:27

Περί αρχαιότητας και λοιπά τέρατα
Τι είναι αρχαιότητα σε μια σχολική μονάδα?
Αρχαιότερος είναι αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό, μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τη κατάργηση του βαθμολογίου του 11 στο σχολείο υπάρχουν αυτοί που έχουν Βαθμό Α, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
Άρα πρακτικά όλοι είναι Α βαθμού (οι μη νεοδιόριστοι και αναπληρωτές έχουν όλοι >= 12 χρόνια στο σχολείο) ποιος είναι αρχαιότερος? αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και που ? στο δημόσιο ? στην εκπαίδευση ? στο σχολείο ? αυτός που έχει μεγαλύτερο ΜΚ ? αυτός που έχει περισσότερα χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο ???
Η έννοια του αρχαιότερου από τη στιγμή που δεν υπάρχει βαθμός (βρίζαμε το βαθμολόγιο – μισθολόγιο του 11εεεε) όλα είναι σχετικά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορώ να επιχειρηματολογήσω θετικά και αρνητικά. Άρα η αναπλήρωση του Δ/ντη ή Υπ/ντων (Αυτό και αν είναι τρελό) για χρονικό διάστημα πέρα του μήνα είναι απλά στον αέρα και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα πάμε σε αξιολόγηση με αναπληρωτή Δ/ντη.

 
Για @ΠΕ 19
18 Ιουν 2022 23:20

Εκείνο το "ΠΙΘΑΝΩΝ" με ωμέγα και κεφαλαία σου ξέφυγε. Λιγη προσοχή, συνάδελφοι. Εκπαιδευτικοί είμαστε.

 
@ert
18 Ιουν 2022 23:10

Που χάθηκες ; ΥΠΑΙΘ σε βουλευτές : Προέχει η ομαλή έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς..Επιλογές γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.. Όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον νόμο 4823....Καλό Καλοκαίρι και καλή ξεκούραση και οι νυν Δ/ντές να προγραμματίσουν στο my school την επόμενη σχολική χρονιά ( Τμήματα-εγγραφές μαθητών-Ολοήμερο -Πρωϊνή ζώνη-Τμήματα Ένταξης-Τμήματα ξένων γλωσσών-Συντήρηση σχολικής μονάδας-βιβλία-τιμολόγια κλπ}...

 
Master chef (καρδιοχειρουργός)
18 Ιουν 2022 22:03

@Γιώργο, Νίνα, Θανάση, Νίκο(17 Ιουν 2022 13:11)
Όταν περνά η ώρα κι ο χειρουργός δεν εμφανίζεται, λέτε να είναι καλό σημάδι ότι πέτυχε η επέμβαση?....

 
Κρίσεις χωρίς αδικημένους και οφελημένους ΔΕΝ υπάρχουν
18 Ιουν 2022 21:41

@Ian (18 Ιουν 2022 18:56) και @ΠΕ19 (18 Ιουν 2022 15:25)
Τα παραδείγματα-επιχειρήματά σας για τις παρατάσεις-αργοπορίες, είναι ΟΛΟΣΩΣΤΑ. Όμως νομίζω ότι δυστυχώς:
1. θυμίζουν λίγο το "κι αν ο παππούς μου είχε ρουλεμάν θα ήτανε πατίνι",
2. λύση δεν υπάρχει (ούτε και μπορεί να υπάρξει) με το συγκεκριμένο νόμο,
3. δικαίωση για τους αδικημένους, επίσης δεν μπορεί να υπάρξει.

Τι θα πει επίσης : Έπρεπε να γίνουν οι κρίσεις στην ώρα τους? Ποιά είναι αυτή η ώρα? Εγώ λέω ότι έπρεπε να γίνουν από το 2019! Ε και? Εδώ είμαστε δύο χρόνια..... με "προσωρινούς" ΔΙΔΕ(με συνοπτικές διαδικασίες)!

ΥΓ. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, να μην είναι ΚΑΝΕΙΣ αδικημένος, σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ διαδικασία κρίσεων, με ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ νόμο, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ κι αν γίνουν αυτές οι κρίσεις?

 
Βρας
18 Ιουν 2022 21:30

@ΠΕ19 και λοιπούς
Δηλαδή το γεγονός ότι ο Β υποψήφιος (στο σενάριό σου), αν και με λιγότερη εμπειρία, καταφέρνει να πάρει ίδια βαθμολογία με τον Α στη συνέντευξη δε σου λέει κάτι;

Οι υπηρετούντες διευθυντές ανήκουν σε 3 κατηγορίες:
Α) Έχουν επιλεγεί το 2017, άρα έχουν περάσει από κανονικότατη διαδικασία κρίσης και - προφανώς - έχουν τα ανάλογα προσόντα. Μην ξεχνάμε ότι αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους αβαντάρει το υπουργείο με το γενναιόδωρο 1,5 μόριο/έτος.
Β) Είναι πρώην Υ/Δ και - όπως προβλέπει ο νόμος - ανέλαβαν στις κενούμενες θέσεις. Και πάλι πέρασαν από επιλογή, έστω και υποτυπώδη.
Γ) Είναι αναπληρωτές - προφανώς ελλείψει Υ/Δ - και κλήθηκαν να καλύψουν το κενό εξουσίας στη διοίκηση του σχολείου τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αυτοί που έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά δηλαδή, συχνά και χωρίς καν να το θέλουν. Να μη μοριοδοτηθούν;

Επιπλέον, αν ένας αναπληρωτής επιλέχτηκε με το κριτήριο της αρχαιότητας και μόνο, τι τύχη έχει με μοναδικό εφόδιο τη μοριοδότηση αυτής της περιόδου; Εάν όλοι εσείς που σκούζετε και βιάζεστε για τις κρίσεις έχετε τυπικά προσόντα, τι έχετε να φοβηθείτε; Εκτός εάν... Απαπαπα... αδυνατώ να το φανταστώ!

Η όποια καθυστέρηση δεν προέκυψε για να πάρουν επιπλέον μόρια οι αναπληρωτές ή οι παλιοί διευθυντές, αλλά επειδή το υπουργείο και οι επιτελείς του πλέουν σε πελάγη αριστείας. Το αν αυτό δε βολεύει τους σχεδιασμούς κάποιων δεν είναι λόγος να παρακαμφθούν διαδικασίες. Τα παράπονά σας στο Μαρούσι, συνάδελφοι.

Η υπόθεση αυτή όπως και να εξελιχθεί θα έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Αν κάνει κανονικά τις κρίσεις θα πάει σε εκλογές με τη ρετσινιά της ανικανότητας να προχωρήσει μια διαδικασία με βάση τα χρονοδιαγράμματα που η ίδια έθεσε (αυτοί που ευαγγελίζονται την αριστεία, τα σχέδια δράσης, τα πορτφόλια και τα λοιπά πρωτοποριακά, ε;) κι αν τις κάνει παρακάμπτοντας διαδικασίες τότε η απλώς θα αλλάξει η ρετσινιά. Θα αποτύχει να εφαρμόσει τον νόμο που η ίδια εμπνεύστηκε και ψήφισε (και είναι και ο... καλυτερότερος, με τη βούλα έγκυρων σχολιαστών μάλιστα!).

Το θέμα είναι εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα τι θέλουμε; Εφαρμογή του όποιου νόμου απαρέγκλιτα και χωρίς τσιριτσάντζουλες ή κοπτοραπτική και μπαλώματα της τελευταίας στιγμής για να ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες κάποιων επίδοξων στελεχών;

ΥΓ ΠΕ19, ευτυχώς ο/η συνάδελφος πρόσεξε μόνο το «συναδέλφησα»!

 
Πιτσιφλής
18 Ιουν 2022 21:10

Ο Πιτσιφλής - δάσκαλος - δεν έχει σχέση μ' αυτόν που επέλεξε το ίδιο ψευδώνυμο για να σχολιάζει. Άλλωστε είναι συνταξιούχος πλέον...

 
Μπιλιάρδο...
18 Ιουν 2022 20:04

Από μπιλιάδρο πώς πάτε...;;;

 
Χρήστος
18 Ιουν 2022 19:31

Το θέμα είναι η πολιτική βούληση, τι θέλει να πράξει το Υπουργείο. Στα τοπικά ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ το χρονοδιάγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί εντός 40 ημερών από την ημέρα υποβολής της τελευταίας αίτησης. Τα σχολεία 30 έως 70 ανά συμβούλιο που σημαίνει ότι θα κληθούν στην συνέντευξη οι μισοί και σε αριθμό τριπλάσιο των θέσεων από όσους υποβάλλουν αίτηση, συνεπώς 90 έως 210 υποψήφιοι σε κάθε συμβούλιο. Τι λέτε, μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων αν λυθεί το θέμα με τα συμβούλια, αν βγει μέχρι τέλους Ιουνίου η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διευθυντές Σχολικών μονάδων.

 
Ian
18 Ιουν 2022 18:56

@Πιτσιφλής, κ.α.:
"Νομιμότητα", κύριοι:
Δ/ντής σχολείου επιλέγεται για μια θητεία (3 ετών). Άρα, προβλέπεται να πάρει μόρια για την υπηρεσία του στη θέση αυτή αντίστοιχη των 3 ετών (έστω Χ μόρια). Στις επόμενες κρίσεις, αν γίνονταν στην ώρα τους, θα πήγαινε να συναγωνιστεί τους συνυποψήφιους του με αυτά τα Χ μόρια. Τώρα, μετά από την τρίτη παράταση, όπως φαίνεται, θα φτάσει να υπηρετήσει συνολικά 6 έτη (σα να λέμε 2 θητείες) και φυσικά θα πάρει τα αντίστοιχα μόρια! Στις επόμενες κρίσεις, αν γίνουν του χρόνου, θα πάει να συναγωνιστεί τους συνυποψήφιους του με τα διπλάσια μόρια (δηλ. 2Χ μόρια), τα οποία τα απέκτησε χωρίς να κριθεί. Θα έχει δηλ. πλεονέκτημα που απέκτησε, υπό την έννοια ότι οι συνυποψήφιοί του δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μόρια απο μια θητεία, αν είχαν γίνει οι κρίσεις στην ώρα τους και είχαν επιλεγεί εκείνοι ως Διευθυντές!
Νομιμότατον, δικαιότατον, ηθικότατον!!!

 
Πιτσιφλής
18 Ιουν 2022 17:45

Σεβασμό στην νομιμότητα κύριοι ! !

 
@ΠΕ19
18 Ιουν 2022 17:43

Σε κάθε Δ/νση περιφερειακών νομών οι θέσεις των Δ/ντών σχολειών δεν υπερβαίνει τους 45-52..Οι Δ/ντές που θα αλλάξουν μεγάλα σχολεία θα είναι 5-6 ..Μην γράφουμε υπερβολές όταν μας στερεύουν τα επιχειρήματα ! !

 
Ελπίδα
18 Ιουν 2022 17:10

Ιούλιο Δ/ντές εκπ/σης , Οκτώβριο οι σχολικοί σύμβουλοι και Απρίλιο οι αιτήσεις των Δ/ντών σχολείων.. Εφαρμογή του νόμου μέχρι κεραίας η απάντηση της υπουργού σε βουλευτές της περιφέρειας.. Δήλωση βουλευτή Κ. .Μακεδονίας στο προεδρείο συλλόγου εκπ/κών....Εκλογές Μάϊος 2023 ! ! !

 
@ΠΕ 19
18 Ιουν 2022 17:03

Συνάδελφε συγνώμη ,συνάδελφισσα και όχι συναδέλφΗσα..μας διαβάζουν και γονείς ! !

 
ΠΕ19
18 Ιουν 2022 15:25

Σε ότι αφορά τις κάθε είδους παρατάσεις
Το υπουργείο είπε ότι αρχές Οκτωβρίου 2021 θα έβγαινε η προκήρυξη Δ/ντων Εκπαίδευσης
Υποψήφιος Α (Δ/ντης Σχολείου για 7 χρόνια) Αν οι κρίσεις ξεκινούσαν 1/10 είχε 44 μόρια οι κρίσεις ξεκίνησαν 24/1 και έχει πάλι 44 μόρια.
Υποψήφιος Β (4 χρόνια Δ/ντης και προσωρινός Δ/ντης Εκπαίδευσης από 20/8/20)
Αν οι κρίσεις ξεκινούσαν 1/10 είχε 43.8 μόρια οι κρίσεις ξεκίνησαν 24/1 έχει τώρα 44.23 μόρια. Δηλαδή η καθυστέρηση τον έβαλε μπροστά από τον άλλο και δημιούργησε τετελεσμένα.
Αν δηλαδή και οι 2 πάρουν τον ίδιο βαθμό στην συνέντευξη ο Β θα επιλεγεί σε σχέση με τον Α μόνο και μόνο και μόνο γιατί άργησε να βγει η προκήρυξη.

 
ΠΕ19
18 Ιουν 2022 15:16

@Χριστίνα
Η πρεμούρα να μην πειραχτεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αν πχ Δ/ντες αλλάξουν το Μάρτιο γιατί υπάρχει για το πολύ 100 εκπαιδευτικούς ανά διεύθυνση στους 3000 που ΠΙΘΑΝΩΝ να αλλάξουν σχολείο στα μέσα της χρόνιας είμαι περίεργος πόσες συναδέλφησες (πριν χρόνια γιατί τώρα έχουν μεγαλώσει) παίρνουν άδεια εγκυμοσύνης μέσα στη χρονιά ή συνάδελφοι που νοσούν μέσα στη χρονιά ή την περσινή χρονιά πόσοι από εμάς νοσήσαμε με covid και αφήσαμε το σχολείο κανένα μήνα ή τι πρόβλημα θα υπάρξει αν ο συνάδελφος που είναι "αρχαιότερος" στο συγκεκριμένο σχολείο είναι ... αλλά κάνει το κέφι του και αναπληρώνει τον διευθυντή.
Η αναπλήρωση έχει το ρόλο της προσωρινής αναπλήρωσης του Δ/ντη για μικρό χρονικό διάστημα αυτό σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν σημαίνει 2 χρόνια δηλαδή μια πλήρη θητεία με το νόμο Μπαλτά και μισό πλήρες μοριοδοτούμενο διάστημα. Η παράταση της θητείας των νυν Δ/ντων σχολείων σε χρόνο 2πλάσιο της θητείας τους καθώς και η αναπλήρωση κάθε καινούμενης θέσης για διάστημα πάνω από χρόνο με το ίδιο άτομο πέρα από ηθικό θέμα είναι και αγγίζει τα όρια του ενδεχόμενου δόλου και αντιστρατεύεται κάθε αρχή αξιοκρατίας. Αν κάποιος απλά βρεθεί σε σχολείο ως «αρχαιότερος» παίρνει μόρια εις βάρος συναδέλφου με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και πτυχία που απλά είναι σε άλλο σχολείο και σε πιθανή μελλοντική κρίση θα είναι ωφελημένος.

 
Vael
18 Ιουν 2022 14:54

Ευχαριστω πολύ το συνάδελφο Νίκο για την απάντηση και την ενημερωση

 
Ι.Λ.
18 Ιουν 2022 13:35

@Χριστίνα
Με το χρονοδιάγραμμα που δίνεις δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές παρά μόνο στους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Γιατί απλούστατα υπάρχουν και εθνικές εκλογές.

Αλλά αυτή η πληροφορία σου εκ των έσω με βάζει σε υποψίες ότι είσαι και εσύ στο στόχαστρο του Υπουργείου αφού συνεργάζεσαι με όσους κάνουν τις διαρροές. Και θέλεις μετά από τέτοιες ενέργειες να γίνεις διευθύντρια σχολείου; Είσαι εχθρός του καθεστώτος!!!

 
@Θανάσης
18 Ιουν 2022 13:27

Συνάδελφε δεν είσαι μοναδικός Θανάσης στον πλανήτη γη ! ! !

 
Χριστίνα
18 Ιουν 2022 13:25

Πρόβλεψη μετά από πληροφορία εκ των έσω: Δ/ντές εκπ/σης τοποθέτηση Ιούλιο-Σχολικοί σύμβουλοι Οκτώβριο και Δ/ντές σχολείων, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Απρίλιο.. Τροπολογία δεν χρειάζεται γιατί η νομοθεσία προβλέπει μέχρι αντικατάστασης και εκεί που έχουμε ελάχιστες παραιτήσεις ( στον νομό μου Α/θμια-Β/θμια) τέσσερις, θα αντικατασταθούν με τους Υπ/ντές...Το ΥΠΑΙΘ το ενδιαφέρει η τήρηση του νόμου και η ομαλή έναρξη των σχολείων την 1η Σεπτέμβρη 2022.. Αυτό απαιτεί και η μεγάλη πλειονότητα των εκπ/κών , η λογική και η νομιμότητα άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει μιας και θέλω να είμαι υποψήφια για πρώτη ως Δ/ντρια σχολικής μονάδας ! ! !

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.