ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Με 1.598 Σχόλια, ολοκληρώθηκε σήμερα, η διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ

Οι θέσεις των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων επί του Σχεδίου Νόμου
Δημοσίευση: 19/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Το κύριο χαρακτηριστικό της διαβούλευσης είναι ότι υπήρξε μικρός αριθμός σχολίων σε σχέση με τον όγκο του Σχεδίου Νόμου.

Στο Σχέδιο Νόμου 345 άρθρων, από τις 29 Μαΐου, ημέρα έναρξης της διαβούλευσης κατατέθηκαν  συνολικά 1.598 Σχόλια, εκ των οποίων:

885 Σχόλια
    ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 1 – 285)

112 Σχόλια
    ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (άρθρα 286-305)

74 Σχόλια
    ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 306-324)

5 Σχόλια
    ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 325-335)

498 Σχόλια
    ΜΕΡΟΣ Ε’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 336-342)

24 Σχόλια

    ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 343-345)

Η διαβούλευση "κατακλύστηκε" από σχόλια πτυχιούχων ΤΕΙ

Το Κεφάλαιο Ε΄με τις μεταβατικές διατάξεις στο οποίο δημοσιεύθηκαν 498  , η συντριπτική πλειονότητα έγινε για τα πτυχία των ΤΕΙ.

Πρωθυπουργός: Το Σχέδιο Νόμου γα τα ΑΕΙ θα έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου

Το Σχέδιο Νόμου  για την Τριτοβάθμια Παιδεία που θα έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε στην τελετή απονομής των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι θέσεις  των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων

Μέχρι σήμερα θέσεις επί του Σχεδίου Νόμου εξέδωσαν 14  Σύγκλητοι:

 1. Σύγκλητος ΕΜΠ: Με το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ , η εκλογή του Πρύτανη από τη βάση είναι φαλκιδευμένη
 2. Σύγκλητος του ΟΠΑ: Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ εισάγει πολλές θετικές διατάξεις που κινδυνεύουν ν' ακυρωθούν στην πράξη λόγω του νέου “μοντέλου” διοίκησης
 3. Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Έκκληση προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προβεί, έστω και την ύστατη στιγμή, σε διόρθωση αστοχιών στο   Σχέδιο Νόμου
 4. Σύγκλητος Παντείου: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ
 5. Σύγκλητος ΓΠΑ: Να αποσυρθεί συνολικά το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ
 6. Σύγκλητος ΑΠΘ:Όποιος τρόπος διοίκησης των Πανεπιστημίων πρέπει να είναι η δημοκρατική αντιπροσώπευση, η συλλογικότητα και η συνεργασία
 7. Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Να επανεξεταστούν οι διατάξεις  για το νέο σύστημα διοίκησης των Α.Ε.Ι., και να συνεχιστεί ο διάλογος  επί του συνόλου των άρθρων του Σχεδίου Νόμου
 8. Σύγκλητος ΔΠΘ: Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ οδηγεί σε κατάργηση των δημοκρατικών διαδικασιών και επισύρει κινδύνους κατακερματισμού και αναποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των αποφάσεων
 9. Σύγκλητος Παν. Δυτ. Μακεδονίας: Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ περιέχει εκσυγχρονιστικές διατάξεις- Σοβαρές επιφυλάξεις για το νέο "μοντέλο" διοίκησης
 10. Σύγκλητος Παν. Κρήτης: 19 παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ
 11. Σύγκλητος Παν. Ιωαννίνων: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου γα τα ΑΕΙ
 12. Σύγκλητος Παν. Θεσσαλίας: Απορρίπτουμε το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ- Να μην κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή
 13. Σύγκλητος Ιονίου Πανεπιστημίου: Το νέο "μοντέλο" διοίκησης δημιουργεί κινδύνους πελατειακών σχέσεων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο
 14. Σύγκλητος ΕΛΜΕΠΑ: Να αποσυρθούν οι διατάξεις για το «νέο» μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων

Οι προηγούμενες διαβουλεύσεις

Οσον αφορά τις διαβουλεύσεις νομοσχεδίων του υπουργείου Παιδείας των τελευταίων χρόνων είχαμε:

3 Φεβρουαρίου 2021: Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5 σχόλια

13 Ιανουαρίου 2021: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια

23 Δεκεμβρίου 2020:  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις, 569 σχόλια

24 Νοεμβρίου 2020:   Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 10 σχόλια

19 Ιουλίου 2020:  Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, 1521 σχόλια

22   Απριλίου 2020:  Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις,  14. 716 σχόλια

18 Δεκεμβρίου 2019: Για το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 110 σχόλια.

28 Φεβρουαρίου 2019: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 93 σχόλια.

4 Μαρτίου 2019: Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 210 σχόλια.

22 Φεβρουαρίου: Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 957 σχόλια.

8 Οκτωβρίου 2018: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, 552 σχόλια.

18 Ιουνίου 2018: Αναδιάρθρωση του Ιονίου πανεπιστημίου με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 111 σχόλια.

14 Μαΐου 2018: Αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 1004 σχόλια.

26 Μαρτίου 2018: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4.400 σχόλια.

4 Ιανουαρίου 2018:Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 1426 Σχόλια.

16 Ιουνίου 2017:Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις, 945 σχόλια.

16 Νοεμβρίου 2017: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 306 σχόλια.

3 Απριλίου 2017: Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ , 13.937 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2016: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 4.890 σχόλια.

23 Σεπτεμβρίου 2016: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές, 378 Σχόλια.

29 Ιουνίου 2015: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, 6.050 σχόλια.

14 Δεκεμβρίου 2014: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση , 3.565 σχόλια.

30 Ιουλίου 2014: Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις, 0 Σχόλια.

20 Αυγούστου 2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 3812 Σχόλια.

26 Νοεμβρίου 2012: Οργάνωση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 384 σχόλια.

Σχόλια (5)

 
Σήμερα μύρισε εκλογές τον Σεπτέμβρη
21 Ιουν 2022 13:47

Ο πρωθυπουργός με τις (όποιες) εξαγγελίες παροχών σε πλατφόρμες για ρεύμα καύσιμα, αναδρομικά έδωσε το μήνυμα για τις επερχόμενες εκλογές. Μετά τον Σεπτέμβρη, τα πράματα (και διεθνώς) θα είναι πολύ "σκούρα". Οπότε εκλογές τον Σεπτέμβρη!
Μοιράστε τώρα καραμέλες και λουκουμάκια να γλυκαθεί ο ψηφοφόρος, και αφήστε τα ονειρικά νομοσχέδια που είναι "ευσεβείς πόθοι" ορισμένων και ο "εφιάλτης" των υπολοίπων.

 
Καθυστέρηση ανάπτυξης στην Ελλάδα
20 Ιουν 2022 23:48

Εδώ και 5 δεκαετίες «αλλάζουν» κυβερνήσεις και νόμοι στη Δημόσια Εκπαίδευση όμως η Ελλάδα να μένει ολοένα και πιο πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και συγκριτικά με χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, των οποίων οι λαοί αντιμετώπισαν εξίσου σκληρές συνθήκες στην πρόσφατη ιστορία στον 20ο αιώνα (φτώχεια, πολιτικές ανωμαλίες, καταστροφή λόγω πολέμου).

Τώρα, με τη νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον θα μας ξεπεράσουν σιγα-σιγα και οι χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ και των Βαλκανίων.

Η Παιδεία είναι εθνική, πρέπει στα βασικά θέματα να υπάρχει χάραξη 10ετούς πολιτικής όχι ένα αεναο «ραβε-ξήλωνε».

Προς σχολιαστές

Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, τότε η όλη διαβούλευση είναι μια κοροϊδία, μια προσχηματική διαδικασία για να προχωρήσουν στην ψήφιση με την υπάρχουσα πλειοψηφία στην θερινή Βουλή.

Μόνον με αλλαγή της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές θα επανέλθει η ομαλότητα στην λειτουργία των πανεπιστημίων.

 
Τι αλλαγές θα κάνει στο σχέδιο νόμου?
20 Ιουν 2022 08:39

Σχόλια κατατέθηκαν, αποφάσεις συγκλήτων δημοσιεύθηκαν, η σύνοδος πρυτάνεων "επεξεργάζεται" το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο των σχολίων, τώρα τι έμεινε?
Να ανακοινώσει η κυβέρνηση τη νεότερη έκδοση του νομοσχεδίου με όσες αλλαγές προκύπτουν από την μέχρι τώρα διαδικασία διαβούλευσης.
Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, τότε η όλη διαβούλευση είναι μια κοροϊδία, μια προσχηματική διαδικασία για να προχωρήσουν στην ψήφιση με την υπάρχουσα πλειοψηφία στην θερινή Βουλή.
Η ώρα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων έφθασε, όπου πάλι τα πανεπιστήμια θα "πληρώσουν την νύφη" από την αναταραχή που προκαλεί η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Μόνον με αλλαγή της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές θα επανέλθει η ομαλότητα στην λειτουργία των πανεπιστημίων.

 
Αναμενόμενο
20 Ιουν 2022 06:55

Συνήθως αυτοί που θίγονται

 
πολύ ορέα
19 Ιουν 2022 20:49

1598 σχόλια στον κάλαθο αχρήστων

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ