ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος Παν. Πατρών: Οι θετικές διατάξεις του Σ/Ν κινδυνεύουν ν' ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος διοίκησης

Η Σύγκλητος ζητά κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση
Δημοσίευση: 23/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος, με ανακοινωθέν το οποίο εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, στη σημερινή συνεδρίαση:

Θεωρεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει θετικές διατάξεις που όμως κινδυνεύουν ν' ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος διοίκησης που επιχειρεί να θεσμοθετήσει.

Τονίζει  ότι το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης, απουσία επαρκών θεσμικών αντίβαρων, υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Πρύτανη, χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας των εν λόγω ρυθμίσεων με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και τη συνταγματική κατοχύρωση της ιδιαίτερης θέσης των καθηγητών των ΑΕΙ στα ακαδημαϊκά ζητήματα.

Παράλληλα σημειώνει ότι με τις διατάξεις ου Σχεδίου Νόμου    η Σύγκλητος περιθωριοποιείται, οι αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται και οι κοσμήτορες ορίζονται αντί να εκλέγονται.

Οι Συγκλητικοί υπογραμμίζουν πως παρά την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις επιμέρους θετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, σειρά από βασικές διατάξεις που αφορούν την δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων θίγουν άμεσα τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, χωρίς αντίστοιχα να προβλέπουν συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών, αύξηση της χρηματοδότησης και ανανέωση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.

Η Σύγκλητος ζητά κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που μαζί με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις θα ανεβάσει ψηλότερα τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, απεγκλωβίζοντάς τα ταυτόχρονα από προβλήματα που έχουν σήμερα και τα εμποδίζουν να αναπτυχθούν.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 205/23.6.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, εξέτασε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των ΑΕΙ με την Κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και διαπιστώνει κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο χρειάζεται ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία του, ειδικά στα θέματα διοίκησης των Πανεπιστημίων και εκλογών Πρύτανη και Κοσμητόρων, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που χρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει θετικές διατάξεις που όμως κινδυνεύουν ν' ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος διοίκησης που επιχειρεί να θεσμοθετήσει. Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης, απουσία επαρκών θεσμικών αντίβαρων, υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Πρύτανη, χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας των εν λόγω ρυθμίσεων με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και τη συνταγματική κατοχύρωση της ιδιαίτερης θέσης των καθηγητών των ΑΕΙ στα ακαδημαϊκά ζητήματα.

Και πέρα από όλα αυτά, η Σύγκλητος περιθωριοποιείται, οι αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται και οι κοσμήτορες ορίζονται αντί να εκλέγονται.

Παρά την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις επιμέρους θετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, σειρά από βασικές διατάξεις που αφορούν την δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων θίγουν άμεσα τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, χωρίς αντίστοιχα να προβλέπουν συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών, αύξηση της χρηματοδότησης και ανανέωση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.

Επίσης, υπάρχουν σειρά ζητημάτων που θίγουν το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο, καθώς και το θέμα της ακαδημαϊκότητας.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση πρέπει να εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να διασφαλίζονται με συγκλίσεις και συναινέσεις ως προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η Σύγκλητος ζητά κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που μαζί με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις θα ανεβάσει ψηλότερα τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, απεγκλωβίζοντάς τα ταυτόχρονα από προβλήματα που έχουν σήμερα και τα εμποδίζουν να αναπτυχθούν.

Για τη   βίαια είσοδο ομάδας φοιτητών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 205/23.6.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, καταδικάζει έντονα την βίαια είσοδο ομάδας φοιτητών στο χώρο Συνεδρίασης της Συγκλήτου με αποτέλεσμα να διακοπεί η Συνεδρίασή της στις 9 Ιουνίου 2022.

Επίσης, η Σύγκλητος θεωρεί ότι τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες δεν τιμούν και δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί θίγουν τον πυρήνα της Δημοκρατικής του Λειτουργίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

 

Σχόλια (1)

 
μια θετική δι΄΄αταξη ;
23 Ιουν 2022 17:28

που θα μπορέσει μεσα στο πλαίσιο αυτό να τελεσφορήσει;;;;; καμία μάλλον , άρα ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ