ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους (ΕΠΑΛ) των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε παραδείγματα
Δημοσίευση: 28/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022   για  την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ειδικότητα όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Τομέα Σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο ΣυντελεστήΒαρύτητας (Πατήστε εδώ για να δείτε τους Συντελεστές Βαρύρητας).

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα Υ.Α.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων που βασίζονται σε τυχαία βαθμολογικά στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος από τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) 16750 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος από τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος που έλαβε την εξής βαθμολογία:


Συγκεντρώνει για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) 17400 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος από τον τομέα Μηχανολογίας στην Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων που έλαβετην εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 19020 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος από τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για το ίδιο τμήμα -Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 18.900 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος από τον τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.680 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/- ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των ανωτέρω κριτηρίων, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.

Eνδεικτικά:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΠΑ.Δ.Α.), οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:

Εισάγεται ο 1ος υποψήφιος διότι στην περίπτωση αυτή έχουμε ισοβαρείς συντελεστές (25%) σε όλα τα μαθήματα, έλαβε όμως μεγαλύτερη βαθμολογία στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας %) (1ο κριτήριο ισοβαθμίας).

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος για το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (ΠΑ.Δ.Α.), οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:

Εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι ενώ οι δύο υποψήφιοι ισοβαθμούν στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), ο πρώτος συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στο άθροισμα των μαθημάτων της γενικής παιδείας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας).

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος για το Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ – Σώματα) , οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:

Εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι ενώ και οι δυο υποψήφιοι ισοβαθμούν και στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας (1ο κριτήριο ισοβαθμίας) καθώς και στο άθροισμα των μαθημάτων γενικής παιδείας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας), ο 2ος υποψήφιος είχε δηλώσει την εν λόγω σχολή σε προγενέστερη σειρά προτίμησης στο ΜΔ (3ο κριτήριο ισοβαθμίας).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.